T.C.
KONAK KAYMAKAMLIĞI
İzmir Atatürk Lisesi Müdürlüğü
ATATÜRK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE
KONAK
…/…/2015
2014-2015 eğitim öğretim yılının 2. Dönemi boyunca velisi bulunduğum ……………………………………… nin
Pansiyonda kalacağı süre zarfında hafta sonu ve her türlü resmi tatillerde evci izni istediği müddetçe
okul idaresinin izinleri takdirinde ve bilgim dâhilinde izinli sayılmasını ister kendi imkânları ile ikamet
adresime gelmesi halinde meydana gelebilecek her türlü olayın sorumluluğunu kabul ediyorum.
Gereğini bilgilerinize arz ederim.
VELİNİN KİMLİK FOTOKOPİSİ ÖNLÜ ARKALI BU METNİN ALTINA KONULACAKTIR.
Download

belge için buraya tıklayınız