Başvuru Koşulları:
Mevlana Değişim Programı, Avrupa Birliği üyesi ve KKTC dışındaki ülkeleri kapsamaktadır.
Mevlana Değişim Programından; açık, dışarıdan, yaygın veya uzaktan eğitim-öğretime kayıtlı
olan öğrenciler faydalanamazlar. Yabancı uyruklu öğrenciler programdan faydalanabilir.
Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel
hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, bu programdan
faydalanamazlar. Doktora öğrencileri doktora yeterlilik sınavına girilmesi gereken son
dönemde ve tez önerisi savunmasına girilmesi gereken dönemde programdan
faydalanamazlar.
Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması gerekmektedir.
İkinci öğretimde okuyan öğrenciler programdan faydalanabilir.
ÖYP’liler programdan faydalanabilir.
Araştırma görevlileri programdan öğrenci olarak faydalanabilir.
Daha önce Mevlana Öğrenim Görme Faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan
bursuz olarak faydalanabilinir.
Daha önce Erasmus faaliyetinden faydalanmış öğrenciler programdan burslu olarak
faydalanabilir.
Üniversitemizde Farabi öğrencisi olarak bulunan öğrenciler ancak kendi kurumlarından
başvuru yapabilir.
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki
buçuk olması (2.5/4.00)
Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en
az üç olması (3.00/4.00)
Program hakkında sıkça sorulan sorular için tıklayınız..
Başvuru İçin Yapılması Gerekenler:
1) İlana başvuru yapmak isteyen öğrencilerimiz Aday Öğrenci Başvuru Formunu
doldurup çıktısını aldıktan sonra Koordinatörlüğümüze imzalı bir şekilde aşağıdaki
evraklarla birlikte ulaştırmaları gerekmektedir.
Aday Öğrenci Başvuru Formu İçin Tıklayınız..
2) Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığından ya da ilgili Enstitü Müdürlüğünden (lisans,
yüksek lisans ve doktora öğrencileri için) onaylı ve son dönemi içeren transkript
belgesi almaları gerekmektedir.
3) Yabancı dil seviyelerini gösteren sınav sonuç belgelerini (varsa) getirmeleri (YDS,
KPDS, ÜDS, TOEFL vb. ) gerekmektedir.
İlgili dil puanının “Aday Öğrenci Başvuru Formuna” işlenmiş olması gerekmektedir.
Başvurularda İngilizce sınav yapılmasıyla ilgili yoğun bir talep olması durumunda sınavla
ilgili detaylar Mevlana internet sayfamızda ilan edilecek olup bununla ilgili tarafınıza ayrıca
bir duyuru yapılmayacaktır. Öğrenciler ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdür.
Eksik evrak ve imzasız başvurular geçersiz sayılacaktır.
Değerlendirmede yukarıdaki başvuru şartlarına sahip, başvuru yapan öğrencilerin not
ortalamasının % 50’si ile Mevlana Değişim Programı öğrencisi olunacak yükseköğretim
kurumunun eğitim-öğretiminde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanlarının %
50’sinin toplamı dikkate alınarak öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması hesaplanır ve sıralama
yapılarak seçim gerçekleştirilir.
Yapılacak seçim 2014-2015 akademik yılı “güz ve bahar dönemleri” için olacaktır. İlan edilen
kontenjanlar öğrencilerin tercihlerine göre “güz veya bahar döneminde” kullanılacaktır.
Öğrenciler gitmek istedikleri dönemi başvuru formunda belirtmelidir. 2014-2015 yılı için
başka bir seçim dönemi şu an için planlanmamıştır. YÖK Başkanlığı gerekli gördüğü takdirde
ilana tekrar çıkılabilir.
Başvuru için gerekli olan belgeler 15 Nisan 2014- 22 Nisan 2014 tarihleri arasında Mevlana
Kurum Koordinatörlüğüne teslim edilmelidir.
Başvuru için gerekli belgeler :
1. Aday Öğrenci Başvuru formunun imzalı çıktısı
2. Transkript
3. Yabancı dil belgesi (varsa)
BAŞVURU YERİ : Dış İlişkiler Ofisi
ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
2014-2015 Akademik yılı için YÖK tarafından Üniversitemize tahsis edilecek olan toplam
bütçe henüz belli olmadığı için Mevlana Koordinatörlüğü tarafından YÖK'e gönderilecek
listede yer alan öğrenciler “aday öğrenci” statüsündedir.
Anlaşmalar kapsamındaki toplam kontenjanın YÖK tarafından onaylanan kısmı
Üniversitemiz için geçerli değişim sayısı olacaktır.
Öğrenciler aldıkları puanlara göre tercih ettikleri üniversitenin ilgili bölümünde bulunan
kontenjana göre sıralanacaktır.
SEÇİM TAKVİMİ :
Değişim İlanlarının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması :
30 Mart-14 Nisan 2014
Değişim İçin Başvuruların Alınması :
15 Nisan-22 Nisan 2014
Başvuruların Değerlendirilmesi :
24 Nisan-2 Mayıs 2014
Değerlendirme Sonuçlarının YÖK'e İletilmesi :
5 Mayıs 2014
Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulması :
12 Mayıs 2014
2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ..
2014-2015 AKADEMİK YILI İKİLİ ANLAŞMALAR İÇİN TIKLAYINIZ..
ÜLKELERE GÖRE BURS MİKTARLARI İÇİN TIKLAYINIZ..
Download

2014-2015 Öğrenciler İçin Başvuru Şartları ve Formu