T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
2012/3812 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
Özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Bilgileri : İzmir ili, Gaziemir ilçesi, Yeşil mah. 36 cilt, 3510 sayfa,
2015 ada, 1 parsel, blok: 10, zemin kat, 1 nolu bağımsız bölümde kayıtlı
taşınmaz
Özellikleri : Taşınmazın kıymet takdir sırasında açık ve kiracının
oturduğu görülmüştür. Tasdikli mimari projesinden mesken 2 oda 1 salon,
mutfak, banyo, wc, antre ve balkonlardan ibarettir, mutfak balkonu içeriye
alınmış, salon balkonludur. 2 oda salon, antre yer döşemesi laminant, diğer
mahallerin yer döşemesi seramik, ıslak hacimler fayans, mutfak alt ve üst
dolaplı mermer bankolu hazır ahşap mutfak, banyoda Duşluk, klozet,
lavabo, wc klozet, lavabo, pencere doğramaları pvc, iç kapılar kısmen
alüminyum, kısmen pvc, duvarlar plastik badanalı, daire giriş kapısı ahşap
kapıdır. Mesken bina girişine göre sağ cephede yer almaktadır. Yıpranma
payı %25'dir. Meskenin kullanma alanı 65.00m2'dir.
Adresi
: Sevgi Mahallesi 84 Sokak No:3 Birlik Apt. Zemin Kat
D: 1 Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü
: 65 m2 (Meskenin kullanma alanı)
Arsa Payı
: 1/30
İmar Durumu : 2015 ada 1 parsel sayılı taşınmaz hakkındaki imar
durumu talebiniz tetkik edilmiştir. Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli
uygulama imar planında Bitişik Nizam 5 kat, Taks:0.25, Kaks: 1.25 konut
kullanımlı imar adasında ve Tahtalı Barajı Uzun Mesafeli Koruma alanında
kalmaktadır. 1/5000 ölçekli Nazım imar planında Orta yoğunluklu yerleşik
konut alanında kalmakta ve Adnan Menderes Hava alanı Mania Planı
içerisinde olup, binanın en yüksek noktası (baca ,anten,vb. dahil mania
planında belirlenen kotu geçemez.) +165 kotunu geçemez. Ayrıca anılan
taşınmazın bulunduğu bölge Doğal Mania sınırına yakınında
bulunduğundan, doğal mania içerisinde ve yakın çevresindeki alanlarda
Havacılık Talimatının 6. maddesi gereği Hmax: 6.50 metre bina yüksekliği
uygulanabilecek alanlardır.
: 90.000,00TL
Kıymeti
: %1
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler : Eklenti Bilgileri : Sistem No: 1691243 Tip:Kömürlük - Tanım:Eki:1 nolu kömürlük
1. Satış Günü : 01/03/2016 günü 09:20 -09:30 arası
2. Satış Günü : 29/03/2016 günü 09:20 -09:30 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi Müzayede Salonu
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu (kesin ve süresiz)
vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan
vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan İddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil
İle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanının "tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı
adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı iade edilen ilgililere de tebligat
yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/3812 Tlmt. sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.
B.: 215284 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ
İLAN
Sayı : 2015/82 Esas
MALİYE HAZİNESİ'NE İZAFETEN İSTANBUL MUHAKEMAT
MÜDÜRLÜĞÜ ile ÖMER ADİL KONTOĞLU arasında mahkememizde
görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil)
davası nedeniyle;
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa Mahallesinde bulunan 2418 ada, 26
parsel sayılı taşınmazın maliki ÖMER ADİL KONTOĞLU adına kayıtlı
olduğu, mal sahibini tanıyan ve bilenin olmadığı, sağ veya öldüğüne dair bir
belge bulunmadığından,
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sinanağa Mahallesinde bulunan 2418 ada, 26
parsel sayılı taşınmazın maliki ÖMER ADİL KONTOĞLU uzun seneden beri
haber alınamadığından ilan tarihinden itibaren 6 AY İÇİNDE kendisi
hakkında bilgileri olanların Mahkememizin 2015/82 esas sayılı dosyasına
bilgi vermeleri ilan olunur, sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca
yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve
duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 215247 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. İSTANBUL 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN