Kurum Dışı Kullanıcılar
Dış kullanıcılar, aşağıdaki koşullara bağlı olarak kütüphane olanaklarından yararlanabilirler:
a) Gazi Üniversitesi mensupları dışında, sadece diğer Üniversitelerin akademik personeli
ve Kütüphane protokol kullanıcıları Kütüphaneden yararlanabilir.
b) Fiziki mekân yetersizliği nedeniyle, ders çalışma amaçlı dış kullanıcı kabul
edilmemektedir.
c) Dış kullanıcılar, Kütüphane danışma bankolarından, kimlik kartları ile temin edecekleri
misafir şifresini kullanarak, kablosuz ağ bağlantısından faydalanabilir.
d) Dış kullanıcılar, Kütüphane tarafından belirlenen ödünç verme kuralları doğrultusunda
basılı / elektronik kaynaklardan yararlanabilir.
e) Sınav dönemlerinde Kütüphane, sadece Gazi Üniversitesi mensupları kullanımına açık
olacak, bu tarih aralıkları Kütüphane web sayfasından duyurulacaktır.
Download

Kurum Dışı Kullanıcılar Dış kullanıcılar, aşağıdaki