86
0
855
YO
850
LU
13
TA
RL
A
850
YO
LU
LA
855
TA
R
866.99
BH
86
855
0
855
845
865
12 00
850
860
85
0
ZEYTİNLİK
855
845
12 00
12 00 855
KAYALIK
SARNIC
0
10 00
840
30 00
OLU
LA Y
TAR
845
5
85
12 00
845
865
00
84010
86
0
Ş.
U
RF
00
0
84
0
850
2
ÖA-2.2
0
85
12 00
85
12
5
84
835
835
835
830
0
84
A
83
0
PLAN NOTU
LEJAND:
İLAVE NAZIM iMAR PLANI ONAMA SINIRI
ÖNLEMLİ ALAN SINIRI
1_) BU PLANDA GÖSTERİLMİŞ OLAN KULLANIM
ALANLARI ŞEMATİK OLUP, PLAN ÜZERİNDEN ÖLÇÜM,
YER BELİRLEME VE UYGULAMA YAPILAMAZ.
2_) PLANLAMA ALANINDA BULUNAN İŞLETMELER,
FAALİYETE GEÇMEDEN MÜNFERİDEN, KAPASİTELRİNE
GÖRE ÇED MUAFİYET BELGESİNİ ALMALARI VEYA ÇED
JEOLOJİK AÇIDAN ÖNLEMLİ ALAN
ÖA-2.2
YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNİ YERİNE GETİRMELERİ
GEREKMEKTEDİR.
TEKNİK ALTYAPI ALANI
(Arıtma Tesisi)
SOSYAL TESİS ALANI
KONUT DIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI
PARK ALANI
1200
10 00
KENT İÇİ TAŞIT YOLLARI
KENT İÇİ BAĞLANTI YOLLARI
3_) HAZIRLANAN İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK JEOTEKNİK ETÜT RAPORU, PARSEL BAZINDA ZEMİN
ETÜT RAPORU YERİNE KULLANILAMAZ, YAPILAŞMA
AŞAMASINDA HER YAPI İÇİN AYRI AYRI ZEMİN ETÜT
RAPORU HAZIRLANACAKTIR.
4_) İNCELME ALANI 3. DERECEDE DEPREM BÖLGESİ
KUŞAĞINDA BULUNMAKTA OLUP, YAPILACAK
İNŞAATLARIN "AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK
YAPILAR HAKKINDAKİ YÖNETMELİK" ESASLARINA
UYGUN OLARAK YAPILACAKTIR.
5_) JEOLOJİK - JEOTEKNİK ETÜT ÇALIŞMASINDA
ÖNLEMLİ ALAN (ÖA-2.2) OLARAK BELİRTİLEN ALAN İÇİN
YOL AÇMA, TEMEL KAZMA VE YAPILAŞMA ÖNCESİNDE
ÖNGÖRÜLEN GEREKLİ TEDBİRLER ALINACAKTIR.
5.1._) ALANDA İNŞAAT UYGULAMASINA GEÇİLMEDEN
ÖNCE (ÖA-2.2) BÖLGESİNDE BULUNAN ÇATLAKLI
KAYALARIN ISLAHI YAPILACAKTIR.
5.2._) TEMEL AÇMA,YOL YAPIMI KAZILARI VS. İŞLERİNDE
STABİLİTE PROBLEMİ YAŞANABİLECEĞİALANDA
GEREKLİ MÜHENDİSLİK TEDBİRLERİ ALINACAKTIR.
5.3._) TEMEL ALANI , KAZI ŞEVLERİ VS. UZUN SÜRE
ATMOSFERİK KOŞULLARA MARUZ KALACAK ŞEKİLDE
AÇIK BIRAKILMAYACAK VE ŞEVLER İSTİNAT DUVARI İLE
DESTEKLENECEKTİR.
5.4.._) YAPILAŞMA ESNASINDA HER YAPI İÇİN, YÜZEY VE
ATIK SULARIN TEMELE ULAŞMASINI ENGELLEYECEK
DİRENAJ SİSTEMİ YAPILACAKTIR.
6_) SOSYAL TESİS ALANI OLARAK PLANLANAN ALAN
İÇERİSİNDE, PLANLAMA ALANIN GEREKSİNİMLERİNE
GÖRE YÖNETİM, FİNANS VE KÜÇÜK ÇAPLI TİCARİ
BİRİMLER YER ALABİLİR.
7_) PLAN ÜZERİNDE BELİRTİLMEYEN KONULARDA 3194
SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ
GEÇERLİDİR.
8_) BU PLAN, 1/5000 ÖLÇEKLİ PLAN PAFTALARI, PLAN
NOTLARI VE PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR BÜTÜNDÜR.
868.56
Download

EK-1