Emlak ve
İstimlak
Dairesi
Başkanlığı
2014 Yılı
Faaliyet Raporu
2015 YILI EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Müdürlüğü ve Emlak Yönetimi
Şube Müdürlüğü olarak iki şube ile hizmet vermektedir.
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların
takibi, kiralanması ve tahsis işlemlerini yürütmek,
3194 sayılı İmar Kanununa göre 5 yıllık imar istimlak programlarını ve bu programlara
uygun olarak kamulaştırma işlemlerini yürütmektedir.
07.07.2014 tarihinden bu yana Daire Başkanlığımıza intikal eden 810 adet evraktan 760
adedine cevap verilmiş olup, 50 adet evrağın işlemleri devam etmektedir.
Daire Başkanlığımızca kurum içi, kurum dışı, kiracılar, vatandaşlar ve dilekçe sahiplerine
1455 adet bilgilendirme ve cevap yazısı yazılmıştır.
EMLAK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
1) Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların gruplandırması şöyledir :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
23 adet Belediye Hizmet Binası
30 adet İtfaiye Binası
11 adet Mezbaha Binası
14 adet Terminal
20 adet Sosyal ve Kültür Tesisi
4 adet Katlı Otopark, 6 adet Açık Otopark, 1 adet tır parkı.
30 adet Lojman
1 adet Spor Kompleksi
6 adet Pasaj ve İş Merkezi
468 adet Kiralık İşyeri
1951 adet mezarlık
29 adet çam fıstıklığı, 2 adet zeytinlik ve 3 adet bağ
1030 adet Gecekondu Önleme Bölgesi arsası
2) Büyükşehir Belediyesine ait 118 adet işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa
göre ihalesi yapılarak, 90 adet işyeri ile kira sözleşmesi imzalandı.
3) Büyükşehir Belediyesi kiracılarına ait 01.04.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine
kadar toplam 4.254.766,00 TL kira tahakkuku girilmiştir.
4) Çay Deresi Islah Projesi kapsamında 22 adet işyerinin tahliye kararı alınmış, 5
tanesinin tahliyesi yapılmış ve 17 adet işyerine 31.03.2015 tarihine kadar süre
verilmiştir.
KAMULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
A. KAMULAŞTIRMA
1) Bigadiç İlçesi Etimaden Yolu kamulaştırma dosyalarının hazırlanması.
2) Altıeylül İlçesi Gündoğan Mahallesi Yıldırım Caddesi’nde imar yolu ve yeşil alanda
kalan binaların tespiti ve enkaz bedellerinin ödenmesi.
3) Altıeylül İlçesi Plevne Mahallesi Eski İzmir Yolu Caddesi pazaryeri kamulaştırma
dosyalarının hazırlanması.
1
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – 2014 Faaliyet Raporu
4) Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi Kaya Avni Sağlıkçı Parkı kamulaştırma
dosyalarının hazırlanması.
5) Altıeylül İlçesi Gümüşçeşme Mahallesi Çay Deresi kamulaştırma dosyalarının
hazırlanması.
BİGADİÇ İLÇESİ ETİ MADEN YOLU KROKİSİ
GÜNDOĞAN MAHALLESİ YILDIRIM CADDESİ
2
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – 2014 Faaliyet Raporu
B. YAPI RUHSATLARINDA OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI
1) 01.04.2014 tarihinden 31.12.2014 tarihine kadar ;
Bandırma Belediye Başkanlığınca verilen yapı ruhsatlarından,
Edremit Belediye Başkanlığınca verilen yapı ruhsatlarından,
Altıeylül Belediye Başkanlığınca verilen yapı ruhsatlarından,
Karesi Belediye Başkanlığınca verilen yapı ruhsatlarından, Otopark Yönetmeliğine
uygun olarak toplam 153.955,48 TL otopark bedeli tahsil edilmiştir.
2) Otopark Yönetmeliğini uygulamayan 16 ilçeye Yapı Ruhsatı verilirken Otopark
Yönetmeliğine göre otopark bedellerinin tahsil edilmesi için uyarı yazısı yazılmıştır.
a)
b)
c)
d)
C. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNCE YAPILAN TAHSİSLER
1) Fırıntaş A.Ş.’ne 3 adet otopark, 3 adet kafeterya, 1 adet spor kompleksi ve 2 adet
tuvaletin işletme devri yapılmıştır.
2) BASKİ Genel Müdürlüğüne 10 adet hizmet binası olarak büro tahsis edilmiştir.
3) Balıkesir İl Müftülüğüne Cami alanında arsa tahsisi yapılmıştır.
4) BALPARK Tic. Ltd. Şti.’ne 1 adet tır parkı ve 4 adet otoparkın işletme devri
yapılmıştır.
5) Karesi Belediye Başkanlığına 1 adet hizmet binası, 1 adet spor kompleksi, 1 adet
toplantı salonu ve 3 adet büro tahsisi yapılmıştır.
6) Altıeylül Belediye Başkanlığına 1 adet toplantı ve nikah salonunun tahsisi yapılmıştır.
D. MALİYE HAZİNESİNDEN TAHSİSİ TALEP EDİLEN TAŞINMAZLAR
1) Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesinde 130 ada 592 parsel taş ocağı olarak tahsisi talep
edildi.
2) Karesi İlçesi Eskikuyumcular Mahallesi 1242 ada 147 parsel otopark olarak tahsisi
talep edildi.
3) Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesinde 136 ada 5 parsel katı atık döküm sahası olarak
tahsisi talep edildi.
4) Karesi İlçesi Köseler Mahallesinde 157 ada 109 parsel mezbaha alanı olarak tahsisi
talep edildi.
5) Karesi İlçesi Köteyli Mahallesinde 1113 parsel hafriyat döküm alanı olarak tahsisi
talep edildi.
6) Karesi İlçesi Üçpınar Mahallesinde 107 ada 1 parsel taş ocağı sahası olarak tahsisi
talep edildi.
7) Altıeylül İlçesi Mirzabey Mahallesinde 1137 ada 77 parsel yeşil alan olarak tahsisi
talep edildi
8) Altıeylül İlçesi 2.Aygören Mahallesinde 953 ada 8 ve 77 parseller hafriyat döküm
alanı olarak tahsisi talep edildi
9) Bandırma İlçesi 600 Evler Mahallesinde 377 ada 35 ve 58 parseller itfaiye alanı
olarak tahsisi talep edildi
10) Bandırma İlçesi Doğruca Mahallesinde 1568 parsel hafriyat döküm alanı olarak
tahsisi talep edildi
11) Ayvalık İlçesi Fevzipaşa Mahallesinde 45 ada 2 parseldeki gümrük binasının tahsisi
talep edildi
3
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – 2014 Faaliyet Raporu
12) Erdek İlçesi Ocaklar Mahallesinde 1412 parsel Belediye Hizmet binası olarak tahsisi
talep edildi
E. ULAŞTIRMA BAKANLIĞINDAN TAHSİS TALEP EDİLEN LİMANLAR
1)
2)
3)
4)
Erdek İlçesi Yalı Mahallesi Feri İskelesinin işletmesi protokol ile devir alındı.
Erdek İlçesi Paşa Limanı Adası Balıklı Limanının devri talep edildi.
Marmara İlçesi Marmara Feribot İskelesinin devri talep edildi.
Marmara İlçesi Ekinlik Adası Limanının devri talep edildi.
ERDEK İLÇESİ FERİBOT İSKELESİ
MARMARA FERİBOT İSKELESİ-EKİNLİK LİMANI-BALIKLI LİMANI
4
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – 2014 Faaliyet Raporu
F. MALİYE HAZİNESİNDEN PROTOKOL İLE TALEP EDİLEN SAHİL VE DOLGU
ALANLARI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Ayvalık İlçesinde 19 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri,
Marmara İlçesinde 12 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri,
Burhaniye İlçesinde 14 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri,
Edremit İlçesinde 33 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri,
Bandırma İlçesinde 3 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri,
Gömeç İlçesinde 10 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri,
Erdek İlçesinde 21 adet kıyı ve dolgu alanının haritaları yapılarak devri talep
edilmiştir.
G. MERA TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDİLEN PARSELLER
1) Bigadiç İlçesi Babaköy Mahallesinde Babaköy-Hamidiye Yolunda kalan mera
vasfındaki 3310 parselin 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesine göre tahsis
amacı değişikliği talebinde bulunulmuştur.
2) Altıeylül İlçesi Çayırhisar Mahallesinde Fen Deposu için 145 ada 12 parselin 4342
sayılı Mera Kanununun 14. Maddesine göre tahsis amacı değişikliği talebinde
bulunulmuştur.
H. KIYMET TAKDİR KOMİSYONU VE PARSEL SATIŞLARI
1) Büyükşehir Belediyesine ait 24 adet şuyulu imar parsellerinin kıymet takdirleri
yapılarak diğer hissedarlara satış işlemleri için Uzlaşma Komisyonuna davet
gönderilmiştir.
2) 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre yapılan Arsa ve Arazi
Düzenlemeleri sonucunda imar ipotek şerhi konan 6 adet imar parselinin kıymet
takdiri yapılarak parsel maliklerine satış işlemleri için Uzlaşma Komisyonuna davet
gönderilmiştir.
3) Büyükşehir Belediyemiz 5 yıllık İmar İstimlak Programında bulunan parsellerden 20
adet parselin kıymet takdiri yapılarak kamulaştırma işlemleri için malikleri Uzlaşma
Komisyonuna davet edilmiştir.
5
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – 2014 Faaliyet Raporu
İrem KAAN
Daire Başkanı
Kamulaştırma
Şube
Müdürlüğü
Eray ÇİNAR
V.H.K.İ.
Hikmet MEMİŞ
Emlak Yönetimi
Şube
Müdürlüğü
Haluk KOÇKAYA
Figen TURGAY
Harita ve Kad. Müh.
Şehir Plancısı
Müdür V.
Hizmet Alımı Personeli
Müdür
Serpil ŞAHİN
Burcu BAKIR
Hande BAŞÇİVİ
İsmail DAYI
Şef
İnşaat Teknisyeni
Hizmet Alımı Personeli
Müdür
Süleyman DEMİRCAN
Ercan SEYİTOĞULLARI
Yasin MEMİŞ
Engin KANBER
Harita ve Kad.Tek.
Bilgisayar İşlet.
Makine Teknisyeni
İnşaat Teknikeri
İsmail UZUN
Mustafa ÇÖRTÜK
Mustafa ÇELİK
Emine YILDIZ
İşçi
İşçi
Harita ve Kad. Tek.
Programcı
Aysun MUSLU
Zeynep GÜÇLÜ Hizmet
Alımı Personeli
M.Emre BİNDAŞ
Aysun KAPMAZ KAYA
Hizmet Alımı Personeli
İşçi
Tekniker
Seçkin KAPTAN
Şef
Neşe BAYRAKTAR
Hizmet Alımı Personeli
6
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı – 2014 Faaliyet Raporu
Download

Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı