T.C. ANKARA 17. İCRA DAİRESİ
2012/20008 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NOLU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Çankaya İlçe, 26171 Ada No, 1 Parsel No,
Çukurca Mahalle/Mevkii, 7 Bağımsız Bölüm Ankara ili Çankaya İlçesi Çukurca
mah. 471 sok. 8 kapı numaralı Yenice apartmanının bulunduğu yere
rastlayan, imarın 26171 ada 1 parseli teşkil eden 858 m2 yüzölçümlü arsa
üzerine inşa edilmiş 88/858 arsa paylı 2.kat 7 nolu ; 3 oda , 1 salon mutfak,
genel banyo, ebeveyn banyosu, wc antre, hol ve 3 balkondan müteşekkildir.
Salon ve odalarda zeminler laminat parke tavanlar kartonpiyerli, mutfak
zemini seramik, tezgah mermer, arkası seramik kaplı, alt-üst laminat dolaplı,
aspiratörlüdür. Banyo zemini seramik, tezgah mermer, duvarlar tavana dek
bordürlü fayans kaplı, tezgahı granit alt-üst mdf lake dolaplı, oval duş tekneli,
klozetlidir. Antre-hol zeminleri seramik, kapılar panel kapıdır. 7 nolu bağımsız
bölümün net 147,00 m2 kullanım alanlıdır. Mesken vasıflı taşınmaz bir borç
nedeni ile açık artırma sureti ile satılacak olup ayrıntıları dosyada mevcut
bilirkişi raporundadır. KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince alacaklı varlık
yönetim şirketi olduğundan istisnadır.
Adresi
: Ankara ili Çankaya İlçesi Çukurca mah. 471 Sok. 8/7
Yüzölçümü
: 147,00 m2
Arsa Payı
: 88/858
İmar Durumu
: Dosyasındadır.
Kıymeti
: 260.000,00 TL
KDV Oranı
: KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince alacaklı varlık
yönetim şirketi olduğundan istisnadır.
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü
: 28/02/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü
: 28/03/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri
: Ankara 1 nolu mezat salonu
2 NO LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Çankaya İlçe, 26171 Ada No, 1 Parsel No,
Çukurca Mahalle/Mevkii, 3 Bağımsız Bölüm Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurca
Mah. 471 sok. 8 kapı numaralı Yenice apartmanın bulunduğu yere rastlayan
imarın 26171 ada 1 parseli teşkil eden 858 M2 yüzölçümlü arsa üzerine inşa
edilmiş 84/858 arsa paylı zemin kat 3 nolu; 3 oda 1 salon, mutfak, genel
banyo, ebeveyn banyosu, wc, antre hol ve 3 balkondan müteşekkildir. Salon
ve odalarda zeminler laminant parke, tavanlar kartonpiyerli, mutfak zemini
seramik, tezgah mermer, arkası seramik kaplı, alt - üst laminat dolaplı,
aspiratörlüdür.Banyo zemini seramik, tezgah mermer, duvarlar tavana dek
bordürlü fayans kaplı, tezgahı granit alt-üst mdf lake dolaplı, oval duş tekneli,
klozetlidir. Antre-hol zeminleri seramik, kapılar panel kapıdır. 3 nolu bağımsız
bölüm net 147,00 M2 kullanım alanlıdır.Mesken vasıflı işbu taşınmaz bir borç
nedeni ile açık artırma suretiyle satılacak olup ayrıntılı bilgiler dosyada mevcut
bilirkişi raporundadır. KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince, alacaklı varlık
yönetim şirketi olduğundan KDV istisnadır.
Adresi
: Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurca Mah.471 sok.8/3
Yüzölçümü
: 147,00 m2
Arsa Payı
: 84/858
İmar Durumu
: Dosyasındadır
Kıymeti
: 230.000,00 TL
KDV Oranı
: KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince alacaklı varlık
yönetim şirketi olduğundan istisnadır.
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü
: 28/02/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü
: 28/03/2014 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri
: Ankara 1 nolu mezat salonu
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Ankara İl, Çankaya İlçe, 26171 Ada No, 1 Parsel No,
Çukurca Adresi Mahalle/Mevkii, 9 Bağımsız Bölüm Ankara ili Çankaya ilçesi
Çukurca mah. 471 sok. 8 kapı nolu yenice apartmanının bulunduğu yere
rastlayan, imarın 26171 ada 1 parseli teşkil eden 858 m2 yüzölçümlü arsa
üzerine inşa edilmiş 96/858 arsa paylı 3.kat 9 nolu alt katta 3 oda salon,
mutfak, banyo, wc, antre-hol, 3 balkon, fiili durumda üst katta 3 oda, duş
mahalli, ebeveyn banyosu, açık teras bulunmaktadır.(ancak onaylı mimari
projede çatı arası katında 1 oda banyo hol ve oda ile irtibatlı balkon ve teras
mahalleri bulunmaktadır.) Salon ve odalarda zeminler parke, tavanlar
kartonpiyerli, salon kapısı camlı panel kapıdır.Mutfak zemini seramik tezgah
giranit, tezgah arkası seramik kaplı alt-üst ahşap mobilya dolaplı sav
davlumbazlı, çift gözlü çelik evyelidir. Banyo zemini seramik, duvarlar tavana
dek seramik kaplı, granit tezgahlı, alt-üst mdf üzeri lake dolaplı, lavabolu,
köşe küvetli ve klozetlidir. 9 nolu bağımsız bölümün net 196,25 M2 kullanım
alanlıdır. Çatı katlı mesken vasıflı iş bu taşınmaz bir borç sebebi ile açık
artırma suretiyle satılacak olup ayrıntılı bilgileri dosyada mevcut bilirkişi
raporundadır. KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince alacaklı varlık yönetim
şirketi olduğundan istisnadır.
Adresi
: Ankara ili Çankaya ilçesi Çukurca mah. 471 sok.8/9
Yüzölçümü
: 196,25 m2
Arsa Payı
: 96/858
İmar Durumu
: Dosyasındadır
Kıymeti
: 325.000,00 TL
KDV Oranı
: KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince alacaklı varlık
yönetim şirketi olduğundan istisnadır.
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü
: 28/02/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü
: 28/03/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri
: Ankara 1 nolu mezat salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış
peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV (KDV kanunu 17/4-L bendi gereğince alacaklı varlık
yönetim şirketi olduğundan istisnadır.), 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha
sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/20008 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64’e
karşılık gelmektedir.
B.: 3645 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
BİR NEFES DUMAN BİN “AMAN” GETİRİR.
SİGARAYI BIRAKIN.
TÜRK KALP VAKFI
19 Mayıs Cad. No: 8 Şişli/İSTANBUL
Tel : (0212) 212 07 07 (pbx)
Faks : (0212) 212 68 35
İnternet: http://www.tkv.org.tr
E-Mail: [email protected]
Örnek No: 25*
T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ
2012/534 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat
ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; satış
ilanının borçlu ve diğer ilgililere tebliğ edilememesi durumunda gazete ilanının ilgililere tebliğ yerine sayılacağı, gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1. İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri
SERİK ANTALYA
No
1
: 20/02/2014 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
: 10/03/2014 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
: ATTELİA SHİNE OTEL TAŞLIBURUN MEVKİİ KADRİYE
Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi(Mahiyeti ve Önemli Özellikleri)
Değeri TL
975.810,75
611 %18 611 Adet OTEL İÇİNDE KULLANILAN
MEKANİK AKSAM Bilirkişi raporuna göre
otel içindeki mutfak, kazan dairesi,
soğutma odası asansörler enerji dağıtım,
trafo odası, müzik, radyo, merkezi tv
yayın odası telefon satrali jenaratör
dairesi ve büro malzemeleri ile soğutma
ve ısıtma ve soğutmaya ait mekaniksel
sistemlerin asansörlerin, trafo ve AG
dağıtım panolarının, jenaratör ve dağıtım
panoları, radyo müzik tv yayını, data gibi
sistemelere ait malzeme ve
programlarının telefon santrellerinin,
mutfak tezgahlarının bulundukları
yerdeki ihtiyaca cevap verecek şekilde
projelendirilip tesisi edildiği, eskime
yıpranma payı haricinde demontaj
montaj ve aynı kapasitede kullanım yeri
bulma gibi nedenlerin değer düşürücü
nedenler olduğu belirtilmiştir.
No
Takdir Edilen
Değeri TL.
1. İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri
SERİK ANTALYA
No
4
Adedi KDV
2
Takdir Edilen
Değeri TL.
3.835.610,00
1.ihale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
SERİK ANTALYA
No
3
Adedi KDV
372
Takdir Edilen
Değeri TL.
233.300,00
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
47
%18
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
%18 372 Adet MOBİLYA AKSAMI Bilirkişi
raporuna göre OTELDE GİRİŞ KISMI
ANA LOBİYE BAĞLI KAPALI VE AÇIK
MEKANLAR, RESTAURANTLAR,
BARLAR, BOVLİNG SALONU
SİNEMA, DEĞİŞİK TOPLANTI,
SEMİNER, balo salonları, SPA merkezi
kaplaı havuz fitnes masaj odaları sauna
ve hamam, açık havuz ile buna bağlı
açık ve kapalı alanlar kıyı şeridi, mağara
bar ile değişk şekilde düzenlenmiş
normal odalar süit odalar ve kral
dairelerindeki mobilyalar olup bu
mobilyalar %80 nin bulundukları yere
göre özel işçilik kullanılarak imal
edilmiş, bazılarının 2. el olarak
kullanılabilr, bazılarının yerine uygun
yapıldığı, bazılarının yerinden sökülmesi
gerektiği bazılarının ise söküldüğünde
özelliğini kaybedeceği belirtilmiştir.
1. İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri
SERİK ANTALYA
No
5
Takdir Edilen
Değeri TL.
576.503,30
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
134
%18
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
0
%8
0 Adet OTEL İÇİNDE KULLANILAN
TEKSTİL MALZEMERİ ( PERDE, HALI,
FARBA VE GÜNEŞLİKLER) Bilirkişi
raporuna göre otel içindeki Perdeler:
perdelerin kumaşları kullanıldıkları yere
göre çeşitlilik gösrermekte bunların
kadife, jakar, dokuma, saten, keten ve
güneşlik kumaşlar olduğu görülmektedir.
Perdelerin biraz yıpranmış ve görüntü
olarak bakımsız olduğu görülmüştür.
Halılar; Halıların makina halısı olduğu
otel için özel dokutulduğu halıların
satıhında otel logosu ve otel logosunda
kullanılan kullanıldığı görülmüş, oteldeki
halılar genellikle duvardan duvara
kaplama yapılmış, bunun yanında daire,
oval ve kare olarakta kulanılmıştır.
halıların kısmen yıpranmış ve bakımsız
İLAN
T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN /
BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO
: 2013/42
DAVALI
: HAMİT METİN YERSEL
Davacı tarafından aleyhinize açılan
davada, aynı müteahhit tarafından inşaa edilen
İzmir ili, Konak İlçesi Çankaya Mahallesi, 2540
ada, 31 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan
Birlik Apartmanı ve bu taşınmaza komşu
davalıların da hissedarı, oldukları aynı yer 29 ve
32 parseller üzerinde yer alan Pınar
Apartmanlarının komşu apartmanlar olduğu, Pınar
Apartmanının inşaat edilirken 14 dış kapı nolu
isimsiz apartmanın pis su ve lağım giderinin
Belediyenin ana kanalizasyona bağlantısı, birlik
apartmanının arsasından geçirip Birlik
Apartmanının müstakil pis su hattına bağlanmak
sureti ile sağlandığını, bu geçişte ve imalatta
müvekkili yöneticinin apartmanın kat maliklerinin
izni ve rızası bulunmadan yapıldığını, yapılan bu
imalatın yasaya, komşuluk hukukuna projelere
geçit irtifakına, aykırı olarak yapıldığı, 14 dış kapı
numaralı apartman malikleri yönünden davalıların
haksız el atmalarının önlenmesi ile yapılan bu
imalatların eski haline getirilmesine, 16 dış kapı
numaralı Pınar apartmanı malikleri yönünden
dava konusu Birlik Apartmanın sıhhi tesisatına ve
pis ssu lağım şebekesi ile geçit irtifak haklarına
göre pis su lağım tesisatının geçeceği yeri
gösteren krokisinin güzergaha aykırı fiili duruma
göre Birlik Apartmanının arsasına vaki haksız el
atmasının önlenmesine ve eski hale getirilmesine
karar verilmesi istemi ile el atmanın önlenmesi ve
Eski Hale Getirme davası açılmıştır.
Mahkemenizce dava dilekçesinde
belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir
davetiye çıkarılmış ise de, belirtilen adreslerinize
tebligat yapılamamaktadır. Adres araştırmasından
da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin
ılanen tebliğine karar verilmiştir.
Davaya karşı cevaplarınız ile delil, belge
ve varsa tanıklarınızın isim ve adresleri ile birlikte
hangi konularda dinleteceğinizi açıklamanız veya
kendinizi bir vekille temsil ettirerek bu hususları
yerine getirmeniz, aksi taktirde yargılamaya
yokluğunuzda devam olunacağı hususu ile dava
dilekçesi yerine geçerli olmak üzere davaya
yönelik yukarıda özetlenen hususlar ilanen tebliğ
olunur.
B.: 3673 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
Resmi İlanlar
2009/10001 TLMT.
47 Adet OTEL İÇİNDE KULLANILAN
ELEKRİK AKSAMI Bilirkişi raporuna
göre otel içindeki mutfak, kazan dairesi,
soğutma odası asansörler enerji dağıtım
trafo odası, müzik, radyo, merkezi tv
yayın odası telefon satrali jenaratör
dairesi ve büro malzemeleri ile soğutma
ve ısıtma ve soğutmaya ait mekaniksel
sistemlerin asansörlerin, trafo ve AG
dağıtım panolarının, jenaratör ve
dağıtım panoları, radyo müzik tv yayını,
data gibi sistemelere ait malzeme ve
programlarının telefon santrellerinin,
mutfak tezgahlarının bulundukları
yerdeki ihtiyaca cevap verecek şekilde
projelendirilip tesisi edildiği, eskime
yıpranma payı haricinde demontaj
montaj ve aynı kapasitede kullanım yeri
bulma gibi nedenlerin değer düşürücü
nedenler olduğu, mutfak tezgahlarının
haricindeki diğer mutfak malzemeleri,
telefon, televizyon, ışık sistemleri,
elekrik elokronik ( bilgisayar, fax,yazıcı
gibi v.b) büro malzemeri eskime ve
yıpranma payı haricinde 2. el olarak
değerlendirilebilir oldukları belirtilmiştir.
: 20/02/2014 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.
: 10/03/2014 günü, saat 14:40 - 14:45 arası.
: ATTELİA SHİNE OTEL TAŞLIBURUN MEVKKİ KADRİYE
: 20/02/2014 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.
: 10/03/2014 günü, saat 14:20 - 14:25 arası.
: ATTELİA SHİNE OTEL TAŞLIBURUN MEVKKİ KADRİYE
Takdir Edilen
Değeri TL.
224.660,00
olduğu belirtilmiştir, bilirkişi raporunda
otel içindeki tekstil malzemerinin miktarı
belirtilmemiş olup uzun kalın perdeler;
67.500 TL Farba: 36.400TL güneşlik:
15.900TL halılar: 104.860TL olarak
gösterilmiştir.
: 20/02/2014 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
: 10/03/2014 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
: ATTELİA SHİNE OTEL TAŞLIBURUN MEVKKİ KADRİYE
1. İhale Tarihi : 20/02/2014 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.
2. İhale Tarihi : 10/03/2014 günü, saat 14:10 - 14:15 arası.
İhale Yeri : ATTELİA SHİNE OTEL TAŞL1BURUN MEVKKİ KADRİYE SERİK
ANTALYA
No
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri
134 Adet OTEL İÇİNDE KULLANILAN
ELEKTRONİK AKSAM Bilirkişi raporuna
göre otel içindeki mutfak, kazan dairesi,
soğutma odası asansörler enerji dağıtım
trafo odası, müzik, radyo, merkezi tv
yayın odası telefon satrali jenaratör
dairesi ve büro malzemeleri ile soğutma
ve ısıtma ve soğutmaya ait mekaniksel
sistemlerin asansörlerin, trafo ve AG
dağıtım panolarının Jenaratör ve
dağıtım panoları, radyo müzik tv yayını,
data gibi sistemelere ait malzeme ve
programlarının telefon santrellerinin,
mutfak tezgahlarının bulundukları
yerdeki ihtiyaca cevap verecek şekilde
projelendirilip tesisi edildiği, eskime
yıpranma payı haricinde demontaj
montaj ve aynı kapasitede kullanım yeri
bulma gibi nedenlerin değer düşürücü
nedenler olduğu, mutfak tezgahlarının
haricindeki diğer mutfak malzemeleri,
telefon, televizyon, ışık sistemleri,
elekrik elokronik ( bilgisayar, fax,yazıcı
gibi v.b) büro malzemeri eskime ve
yıpranma payı haricinde 2. el olark
değerlendirilebilir oldukları belirtilmştir.
(İİK m.l 14/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
gelmektedir.
B.: 3813 www.bik.gov.tr
www.ilan.gov.tr’de
T.C. İZMİR 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı
: İzmir Buca Sakarya Mahallesi (Belediye kayıtlarında Çaldıran Mahallesi), 7 cilt, 624 sayfa,
38220 ada, 25 parselde kayıtlı, bodrumu olan kargir dubleks bina. Önemli Özellikleri: Satışı yapılacak taşınmaz;
3587 ve 433/ 4 sokaklarına cepheli köşe parsel konumundadır. Bina; betonarme karkas dış cephesi kum sıvalı,
bodrum kat + zemin kat + 1. katlı olmak üzere toplam 3 katlıdır. Çatı katı çelik konstrüksiyon yapılıdır. Bodrum kat
brüt 73-m2 alanlı, zemin kat brüt 73-m2 alanlı, 1. kat brüt 83-m2 alanlı olmak üzere toplam brüt alanı 229-m2.dir.
Bodrum katta; hobi odası ve otopark, zemin katta; salon, mutfak, antre ve wc, 1. katta; 3 oda, banyo/ wc, antre ve
2 balkon bulunmaktadır. İç kapılar amerikan panel, dış cephe kapı ve pencereleri alüminyum doğramalıdır. Alacaklı
varlık Yönetim şirketi olduğundan, işbu satış işlemi KDV Kanunu 17/ 4-L bendi gereğince KDV den istisnadır.
Gayrimenkulün geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporlarında mevcuttur.
Adresi
: Çaldıran Mahallesi 3587 Sokak No: 35 Buca / İZMİR
Yüzölçümü
: 229 m2
İmar Durumu
: Bitişik nizam, 2 (iki) kata inşaat müsaadeli olup konut sahasında kalmaktadır.
Kıymeti
: 245.000,00 TL (Taşınmazın kıymeti İzmir 1. İcra Hukuk Mahkemesinin 10/10/2013 tarih,
2013/215 esas ve 2013/494 karar sayılı ilamı ile belirlenmiştir)
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
: 14/03/2014 günü 10:35 - 10:45 arası
2. Satış Günü
: 08/04/2014 günü 10:35 - 10:45 arası
Satış Yeri
: İzmir Adliyesi Zemin Kat D 3 Blok İcralar Bölümü 24 Numaralı Oda (Müzayede Salonu)
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen
değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur.
Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci
artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin
edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil
ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İş bu satış ilanının "tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunmayan ve adli tebligatı
iade edilen ilgililere de tebligat yerine geçecektir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2009/10001 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B.: 3644 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar
www.ilan.gov.tr’de
Download

T.C. ANKARA 17. İCRA DAİRESİ T.C. İZMİ MAH BAŞ