T.C. AYVALIK İCRA DAİRESİ’NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/2819 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Küçükköy köyü, Sarımsak
mevkii, 5477 Parsel No’da kayıtlı 2-çatı katı 9. Bağ. Bö. Nolu dubleks mesken, taşınmazın tam
hissesi borçlu Latif Kara adına kayıtlı olup, kömürlük eklentisi ile birlikte satılacaktır.
07/07/1995 tarih ve 2555 yevmiye sayılı Bak. Kur. Kar. Uyarınca Ask. Yasak Böl. Ve
Güvenlik Böl. İçer bulunmaktadır. 06/09/2004 tarih ve 4377 yevmiye sayısı ile Stratejik ve
2. Derece kara askeri yasak bölgesi içindedir. Özellikleri: Taşınmaz içerisinde bulunduğu
binanın 2. katındadır. Alt kat bölümünde 1 salon, 1 mutfak, 2 oda, 1 banyo vc ve balkon, üst
kat bölümünde 2 oda 1 banyo vc ve teras bölümü bulunmaktadır. Toplam 130,00 M2 kapalı
alana haizdir. Zemin bölümlerinde 33x33 ebadında seramik kaplaması yapılmıştır. Dış
doğramaları pvc, iç doğramaları ahşaptır, giriş kapısı çeliktir. Mutfak hazır mutfak sisteminde
imal edilmiş, tavan bölümlerinde kartonpiyer uygulaması yapılmıştır.
Adresi: Kahramanlar mah. Hamitağa cd. Remzi Çalık sk. Abdurrahman Bey 1 apt. No: 1/9
Küçükköy Ayvalık/Balıkesir
Arsa Payı: 72/653
İmar Durumu: İlgili belediyesinde mevcut imar durumuna göre taks: 0,40, h maks: 12,50
m 4 katlı bina yapımına müsait olup, üzerinde yapılaşma bulunmaktadır.
Kıymeti: 180.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü: 24/06/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü: 22/07/2014 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri: Ayvalık Adliyesi İcra Dairesi
Satış Şartları: 1- İ hale açık artırma sureti yle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile
teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu’nun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde, isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.nun 127. Maddesi uyarınca ilgililerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması ve adres
kayıt sisteminde bulunmaması durumunda gazete ve elektronik ortamda yapılan satış ilanı
tebligat yerine geçer.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/2819 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
(Bas›n: 32357- www.bik.gov.tr)
başvurmaları ilan olunur. 08/05/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Esas No: 2014/86 Esas
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilmesi istenen HÜSEYİN UŞAM hakkında bilgisi olanların
ilk ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 01/04/2014
GAİP
HÜSEYİN UŞAM: 1045551822. Kimlik Nolu, Ali ve Fatma'dan olma, 1916 doğum tarihli, İzmir ili, Bergama İlçesi,
(Bas›n: 25301- www.bik.gov.tr)
Atmaca mah/köy, CN: 1, HN: 835'te nüfusa kayıtlı
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

32357-25301