Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2015-4719
*BE8VLU89*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Sayı
Konu
: 98060365-907.01: Teklif Mektubu
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNE
İLGİLİ FİRMALARA
Üniversitemiz Bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğünün “MAÜ-BAP-15-YDE-05
Projesi kapsamında” proje yürütücüsü tarafından istenilen hizmet alımını ihtiyacını karşılamak
üzere aşağıda yazılı olan hizmet- mal/malzeme alım işi,
“Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3
üncü Maddesinin (f) Bendi” Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 21/d bendine
göre satın alınacaktır. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne söz
konusu birim fiyatları içeren teklifinizin (KDV hariç) 23/04./2015 tarihi saat:17.00’a kadar BAP
koordinatörlüğümüze bildirilmesini rica ederim.
Cengiz AYDIN
BAP Koordinatörü
Hizmetin Cinsi
Miktar/ Birim
Fiyatı
Teknik Özellikleri
S.No Malın/Malzemenin
Cinsi
Teknik Özellikleri

Tutarı
Adet
1 Taşınabilir Bilgisayar
Intel® Core™ i7 3630QM, 2,4 Ghz, Turbo
BOOST ile 3.4 Ghz. 17,3" DDR3 1920 x 1080
px 32 GB, 2 TB, 3 GB 1600 MHz SATA 5400
rpm, Windows 8, 3,60 kg. Nvidia Geforce
GTX 670M, 6 MB, Secure Digital Kart (SD)
Paylaşımsız, 32 GB
1
2 Tarayıcı
A3/1600Dpi/USB/2.3sn
2
3
USB 3.0 2,5 İNÇ
3
Harici Disk
Birim
Fiyatı
Tutarı
GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ)
Teklifi veren Firma
İmza-Kaşe
Mevcut Elektronik İmzalar
e-imzalıdır
CENGİZ AYDIN (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Koordinatör)
15/04/2015
Cengiz
AYDIN12:44
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Yolu
Tel: 4822134002
Faks: 4822134004
E-Posta:
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar Kardaş
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE8VLU89*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Koordinatör
15/04/2015 Mem.
: S.KARDAŞ
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Yolu
Tel: 4822134002
Faks: 4822134004
E-Posta:
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar Kardaş
Download

Teklif Mektubu - Mardin Artuklu Üniversitesi