KUZEY
GAZİANTEP
REVİZYON NAZIM İMAR PLANI 1/5.000
(YAMAÇTEPE-CEBELER KESİMİ)
SINIRLAR
NAZIM İMAR PLANI ONAMA SINIRI
JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEMLİ ALAN SINIRI
İBADET YERİ
ÇEVREYOLU KAMULAŞTIRMA SINIRI
KENTSEL VE BÖLGESEL BÜYÜK SPOR ALANLARI
KONUT YERLEŞME ALANLARI
TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALANLAR
YERLEŞİK KONUT ALANLARI
YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMA GETİRİLEN ALANLAR
AZ YOĞUNLUKTA (150 kişi/ha)
JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEM GEREKTİREN ALANLAR
GELİŞME KONUT ALANLARI
KENTSEL TEKNİK ALTYAPI
AZ YOĞUNLUKTA (150 kişi/ha)
ORTA YOĞUNLUKTA (250 kişi/ha)
ERİŞME KONTROLLÜ YOLLAR
KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI
1. DERECE KENT İÇİ YOLLAR
YÖNETİM MERKEZLERİ - KAMU KURULUŞ ALANLARI
2. DERECE KENT İÇİ YOLLAR
4000
İŞ MERKEZLERİ (2. VE 3. DERECE)
P.
4000
3. DERECE KENT İÇİ YOLLAR
PAZARLAMA ALANLARI
22 00
ENERJİ NAKİL HATTI VE KORUMA KUŞAĞI
AÇIK VE YEŞİL ALANLAR
00
15
PARKLAR VE DİNLENME ALANLARI
1200
00
15
00
15
TA
22 00
TEKNİK ALYTYAPI ALANLARI
1200
22 00
ÇOCUK BAHÇELERİ
4000
PLAN NOTLARI
1. Jeolojik açıdan önlem gerektiren alanlarda onaylı jeolojikjeoteknik etütlerde saptanmış olan önlemler alınmadan
yapılaşmaya geçilemez. Bu kapsamda, 1/1000 ölçekli
uygulama imar planlarında söz konusu alana ilişkin uygulamaya
yönelik önlemlere plan hükümleri arasında yer verilmesi
zorunludur.
OYUN ALANLARI
REKREASYON ALANLARI
22 00
2. Plan sınırları içinde kalan tüm alanlarda, nazım imar planı
kararlarına uygun olarak yapılacak uygulama imar planları
sonrasında, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi uyarınca
uygulama yapılması zorunludur. İmar Uygulaması
tamamlanmadan yapılaşmaya geçilemez.
AĞAÇLANDIRILACAK ALANLAR
KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI
22 00
ORTAÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI
00
4000
00
15
00
15
00
15
22
22 00
00
4000
22 00
00
15
00
15
6. Nazım imar planında ilköğretim tesisi olarak tanımlanan
alanların ilkokul ve ortaokul olarak ayrılması ya da bölünmesine
ilişkin düzenlemeler uygulama imar planında yapılacaktır.
22 00
4000
00
15
22 00
1200
00
15
00
15
22 00
00
15
7. Planda ve bu notlarda yer verilmeyen konulardaki
uygulamaya yönelik düzenlemeler, 1/25.000 ölçekli Gaziantep
Büyükşehir Nazım İmar Planı kararlarına ve ilgili yönetmeliklere
uygun olmak koşuluyla, uygulama imar planlarında yapılacaktır.
SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİSLER ALANI
TA
15
22 00
5. Planda 2. ve 3. derece iş merkezi olarak tanımlanan ticaret
alanlarının sınıflaması ve bu alanlarda yer alabilecek
kullanımlara ilişkin sınırlamalar ve yapılaşma koşulları uygulama
imar planlarında tanımlanacaktır.
MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI
15
4000
22 00
4. Planlama sınırları içinde, konut amaçlı yapılarda her bağımsız
bölüm için 2 araçlık, ticaret amaçlı yapılaşmalarda her 50 m2'lik
kullanım alanı için 2 araçlık açık ya da kapalı otoparkın parsel
sınırları içinde düzenlenmesi zorunludur. Otopark amaçlı
düzenlenmiş mekânlar başka bir amaçla kullanılamaz,
otoparkların müşterek kullanım alanı olarak oluşturulması
zorunlu olup, bu alanlarda bağımsız bölüm oluşturulamaz.
İLKÖĞRETİM TESİSLERİ ALANI
1200
00
15
00
00
22
3. Uygulama imar planlarında, özellikle ticaret alanları ile sosyal
ve teknik altyapı tesisleri çevresinde, ilgili tesisin gerektirdiği
düzeyde kamusal ortak kullanıma yönelik açık otopark
düzenlemeleri yapılacaktır.
ANAOKULU-KREŞ ALANI
M
00
15
22 00
00
15
SAĞLIK TESİSLERİ ALANI
4000
22 00
00
15
00
15
22 00
00
15
00
15
00
15
4000
00
15
22
P.
00
00
15
22 00
00
15
25 00
22
00
22 00
4000
00
15
4000
00
15
00
15
00
15
00
15
25
00
00
15
00
15
22 00
40
00
4000
00
15
00
15
00
15
25
4000
00
00
15
00
15
25 00
00
15
00
15
00
15
40
25 00
00
00
15
15
00
00
15
25 00
00
17
00
15
00
15
22 00
4000
00
15
975
980
985
99
0
97
5
98
0
4000
985
22 00
00
15
00
98
25 00
98
00
00
15
22 00
00
15
00
15
00
15
00
M
25
12
00
00
15
15
00
12
00
00
15
00
17
00
17
30
17
12
1200
00
15
00
00
00
00
4000
15
00
15
17
00
15
25 00
00
17
1200
4000
3000
00
1200
00
15
00
17
00
15
00
15
12
00
4000
00
15
TA
TA
1200
00
15
00
15
4000
00
17
00
15
00
17
00
15
1200
00
17
00
15
4000
00
17
00
15
00
15
1200
00
15
00
15
00
17
00
17
1200
00
15
00
17
00
17
00
15
00
17
1200
00
15
00
17
00
15
1200
1200
1200
4000
25 00
00
15
4000
25 00
890
K.
890
Hİ
SA
R
Kuyu
K2
HAVUZ
Kuyu
FISTIKLIK
885
89
0
K1
K1
885
885
89
5
19655
892.409
K1
K2
K2
88
5
890
FISTIKLIK
Kuyu
880
5
88
890
19587
89
0
892.16
880
880
Kuyu
89
Kuyu
90
0
88
0
90
5
910
Kuyu
88080.00
885
885
Kuyu
890
895
900
Kuyu
905
Kuyu
Kuyu
910
915
925
895
900
910
Kuyu
92
890
0
875
885
920
5
91
0
91
880
Kuyu
875
915
90
5
875
Kuyu
910
K.H
İSA
R
Kuyu
Kuyu
905
900
K.HİSAR
875
Kuyu
5
89
895
890
890
K.HİSAR
885
885
Kuyu
870
0
88
Kuyu
88
0
875
Kuyu
Kuyu
881.49
874.54
871.51
871.20
88
0
0
SERİNCE
87
5
M
5
990
0
975
22
15
00
15
5
Download

EK-1 - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi