CeramTec Tıbbi Ürünleri
BIOLOX®delta
Dördüncü Nesil Seramik
Bilimsel Bilgi ve Performans Verileri
Kalça Artroplastisinde Temel Konular
Osteoliz
Total kalça artroplastisi tüm cerrahi işlemler içinde en başarılılarından biri olsa da, implant
tasarımı ve materyallerle ilgili bazı belirsizlikler devam etmektedir. İsveç Kaydı (2012) uyarınca osteoliz ve aseptik gevşeme tüm revizyonların yüzde 68,2'sinden sorumludur. Kullanılan taşıyıcı materyaller ve aşınma partiküllerinin hacmi, büyüklüğü ve biyolojik etkileri bu
durumların gelişmesinde temel bir rol oynar. İkinci en sık görülen komplikasyon protezin
diğer yapılara çarpması ve yetersiz eklem stabilitesi nedeniyle dislokasyondur.
Stabilite Eksikliği
Bileşenin diğer yapılara çarpması sınırlı hareket aralığıyla sonuçlanabilir. Düzgün implant
konumlandırma dışında implantasyondan sonra elde edilen teknik hareket aralığı (Range of
Motion, ROM) çok önemli bir role sahiptir. Büyük başlı top ve kap-astar çapları hareket aralığını arttırır ama artmış aşınma partikülü hacmiyle (PE, XPE ve MoM durumunda) ilişkilidirler.
Metal üstü metal artikülasyonda bu durum çevre dokulara salınan metal iyonların seviyesinde artışa yol açabilir. Her iki mekanizma bilimsel olarak yoğun biçimde tartışılmaktadır.
Aşırı duyarlılık
Metallere aşırı duyarlılık ve alerjik reaksiyonların insidansı dünyanın endüstriyel ülkelerinde artmaktadır. Metal üstü metal taşıyıcı kısımlarla tedavi edilen hastalarda aşırı duyarlılık
reaksiyonlarının başlama olasılığı önceden tamamen ekarte edilemez. Ameliyattan sonra
saptanan metal alerjileri hem hastalar hem sigortacılar için ek bir yük getirir. Bu nedenle
vücutta biyolojik olarak uyumlu davranış gösteren implant materyallerinin kullanılması
daha da önemli hale gelmiştir.
2
Triboloji ve Artroplasti
Sinovyal Sıvı Lubrikasyonu
Suni eklemlerin tribolojik performansıyla ilgili fiili süreçler ancak sınırlı bir şekilde anlaşılabilmiştir. Doğal kıkırdağın aksine, modern materyal kombinasyonları bile iki yüzeyi ayırmak
üzere kalıcı bir lubrikasyon filmini mümkün kılmaz. Bu nedenle artroplastinin tribolojik sonucunu belirlemekte optimum yüzey özelliklerine sahip aşınmaya dirençli materyaller çok
önemli bir rol oynar.
Konik Kısım Çürümesi
Baş-boyun konik kısmında çürümenin total kalça artroplastisi sonuçları açısından önemli bir
faktör olduğu yakın zamanda saptanmıştır ve bu durumun şiddeti birçok faktöre bağlıdır.
Aşınma redüksiyonuna ek olarak seramik femur top başlarının stem tarafında metal konik
kısım çürümesini azaltmakta çok önemli bir rol oynarken kendilerinin bir çürüme yaşamadığı konusunda giderek artan bulgular vardır.
Triboloji ve Artroplasti
3
4
İspatlanmış Yüksek Performanslı Seramikler
BIOLOX®delta
Seramik kalça replasmanlarında 40 yılı aşkın deneyimle birlikte 10 milyondan fazla
implante edilmiş BIOLOX® bileşeni CeramTec'in bu teknoloji konusunda bir dünya
lideri olduğunu kanıtlar.
Tüm dünyada cerrahlar CeramTec’in pembe renkli BIOLOX®delta seramik ürününe
güvenirler. Bu renk, cerrahların CeramTec'den alınan ve hastaları için en yüksek kalite ve güvenilirliğe sahip implantları kullandıklarından emin olmalarını sağlar.
BIOLOX®delta 10 yılı aşkın başarılı klinik deneyime sahip tek seramiktir ve 4 milyondan fazla vakaya implantate edilmiştir.
BIOLOX® maddesinden yapılmış seramik bileşenlerin üstün
özelliklerinin nedenleri benzersiz bir materyal bileşimi, en
modern üretim teknikleri ve çok aşamalı ve kapsamlı bir kalite kontrol sistemidir.
Kapsamlı kalite kontrol – top
başların 3 boyutlu ölçümü
Seramik Konusunda Beceri
5
İspatlanmış Yüksek Performanslı Seramikler
Yüksek Ölçüde Sertlik En saf hammaddeler ve on yıllarca geliştirilmiş bir üretim süreci, en yüksek derecede materyal homojenliği, mekanik özellikler ve belki de en önemlisi
sertliği garanti eder. Bu durum mükemmel aşınma direnciyle sonuçlanır.
Kusursuz Küresellik Femur top başları en yüksek doğruluk ile üretilmiş ve bu en düşük
miktarda aşınmaya neden olmasını garanti eder.
Optimum Açıklık BIOLOX® top baş ile BIOLOX® kap astarı arasında tam ve tanımlanmış
bir açıklık mükemmel lubrikasyon ve kayma özellikleri, minimum aşınma ve olağanüstü
işlevsellik sağlar.
Üstün Yüzey Düzgünlüğü Düzgün üretilmiş olan son cilalama seramik bileşenlere tüm
implant materyallerinin en düşük yüzey kabalığını verir. BIOLOX® bileşenlerinin yüksek ölçüde cilalanmış yüzeyi sadece 2 nanometre civarında bir ortalama yüzey kabalığı gösterir.
Hiç denecek kadar az Üçüncü Taraf Aşınma Benzersiz sertlik, seramik üstü seramik
taşıyıcı kısımlardaki üçüncü taraf aşınma nedeniyle artikülasyonda yüzey hasarını minimumuna yönlendirir. Yabancı partiküller taşıyıcı yüzeylere zarar vermeden parçalanır ve atılır.
Çizik Çimento partikülleri ve cerrahi aletler seramik yüzeyleri çizemez - bu durum çimento ve minimum invaziv işlemler kullanımında önemli bir avantajdır.
Mükemmel Biyolojik Davranış Klinik deneyimde yığın materyal olarak seramik partiküllere uzun dönemli bir advers reaksiyon görülmemiştir. Seramik materyaller biyolojik
olarak inerttir ve eşsiz biyouyumluluk gösterirler. Bu anlamda belirgin bir uyumsuzluk
yoktur.
Olağanüstü Islanabilirlik Seramik yüzeylerle hidrojen bağları mükemmel ıslanabilirlik
ve etkin bir lubrikasyon filmi oluşumunu garanti eder.
6
Materyal Özellikleri
Metin: CeraNews 2/2010 – Usbeck
7
Aşırı Koşullarda Üstünlük
Taşıyıcı yüzeyden daha sert
olan yabancı partiküller yüksek aşınma düzeylerine neden olur (sol).
Polietilen
Seramik
Yüksek performanslı seramiklerden yapılmış yüzeyler
genelde değişmeden kalır
(sağ).
Metal
Seramik
Kaynak: CeramTec GmbH
Kaynak: CeramTec GmbH
Kaynak: CeramTec GmbH
Kaynak: CeramTec GmbH
Çizilmiş yüzeyler PE, XPE ve
metalden yapılmış kap astarlarında abrazyonu arttırır
(sol).
Ancak BIOLOX® seramikleri
ile elde edilen tipten çizilmemiş ve düzgün bir yüzey optimum ıslanma, olağanüstü
lubrikasyon ve minimum
aşınmayı mümkün kılar (sağ).
Seramik yüzeylerle hidrojen
bağları mükemmel ıslanabilirlik ve etkin bir lubrikasyon
filmi oluşumunu garanti
eder.
Kaynak: CeramTec GmbH
8
Metin: CeraNews
Materyal Özellikleri
2/2010 – Usbeck
Moleküler Bağlanma
Gevşek Metal Yapı
Metal alaşımları ve seramik materyallerin moleküler yapıları temel olarak farklıdır. Bir
metal bağı durumunda elektronlar atom çekirdeklerinin çevresinde nispeten düşük
bağlanma gücüyle düzensiz bir şekilde döner. Bunun sonucunda metal iyonlar bu moleküler yapıdan sürekli olarak çıkar ve çevre dokular tarafından emilir. Bu durum birçok
farklı kimyasal ve biyolojik reaksiyona neden olabilir.
Stabil Seramik Yapı
Seramik moleküllerde elektronlar tam olarak belirlenmiş yörüngeleri izlerler, bu yörünge ise elektron orbital yörüngededir. Elektronların bağlanma gücü çok yüksektir ve
moleküllerin kendileri böylece son derece stabil hale gelir. Bu durum vücutta iyon oluşumu ve kimyasal ve biyolojik reaksiyonları önler.
Metal bağlar:
düzensiz elektron yörüngeleri
iyon oluşumunu mümkün
kılar (sol).
Seramik bağlar:
sıkı elektron genellikle yörüngeleri iyon oluşumu ve kimyasal reaksiyonları engeller (sağ).
Atom çekirdeği
Elektron
Kaynak: CeramTec GmbH
Kaynak: CeramTec GmbH
Materyal Özellikleri
9
Sertlik ve Sağlamlık Kombinasyonu
Son derece stabil seramik bağ plastik deformasyon olasılığını hemen hemen ortadan
kaldırır. Bu durum istenen aşırı sertlik derecesini sağlarken aynı zamanda nispeten yüksek bir parçalanabilirlik derecesine neden olur. Ancak seramik bileşimin optimizasyonu
ile hem aşırı sertlik hem güç elde edilebilir. Bu tür kompozit modeller tabiatta ve modern teknoloji sayesinde mevcuttur.
Şam çeliği yüksek ölçüde katı ve
dirençli bir materyal oluşturmak
üzere sert ve duktil alaşımları
kombine eder.
Kaynak: stienenDamast, Mönchengladbach, Almanya
Kaynak: J.D. Verhoeven, A.H. Pendray, W.E. Dauksch, Journal of Metals,
vol. 50, No. 9, p. 60 (1998)
Kaynak: CeramTec GmbH
Kaynak: CeramTec GmbH
Koruyucu inci kabuk, sertlik ve
gücü kombine eder. Sert-parçalanabilir aragonit ile çok elastik
protein ve kitin tabakalarından
oluşur.
10
Materyal Özellikleri
11
MULTIGEN PLUS
Seramik Diz
(Limacorporate, yukarıda)
BPK-S Seramik Diz
(Peter Brehm GmbH,
orta, altta)
12
Metin: CeraNews 2/2010 – Usbeck
Akıllı Güçlendirme Mekanizmaları
Temel Bir Fark
Materyal bilimi kırılma direnci ile kırılma tokluğu arasında bir ayrım yapar. Kırılma
direnci bir materyalin kırılmadan dayanabileceği maksimum mekanik strestir. Kırılma tokluğu bir materyalin çatlakların ilerlemesine karşı direncidir. BIOLOX®forte
gibi birkaç yıldır kullanılan seramik materyallerin zaten çok yüksek bir kırılma direnci vardır.
BIOLOX®delta ayrıca çok yüksek kırılma tokluğu gösterir. Diğer seramik materyallere
göre çatlamanın başlamasına karşı koymak ve çatlakların ilerlemesini durdurmak
açısından çok daha yüksek kapasitesi mevcuttur. Bu özellik iki güçlendirici mekanizmayı temel alır.
Maksimum yükte kuvvet
Sert üstü sert taşıyıcı kısımlar durumunda en yüksek düzeyde materyal stresi küçük
çaplarla görülür. Burada BIOLOX®delta gücü ekstra bir fayda sağlar: iyi ispatlanmış
alüminyum oksit (hacim olarak yüzde 80'in üstünde) ödünsüz sertlik sunar. Ek seramik güçlendirme unsurları materyalin kırık ve çatlak uzanmasına karşı yüksek direncini garanti eder.
Materyal Özellikleri
13
Optimize Mikroyapı
BIOLOX®delta mikroyapısı: çatlak
durdurucu işlevli trombosit şekilli yapılar (1), alüminyum oksit
partikülü (2), zirkonyum oksit
partikülü (3).
Çok daha küçük partikül büyüklüğü ve daha yüksek homojenlik
(soldaki BIOLOX®forte ile karşılaştırıldıığnda) daha da düzgün
yüzeyleri olası hale getirir ve materyalin özelliklerini geliştirir.
3
1
2 µm
Kaynak: CeramTec GmbH
Dönüştürme güçlendirme prensibi: zirkonyum oksit partikülleri
impaksiyon güçlerini emerek
hava yastıkları gibi etki eder (sol).
2 µm
Kaynak: CeramTec GmbH
Çatlak ilerlemesi
Çatlak ilerlemesi
Trombosit şekilli yapıların güçlendirme prensibi: trombosit şekilli
kristaller çatlakların ilerlemesini
önler ve böylece genel gücü arttırır (sağ).
2
Alüminyum
oksit
Trombosit
şekilli yapı
Zirkonyum
oksit
Kaynak: CeramTec GmbH
Kaynak: CeramTec GmbH
Hava Yastığı İşlevi
Çatlak Oluşumuna Karşı Koyma
Birinci güçlendirici mekanizma mikroyapı içinde İkinci güçlendirici mekanizma oksit karışımında
tetragonal zirkonyum oksit partiküllerinin da- trombosit şekilli kristallerin in situ oluşumunun
ğılmasından köken alır. Stabil alüminyum oksit sonucudur. Bu trombosit şekilli yapılar çatlak
matrikste homojen olarak dağılmış bu partiküller enerjisni nötralize ederek çatlamayı nötralize
çatlaklar alanında yerel basınç tepeleri oluşturur ederek hafifletir ve çatlak ilerlemesini önler. Bu
ve böylece ilerlemelerine karşı koyar.
güçlendirici mekanizmaların bir sonucu olarak
BIOLOX®delta implant tasarımcılarının önceki
seramik materyallerle mümkün olmayan bileşen
geometrileri oluşturmalarını mümkün kılar.
14
Materyal Özellikleri
Metin: CeraNews 2/2010 – Usbeck
15
Uzun Süreli Güç
Geliştirilmiş Özellikler
Patlama direnci testi seramik bileşenleri materyal başarısızlığı noktasına kadar aksiyal
yüklemeye maruz bırakarak değerlendirir. BIOLOX®delta maddesinden yapılmış top başları (28 mm) test edildiğinde 80 kN üzerinde yüklere direnç gösterirler. Daha büyük top
başları daha da yüksek patlama direncine sahiptir. BIOLOX®delta patlama direnci geleneksel alüminyum oksit seramiklerden çok daha yüksektir. Ayrıca
standart materyal örnekleri üzerinde yapılan testler BIOLOX®delta
bükülme direncinin tekrarlanan otoklav işleminden olumsuz etkilenmediğini göstermektedir. Saf zirkonyum oksitten yapılmış nesne-
8t
lerde hidrotermal stabilite eksikliği oluşabilse de BIOLOX delta için®
de bulunan alüminyum matriks sayesinde bu tür stabilite eksikliği
Top başta patlama stresi – koni
yoluyla on tona kadar yükler
yüklenir.
oluşmaz.
Geliştirilmiş Biyomekanik Özellikler
Seramik materyallerin avantajları büyük çaplarda (≥ 32 mm) özellikle açık hale gelir.
Simülatör çalışmaları, önemli ölçüde daha büyük sürtünme yüzeylerine rağmen aşınma
güçlerinin düşük yani diğer materyallere göre önemli ölçüde daha düşük kaldığını göstermiştir. Seramik bileşenlerle cerrahlar artık aşınma hızı ile çap konusunda ödün vermek
zorunda kalmaz ve bunun yerine hastaları için en iyi tercihi yapabilirler.
Daha İyi Tribolojik Özellikler
Dramatik olarak azalmış aşınma, arttırılmış hareket aralığı ve dislokasyona karşı artmış
direnç sayesinde bu taşıyıcı kısım işlevsel düzelme, dayanıklılık ve güvenlik açısından bir
numaralı tercihtir. Geleneksel ve yüksek ölçüde çapraz bağlı polietilenli taşıyıcı kısımların
tersine seramik üstü seramik taşıyıcı kısımlar için aşınma hızı daha büyük çaplar durumunda artmaz. Seramik üstü seramik daha büyük çaplara sahip taşıyıcı kısımlar için tüm
diğer materyallere üstün olması beklenebilir.
16
Materyal Özellikleri
Patlama direnci (kN)
Patlama direnci (kN)
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
Yeni
Negatif
Test sayısı (7 top baş)
2
3
4
5
6
7
Pozitif
Artmış metal baş büyüklüğünün negatif etkisi (sol)
kalça eklemi simülatörü –
yüksek ölçüde çapraz bağlı
polietilen, 10 milyon döngüden sonra uzun dönemli
aşınma hızı
Hacim aşınma hızı
(milyon döngü başına mm3)
Hacim aşınma hızı
(milyon döngü başına mm3)
12
12
10
10
8
8
6
6
4
4
2
2
0
BIOLOX®delta 10 saat Otoklava sokmadan sonra, çeşitli
testlerden geçip tamami ile
yeni bir femur topu karşılığında hiç bir farklılık göstermemektedir (sağ).
1
Otoklavda 10 saat
Patlama direnci karşılaştırması: Patlama direnci bileşenin
kırıldığı noktadır.
BIOLOX®delta ile yapılmış bir
top baş durumunda bu 8 ton
üzerinde bir güce karşılık gelir (sol).
28мм
36мм
XPE üzerinde metal
femoral top baş
XPE üzerinde metal
femoral top baş
0
Metal femur top başıyla karşılaştırıldığında alüminyum
seramik top başın pozitif etkisi (sağ) kalça eklemi simülatörü – yüksek ölçüde çapraz bağlı polietilen, 10
milyon döngüden sonra
uzun dönemli aşınma hızı
36мм
36мм
XPE üzerinde metal
femoral top baş
XPE üzerinde alümina
seramik femoral
Materyal Özellikleri
Kaynak: Fisher J, Leeds Üniversitesi
(Birleşik Krallık), 2006
17
Daha Fazla Seçenek
Yeni Geometriler
BIOLOX®delta maddesinin üstün materyal özellikleri önceki seramiklerle mümkün olmayan bileşen
geometrilerini mümkün kılmıştır. Daha ince duvar kalınlığına sahip kap astarları artmış stabilite
ve güvenlik sunmaya devam ederken daha büyük çaplarda seramik üstü seramik taşıyıcı kısımların
kullanılmasını mümkün kılarlar. Metal ve polietilenin aksine daha büyük çaplı seramik taşıyıcı kısımlar önemli ölçüde artmış aşınma hızları göstermez.
Hassas Lubrikasyon Açıklığı
İnce duvarlı seramik bileşenlerin ek bir avantajı materyalin yüksek katılığıdır. Bu durum bir lubrikasyon filmi oluşması için gerekli olan bileşenler arasında ayarlanmış lubrikasyon açıklığının (Clearance)
ince duvarlı unsurlarda herhangi bir deformasyon tarafından olumsuz etkilenmemesini sağlar.
Büyüklük ve Materyal Kombinasyonları
BIOLOX® top başları ve kap astarlarının bileşimi herhangi bir BIOLOX®forte ve BIOLOX®delta taşıyıcı kombinasyonunu mümkün kılar. Her iki materyalden yapılmış top başlar ayrıca polietilen ve
yüksek ölçüde çapraz bağlı polietilenden yapılmış kap astarlarıyla kombine edilebilir. Özellikle bu
uygulama için geliştirilmiş ve bu kombinasyon için yetkili makamlar tarafından onaylanan.
BIOLOX® top başları sadece Implant üreticileri CeramTec ile işbirliği içinde geliştirilen ve yetkili makamların bu arada yayımlanan ve
onaylanan bu kombinasyon için yapılır. BIOLOX® insertleri sadece Implant üreticileri CeramTec ile işbirliği içinde geliştirilen ve yetkili
makamların bu arada yayımlanan ve onaylanan bu kombinasyon için yapılır. BIOLOX®OPTION top başları ve metal adaptörler sadece
Implant üreticileri CeramTec ile işbirliği içinde geliştirilen ve yetkili makamların bu arada yayımlanan ve onaylanan bu kombinasyon için
yapılır. BIOLOX®DUO-Bipolarsistemler sadece BIOLOX®forte veya BIOLOX®delta top başlarıyla kullanılabilir, özellikle Implant üreticileri
CeramTec ile işbirliği içinde geliştirilen ve yetkili makamların bu arada yayımlanan ve onaylanan bu kombinasyon için yapılır.
Önemli:
Lütfen stem konik kısmının tasarımını veya adlandırlımasını tanımlayan uluslararası bir standart olmadığını unutmayın. Bu nedenle
stem konik kısımlarına 12/14, 10/12 vs. Gibi herhangi bir atıf tasarımlarının mutlaka tıpatıp aynı olduğu anlamına gelmez. Tribolojik
bakış açısıyla BIOLOX®forte ve BIOLOX®delta top başları BIOLOX®forte veya BIOLOX®delta insertleriyle veya özellikle tasarlanmış polietilen veya çapraz bağlı polietilen insertle kullanabilinir, özellikle Implant üreticileri CeramTec ile işbirliği içinde geliştirilen ve yetkili
makamların bu arada yayımlanan ve onaylanan bu kombinasyon için yapılır.
18
BIOLOX®delta maddesinin güçlü yönleri
19
20
Uygulama Çeşitliliği
Optimize Revizyon
BIOLOX®OPTION nadir görülen seramik bileşen kırılması durumuna uygun bir çözüm sunar. Femur top başının (BIOLOX®OPTION) seramik revizyonu, revizyon kalça
artroplastisi sonrasında aşınmayla ilgili osteoliz oranını önemli ölçüde azaltmaya
yardımcı olur. Asetabüler kap revizyonu durumunda cerrahın sıkıca sabitlenmiş bir
stem kısmı in situ olarak kaldığında bir CoP, CoXPE veya CoC taşıyıcı kısım kullanma
seçeneği vardır.* Böylece primer kalça artroplastisi yeni ve gelişmiş bir çözüm için
kullanılan taşıyıcı kısım kuplajına göre daha büyük bir aşınma direnci derecesine sahip bir taşıyıcı kısım kuplajı implante edilebilir.
Diz Artroplastisi
Diz artroplastisinde kullanılan taşıyıcı kısımların geometrisi kalça eklemine göre
önemli ölçüde daha karmaşıktır. BIOLOX®delta maddesinin geliştirilmiş materyal
özellikleri bu tür geometriler için güvenli seramik bileşenler üretilmesini mümkün
hale getirmiştir.
Omuz Artroplastisi
Polietilen aşınması ve gevşemesi, metal alerjisi ve enfeksiyon omuz artroplastisinin
en önemli problemlerindendir ve BIOLOX® seramik materyallerin kullanılmasını
mantıklı bir tercih haline getirir. BIOLOX® seramiklerinin omuz artroplastisinde kullanılmaya başlanması bu materyaller için klinik uygulamaları arttıracaktır.
*BIOLOX®OPTION Şaftkonus-Deformasyonları kullanım klavuzunda belirtilmştir.
BIOLOX®delta maddesinin güçlü yönleri
21
Ek Uygulamalar
Tıbbi cihaz endüstrisinden müşterilerimiz sürekli olarak biyoseramik için yeni kullanım
ve kapasite konusunda sorular sormaktadır. En acil istekler aşınma kalıntısını azaltma,
görüntülemeyi daha iyi hale getirme, mikrobiyel kontaminasyonu azaltma ve metallere aşırı duyarlılığı olan hastalar için seçenekler sunma konularındadır. Biyolojik
olarak inert seramik bileşenler bu problemleri çözme konusunda ispatlanmış ve olası
yaklaşımlar sunmaktadır ve araştırma ve geliştirmemizin odak noktasıdır.
CeramTec Medical Engineering'in hedefi omurga, küçük eklemler ve dental ürünler
gibi alanlarda yeni tıbbi tedavi seçenekleri için seramik ürünler yaratmaktır.
BIOLOX®delta Güçlü Yönleri
• Mükemmel biyolojik davranış*
• Önemli ölçüde daha az konik kısım çürümesi*
• Metal iyon salınımı yok*
• Partiküllerin bilinen patojenik reaksiyonu yok*
• Üçüncü taraf aşınmaya direnç*
• Mükemmel ıslanabilirlik*
*Referanslar CeramTec GmbH'de bulunmaktadır ve istek üzerine sağlanabilir
22
BIOLOX®delta maddesinin güçlü yönleri
23
Literatür:
Affatato S, Modena E, Toni A, Taddei P. Retrieval analysis of three generations of BIOLOX® femoral heads: Spectroscopic and SEM characterisation. J Mech Behav Biomed Mater 2012;13C:118128.:118-28.
Pan T, Zhao ZL, FU DL, WANG HL, GUO B. The early clinical efficiency and experience in application of Delta ceramic-on-ceramic total hip arthroplasty. Journal of Clinical Orthopedics
2011;02/2011.
Benazzo F, Rossi S, Piovani L, Russo C. Ten years of experience with ceramic-ceramic bearing
in Total Hip Arthroplasty. In: The Journal of Bone and Joint Surgery (Proceedings) 93-B ed,
2011:154-d.
Raman R, Johnson G, Sharma H, Gopal S, Shaw C. Big balls - the ceramic experience. In: JBJS
(Proceedings) 93-B ed, 2011:222-c.
Cai P, Hu Y, Xie J. Large-diameter Delta Ceramic-on-ceramic Versus Common-sized Ceramic-onpolyethylene Bearings in THA. Orthopedics 2012;35:e1307-e1313.
Hamadouche M, Zaoui A, El Hage S, Letienne M, Boucher F, Mathieu M, Courpied JP. The in
vitro and in vivo Safety of 22.2 mm Alumina Matrix Composite Ceramic Femoral Ball Heads.
A Prospective Evaluation. In: Cobb J, ed. Modern Trends in THR Bearings: Material and clinical
performance: Springer, 2010:157.
Hamilton WG, McAuley JP, Dennis DA, Murphy JA, Blumenfeld TJ, Politi J. THA with Delta ceramic
on ceramic: results of a multicenter investigational device exemption trial. Clin Orthop Relat Res
2010;468:358-66.
Lombardi AV, Jr., Berend KR, Seng BE, Clarke IC, Adams JB. Delta Ceramic-on-Alumina Ceramic
Articulation in Primary THA: Prospective, Randomized FDA-IDE Study and Retrieval Analysis. Clin
Orthop Relat Res 2009.
Maurer-Ertle W, Friesenbichler J, Liegl-Atzwanger B, Kuerzl G, Windhager R, Leithner A. Noninflammatory Pseudotumor Simulating Venous Thrombosis After Metal-on-Metal Hip Resurfacing.
Orthopedics 2011 2011;34:678.
Raman R, Johnson G, Sharma H, Gopal S, Shaw C, Singh J. Functional and clincal outcome of
cementless primary arthroplasty of the hip using large diameter ceramic bearing couples. In: JBJS
(Procceedings) 93-B ed, 2011:220-b.
Stafford GH, Islam SU, Witt JD. Early to mid-term results of ceramic-on-ceramic total hip replacement: ANALYSIS OF BEARING-SURFACE-RELATED COMPLICATIONS. Journal of Bone and Joint
Surgery - British Volume 2011;93-B:1017-20.
Walter WL, Esposito C, Roques A, Walter WK, Zicat B, Tuke M, Walsh WR. Implant Retrieval Analysis of Biolox Forte vs. Biolox Delta Ceramic Femoral Heads: 2 Years Results [abstract]. AAOS 2011
Proceedings 2011;Poster No. 045:491.
Whittingham-Jones P, Mann B, Coward P, Hart AJ, Skinner JA. Fracture of a ceramic component
in total hip replacement. Journal of Bone & Joint Surgery, British Volume 2012;94-B:570-3.
Dower B, Grobler G, Nortje M, Reid C. Deltamotion [abstract]. Bone & Joint Journal Orthopaedic
Proceedings Supplement 2013;95-B:54.
Jack CM, Molloy DO, Walter WL, Zicat BA, Walter WK. The use of ceramic-on-ceramic bearings in
isolated revision of the acetabular component. Bone Joint J 2013;95-B:333-8.
Meftah M, Ebrahimpour PB, He C, Ranawat AS, Ranawat CS. Preliminary clinical and radiographic results of large ceramic heads on highly cross-linked polyethylene. Orthopedics
2011;34:e133-e137.
Apple® ve Android™ tabletleri
ve akıllı telefonları için
BIOLOX® yüksek performanslı
seramikleri hakkında daha
fazla bilgi için QR kodunu
tarayın
CeramTec GmbH
Medical Products Division
CeramTec-Platz 1–9
D-73207 Plochingen
Tel. +49 7153 611 828
Faks +49 7153 611 950
E-Posta: [email protected]
www.biolox.com
Bu belgenin özellikle doktorlar olmak üzere sadece konunun uzmanları tarafından kullanılması amaçlanmıştır ve kesinlikle halktan kişilerin kullanımı için değildir. Bu belgede bulunan ürün ve/veya
işlem bilgisi genel tabiattadır ve tıbbi öneri veya tavsiyelerin yerini almaz. Bu bilgi herhangi bir ayrı tıbbi vaka açısından herhangi bir tanısal veya terapötik ifadeyi temsil etmediğinden her hastanın
ayrı muayene edilmesi ve kendisine göre önerilerde bulunulması şarttır ve bu belge bunların yerini tamamen veya kısmen almaz. Bu belgedeki bilgiler tıbbi uzmanlar ve vasıflı CeramTec çalışanları
tarafından tüm bilgileri kullanılarak toplanmış ve bir araya getirilmiştir. Kullanılan ve sunulan bilginin doğruluğu ve kolay anlaşılmasını sağlamak için her türlü özen gösterilmiştir. Ancak CeramTec
bilginin güncelliği, doğruluğu, eksik olmaması veya kalitesi konusunda herhangi bir sorumluluk almaz ve bu bilginin kullanımı nedeniyle oluşabilecek maddi olan veya olmayan herhangi bir zarar için
sorumluluk kabul etmez. Bu belgenin herhangi bir zamanda bir teklif olarak anlaşılması durumunda böyle bir teklif bağlayıcı olmayacak ve daha sonra yazılı olarak doğrulanması gerekecektir. Bazı
ürünlerin ABD veya başka ülkelerde kullanılması onaylanmamıştır. Lütfen Satış Temsilcinize ürünlerin pazarınızda sağlanıp sağlanmadığını sorun. (Gözden Geçirme: Ekim 2014)
MT140034 · TR · 2.000 · 1411 · Loopkomm Infomarketing · Almanya'da basılmıştır
CeraNews App
Download

BIOLOX®delta