ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FORMASYON EKİM GRUBU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI ( 21-22 ŞUBAT)
CUMARTESİ
1.Grup
2.Grup
3.Grup
10.00
Cumartesi
Eğitim Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Tarık
Totan
D1
Eğitim Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Tarık
Totan
D2
Eğitim Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Tarık
Totan
D3
10.45
Cumartesi
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Gökdaş
D1
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Gökdaş
D2
11.30
Cumartesi
Eğitim Bilimine Giriş
Prof. Dr. Adil
Türkoğlu
D1
Eğitim Bilimine Giriş
Öğr. Gör. Sadi
Yılmaz
D2
13.00
Cumartesi
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Doç. Dr. Kerim
Gündoğdu
D1
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Doç. Dr. Kerim
Gündoğdu
D2
4. Grup
5. Grup
6. Grup
7. Grup
8. Grup
Eğitim Psikolojisi
Doç. Dr. Yalçın
Özdemir
D4
Eğitim Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr. Tarık
Totan
D8
Eğitim Psikolojisi
Doç. Dr. Yalçın
Özdemir
D6
Eğitim Psikolojisi
Doç. Dr. Yalçın
Özdemir
D9
Eğitim
Psikolojisi
Doç. Dr. Yalçın
Özdemir
D10
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
Taner Arabacıoğlu
D4
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
Taner Arabacıoğlu
D8
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
Taner Arabacıoğlu
D6
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr
Serdar Çiftçi
D9
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal
Tasarımı
Yrd. Doç. Dr
Serdar Çiftçi
D10
Eğitim Bilimine Giriş
Prof. Dr. Ruhi
Sarpkaya
D3
Eğitim Bilimine
Giriş
Prof. Dr. Ruhi
Sarpkaya
D4
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Pınar
Sarpkaya
D8
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. Dr. Pınar
Sarpkaya
D6
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. Dr.
Bertan Akyol
D9
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. Dr.
Bertan Akyol
D10
Eğitim
Bilimine Giriş
Yrd. Doç. Dr.
Erkan Kıral
D5
Eğitim Bilimine
Giriş
Yrd. Doç. Dr.
Erkan Kıral
FBL
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Doç. Dr. Kerim
Gündoğdu
D3
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Doç. Dr. Ruken
Akar Vural
D4
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Doç. Dr. Ruken
Akar Vural
D8
Öğretim ilke ve
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr.
Meltem Yalın Uçar
D6
Öğretim ilke ve
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr.
Meltem Yalın
Uçar
D9
Öğretim ilke ve
Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Elitok
Kesici
D10
Öğretim ilke
ve Yöntemleri
Yrd. Doç. Dr.
Ayşe Elitok
Kesici
D5
Öğretim İlke ve
Yöntemleri
Prof. Dr. Adil
Türkoğlu
FBL
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
İbrahim Gökdaş
D3
9. Grup
Eğitim
Psikolojisi
Doç. Dr.
Yalçın
Özdemir
D5
Öğretim
Teknolojileri
ve Materyal
Tasarımı
Yrd. Doç. Dr.
Taner
Arabacıoğlu
D5
10. Grup
Eğitim
Psikolojisi
Yrd. Doç Dr.
Ayşe Elitok
Kesici
FBL
Öğretim
Teknolojileri ve
Materyal
Tasarımı
Yrd. Doç. Dr
Serdar Çiftçi
FBL
BÜTÜNLEME SINAVLARI 21 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ ANA BİNASINDA YAPILACAKTIR.
SEÇMELİ DERSLER
14.00
Cumartesi
Program Geliştirme
Doç. Dr. Ruken Akar
Vural
D1
Yaşam Boyu Öğrenme
Yrd. Doç. Dr. Bertan
Akyol
D2
Eğitim Sosyolojisi
Öğr. Gör. Sadi
Yılmaz
D3
Eğitimde Araştırma
Yöntemleri
Prof. Dr. Adil Türkoğlu
D4
Gelişim
Psikolojisi
Yrd. Doç. Dr.
Tarık Totan
D5
Eğitim Tarihi
Prof. Dr.
Ruhi
Sarpkaya
D6
Bireyselleştirilmi
ş Öğretim
Yrd. Doç. Dr.
Esin Acar
D8
Öğretmenlik
Meslek Etiği
Yrd.Doç. Dr.
Erkan Kıral
D10
Doç. Dr. Cumali ÖKSÜZ
Sınav ve Uygulama Koordinatörü
Download

Doç. Dr. - Adnan Menderes Üniversitesi