(II) SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ
(MEMUR)
İLİ
İLÇESİ
:MUĞLA
:MERKEZ
MECLİS KARARININ
TARİHİ
SAYISI
KURUMU
:BELEDİYE BAŞKANLIĞI
12/08/2014
119
BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİK CETVELİ (MEMUR)
KALDIRILMAK İSTENİLEN KADRONUN
UNVAN
KODU *
8790
7615
SINIFI
THS
GİH
UNVANI
Teknisyen
Memur
DERECESİ
5
5
ALINMAK İSTENİLEN KADRONUN
ADEDİ
1
1
UNVAN
KODU
8790
6515
SINIFI
THS
GİH
UNVANI
Teknisyen
Gişe Memuru
DERECESİ
3
5
* NORM KADRO STANDARTLARI UNVAN KÜTÜĞÜNDE
YER VERİLMEYEN UNVANLAR İÇİN UNVAN KODU “0”
OLARAK YAZILACAKTIR.
Dr. Osman GÜRÜN
Büyükşehir Belediye Başkanı
Can CANBEY
Katip Üye
Mehmet Murat YAZAR
Katip Üye
ADEDİ
1
1
GEREKÇESİ
Derece Değişikliği
Unvan Değişikliği
Download

(II) SAYILI CETVEL: BOŞ KADRO DEĞİŞİKLİĞİ