BURSA İNEGÖL İLCE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
EK-1
HİZMET SUNMAKLA OÖREVLİ/YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
SIRA KURUM
KODU
NO
STANDART
DOSYA PLANI
KODU
HİZMETİN ADI
HİZMETİN TANIMI
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE
MADDE NUMARASI
HİZMETTEN
YARARLANANLAR
TAŞRA BİRİMLERİ
Özel Sektör,
Vatandaş
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
(Kamu
Sağ.Hız Birimi)
ûzel Optisyenlik ve Gözlükçülerin 25504 Sayılı Optisyenlik
İşleyiş ve Denetimleri
Hakkında Kanun
Özel Kuruluşlar, Vatandaş
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
Şikayet ve Ürün Araştırmasında
Eczane Denetimleri
Eczane ve Eczacılık
Hakkında Yönetmelik
Vatandaş
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
(Ecz.ve Tıbbi
Cihazlar Birimi)
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
(Ecz ve Tıbbı
Cihazlar Birimi)
1
58076197
133000000
özel Sağlık Kuruluşlarının
Açılış, İşleyiş ve
Denetimleri
özel Sağlık Kuruluşlarının Açılış
İşlemleri ve Denetimleri
2
58076197
134000000
Optisyenlık ve Optik
Ürünlerle İlgili İşlemler
13
58076197
125000000
Eczane Denetimleri
Ayakta Teşhis ve Tedavi
Yönetmeliği
14
58076197
125070000
Aktar ve Baharatçıların
Denetimi
Sağlık Denetimlerinin Yapılması
Sağlık Bakanlığı nın
01.10.1985 tarih ve 5777
sayılı daimi Aktarlar,
Vatandaş
Baharatçılar ve Benzeri
Dükkanlar Hakkında
Geneloe
15
58076197
125070000
Kozmetik Ürün Üretim Veri
Denetimleri
Sağlık Denetimlerinin Yapılması
25823 sayılı Kozmetik
Yönetmeliği
Vatandaş
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
(Ecz.ve Tıbbi
Cihazlar Birimi)
112 Ambulans Temini
Gösteri, Yürüyüş ve Törenlerde
Sağlık Tedbiri
/
Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği
Kamu Kurumlan,
Vatandaş, Özel Sektör,
Sivil Toplum Kuruluşları
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
17
58076197
158010000
'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz bela*
müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.*
MAHALLLİ
İDARELER
DİĞER (Özel
Sektör vb.)
Belediye
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
1- Dilekçe
2- Kimlik Fotokopisi
3-Dıploma
4-Adres Bilgileri
5- Kroki Bevan Yazıları
1- Dilekçe
2- Kimlik Belgelen
3-Diploma
4-Adres Bilgilen
5- Kroki Bevan
---
—
---
—
-------
—
-------
—
-------
Belediye
HİZMETİN SUNUM SURECİNDE
-------
İLK BAŞVURU
MAKAMI
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
PARAF
LİSTESİ
1-Memur
2-Doktor
2-ilçe Sağlık
Müdürü
1-Memur,
2-llçe Sağlık
Müdürü
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
HİZMETİN
ELEKTRONİK
KURUMUN
MEVZUATTA
HİZMETİN
OLARAK SUNULUP
VARSA
BELİRTİLEN
ORTALAMA
YILLIK İŞLEM SUNULAMAYACAĞ
YAPMASI
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SAYISI
I
GEREKEN DIŞ TAMAMLANMA
SÜRESİ
YAZIŞMALAR
SÜRESİ
İl Sağlık
Müdürlüğü
II Sağlık
Müdürlüğü
—
15 Gün
1- Resmi Yazı
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
1-Memur,
2-Doktor,
3-llçe Sağlık
Müdürü
İl Sağlık
Müdürlüğü
-------
1- Resmi Yazı
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
1-Memur,
2-Doktor,
3-llçe Sağlık
Müdürü
II Sağlık
Müdürlüğü
-------
1- Resmi Yazı
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
1-Memur,
2-Doktor,
3-llçe Sağlık
Müdürü
İl Sağlık
Müdürlüğü
-------
1- Resmi Yazı/ Dilekçe
İlçe Sağlık
Müdürlüğü
ılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
Adı ve Soyadı :
Görev Unvanı:
Kaymakam
Adresi:
Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı k a t. 2
İnegöl/ BURSA
Telefon :
0 224 715 10 01
Faka :
0 224 711 78 80
e-posta :
IneoOKSJrcisleıı aov tr
1-Memur,
2-llçe Sağlık
Müdürü
İl Ambulans
Servisi
Başhekimliği,
II Sağlık
Müdürlüğü,
İnegöl Devlet
Hastanesi
-------
10 Gün
18
Sunulmuyor
15 Gün
3
Sunulmuyor
5 Gün
60
Sunulmuyor
1 Gun
20
Sunulmuyor
7 gün
5
Sunulmuyor
1 Gün
40
Sunulmuyor
Download

Sağlık İlçe Müdürlüğü Kamu Hizmet Standartları Tablosu