İlişik Kesme
4
Kütüphaneler
arası işbirliği
5
657 Devlet memurları kanunu
Tüm birimler
Kütüphane
ve
Dokümanta
syon Daire
Başkanlığı
Tüm birimler
Kütüphane
ve
Dokümanta
syon Daire
Başkanlığı
Tüm birimler
Kütüphane
ve
Dokümanta
syon Daire
Başkanlığı
Akademik
Personel
Tüm birimler
Kütüphane
ve
Dokümanta
syon Daire
Başkanlığı
Kütüphane
ve
Dokümanta
syon Daire
Başkanlığı
-
-
-
-
-
-
Kütüphane
ve
Danışma
Dokümanta
personeli
syon Daire
Başkanlığı
Danışma
personeli
-
-
-
-
-
Standart
Kütüphaneler
arası işbirliği
formu
-
Kütüphane üye
kartı (Öğenci
Ödüç verme Ödünçe verme
kimlik kartı veya
personeli
personeli
personel kimlik
kartı)
İlgili Üniversiteler
ile elektronik
ortamda haberleşme
Eğitim
Öğretim
Yılı
sonunca
sisteme
giren kişi
sayısı
HİZMETİN ELEKTRONİK OLARAK
SUNULUP SUNULMADIĞI
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
MEVZUATTA
BELİRTİLEN HİZMETİN
TAMAMLANMA SÜRESİ
1
Kütüphane
ve
Danışma
Dokümanta
personeli
syon Daire
Başkanlığı
-
-
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN
DIŞ YAZIŞMALAR
Kütüphane
Kütüphane ve
ve
Ödünçe verme
Dokümantasyon Dokümanta
personeli
Daire Başkanlığı syon Daire
Başkanlığı
Doldurulmuş
standart form
-
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU MAKAMI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
DİĞER (ÖZEL SEKTÖR
VB.)
MAHALLİ İDARE
TAŞRA BİRİMLERİ
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİML
ERİN ADI
MERKEZİ İDARE
HİZMETTEN YARARLANANLAR
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI KODU
806020000
Ödünç verme
Kütüphanemizdeki
kitapların üye kullanıcılar
tarafından ödünç alınması
806019900
Kütüphanemizde
bulunmayan yayınların
diğer üniversite
kurumlarından temini
3
806020400
Üniversitemizde çalışan
tüm personeller kurumdan
ayrılmadan önce
kütüphaneden de ilişik
kesmek zorundadırlar
806020100
806020000
KURUM KODU
36344885
Kütüphane hizmetleri ile
ilgili soruların cevaplanması
36344885
E-Mail ile
Bilgilendirme
36344885
2
Kütüphane
Üyeliği
Üniversitemiz İdari ve
Akademik personeli ile
öğrencilerinin kütüphaneye
üye olarak hizmet sunmak
36344885
1
36344885
SIRA NO
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
katalog.osman
iye.edu.tr
1 saat
Sorulan [email protected]
soru adedi smaniye.edu.tr
1 saat
Kurumdan
ayrılan http://katalog.
yıllık
osmaniye.edu.
öğrenci/per tr
sonel sayısı
3 gün
İstenen ILL
kits.ankos.gen
ödünç
.tr
sayısı
1 dakika
Yılda
verilen
ödünç
kitap sayısı
Download

Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Kamu Hizmet