GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ
MÜZİK ANASANAT DALI
(Yüksek Lisans Programı)
2014-2015
GÜZ YARIYILI
ANADAL ÇALGI
Dersin Adı
Kredisi
MAS 5103 Anadal Çalgı I (Piyano)
223
Dersin Kodu
*Lütfen, formu doldurmadan önce son sayfadaki açıklamaları
dikkatle okuyunuz...
İMZA
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Akts
12
Prof.Şeniz DURU
Prof.Aykut YAFE
Prof.Mihriban Nilgün ALKAN
Yrd.Doç.Demet EYTEMİZ
Yrd. Doç. Aslı TUNCAY
Doç. Aslı GEDİKLİ
Doç. Ece TOKATLI
Doç. Ö. Talia BALTACILAR
MAS 5105 Anadal Çalgı I (Keman)
223
12
MAS 5109 Anadal Çalgı I (Viyola)
223
12
Prof.Hartmut LİNDEMANN
MAS 5113 Anadal Çalgı I (Viyolonsel)
223
12
Prof.Ümit İŞGÖRÜR
Prof. Jehoshua EPSTEIN
Yrd.Doç.Melek GÖKÜSTÜN
Prof.Çağlayan Ünal SÜMER
Doç. C. Can ELBİ
MAS 5119 Anadal Kompozisyon I
223
12
Prof. Jean BAILY
Yrd.Doç.Ebru GÜNER CANBEY
Yrd. Doç. Dr. Onur NURCAN
Yrd.Doç.Aysim DOLGUN YILDIZ
MAS 5127 Anadal Çalgı I (Kontrabas)
223
12
Prof. Tahir SÜMER
MAS 5129 Anadal Çalgı I (Obua)
223
12
Yrd.Doç.Macit KIZILAY
MAS 5137 Anadal Çalgı I (Flüt)
223
12
Yrd.Doç.Çiler AKINCI
MAS 5143 Anadal Çalgı I (Fagot)
223
12
Prof.Jean BAILY
MAS 5153 Anadal Çalgı I (Trompet)
223
12
Prof.A.Kerim GÜRERK
MAS 5155 Anadal Çalgı I (Trombon)
223
12
Prof. M. Faruk DÜZGÜN
MAS 5157 Anadal Çalgı I (Korno)
223
12
Prof. Kerim GÜRERK
MAS 5141 Anadal Orkestra Şefliği I
223
12
Prof. Jean BAILY
MAS 5131 Anadal Çalgı (Klarinet)
223
12
MAS 5145 Anadal Bir. Çal.Tek.I (Şan Eşliği)
223
12
MAS 5159 Anadal Çalgı (Vurmalı Çalgılar)
223
12
Kredisi
Akts
122
6
Prof.M.Faruk DÜZGÜN
SEÇMELİ DERSLER GRUBU
Dersin Kodu
MAS 5095
Dersin Adı
Korrepetisyon I
Dersi Veren Öğretim Üyesi
Prof. G. ERYÜMLÜ
Prof. Aykut YAFE
Prof. Şeniz DURU
Yrd. Doç. Aslı TUNCAY
Doç. Ece TOKATLI
Doç. Ö. Talia BALTACILAR
MAS 5101 Üfleme. ve Vurma. Çal. Oda Müz. Rep. I
Doç. Aslı GEDİKLİ
Prof. A.Kerim GÜRERK
Prof. M. Faruk DÜZGÜN
021
6
202
6
Yrd.Doç.Dr.Levent ERGUN
Yrd. Doç. Çiler AKINCI
MAS 5133
Bilimsel Araştırma Tek. I
1 1 1,5
6
Yrd. Doç. Demet EYTEMİZ
MAS 5175 20.yy.Müzik Akımları I
202
6
Yrd.Doç.Ebru GÜNER CANBEY
MAS 5173 20.yy. Kompozisyon Teknikleri I (İng)
303
6
Yrd.Doç.Dr. Onur NURCAN
MAS 5125 Yaylı Çalgılar Tarihi ve Edebiyatı I
202
6
Prof.Tahir SÜMER
MAS 5135 Orkestra Tarihi ve Dağarı I
202
6
Prof. A.Kerim GÜRERK
MAS 5147
Piyano Repertuvarı I
Prof.Tahir SÜMER
Prof.M. Faruk DÜZGÜN
İMZA
MAS 5149
Klasik Dönem Piyano Sonatları
Çözümlemeleri I
MAS 5191 Duo Oda Müziği Repertuarı I
202
6
Prof.Şeniz DURU
1 1 1,5
6
Prof. Aykut YAFE
Doç.Demet EYTEMİZ
MAS 5169 Üfleme. ve Vurma. Çal. Oda Müz. Tarihi I
202
6
Prof. A.Kerim GÜRERK
Prof. M. Faruk DÜZGÜN
Yrd. Doç. Çiler AKINCI
MAS 5177 Yaylı Çalgıların Tarihsel Gelişimi I
202
6
Doç. Can ELBİ
MAS 5171 Modern Caz Armonisi I
202
6
Prof.Dr.Uzay BORA
MAS 5185 Teori/Solfej Öğretim Yön. I
303
6
Yrd. Doç. Ebru GÜNER CANBEY
MAS 5189 ileri Kontrpuan Teknk. I
303
6
Yrd.Doç.Aysim DOLGUN YILDIZ
Yrd. Doç. Dr. Onur NURCAN
MAS 5187 Senfoni Analizi I
303
6
Yrd. Doç. Dr. Onur NURCAN
MAS 5183 Yeni Müzik Repertuvarı I
303
6
Yrd. Doç. Ebru GÜNER CANBEY
MAS 5201 Uygulamalı Orkest.Repartuarı I
021
6
Doç.Cenap Can ELBİ
202
6
Yrd.Doç.Dr.Elif AKTUĞ
202
6
Yrd.Doç.Dr.Elif AKTUĞ
MAS 5203
MAS 5205
19.ve 20.Yüzyılda Müziğin Diğer Sanatlarla
Etkileşimi I
Modernizm-Postmodernizm Bağlamında
Müzik ve Opera Sanatının İncelenmesi.
Tez Başlığı:
DERS AŞAMASI
TEZ AŞAMASI
(+ Uzmanlık Alanı)
Öğrenci
Adı-Soyadı
Numarası
Adres
Telefon
E-mail
İmza
Enstitü Tarafından Doldurulacaktır
Danışman
Teslim Tarihi :
İmza
Teslim Alan Memur:
Adı-Soyadı
Büro Sorumlusu:
Anasanat Dalı Başkanı
İmza
Hanife GÜRBULAK
Enstitü Sekreteri
Prof. Faruk DÜZGÜN
*AÇIKLAMALAR
1- Anadal Çalgı Piyano öğrencileri Korrepetisyon dersini alamazlar. Ancak seçimlik derslerden alarak kredilerini tamamlarlar.
2- Anadal Çalgı I-II derslerinin yarıyıl sonu sınavları, biri Korrepetisyon diğeri Anadal Çalgı dersi veren Öğr.Üyesi olmak üzere en az 3
Öğretim Üyesinden oluşan kurul tarafından yapılır.
3- Kredilerini başarıyla tamamlayan Anadal Çalgı öğrencileri, en az 60 dakikalık ve halka açık bir "Bitirme Dinletisi (Recitale)" sunmak,
ayrıca bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamak zorundadır. Anadal Kompozisyon öğrencileri en az 15 dakikalık bir beste yapmak ve ayrıca
bir Yüksek Lisans Tezi hazırlamak zorundadır. Sözkonusu dinleti ve beste Anasanat Dalındaki en az 3 Öğretim Üyesi tarafından
değerlendirilecektir.
Download

2014-2015 güz yarıyılı - Güzel Sanatlar Enstitüsü