15 00
PARK
BHA
600 K/Ha.
600 K/Ha.
600 K/Ha.
PARK
50 00
A
35 00
25 00
22 00
LEJAND
25 00
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
KENTSEL ALAN KULLANIMI
GELİŞME KONUT ALANI
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
TİCARET ALANI
25 00
BHA
BELEDİYE HİZMET ALANI
AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI
40 00
A
AÇIK VE YEŞİL ALANLARI
PARK
PARK VE YEŞİL ALAN
22 00
22 00
AĞAÇLANDIRILACAK ALAN
PLAN NOTU
25 00
20 00
25 00
25 00
30 00
0
22 00
22 00
30 00
A
35 00
ÜST GEÇİT
500 Ki/Ha
1-1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI; PLAN PAFTALARI,
PLAN RAPORU, PLAN HÜKÜMLERİ
İLE BERABER BİR
BÜTÜNDÜR.
2-YAPILAŞMA
ÖNCESİNDE ZEMİN JEOLOJİK,
JEOFİZİK VE
JEOTEKNİK
YAPISININ ETÜT EDİLMESİ, ETÜT
SONUÇLARININ
TÜM MÜHENDİSLİK
PROJELERİNDE
DİKKATE ALINMASI ŞARTTIR.
3-AFET BÖLGELERİNDE
YAPILACAK
YAPILAR HAKKINDA
YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE
UYULMASI ŞARTTIR.
4-DEPREM BÖLGELERİNDE
YAPILACAK
BİNALAR
HAKKINDA
YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE
UYULMASI
ŞARTTIR.
5-ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA
DÜZENLENEN
PETROL PİYASASI YÖNETMELİĞİ
İLE
SIVILAŞTIRILMIŞ
PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI
LİSANS YÖNETMELİĞİ
HÜKÜMLERİNE
UYULMASI
ŞARTTIR.
6-TS11939 ÇİZELGE 2'DEKİ "LPG İKMAL
İSTASYONLARINDA
UYULMASI GEREKEN ASGARİ
EMNİYET MESAFELERİ"
TABLOSUNDA
NOT-3'DE
BELİRLENEN
ÖNLEMLER ALINACAKTIR.
7-ALANDA BULUNAN 50 METRE GENİŞLİĞİNDEKİ
YOL
HARİCİNDE HİÇBİR CEPHEDEN GİRİŞ VE ÇIKIŞ
VERİLMEYECEKTİR.
GEREKLİ DURUMLARDA
ÖNLEMİ
ALINMAK ŞARTIYLA GÜVENLİK NEDENİ İLE DİĞER
CEPHELERDE ARAÇ TAHLİYE AÇIKLIĞI BIRAKILABİLİR.
8- BELİRTİLMEYEN
HUSULARDA
3194 SAYILI İMAR
KANUNU VE İLGİLİ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
40
Download

ÜST GEÇİT