T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU
4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)
tarafından tablodaki taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
SATIŞA KONU
TAŞINMAZLAR
1
2
3
4
Hatay ili, Dörtyol ilçesi, Yeniyurt
Mahallesi, 1942 no.lu parseldeki
3.103,00 m2 yüzölçümlü konut
alanı imarlı taşınmazın
üzerindeki 17 bağımsız bölüm
no.lu dubleks mesken
Hatay ili, Dörtyol ilçesi,
Yeniyurt Mahallesi, 1942
no.lu parseldeki 3.103,00
m2 yüzölçümlü konut alanı
imarlı taşınmazın
üzerindeki 18 bağımsız
bölüm no.lu dubleks
mesken
İstanbul ili, Esenler ilçesi,
Esenler Mahallesi, 5544 no.lu
parseldeki 70,00 m2 yüzölçümlü
ticaret, hizmet, konut alanı
imarlı taşınmaz
İstanbul ili, Kağıthane
ilçesi, Merkez Mahallesi,
7696 ada, 16 no.lu
parseldeki 113.478,38 m2
yüzölçümlü taşınmazın
1500000000/5673919000
oranındaki hissesi
5
BİLGİ
NOTU
İndirmek için
Tıklayınız
Bedeli
(TL)
İhale
Son Teklif
Şartnamesi
Verme
ve Tanıtım
Dokümanı Tarihi
Bedeli (TL)
5.000.-
100.-
Geçici
Teminat
02/04/2015
02/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
5.000.-
100.-
İndirmek için
Tıklayınız
20.000.-
200.-
02/04/2015
02/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
5.000.000.-
500.-
Panoramik
görüntü
İzmir ili, Torbalı ilçesi, Yazıbaşı
Mahallesi, 1337 no.lu parseldeki
55.879,94 m2 yüzölçümlü
sanayi alanı imarlı taşınmaz ve
üzerindeki binalar
02/04/2015
250.000.-
İndirmek için
Tıklayınız
200.-
6
7
8
9
10
11
12
13
Manisa ili, Akhisar ilçesi,
Atatürk Mahallesi,
Kiremitocağı mevkii, 2305
ada, 1 no.lu parseldeki
537.432,59 m²
yüzölçümlü sanayi alanı
imarlı taşınmaz ve
üzerindeki binalar
Manisa ili, Akhisar ilçesi,
Atatürk Mahallesi,
Kiremitocağı mevkii, 2302
ada, 1 no.lu parseldeki
259.121,93 m²
yüzölçümlü sanayi alanı
imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1111 no.lu
parseldeki 10.325,58 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1112 no.lu
parseldeki 17.409,88 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1113 no.lu
parseldeki 7.162,64 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1114 no.lu
parseldeki 10.735,20 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1115 no.lu
parseldeki 8.377,66 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1116 no.lu
parseldeki 11.230,81 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
14 Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1087 no.lu
02/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
750.000.-
200.-
02/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
400.000.-
200.-
10.000.-
100.-
15.000.-
100.-
8.000.-
100.-
10.000.-
100.-
8.000.-
100.-
10.000.-
100.-
8.000.-
100.-
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
15
16
17
18
19
20
21
22
23
parseldeki 8.769,86 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1088 no.lu
parseldeki 6.710,14 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1089 no.lu
parseldeki 7.873,90 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1090 no.lu
parseldeki 9.288,03 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1096 no.lu
parseldeki 5.695,69 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1097 no.lu
parseldeki 4.978,21 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmazın
satışı.
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1098 no.lu
parseldeki 11.976,17 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1099 no.lu
parseldeki 8.000,47 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1100 no.lu
parseldeki 5.983,05 m2
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1101 no.lu
parseldeki 7.530,60 m2
8.000.-
100.-
8.000.-
100.-
8.000.-
100.-
5.000.-
100.-
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
5.000.-
100.-
10.000.-
100.-
8.000.-
100.-
5.000.-
100.-
8.000.-
100.-
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
yüzölçümlü gelişme konut
alanı imarlı taşınmaz
24 Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1119 no.lu
parseldeki 3.205,43 m2
yüzölçümlü konut altı
ticaret alanı imarlı
taşınmaz
25 Niğde ili, Merkez ilçesi,
Yeşilburç köyü, 1118 no.lu
parseldeki 2.392,94 m2
yüzölçümlü konut altı
ticaret alanı imarlı
taşınmaz
26 Sakarya ili, Adapazarı
ilçesi, Tekeler Mahallesi,
783 ada, 366 no.lu
parseldeki 195,00 m2
yüzölçümlü taşınmaz
27 Isparta ili, Gönen ilçesi,
Pazar Mahallesi, 166 ada,
5 numaralı parselde
bulunan 6.778,85 m2
yüzölçümlü arsa
28 Aksaray ili, Merkez ilçesi,
Taşpazar Mahallesi, 3950
ada, 14 numaralı parselde
bulunan 24.101,00 m2
yüzölçümlü arsa
29 Elazığ ili, Merkez ilçesi,
Sürsürü Mahallesi 4668
ada, 1 no.lu parselde
bulunan 3.908,15 m2
yüzölçümlü arsa
30 Elazığ ili, Merkez ilçesi,
Sürsürü Mahallesi 4668
ada, 2 no.lu parselde
bulunan 10.526,64 m2
yüzölçümlü arsa
31 Elazığ ili, Merkez ilçesi,
Sürsürü Mahallesi 4667
ada, 1 no.lu parselde
bulunan 5.057,80 m2
yüzölçümlü arsa
32 Elazığ ili, Merkez ilçesi,
Sürsürü Mahallesi 4667
ada, 2 no.lu parselde
02/04/2015
4.000.-
100.-
02/04/2015
3.000.-
100.-
2.000.-
100.-
İndirmek için
Tıklayınız
50.000.-
100.-
16/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
250.000.-
100.-
16/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
100.000.-
100.-
16/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
300.000.-
100.-
16/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
100.000.-
100.-
16/04/2015
İndirmek için
Tıklayınız
100.000.-
100.-
16/04/2015
02/04/2015
bulunan 5.040,22 m2
yüzölçümlü arsa
33 Balıkesir ili, Edremit ilçesi,
İndirmek için
Akçay Mahallesi, 862 ada, Tıklayınız
400.000.-
250.-
16/04/2015
100.000.-
50.-
27/04/2015
50.000.-
50.-
27/04/2015
60.000.-
50.-
27/04/2015
150.000.-
50.-
27/04/2015
490, 497, 129, 130, 131,
502, 504 ve 861 ada, 488
parselde bulunan toplam
12.341,00 m2 yüzölçümlü
arsa
34
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim
Mahallesi, 854 ada, 55 parselde
bulunan 654,77 m2 yüzölçümlü
taşınmaz ve üzerindeki bina
35
İndirmek için
Tıklayınız
Aydın ili, Didim ilçesi, Didim
Mahallesi, 854 ada, 58 parselde
bulunan 971,46 m2 yüzölçümlü
taşınmaz
İndirmek için
Tıklayınız
36 Elazığ ili, Merkez ilçesi,
Korucu Köyü, (eski 2567
parsel) 2891 ve 2892
parsellerde bulunan
toplam 395.552,40 m2
İndirmek için
Tıklayınız
yüzölçümlü taşınmaz (Bir
bütün halinde)
37 Muş ili, Merkez ilçesi,
Zafer Mahallesi, 158 ada,
12 parselde bulunan
8.109,19 m2 yüzölçümlü
İndirmek için
Tıklayınız
taşınmaz ve üzerindeki
binalar
1)
İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü
takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilir.
2)
Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.
3)
İhaleye katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Dokümanı alınması ve tekliflerin
İdarenin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat
17:00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan
bedel her ne surette olursa olsun iade edilmez.
4)
-
İhale Dokümanı bedelleri İdare’nin;
T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri
Türk Lirası,
-
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR400001001745387756615738 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
-
T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan
TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası
hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta, katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG)
olması halinde OGG’nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye
ilişkin doküman alınacağı belirtilecektir.
5)
Özelleştirme ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp
yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir. İdare son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya
bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus son teklif verme süresinin sona ermesinden
önce duyurulacaktır.
6)
Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV’den muaftır.
7)
Yukarıdaki tabloda yer alan;
1-26 no.lu taşınmazlar için
(312) 585 82 70
27-33 no.lu taşınmazlar için (312) 585 82 40
34-37 no.lu taşınmazlar için (312) 585 83 30
numaralı telefondan ve www.oib.gov.tr adresinden ihaleye ilişkin bilgi alınabilir.
Download

SATIŞA KONU TAŞINMAZLAR Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale