Evrak Tarih ve Sayısı: 14/04/2015-4664
*BEKRLSTD*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
Sayı
Konu
: 98060365-907.01: Teklif Mektubu
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİNE
İLGİLİ FİRMALARA
Üniversitemiz Bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğünün “MAÜ-BAP-15-DKY-07
Projesi kapsamında” proje yürütücüsü tarafından istenilen hizmet alımını ihtiyacını karşılamak
üzere aşağıda yazılı olan hizmet- mal/malzeme alım işi,
“Yükseköğretim Kurumları Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3
üncü Maddesinin (f) Bendi” Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 21/d bendine
göre satın alınacaktır. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü’ne söz
konusu birim fiyatları içeren teklifinizin (KDV hariç) 20/04./2015 tarihi saat:17.00’a kadar BAP
koordinatörlüğümüze bildirilmesini rica ederim.
Cengiz AYDIN
BAP Koordinatörü
Hizmetin Cinsi
S.No Malın/Malzemenin
Cinsi
1 Taşınabilir Bilgisayar
Teknik Özellikleri
Miktar/ Birim
Fiyatı
Teknik Özellikleri
Intel Core i5, 2.5 GHz, 4GB Sistem
Belleği, 500 GB SSD 13.3"
MD761TU/A MAC OS
Tutarı
Adet
Birim
Fiyatı
Tutarı
1
Mevcut Elektronik İmzalar
CENGİZ AYDIN (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi - Koordinatör) 14/04/2015 15:23
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Yolu
Tel: 4822134002
Faks: 4822134004
E-Posta:
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar Kardaş
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEKRLSTD*
T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
2 Hızlı Doküman
Tarayıcı
40PPM-80 İPM (200 DPİ SİYAH
BEYAZ,GRİ TONLAMA)
TARAMA HIZI, A8-A4
TARAMA BOYUTU,50-600
DPİ(1200İNTERPOLASYON)
TARAMA ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ,
ADF-RENKLİ,SİYAH
BEYAZ,GRİ TONLAMALI
TARAMA ÖZELLİĞİ, ÜRÜNLE
GELEN YAZILIM; PEAPER
STRAM
IP(TWAİN/ISIS)SÜRÜCÜ,PEAPE
RSTREAMCAPTURE,MERKEZİ
YÖNETİM YAZILIMI,MS
SHAREPOİNT'E
TARAMA,SOFTWARE
PERATİONPANEL,SCANSNAP
MANAGER FOR Fİ SERİSİ ,MS
SHARE POİNTE
TARAMA,TARAYICI MERKEZİ
ÖNETİM BİRİMİ,ABBYY
FİNEREADER FOR SCANSNAP
,ABOBE READER, 50 SAYFA
ADF KAPASİTESİ,4000 SAYFA
GÜNLÜK TARAMA
1
GENEL TOPLAM(KDV HARİÇ)
Teklifi veren Firma
İmza-Kaşe
e-imzalıdır
Cengiz AYDIN
Koordinatör
14/04/2015 Mem.
: S.KARDAŞ
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Diyarbakır Yolu
Tel: 4822134002
Faks: 4822134004
E-Posta:
Elektronik ağ:www.artuklu.edu.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Serdar Kardaş
Download

Teklif Mektubu - Mardin Artuklu Üniversitesi