T.C.
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU
( 2014–2015 ÖĞRETĠM YILI YAZ DÖNEMĠ EDE/STAJ TAKVĠMĠ )
STAJ YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE

Staj başvuru formunda staj tarihleri mutlaka belirtilmelidir!

Staj yapacak olan öğrencilerin; “Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi” evrakını öğrenci işlerinden
stajlarına başlamadan bir hafta önce teslim almaları gerekmektedir.

Staj dönemi içinde yapılan devamsızlıklar (en fazla 3 gün) staj sonuna ilave edilmeli ve bu
durum belgelendirilmelidir.

Staj yeri seçimi bölüm koordinatörü ile birlikte yapılmalıdır.

Öğretim elemanları staj denetimi için görevlendirilebilirler. Bu nedenle staj baĢladıktan
sonra öğrencinin herhangi bir sebeple staj yeri değiĢiklik talebi karıĢıklığa sebep olacağından
yapılamamaktadır.
Öğr.Gör.Tuğba GÜRLEYEN
Müdür Yardımcısı
Okul-Endüstri Koordinatörü
 2014–2015 Öğretim Yılı YAZ DÖNEMĠ stajı aĢağıda oluĢturulmuĢ iki farklı takvimden
tercih edilen birisine uygun olarak yapılabilecektir.
( En erken staj baĢlangıç takvimine uygun olarak oluĢturulmuĢtur.)
16 Şubat – 17 Nisan 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
20 –24 Nisan 2015
EDE/Staj dosyasını onaylanması için öğrencilerin Yüksekokulumuz
İnternet Salonuna teslim edeceği tarih. ( Boş EDE/Staj dosyası okul
fotokopisinden temin edilebilir. )
27 Nisan –30 Nisan 2015
Öğrencilerin onaylanmış dosyalarını teslim alacağı tarihler. Program
Koordinatörü ilan edeceği tarihte staj dosyalarını öğrencilere dağıtır.
01 Haziran 2015
EDE/Staj baĢlama tarihi.
10 Temmuz 2015
EDE/Staj bitiĢ tarihi.
20 Temmuz 2015
EDE/Staj
mülakatları.(Öğrencilerin
staj
dosyalarıyla
bulunmaları gerekmektedir.)
27 Temmuz 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
ADRES: Uzunmustafa Mahallesi 81010 DÜZCE
Tel: 0 380 524 01 00
524 00 99
Fax: 0 380 524 00 97
hazır
 2014–2015 Öğretim Yılı YAZ DÖNEMĠ staj takvimi aĢağıdaki gibidir.
23 Mart – 29 Mayıs 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
01 – 05 Haziran 2015
EDE/Staj dosyasını onaylanması için öğrencilerin Yüksekokulumuz
İnternet Salonuna teslim edeceği tarih.( Boş EDE/Staj dosyası okul
fotokopisinden temin edilebilir. )
08 –12 Haziran 2015
Öğrencilerin onaylanmış dosyalarını teslim alacağı tarihler. Program
Koordinatörü ilan edeceği tarihte staj dosyalarını öğrencilere dağıtır.
20 Temmuz 2015
EDE/Staj baĢlama tarihi.
28 Ağustos 2015
EDE/Staj bitiĢ tarihi.
07 Eylül 2015
EDE/Staj
mülakatları.(Öğrencilerin
staj
dosyalarıyla
bulunmaları gerekmektedir.)
11 Eylül 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
ADRES: Uzunmustafa Mahallesi 81010 DÜZCE
Tel: 0 380 524 01 00
524 00 99
Fax: 0 380 524 00 97
hazır
T.C.
DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ
DÜZCE MESLEK YÜKSEKOKULU
( 2014–2015 ÖĞRETĠM YILI DÖNEM ĠÇĠ EDE/STAJ TAKVĠMĠ )
2014–2015 Öğretim Yılı DÖNEM ĠÇĠ staj takvimi aĢağıdaki gibidir.
STAJ YAPACAK ÖĞRENCĠLERĠN DĠKKATĠNE

Aşağıdaki DÖNEM ĠÇĠ Staj Takvimi BÜTÜN DERSLERĠNĠ VERMĠġ ve stajını
yapmamış öğrenciler içindir.

Dönem içi staj yapma isteği olan öğrenciler, durumlarını belirtir bir dilekçeyle Bölüm
BaĢkanlığına başvuruda bulunmalıdır.

Staj başvuru formunda staj tarihleri mutlaka belirtilmelidir!

Staj yapacak olan öğrencilerin; “Sigortalı ĠĢe GiriĢ Bildirgesi” evrakını stajlarına
başlamadan üç gün önce öğrenci işlerinden teslim almaları gerekmektedir.

Staj dönemi içinde yapılan devamsızlıklar (en fazla 3 gün) staj sonuna ilave edilmeli ve bu
durum belgelendirilmelidir.

Staj yeri seçimi bölüm koordinatörü ile birlikte yapılmalıdır.

Öğretim elemanları staj denetimi için görevlendirilebilirler. Bu nedenle staj baĢladıktan
sonra öğrencinin herhangi bir sebeple staj yeri değiĢiklik talebi karıĢıklığa sebep olacağından
yapılamamaktadır.
22– 24 Eylül 2014
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
29 Eylül 2014
EDE/Staj başlama tarihi.
13 Kasım 2014
EDE/Staj bitiş tarihi.
20 Kasım 2014
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
20 – 22 Ekim 2014
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
27 Ekim 2014
EDE/Staj başlama tarihi.
08 Aralık 2014
EDE/Staj bitiş tarihi.
15 Aralık 2014
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
ADRES: Uzunmustafa Mahallesi 81010 DÜZCE
Tel: 0 380 524 01 00
524 00 99
Fax: 0 380 524 00 97
17 – 19 Kasım 2014
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
24 Kasım 2014
EDE/Staj başlama tarihi.
05 Ocak 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
12 Ocak 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
22 – 24 Aralık 2014
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
29 Aralık 2014
EDE/Staj başlama tarihi.
09 Şubat 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
16 Şubat 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
19 – 21 Ocak 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
26 Ocak 2015
EDE/Staj başlama tarihi.
06 Mart 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
13 Mart 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
16 – 18 Şubat 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
23 Şubat 2015
EDE/Staj başlama tarihi.
03 Nisan 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
10 Nisan 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
23 – 25 Mart 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
30 Mart 2015
EDE/Staj başlama tarihi.
12 Mayıs 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
20 Mayıs 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
ADRES: Uzunmustafa Mahallesi 81010 DÜZCE
Tel: 0 380 524 01 00
524 00 99
Fax: 0 380 524 00 97
20 – 22 Nisan 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
27 Nisan 2015
EDE/Staj başlama tarihi.
09 Haziran 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
16 Haziran 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
25– 27 Mayıs 2015
Staj yapmak istediği işletmeye, temin edeceği EDE/Staj Başvuru
Formunu onaylatıp, Program Koordinatörünün de onayını aldıktan
sonra Öğrenci İşlerine (Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ve Nüfus Cüzdanı
Fotokopisi ile birlikte) teslim edeceği tarih.
01 Haziran 2015
EDE/Staj başlama tarihi.
10 Temmuz 2015
EDE/Staj bitiş tarihi.
20 Temmuz 2015
EDE/Staj sonuçlarının ilanı.
Öğr.Gör.Tuğba GÜRLEYEN
Müdür Yardımcısı
Okul-Endüstri Koordinatörü
ADRES: Uzunmustafa Mahallesi 81010 DÜZCE
Tel: 0 380 524 01 00
524 00 99
Fax: 0 380 524 00 97
Download

2014-2015 Ede Staj Takvimi - Düzce Üniversitesi Düzce Meslek