25
Sunuluyor
Yönetim Kurulu
Kararları
Üniversitemiz Birimlerini ve
personeli ilgilendiren konular.
Üniversitemiz
birimleri ve
personeli
Rektörlük
3
32
Sunuluyor
Üniversitemiz
Bağlı Birimleri
Rektörlük
1
6506
Sunulmuyor
Üniversitemiz
Bağlı Birimleri ve Rektörlük
Diğer Kurumlar
1
3797
Sunulmuyor
1
248
Sunulmuyor
1
2822
Sunulmuyor
Üniversitemize Gelen
Gelen Evrak Kaydı, Evrakların Kaydının Alınması
ve İlgili Birimlere Dağıtılması.
Üniversitemizden Giden
Evrakların Kaydının Alınması
Giden Evrak Kaydı,
ilgili birim ve kurumlara
dağıtılması.
Kurum İçi ve
Kurum Dışı
Yazışmalar
Üniversitemize gelen ve
birimimizi ilgilendiren
konularda yazışmalar yapmak .
Üniversitemiz Birimleri ile
Gelen-Giden Posta
ilgili posta gönderilerinin
işlemleri
dağıtımı.
Üniversitemiz
Birimleri ve
Diğer Kurumlar
Rektörlük
Üniversitemiz
Birimleri ve
Diğer Kurumlar
Rektörlük
OKÜ ilgili
birimler
İlgili
kurumlarla
MEVZUATTA
BELİRTİLEN
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
HİZMETİN
ORTALAMA
TAMAMLANMA
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN DIŞ
YAZIŞMALAR
KURUMUN
VARSA
YAPMASI
GEREKEN İÇ
YAZIŞMALAR
PARAF LİSTESİ
İLK BAŞVURU
MAKAMI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİ
BAŞVURUDA
İSTENEN
BELGELER
DİĞER (ÖZEL
SEKTÖR VB)
3
MAHALLİ
Rektörlük
TAŞRA
BİRİMLERİ
Üniversitemiz
birimleri ve
personeli
MERKEZİ
İDARE
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
HİZMETTEN YARARLANANL
HİZMETİN DAYANAĞI
MEVZUATIN ADI VE MADDE
NUMARASI
Üniversitemiz Birimlerini ve
personeli ilgilendiren konular.
HİZMETİN TANIMI
Senato Kararları
HİZMETİN ADI
STANDART DOSYA PLANI KO
63227241 63227241 92213148 70649103
HİZMETİ SUNMAKLA
GÖREVLİ / YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN
ADI
YILLIK İŞLEM
SAYISI
6
63227241
5
63227241
4
KURUM KODU
3
63227241 63227241 63227241 63227241
2
63227241
1
63227241
SIRA NO
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
Download

Genel Sekreterlik Kamu Hizmet Envanteri