BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
HUKUK İŞLERİ BİRİMİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
EK-1
HİZMET SUNMAKLA GÖREVLİ/YETKİLİ KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
SIRA NO
KURUM KODU
STANDART
DOSYA PLANI
KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI
HİZMETTEN YARARLANANLAR
VE MADDE NUMARASI
MERKEZİ İDARE
1
2
3
4
5
63987198
63987198
63987198
63987198
63987198
641030000
641040000
641030300
641030201
045000000
Adli Davalar
İdari Davalar
İcra Takipleri
Beyaz Kod
Uygulaması
Hukuki Görüş
Bildirme
İdarenin taraf olduğu adli davalar
659 Sayılı KHK,663 Sayılı KHK,2012/13
Sayılı Genelge,2013/1Sayılı Genelge
HMK,BK,TTK.,TCK,CMK ve diğer
mevzuat
659 Sayılı KHK, 663 Sayılı KHK, 2012/13
İdarenin taraf olduğu idari davalar
Sayılı Genelge, 2013/1 Sayılı Genelge
İYUK,HMK ve diğer mevzuat
İdarenin taraf olduğu, icra
işlemlerinde idareyi temsil
Çalışan güvenliği kapsamında
sağlık personeline hukuki yardım
yapılması
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
659 Sayılı KHK,663 Sayılı KHK,2012/13
Sayılı Genelge,2013/1Sayılı Genelge, İcra
İflas Kanunu
663 Sayılı KHK (Madde 54),
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı
İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak
Hukuki Yardımın Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik,
2013/2 Sayılı Genelge
Sağlık Bakanlığı
Bursa Valiliği
Kaymakamlıklar
Sağlık Bakanlığı
Bursa Valiliği
Kaymakamlıklar
Sağlık Bakanlığı
Bursa Valiliği
Kaymakamlıklar
Sağlık Çalışanları
İdare birimleri tarafından
düzenlenecek her türlü sözleşme
İl Sağlık Müdürlüğü Şube ve
ve şartname taslaklarını, idare ile
Birimleri Bursa Kamu Hastaneleri
üçüncü kişiler arasında çıkan
659 Sayılı KHK, 663 Sayılı KHK, 2012/13
Birliği Genel Sekreterliği'ne Bağlı
uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve
Sayılı Genelge, 2013/1 Sayılı Genelge
Hastane İdareleri Halk Sağılığı
idare birimlerince sorulacak diğer
Müdürlüğü Şube ve Birimleri
işleri inceleyip hukuki görüş
bildirmek
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
Hukuk Müşavirliği
TAŞRA BİRİMLERİ
Valilik
İl Sağlık Müdürlüğü
Kaymakamlıklar
Valilik
İl Sağlık Müdürlüğü
Kaymakamlıklar
Valilik
İl Sağlık Müdürlüğü
Kaymakamlıklar
MAHALLLİ
İDARELER
_
_
_
DİĞER (Özel
Sektör vb.)
_
_
BAŞVURUDA İSTENEN
İLK BAŞVURU MAKAMI
BELGELER
_
_
_
_
_
_
_
1-Yaşanan Salıdırıya
ilişkin tutanak,
2- Sağlık personelinin
Talep Formu
3- Mağdur Personel yada
mirasçılarının hukuki
yardım istediklerine
ilişkin yazılı beyanları
İl Sağlık Müdürlüğü
Çalışan Güvenliği Birimi
112 Baştabipliği
Hastane Yöneticiliği
TSM Sorumlu Hekimliği
Halk Sağılğı Çalışan
Güvenliği Birimi
Hukuk Müşavirliği
İl Sağlık Müdürlüğü
_
_
Hukuk Müşavirliği
İl Sağlık Müdürlüğü
_
_
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN ORTALAMA
HİZMETİN TAMAMLANMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
SÜRESİ
PARAF LİSTESİ
KURUMUN VARSA
YAPMASI GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
Avukat
1-Sağlık Bakanlığı
2-İl Sağlık Müdürlüğü
Şube ve Birimleri
3-Bursa KHB Genel
Sekreterliği'ne Bağlı
Hastane İdareleri
4-Halk Sağılığı Müdürlüğü
Şube ve Birimleri
Adli Yargı Merciileri
_
_
Avukat
1-Sağlık Bakanlığı
2-İl Sağlık Müdürlüğü
Şube ve Birimleri
3-Bursa KHB Genel
Sekreterliği'ne Bağlı
Hastane İdareleri
4-Halk Sağılığı Müdürlüğü
Şube ve Birimleri
İdari Yargı Merciileri
_
_
Avukat
1-Sağlık Bakanlığı
2-İl Sağlık Müdürlüğü
Şube ve Birimleri
3-Bursa KHB Genel
Sekreterliği'ne Bağlı
Hastane İdareleri
4-Halk Sağılığı Müdürlüğü
Şube ve Birimleri
İcra Müdürlükleri
_
_
_
Cumhuriyet
Başsavcılığına Şikayet
Dilekçesi
_
_
_
Avukat
Talep eden İlgili birime
hukuki görüş bildirilmesi
_
_
_
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULAMAYACAĞI
YILLIK İŞLEM SAYISI
2013 YILI DAVA SAYISI
879
Sunulmuyor
2013 YILI DAVA SAYISI
262
Sunulmuyor
2013 YILI İCRA DOSYASI SAYISI
356
Sunulmuyor
2013 YILI BAŞVURU SAYISI
453
www.beyazkod.saglik.gov.tr
_
Sunulmuyor
Download

Hukuk İşleri Hizmet Envanteri