2014-2015 ERASMUS+ EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ
SONUÇLARI
2014-2015 akademik yılı Eğitim Alma Hareketliliği için çıkılan ilana dair seçim sonuçlarına
aşağıdaki listeden ulaşılabilir.
2014-2015 Eğitim Alma Hareketliliği Seçim Listesi
Seçilen personelimizin, onaylanmış iş planlarını ve davet mektuplarını 25 Nisan 2015 tarihine
kadar Koordinatörlüğümüze iletmeleri gerekmektedir. Adı geçen belgelerin iletilmemesi
halinde, ilgili personel hareketlilik hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
Seçilen öğretim elemanlarının 30 Eylül 2015 tarihine kadar faaliyetlerini tamamlayıp dönmüş
olmaları gerekmektedir.
Eğitim alma hareketliliği için personelimiz 2 günlük hibe ile desteklenecektir. Bu faaliyet
süresinin üzeri için hibe verilmeyecek ancak hibesiz olarak gerçekleştirilebilecektir.
Gitmeden Önce Teslim Edilecek Belgeler:
1. Bağlı bulunulan Dekanlık / Enstitü Müdürlüğü / Yüksekokul Müdürlüğünden alınacak
resmi yazı (bu yazı personelin yurtdışı görevlendirmeler için üniversite yönetim kurulundan
aldığı görev yazısı da olabilir; yazıda öğretim elemanının Erasmus Programı kapsamında ders
verme hareketliğini gerçekleştireceği, gideceği üniversite ve bölüm adı, ziyaret tarihleri
belirtilmelidir).
2. Birim Koordinatörü ve karşı üniversite tarafından önceden onaylanacak İş Planının
imzalanmış nüshası (http://international.cbu.edu.tr/egitimalmaform.php)
3. Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşmesi (http://international.cbu.edu.tr/egitimalmaform.php)
4. TC Ziraat Bankası vadesiz AVRO hesap cüzdanı fotokopisi (Ziraat Bankası Manisa
Merkez Şubesi)
5. Seyahat biletine ilişkin fatura veya ön rezervasyon
DİKKAT!
Hareketlilik öncesi hibe ödemesi yapabilmek önceliğimizdir. Bu sebeple, yolculuk
başlangıç tarihinden en az 2 hafta önce yukarıdaki belgelerin eksiksiz olarak ofisimize
teslim edilmesi gerekmektedir.
Download

2014-2015 erasmus+ eğitim alma hareketliliği sonuçları