ÜNYE
TİCARET VE SANAYİ ODASI
Unye Chamber of Commerce and Industry
ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜNYE TİCARET BORSASI
ÖNEMLİ DUYURU!
TOBB İL GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİ SEÇİMLERİ 25
ARALIK 2014 PERŞEMBE GÜNÜ ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI
HİZMET
BİNASINDA
10:00
–
16:00
SAATLERİ
ARASINDA
GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLUP, SEÇİME İLİŞKİN SEÇMEN LİSTESİ, İCRA
KOMİTESİ ÜYELİĞİ KONTENJAN DAĞILIMI VE SEÇİME İLİŞKİN DİĞER
BİLGİLERE EKLİ BİLGİ NOTUNDA YER VERİLMİŞTİR.
İCRA KOMİTESİ ÜYELİĞİNE ADAYLIK BAŞVURUSUNDA BULUNACAK
KİŞİLERİN 16 ARALIK 2014 SALI GÜNÜDEN İTİBAREN 22 ARALIK 2014
PAZARTESİ GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR ÜNYE TİCARET VE SANAYİ
ODASI GENEL SEKRETERLİĞİNE BİZZAT BİR DİLEKÇE VE DİLEKÇE
EKİNDE
ADLİ
SİCİL
BELGESİ
İLE
BAŞVURU
YAPMASI
GEREKMEKTEDİR.
SEÇMEN LİSTESİNDE YER ALAN KİŞİLERİN, SEÇİM İŞLEMİ ESNASINDA
GEÇERLİ KİMLİK BELGESİ İLE GELİNMESİ GEREKMEKTEDİR.
VEKÂLETEN OY KULLANILMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.
ÜNYE TİCARET BORSASI İLE ÜNYE TİCARET VE SANAYİ ODASI ‘ NIN
YETKİLİ
KURULLARININ
ATAMIŞ
OLDUĞU
EKLİ
SEÇMEN
LİSTELERİNDE BULUNAN KİŞİLERE İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.
Liseler Mah. Devlet Sahil Yolu No:357 ÜNYE
Web : www.unyetso.org.tr
e-posta: [email protected]
Karşılıklarda tarih ve sayı belirtilmelidir
Tel: (452 ) 323 1066
324 0114
Faks:
324 8343
Download

duyuru - Ünye Ticaret ve Sanayi Odası