12
+
7 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ
T. C. KOCAELİ 6. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2012/9652 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Kocaeli İl, İzmit İlçe, 3708 Ada No, 8 Parsel No, Ş.Kadıköy mah. Mahalle/Mevkii, Tam hisseli tapuda 108 m2 arsa olarak kayıtlı olan taşınmaz üzerinde borçluya
ait 3 katlı bodrum +zemin+1 normal kat olarak yapılan betonarme kargaz tarzında yapı olup,
yapı mesken olarak kullanılmakta bodrum kat 2 oda +mutfak+antre+banyo+Wc, şeklinde
zemin ve birinci kat salon+3 oda+mutfak+antre+banyo+Wc, şeklinde olup, kuzey hariç
üç yöne cepheli doğal gaz sobalı, ısıtma sistemli olup, çatısı marsilya tipi kiremitle örtülü,
Erenler mah. sınırları içinde Ayvaz sokağın kuzeyinde taş ocağı sokak içindedir, mesken
olarak kullanılan taşınmazın bodrum alanı 70 m2, zemin + birinci kat kullanım alanı 80 m2
olan mesken.
Yüzölçümü
: 108 m2
Arsa Payı
: Tam
İmar Durumu
: Mesken, iki kat bitişik nizam,
Kıymeti
: 111.995,00 TL
KDV Oranı
: % 18
Kaydındaki Şerhler : Mükellefiyet yok,
1. Satış Günü
: 01/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü
: 26/09/2014 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri
: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MEZAT SALONU- doğu kışla parkı içiİzmit/ Kocaeli Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. İİK.nun
133. maddesi hükmü resen uygulanır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satış ilanı tebliğ edilemiyene gazete
ilanı tebliğ yerine kaim olur.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/9652 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 43602
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. ELAZIĞ 4. İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2013/4285 ESAS.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Elazığ İl, Merkez İlçe, 1816 Ada No, 17 Parsel No, Sürsürü Mah/
Karaçalı Mevkii , B Blok, 1. kat, 3 Nolu mesken Bağımsız Bölüm Taşınmazın arsa payı
1.101x1.101/16.515=73.40 m2 dir. Taşınmazın yer aldığı bina B.A Karkas, 5 katlı kaloriferli,
asansörlü bir bina olup yıpranma oranı % 10 dur. Apartman dairesi 1 salon, 3 oda, mutfak,
banyo ve wc’den ibaret olup inşaat alanı 140 m2, faydalı kullanım alanı ise 130 m2
civarındadır. Dairenin ıslak zeminleri karo seramik kaplı, diğer zeminler ise laminant parke
kaplıdır. Pencere doğramaları pvc, kapı doğramaları ahşaptır. Mutfak dolapları, vestiyer ve
yüklükler yapılı vaziyettedir. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden yararlanmakta
olup, ulaşımı kolay ve toplu taşıma araçları güzergâhında bulunmaktadır. Gayrimenkul şehir
merkezine uzak olmakla birlikte şehrin yeni gelişen ve tercih edilen bir semtinde yer almakta, ticari alanlarla iç içe bulunmaktadır.
Adresi
: Cumhuriyet Mah. Fatih Ahmetbaba Bulvarı, Avcıl Apt. B Blok, No: 30
Merkez / ELAZIĞ
Yüzölçümü
: 1.101 m2
İmar Durumu
: Var, Kat sayısı 5, İnşaat tarzı Şehir imar planında ayrık nizam 5 kat
yapılaşmaya izinli konut alanında bulunmaktadır.
Kıymeti
: 170.000,00 TL
KDV Oranı
: KDV den Muaftır (3065 sayılı KDV Kan. 17 m. 4. fıkrası (ş) bendi uyarınca)
1. Satış Günü
: 19/08/2014 günü 10:40 -10:45 arası
2. Satış Günü
: 17/09/2014 günü 10:40 -10:45 arası
Satış Yeri
: Elazığ Adalet Sarayı, 4. Kat, 4002 Nolu satış odası/ELAZIĞ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lâzımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
tapuda adresi bulunmayan ve satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazetede ve elektronik
ortamda yayınlanan taşınmaz satış ilanının, satış ilanı tebliği yerine kaim sayılacağı başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2013/4285 Esas sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları
ilan olunur.
18/06/2014
www.bik.gov.tr B: 43704
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. BİTLİS İCRA DAİRESİ (TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2014/26 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 50'sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın
yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin % 50'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının
ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu;
birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait
olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
20/06/2014
1. İhale Tarihi
: 06/08/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2. İhale Tarihi
: 25/08/2014 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri
: ANIL YEDİEMİN OTOPARKI. BİTLİS DİYARBAKIR YOLU ÜZERİ 5. KM
BİTLİS
No
Takdir Edilen Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1
50.000,00
1
% 18
13 AC 587 Plakalı, FORD Marka, Rengi Gri,
13 AC 587 plakalı Ford Panelvan (G.T.İ.P) 2012
model FCC. Gri (ay tozu) renkli. 39633 km.
Arkadan çarpık. Arka bagaj kapağı çizik, vuruklar
mevcut, mevcut yerlerinde çizikler var. Lastikler
yıpranmış.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 63'e karşılık gelmektedir.
www.bik.gov.tr B: 42728
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
T. C. DATÇA İCRA DAİRESİ (TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI)
2007/72 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Satışa konu taşınmaz tapuda her ne kadar arsa vasfında ise de üzerinde
iki katlı bir bina mevcuttur. Yapı 100 m2 zemin ve 100m2 1. Kat olmak üzere toplam 200
m2’dir. Yapının deniz manzarası vardır. Datça Merkeze 5 km mesafededir. Yol su elektrik
gibi altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.
Adresi
: Marmaris Datça yolu 741. Sk. No: 225
Yüzölçümü
: 344 m2
İmar Durumu
: Mevcut konut alanında kalmakta olup Emsal E: 0.30’dur.
Kıymeti
: 260.000,00 TL
KDV Oranı
: % 18
1. Satış Günü
: 20/08/2014 günü 09:50 - 10:00 arası
2. Satış Günü
: 17/09/2014 günü 09:50 - 10:00 arası
Satış Yeri
: Datça Adliyesi Seçim Müdürlüğü Önü
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları
alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle
faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2007/72 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
www.bik.gov.tr B: 43768
Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr'de.
Download

127 TEMMUZ 2014 PAZARTESİ