Okula Yardımcı TEOG Sınavına Hazırlık
8.Sınıf
Tür kçe
TA ÖóRET
õ
OR
EÇõö SõST
E
EG
M
EóõTõMDE
EL
N
M
Sor u Kitabı
TEOG
TE
Fiilimsiler
ALİ PEHLİVAN
P ALME Y AYINCILIK
õ
2. ÜNİTE
M
6ÇQDYÇQD
+D]ÇUOÇN
2. ÜNİTE
FİİLİMSİLER
KONU TESTİ - 1
1.
4.
Döktüğü yaşları kurutmuş mudur?
Kendini aldatıp avutmuş mudur?
Vaadini tutmuş mu, unutmuş mudur?
Şimdi başkasına meyli var mı ki?
II. Tavuğu haşlamadan kızartmış.
III. Yeter, bu çocuğu her gün haşlama artık!
Yukarıdaki dörtlükte kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 2
B) 4
C) 5
I. Haşlama, yaşlılar tarafından lezzetli bulunabilir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde kullanılan
"haşlama" kelimelerinin türü aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
D) 7
I
II
III
A)
İsim
Zarf-fiil
Çekimli fiil
B)
İsim-fiil
Çekimli fiil
İsim-fiil
C)
İsim-fiil
İsim
İsim-fiil
D)
Çekimli fiil
İsim-fiil
Zarf-fiil
2. "Çocukluk arkadaşımı görür görmez tanıdım."
cümlesindeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
B) Utanma duygusu herkeste aynı değildir.
C) Koşar adım gittim okuluma.
D) Yıkık, dökük bir handa rastladım ona.
Palme Yayıncılık
A) Ne dönüp duruyor havada kuşlar?
5.1. Yıllar var ben onu hiç unutmadım.
2. Döktüğü yaşları kurutmuş mudur?
3. Büsbütün silinip gitti mi adım?
4. Ağlayan gözleri kurumuş mudur?
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde türce özdeş
fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1 – 2
3. "kırıl-" fiiline
tirilerek zarf-fiil,
maktadır.
2
eki getirilerek sıfat-fiil,
B) 1 – 4
C) 2 – 4
D) 2 – 3
eki ge-
eki getirilerek isim-fiil oluşturul-
Yukarıdaki açıklamanın sağlanabilmesi için
sembollerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A)
-arak
-ıp
-ma
B)
-ası
-ınca
-ış
C)
-mez
-an
-im
D)
-mak
-ar
-dık
6.
1
2
3
4
Bugünleri gördükçe ölesim gelmiyor.
Seni özlediğimi fark ettim.
Gönlümü sarınca yârin hayali...
Seni almadan gitmem bu diyardan.
Ok, hedef tahtasında hangi numaralı yere atılırsa içinde sıfat-fiil olan nokta vurulmuş olur?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 1
FİİLİMSİLER
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil eki al-
10. Utanacak davranışta bulunanların gelecek günler-
dığı hâlde fiilimsi olma özelliğini yitirmiş bir kelime kullanılmıştır?
de yüzü kızaracak.
A) Çalışmalarını takdir ediyoruz.
B) Elindeki çakmakla kâğıdı yaktı.
C) Dolmuş yine durakta durmadan gitti.
D) Hazırlanması uzun sürüyordu.
B) Uzat bana ellerini çocuk, gökkuşağı sığdırdım
düşlerine.
B) kızaracak
C) utanacak
D) bulunanların
Akan suyu severim ben
Işıldayan karı severim
Bir yeşil yaprak, bir telli böcek
Yeşeren bir tohum
Güneşte görsem
Sevinç dolar içime
Bir günü, güzel bir günü
Güneşli bir günü
Hiçbir şeye değişmem
Palme Yayıncılık
A) Bir uçurumun kenarındaki dikenleri andırıyordu
hayatım.
A) gelecek
11.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim-fiil
hem sıfat-fiil bir arada kullanılmıştır?
Yukarıdaki cümlede sıfat-fiil olarak kullanılmayan kelime aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
C) Erken uyanana, gözlerimin hayata "Merhaba!"
demesi gibiydi sözlerin.
D) Sen misin yan yana gezmeye cesaretim, hayyallerim.
Yukarıdaki dizelerde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
9.
Arı sordu: "Şen kelebek
Neden böyle süslenerek
Çiçeklere seslenerek
Uçuyorsun benek benek
12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zarf-fiil
farklı bir sorunun yanıtıdır?
Yukarıdaki dörtlükte kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?
A) 1
TÜRKÇE
B) 2
C) 3
D) 4
A) Ağlayarak anlattı tüm yaşadıklarımı.
B) Yanımdan kaçarcasına gittin.
C) İkide bir dönüp arkasına bakıyordu.
D) Geldiğinde tüm güzellikler benimle olacak.
3
FİİLİMSİLER
13.
KONU TESTİ - 1
16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde hem isim-fiil
Kocasına gidip o hakikati itiraf etmek için kendisinde kuvvet bulan bu kadın, hakikatin bu suretle
meydana çıkmış olmasına karşı titriyordu.
hem sıfat-fiil hem de zarf-fiil kullanılmıştır?
A) Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
Yukarıdaki parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 4
B) Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına
B) 5
C) 6
D) 7
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan
Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına
C) Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramıyla
D) Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil, ek
alarak adlaşmıştır?
A) Geçmişini unutanın, geleceği olmaz.
Gidişin, seçtiğin akşam saatinden belli
Palme Yayıncılık
B) Ummadık taş, baş yararmış.
C) Çözülmez sorunlarla boğuştun mu hiç?
D) Dönülmez akşamın ufkundayız artık vakit çok
geç.
17. Öğretmen, öğrencilerinden "-ma, -me" ekini isimfiil olacak şekilde cümlede kullanmalarını işlemiştir.
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bu isteğe uygun cümleyi kullanmıştır?
A)
Seni görmeden gidemem.
Gül
B)
Asma bahçelerini ilk kez Nevşehir’de
gördüm.
Berkay
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, cümlenin yükleminde kullanılmıştır?
C)
A) Çıkmadık candan umut kesilmez.
Serkan
B) Devenin sevmediği ot, burnunun dibinde biter.
C) Tanınmış bir kişiydi İstanbul'da.
D) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın.
4
Görme beni mavi ışıkların süzgecinde.
D)
Haksızlıklar karşısında susma ancak
cesaretsiz insanlardan beklenir.
Sude
TÜRKÇE
2. ÜNİTE
FİİLİMSİLER
KONU TESTİ - 2
1. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde adlaşmış
4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem zarf-fiil
sıfat-fiil kullanılmamıştır?
hem de isim-fiil kullanılmıştır?
A) Minareyi çalan, kılıfını hazırlar
B) Gülü seven, dikenine katlanır.
A) Durup bakarken aklına gelmez yağmak yağmurun.
C) Tatlı söz söyleyen, kötü söz işitmez.
B) Gitsen nereye gidebilirsin hâlâ bilmem.
D) İhtiyacı olan insanlara yardım etmeliyiz.
C) Bizans'tan olmak belki iyi belki fena belki bunu
da diyemem.
2.
Bunları seve seve
yapacağım.
Ben okula giderken
seni göremedim.
Sınava çalışınca başarılı oldum.
Ağladığım günler geride kaldı.
Yukarıdaki tablodan türce farklı olan fiilimsi çıkarılırsa tablonun son görünümü aşağıdakilerden hangisi olur?
A)
B)
Palme Yayıncılık
D) Ben küçük dükkânlarsız, kahvehanelersiz sokakları sevmem.
5.
Suzmaksızın konuştu.
Sürüne sürüne dağa tırmandık.
Dinlemez gözlerle yüzüme baktı.
C)
D)
Sen gideli yüzüm gülmüyor.
Sen gideli yüzü
Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde
farklı
Suzmaksızın
ko
Sen gideli yüzüm
gülmüyor.
türde fiilimsi kullanılmıştır?
Sürüne sürüne
Suzmaksızın
Sen gideli yüzüm
gülmüyor. konuştu.
A)
Sen gideli
B) yüzüm
Suzmaksızın
C) konuştu.
SürüneD)sürüne
Dinlemez
gözle
dağa tırmand
gülmüyor.
Dinlemez
gözlerle yüzüme ba
Suzmaksızın konuştu.
Sürüne sürüne dağa
tırmandık.
Sürüne sürüneDinlemez
dağa tırmandık.
gözlerle yüzüme baktı.
Dinlemez gözlerle yüzüme baktı.
3. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsi
öbeği özne görevinde kullanılmıştır?
A) Hazırlanmak bu kadar sürer mi?
B) İnsanlara yardım etmek için çırpındı.
C) Gözyaşlarını içine akıtanlar mutlu rolü yapar.
D) Bilgili insan, dünyanın parlayan yıldızıdır.
TÜRKÇE
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmamıştır?
A) Gün tene değince zaman ilerler.
B) Sen gideli bu şehirden ötmez oldu bülbüller.
C) Yağmur yağınca şehre bereket iner.
D) Seni ölesiye sevdiğimi anladım.
5
FİİLİMSİLER
KONU TESTİ - 2
7. "-Ma, -me" isim-fiil eki aşağıda verilen cümlele-
10. Sokakta telaşlı telaşlı yürüyen bir insan görsem kim
bilir ne sıkıntısı vardır, diye düşünürüm.
rin hangisinde sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Gün görmeden göçtü bu diyardan.
B) Haykırma vakti tüm insanlığa.
Yukarıdaki cümle için aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
C) Köy çocukları yapma bebeklerle oynar.
A) Adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır.
D) Projelerin tamamlanması ne kadar sürer?
B) Cümlede birden fazla fiilimsi kullanılmıştır.
C) Zarf-fiil cümleye zaman anlamı katmıştır.
8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsi,
temel yargıya neden anlamı katmıştır?
A) Gül yüzünü görmek için geldim.
B) Yağmurun yağdığını yeni fark ettik.
Palme Yayıncılık
D) Sıfat-fiil ve isim-fiil kullanılmıştır.
11.
Düşünmek insanlara has, özel bir yetenektir.
İnsanoğlu büyük dağları aşmasını, denizleri
geçmesini, aya ayak basmasını düşünebilir
olmasına borçludur. İnsanda düşünebilme
yeteneği olmasaydı, bugünkü medeniyetten
söz edilemezdi.
C) Filmi izlemek uğruna dersten erken çıktık.
D) Pencereyi açmasıyla kuş cıvıltıları odaya doldu.
Yukarıda verilen parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
9.
1.
2.
3.
4.
Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) 1.
6
Bu şehri ölmeden terk etmeyeceğim.
Sen gülünce güller açar gül pembe.
Çalışmak insana değer katar.
Okulu bitirecek de iş güç sahibi olacak.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
12. "Fatih Rıfkı Atay 'Çankaya' adlı eserinde Atatürk'ün
türkü söyleşini şöyle anlatmaktadır: Mustafa Kemal, yalnız Rumeli türkülerini mat sesi ile güzel ve
tatlı söylemekle kalmaz, klasik alaturka musikisi
makamlarını da bilirdi."
Yukarıda verilen parçada kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 2
FİİLİMSİLER
13. Sanço yel değirmenlerini görür, Don Kişot devleri.
15.
Sonra kaçınılmaz diyalog:
Hiçbir yerde görmediğim düşünceli deniz.
I
– Yel değirmenlerini neden dev zannediyorsun?
Saracaksın beni o hafif dumanlarınla
II
– Peki ya sen neden devleri yel değirmeni zannediyorsun?
Islak kumların üstünde ayaklarım, iz iz
III
Yukarıdaki parçada bulunan fiilimsinin türce özdeşi aşağıdakilerin hangisinde vardır?
Unutacağım birden şehri de dünyayı da.
IV
A) İnsanlar aynı yere bakıp aynı şeyleri görürler
mi?
B) Bilge kişilerin sözlerine, değer vermek gerekir.
C) İnsanoğlunun düşünebilme gücü, diğer canlılarda görülmez.
Yukarıda numaralanmış altı çizili kelimelerden
hangisi bir fiilimsidir?
A) I.
Palme Yayıncılık
D) Yapılan büyük buluşlar, insanlara dönem atlatır.
B) II.
C) III.
D) IV.
16. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsiye
yer verilmemiştir?
A) Zil çalınca hep birlikte çıkabilirsiniz.
B) Günü gelince borcunu ödersin.
C) Çocukken kış boyunca ağrılarım hiç dinmezdi.
D) Söz bitince gözler konuşur.
17.
14.
Sakın bir söz söyleme,
Yüzüme bakma sakın
Sesini duyan olur
Sana göz koyan olur.
Mehmet Rauf ilk psikolojik roman olan "Eylül"ü
Yukarıdaki dizeler için aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru olmaz?
A) Sıfat-fiiller cümlede deyim içinde kullanılmıştır.
B) "-Ma, -me" eki cümleye olumsuzluk anlamı
katmıştır.
C) Sıfat-fiil cümlede özne görevindedir.
D) Sıfat-fiiller cümlede adlaşmıştır.
TÜRKÇE
I
II
kaleme almış bir sanatçıdır.
III
Altı çizili kelimelerin türleri için aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
I.
II.
III.
A)
Sıfat-fiil
İsim
Sıfat-fiil
B)
İsim
Sıfat-fiil
Sıfat-fiil
C)
Sıfat-fiil
Bağ-fiil
Sıfat-fiil
D)
İsim
İsim-fiil
Deyim
7
FİİLİMSİLER
2. ÜNİTE
KONU TESTİ - 3
4.
1. Gün ağarınca boynum bükülür
Dalarım uzaklara gönlüm süzülür.
Bu dizelerde kullanılan fiilimsinin türce özdeşi
aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
Aşkın kanatlarıyla aştım duvarları
Durdurmaz sevgiyi taş sınırlar
Aşkın başaramadığı ne var?
Engel olmaz bana akbabalar
A) Hayatı boyunca yalandan uzak durdu.
B) İnsanlara alışmak zaman alıyor.
C) Üzgün bakışlarla susuyordu.
D) Vakit geldiğinde gitmeyi bilmek gerek.
Yukarıdaki şiiirde bulunan fiilimsilerin türce özdeşi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Konuşma sırasında bana gelmişti.
B) Üniversiteyi bitireli hayli zaman oldu.
C) Morarmış elleriyle çalışamayacağını anladı.
D) İşimi bitirince izin almadan dışarı çıktım.
2. "-Acak, -ecek" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi görevinde kullanılmıştır?
A) Bitecek bir gün tüm sıkıntıların.
B) Doğacak yeniden tüm fırsatlar.
D) Yapacaklarından sorumlu olmadığını söyledin mi?
Palme Yayıncılık
C) Geleceğinden endişelenmeye başladı.
5. Zaman ilerledikçe insanların fikirleri değişebiliyor.
Bu cümlede kullanılan fiilimsinin türce özdeşi
aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Yaşlanmak da her insana nasip olamaz.
B) Huzura kavuşmayı kim istemez?
3.
Ağrımayan başını ağrıttı.
C) İnsan susarken de konuşabilir mi?
D) Bitmiş bir hikâyeden sonuç çıkmaz.
Yıkılası dünya diye feryat etti.
Doğan güne hükmüm geçmiyor.
Şikâyet edenler dilekçe yazdılar.
8
Mehmet bu kalemlerden farklı görevde kullanılmış
sıfat-fiilin yazılı olduğu kalemi tercih edecektir.
6. "-Mış, -miş" eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde
fiilimsi görevinde kullanılmamıştır?
Buna göre Mehmet hangi renkteki kalemi tercih
etmelidir?
A) Darılmış bana sevdiceğim bir neden yokken.
A) Turuncu
B) Pembe
C) Kırılmış kanatlarını yeniden çırpmaz ki...
C) Yeşil
D) Sarı
D) Kanatlanmış bir hayalden ibarettin oysa...
B) Solmuş bir gülden daha hüzünlüydü.
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 3
FİİLİMSİLER
10.
7. "-Ar, -er" eki cümlede sıfat fiil olarak kullanıldığında
fiilden isim yapan yapım ekidir.
Yemin etmişim doğduğum topraklar üstüne
Doğacak çocuğuma, emdiğim süte
Uyanacaksın bir gün uyan, diye diye
Hür insanlar memleketi büyük Türkiye
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu ek farklı
türde bir yapım eki olarak kullanılmıştır?
A) Bakar kör insanlar, gerçekten görmez mi?
B) Çocuklarına büyük bir titizlikle bakardın.
C) Okula koşar adım gittim yine de sınava yetişemedim.
Bu dörtlük ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Dizelerde dört sıfat-fiil kullanılmıştır.
D) Baharın bitmesiyle tüm yapraklar sararmaya
başladı.
B) Dizelerde farklı türlerde fiilimsi örnekleri vardır.
C) Aynı ek hem fiilimsi hem de çekimli fiil olarak
kullanılmıştır.
D) "-dık, -dik" eki sıfat-fiil olarak kulanılmıştır.
bir ikileme oluşturacak biçimde kullanılmıştır?
A) Ağlamadan, sızlamadan anlat olanları.
B) Soruyu görünce hemen çözdü.
C) Güzel mi güzel ödev hazırlamış.
D) Söylediklerimi seve seve yapardı.
9.
Kuruluşu bakımından fiilimsi
özelliği gösteren bazı kelimeler
zamanla bir kavramı direkt
karşıladığından fiilimsi özelliğini
kaybederek adlaşır.
Palme Yayıncılık
8. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zarf-fiil,
11. Çocuğa gününü göstermeye gitmek için hazırlanmadan yola koyuldu.
Cümlesinde bulunan fiilimsi çeşitleri için hazırlanan
tabloda isim-fiil "", sıfat-fiil "", zarf-fiil ""
ikonlarıyla gösterilmiştir.
Buna göre cümledeki altı çizili fiilimsilerin türü
sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A)



B)



C)



D)



12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsiye
yer verilmemiştir?
Mustafa Öğretmen
Mustafa Öğretmen'in verdiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisinde buna uygun bir kelime
kullanılmamıştır?
A) Ekmek
B) Yemek
C) Kazma
D) Hazırlanma
TÜRKÇE
A) Mutlu bir yuvanın devam etmesi için fertler özverili olmalıdır.
B) Şairler, çocuklar gibi oyun oynama isteği duyarlar.
C) Yolların denize çıkmasa da seviyorum seni Ankara!
D) Valiz hazırlaması olmasa tatile sürekli çıkardım.
9
FİİLİMSİLER
KONU TESTİ - 3
13.
16.
Aman diyene
kılıç kalkmaz.
İtle yatan,
bitle kalkar.
Sizler gidin bal verecek yeni
açmış gül bulun
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar
Arı bal
alacak
çiçeği bilir.
Er olan,
ekmeğini
taştan çıkarır.
Evet, benim her şiirimde yılan dişli diken var
Sizler gidin, genç kızların
türküsüyle şen olun.
M. Emin Yurdakul
Yukarıdaki hangi renk baloncukta adlaşmış
sıfat-fiil kullanılmamıştır?
A) Sarı Baloncuk
B) Kırmızı Baloncuk
C) Yeşil Baloncuk
D) Mavi Baloncuk
A) 2
Palme Yayıncılık
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme fiilimsi
Yukarıdaki dörtlükte şair kaç fiilimsi kullanmıştır?
C) 4
münde. Kura Irmağı'nın Tiflis'i ikiyi bölmesi Tiflis’e
ayrı bir hava katmış. Eski Tiflis başlı başına bir uygarlık anıtı gibi kente değer katar. Yirmi yıl öncesine göre önemli değişiklikler olmuş, kent büyümüş,
nüfus çoğalmış ama kent güzelliğinden hiçbir şey
yitirmemiş. Niye bizim kentlerimizde aynı şey olmuyor diye soruyorum kendi kendime.
A) Bu çamurlu yolda bata çıka ilerliyorlardı.
B) Haberi alınca eve kadar koşa koşa geldim.
Bu parçadaki fiilimsilerin sayısı ile ilgili olarak
verilen aşağıdaki grafiklerden hangisi doğrudur?
İsim-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
A)
C) Bana "güle güle" bile demediler.
D) Kaba saba davranışlarıyla herkesi üzüyordu.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "acak, –ecek"
İsim-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
B)
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0
0
İsim-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
C)
İsim-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
D)
5
5
ekini alan kelimenin türü ötekinden farklıdır?
4
4
A) Yapılacak işler listesini arıyordu.
3
3
B) Paketlerde kırılacak eşyalar vardı.
2
2
C) Gelmeyecek giden günler bir daha geri.
1
1
0
0
D) Çözülmeyecek sorun yok benim için.
D) 5
17. Tiflis vadi boyunca uzayıp giden bir kent görünü-
değildir?
10
B) 3
TÜRKÇE
2. ÜNİTE
FİİLİMSİLER
KONU TESTİ - 4
4. Dünyanın her yerinde kendi girişimleriyle zengin
1.
olanların arkasına baktığında gördüğü çetin bir yol
vardır.
Çocukluğum, çocukluğum
Uzakta kalan bahçeler
O sabahlar, o geceler
Gelmez, günler çocukluğum
Altı çizili fiilimsilerin türleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) sıfat-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil
B) İsim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil
C) Sıfat-fiil, zarf-fiil, isim-fiil
D) İsim-fiil, zarf-fiil, sıfat-fiil
Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1 ve 3. dizede fiilimsiye yer verilmemiştir.
B) 2. dizede sıfat-fiil kullanılmıştır.
C) 4. dizede sıfat-fiil kullanılmıştır.
D) 4. dizede çekimli bir fiil kullanılmıştır.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi cümleye amaç-sonuç anlamı katmamıştır?
2. Hoşgörülü olmak, kendimizi başkalarının yerine
koymaktır.
Bu cümledeki fiilimsiyle türce özdeş fiilimsi aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Palme Yayıncılık
A) Maçı izlemek için İstanbul'a gittim.
B) Eşyalarınızı karıştırdığım için üzgünüm.
C) Seni göreyim diye izin alıp geldim.
D) Yarın buluşmak üzere sözleştik.
A) Son bakışın aklımdadır hâlâ.
B) Hazıra konanlar kıymet bilmez.
C) Sabahtan beri söylenip duruyorsun.
D) İşini bitirince yanıma uğrar mısın?
6.
Ünlü bir bilim insanına, kendisini
yetiştirmesinde nelerin etkili olduğunu sormuşlar. Bilim insanı "Annem!"
demiş. Çünkü annem okuldan her
gelişimde “Bugün okulda güzel bir
soru sordun mu?” derdi. İşte beni
yetiştiren en büyük faktör, annemin
bu sorusuydu.
3. "Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur."
Atasözündeki fiilimsiyle türce aynı olan fiilimsi
aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Hatırlamak vefalı bir erdemdir.
B) Odadan kaçarcasına çıktı.
C) Dünyaya bağırarak seslendi.
D) Dönülmez akşamın ufkundayız.
TÜRKÇE
Yukarıdaki metinde kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
11
FİİLİMSİLER
KONU TESTİ - 4
7.
10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zarf-fiil
farklı bir sorunun yanıtıdır?
Kardeşim seyrettiği filmi
I
anlatırken bu filmin bugüne kadar gördüğü
II
III
en güzel film olduğunu ve herkesin bu filmi
izlemesi gerektiğini söyledi.
IV
I. Sıfat-fiil
??
A) Sen geldiğinde ben çıkmışım.
B) Elini kaldırarak bir soru sordu.
C) Telefonla konuşarak yolda yürümez.
D) Haykırırcasına seslendi.
II. Zarf-fiil
III. Zarf-fiil
IV. İsim-fiil
11. I. Güneş doğarken uyanırdı.
Kemal Efe, numaralanmış fiilimsilerden hangisinin türünü yanlış belirlemiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Palme Yayıncılık
II. Bülbüller susalı güller açmıyor.
III. Akıllı tahtayı kullanarak ders anlatır.
IV. Sınavlarda başarılı olmak için uğraşıyordu.
Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde fiilimsi cümleye aynı anlamı katmıştır?
A) I ve III
B) II ve III
C) I ve II
D) III ve IV
8. Olayların böyle sonuçlanacağını hiç düşünmemiştim.
Yukarıdaki cümlede fiilimsi, cümlenin hangi
ögesi olarak kullanılmıştır?
A) Zarf Tamlayıcısı
B) Yüklem
C) Yer Tamlayıcısı
D) Belirtili Nesne
12.
9. Emek ol---- yemek olmaz
12
Yukarıdaki atasözünün tamamlanabilmesi için
bu söze aşağıdaki eklerden hangisi getirilmelidir?
A) -unca
B) -sa
C) -madan
D) -duğunda
Evdeki hesabı tutturamayanlar dışarıda
I
II
avlanacak insan olmaktan kurtulamazlar.
III
IV
Bu cümledeki numaralanmış kelimelerden hangileri sıfat-fiildir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) I ve IV
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 4
13.
FİİLİMSİLER
15.
1 Ağlayarak
2 Ve bir zaman bakacaksın semaya
3 Erkeklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
4 Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
1
Huzurum
kalmadı fani
dünyada.
2
Ağlatmadı beni
güldürmedi de.
3
Açmadın
gözlerini bir
türlü.
4
Hatırlamayı
istedi o
günleri.
Yukarıdaki basamaklardan hangisinde bir fiilimsi kullanılmıştır?
B) 2.
C) 3.
D) 4.
İçinde fiilimsi bulunan su damlası toprağa ilk düşen
damla olacaktır.
Buna göre hangi su damlası toprağa düşen ilk
damla olmuştur?
A) 1.
Palme Yayıncılık
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
16. I. Kötü mü kötü günler geçirdi.
14.
II. İlişkilerin bozuldu mu bir daha toparlayamazsın.
III. Akşam oldu mu hüznüm bir kat daha artar.
IV. Anlamadın mı sen de benim gibi yanarsın.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde
"mı, mi" soru edatının yerine bir zarf-fiil getirilemez?
Dedim dilber yanakların kızarmış
A) I.
Dedi çiçek taktım gül yarasıdır
B) II.
C) III.
D) IV.
Dedim dane dane olmuş benlerin
Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır.
Bulut
17. Ürperme verir hayale sık sık
Bulut'un okuduğu dörtlük için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
A) "Gül yarasıdır" ifadesi belirtisiz isim tamlamasıdır.
B) "Değdi" kelimesi çekimli bir fiildir.
C) "Zülfüm" kelimesinde iyelik eki kullanılmıştır.
D) "Dane dane olmuş" ifadesinde "olmuş" kelimesi sıfat-fiil eki almıştır.
TÜRKÇE
Her bir kapıdan giren karanlık
Dizelerinde bulunan fiilimsilerin türleri sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıfat-fiil – Sıfat-fiil
B) İsim-fiil – Sıfat-fiil
C) Zarf-fiil – Sıfat-fiil
D) Bağ-fiil – İsim-fiil
13
FİİLİMSİLER
2. ÜNİTE
KONU TESTİ - 5
1.
4.
1. Ağlayan kadına hepimiz çok üzüldük.
2. Öğrenilmiş bilgi tekrar yapılmazsa
unutulur.
3. Tanıdık insanları davette gördüm.
4. Kapıyı hızlıca açarak eve girdi.
I.
Sen giderken ben geliyordum.
II.
Su, bulanmayınca durulmaz.
III. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldum.
IV. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Yukarıda verilen cümelelerin hangisinde farklı
bir fiilimsi kullanılmıştır?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Yasemin Öğretmen'in tahtaya yazdığı kaçıncı
cümlede farklı türde bir fiilimsi vardır?
A) 1.
B) 2.
C) 3.
5. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde birden
D) 4.
çok yan cümlecik vardır?
A) Balkonda seni görünce yanına uğramak istedim.
B) Giderek daha da güzelleşiyorsun.
C) Onun yüzünü dahi görmek istemiyorum.
kullanılmamıştır?
A) Sınıfa doğru koşarak gitti.
B) Olur olmaz şeylere gülünce annesi ona kızdı.
Palme Yayıncılık
2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsi
D) Söylenecek sözler de bitti.
6.
C) Kitap okumayı çok seviyorum.
D) Babam anneme benimle ilgili görüşlerini söyledi.
Ozan
Atılan ok, geri
dönmez.
Ada
El ile gelen, düğün
bayramdır.
3. Aşağıda verilen cümelelerin hangisinde sıfat-fiil
kullanılmıştır?
Neşe
Arayan, Mevla’sını da
bulur belasını da.
Mine
Ortak çok olunca
ziyan az olur.
A) Düşünen tek varlık insandır.
B) Konuyu kavrayıp soruları çözdü.
C) Zavallı kadın çaresiz kalınca herkes ona yardım
etti.
D) Uzun zaman sonra dolmuşa binmek beni çok
mutlu etti.
14
Yukarıda verilen öğrencilerden hangisi farklı
türde bir fiilimsi kullanmıştır?
A) Ozan
B) Neşe
C) Ada
D) Mine
TÜRKÇE
KONU TESTİ - 5
FİİLİMSİLER
7.
10. Aşağıdaki cümlelerde geçen fiilimsilerin hangisi
ne vakit bir yaşamak düşünsem
zaman bildirmektedir?
bu kurtlar sofrasında belki zor
A) Anlattıklarımı anlamayan var mı?
ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden
B) Eski dostuyla akşama kadar sohbet etti.
ne vakit bir yaşamak düşünsem
C) Sözlüden zayıf aldığı için yazılıya çok çalıştı.
sus deyip adınla başlıyorum
D) Eve gelir gelmez ödevlerimi yapıp yapmadığımı
sordu.
içim sıra kımıldıyor gizli denizlerin
hayır, başka türlü olmayacak
ben sana mecburum bilemezsin
Attila İlhan
Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi kullanılmıştır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
limsi yoktur?
A) Ekmek, çiğnemeden yutulmaz.
B) Er olan, ekmeğini taştan çıkartır.
C) Eğilen baş kesilmez.
Palme Yayıncılık
8. Aşağıda verilen atasözlerinden hangisinde fii11.
Seni görünce ayakları
yerden kesiliyor.
D) Adam adamdan korkmaz, utanır.
Duyduğum sözlerin
yarısına dahi inanmam.
Arayan, arkadaşın mıydı?
9.
Neden anlayıp dinlemeden karşı çıkıyorsun?
İsmail, Ankara'dan
Antalya'ya giderken bir
arkadaşına uğrayıp özlem
gidermek istemiş.
Gamze
Yukarıdaki varlıkların cümlesindeki fiilimsiler,
aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Kurbağa
Fil
Köpek
Ahtapot
Gamze'nin yukarıdaki cümlesinde sırasıyla hangi fiilimsiler kullanılmıştır?
A)
Zarf-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
Zarf-fiil
A) Zarf-fiil, Sıfat-fiil, İsim-fiil
B)
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
C)
Zarf-fiil
Sıfat-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
D)
İsim-fiil
Sıfat-fiil
Sıfat-fiil
Zarf-fiil
B) Zarf-fiil, Zarf-fiil, İsim-fiil
C) İsim-fiil, Zarf-fiil, Zarf-fiil
D) Sıfat-fiil, İsim-fiil, Zarf-fiil
TÜRKÇE
15
FİİLİMSİLER
12.
KONU TESTİ - 5
15. Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi cümleye du-
Şarkı dinlemeyi seviyorum.
rum anlamı katmıştır?
A) Tren durunca ineceğim.
Seninle tartışmak istemiyorum.
B) İstasyonda dilenen çocuğu görünce çok üzüldüm.
Dondurmayı en çok yazın yerim.
C) Okula gidinceye kadar nefes nefese kaldım.
D) Ayağımı burkunca eve aksayarak gittim.
Bakışı, gülüşü, canım deyişi her şeye
bedeldi.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla
fiilimsi kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde fiilimsi kullanılmıştır?
A) Gelen gideni aratır.
Palme Yayıncılık
B) Yorgunluktan sere serpe uzandım.
C) Ağlayıp sızlanarak olay çözülmez.
D) Düşe kalka bugünlere geldi.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla fiilimsi kullanılmıştır?
A) Kul bunalmadıkça Hızır yetişmezmiş.
B) Kötülük eden, kötülük bulur.
C) Gök gibi gürleyip şimşek gibi çakar.
D) Yatan aslandan gezen tilki iyidir.
17.
Gelip geçtikten sonra,
Konup göçtükten sonra,
Destesi gibi akçeye
Vakti geçtikten sonra.
14. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde fiilimsi
özelliğini yitirip ad olmuş bir kelime vardır?
A) Gözlerimin içine bakarak konuştu.
B) Akşam yemeği için halamlara davetliyiz.
16
C) Gülerken gözlerinin içi parlıyordu.
Ayşe Hanım'ın torununa okuduğu dörtlükte kaç
fiilimsi vardır?
D) Demir kapıyı kapatana kadar kedi çoktan içeri
girmiştir.
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
TÜRKÇE
Download

2.Ünite