T.C. DÜZCE 2. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/396 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Düzce ili Merkez İlçe Uzunmustafa Mahallesi Büyük Alan mevkiinde
bulunan ve tapunun 983 nolu parseli üzerinde mevcut 2. kat 12 nolu bağımsız bölüm
dubleks büro niteliğinde bulunan taşınmaz, Uzun Mustafa Caddesi ile Kuyumcuzade
Bulvarının kesiştiği köşe parsel konumundadır. Taşınmaz ticari faaliyetin yoğun olduğu
bir bölgede bulunmakta olup, taşınmaz üzerinde bodrum+ zemin +2 kat + çatı
katından oluşan betonarme olarak yapılmış ve işyerleri olarak kullanılan bir bina
mevcuttur. Mevcut imar planında ayrık nizam 3 kat konut alanı olarak planlanmıştır.
Tespit konusu bağımsız bölüm dubleks büro niteliğinde bulunmakta olup iki ayrı bölüm
olarak kullanılmaktadır. 12. Nolu Bağımsız bölümün 2. Normal katı CHP Merkez ilçe
Başkanlığı olarak kullanılmakta olup bu katta iki adet büro, bir antre, bir arşiv, bir adet
mutfak ve wc bulunmaktadır. Bağımsız bölümün antre bölümünden çatı arasına
dublex merdivenle çıkılmakta olup çatı katında da 48.87 m2 ve 27.42 m2’lik iki adet
büro ile bir adet wc ve mutfak bulunmaktadır. Alt kat ve üst kat taban döşemeleri
laminant parke olarak döşenmiş olup ıslak zeminler seramik olarak yapılmış
vaziyettedir. Mutfak tezgah altı ve üstü dolapları mevcuttur. Mutfak zemin döşemesi de
seramik olarak yapılmış vaziyettedir. Mutfak dolapları çıtalı mdf olarak yapılmıştır. Çatı
katında bulunan teras seramik döşenmiş vaziyettedir. Dubleks katından ve normal
kattan çelik kapı ile dışarıya çıkış bulunmaktadır. Özenli bir işçilik yapılmıştır. 12 nolu
bağımsız bölümün toplam kullanım alanı 393.91 m2’dir. 12 nolu bağımsız bölümün
220/2400 arsa payına isabet eden arsa miktarı ise 41.74 m2’dir. Bina 3. sınıf (B) gurubu
yapılar niteliğindedir.
Adresi: Uzunmustafa Mahallesi Merkez/DÜZCE
Yüzölçümü: 393,91 m2
Kıymeti: 357.831,09 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü: 02/12/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri: FEVZİ ÇAKMAK MH. DÜZCE BELEDİYESİ ESKİ BİNA NO: Z-62
MERKEZ/DÜZCE
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Düzce ili Merkez İlçe Sarayyeri Mahallesi Çevizlik mevkii hudutları
dahilinde 639 ada 1 nolu parsel zemin kat 11 nolu bağımsız bölüm dubleks mesken
niteliğinde bulunan taşınmaz dolu vaziyette olup, bağımsız bölümün zemin katında
bir adet salon, mutfak, bir adet oda, kış bahçesi, antre, wc ve teras (kamelya)
bulunmaktadır. Bağımsız bölümün çatı katında dört adet oda, bir adet ütü odası, banyo
bulunmaktadır. Taşınmaza ait projede mevcut olan ebeveyn banyosu yerinde tespit
edilememiştir. Mutfak dolapları ahşap, tezgah mermer, oda tabanları uzun parke
kapılar eskitme ahşap ve merdiven basamakları eskitme ahşaptır. Salon kısmında bir
adet şömine bulunmaktadır. Islak zemin seramikleri 1. sınıf malzemedir. Üst katta dört
oda, bir hol, ütü odası ve bir adet banyo bulunmaktadır. Tabanlar uzun ahşap parke,
banyo taban ve duvarları 1. sınıf seramik ile kaplanmış vaziyettedir. Tüm duvarlar saten
alçı olup bazı kolonlarda ahşap giydirme yapılmıştır. Tüm pencere doğramaları ahşap
doğrama olup üzeri boyalı ve cilalıdır. Bina kaloriferli olup ısıtma kalorifer vasıtası ile
sağlanmaktadır. Binanın toplam kullanım alanı 369,52 m2’dir. Binanın 10/140 arsa
payına düşen miktar 995,62 m2’dir. Site içerisinde spor kompleksleri ve havuz mevcut
bulunmaktadır. Bina 3. sınıf (B) gurubu yapılar niteliğinde olup, imar planında ayrık
nizam iki kat konut alanı olarak planlanmıştır.
Adresi: Sarayyeri mahallesi Merkez/DÜZCE
Yüzölçümü: 369,52 m2
Arsa Payı: 10/140
Kıymeti: 436.910,12 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: 02/11/2006 tarih, 10054 yevmiye nolu Düzce Belediyesinin 27
araçlık otopark şerhi bulunmaktadır.
1. Satış Günü: 04/11/2014 günü 14:45 - 14:55 arası
2. Satış Günü: 02/12/2014 günü 14:45 - 14:55 arası
Satış Yeri: FEVZİÇAKMAK MH. DÜZCE BELEDİYESİ ESKİ BİNA NO: Z-62
MERKEZ/DÜZCE
Satış Şartları: 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50’sini
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra
ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark,
varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup
gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/396 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 15/09/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık
(Bas›n: 59602- www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Download

59602