M
30 00
E: 2.45
30 00
Şahinbey İlçesi
30 00
Defterdarlık
Gaziantep Valiliği
Askeri Lojmanlar
E: 2.75
E: 2.00
an Sok
ak
LEJAND:
Araptarlı Sokak
Geçid
vası
Mü
NAZIM İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
0.60
1.60
Çocu
Gaziantep
Rehabilitasyon Müdürlüğü
Yüzüncü Yıl Parkı
k Yu
BHA
i
Dere Kam
E: 2.45
Araptarlı Sokak
Gaziantep Milli
Eğitim Rehberlik
Ve Araştırma
eci
Düğm
Merkezi
kak
rı So
Kena
Dere
et
Ahm
T
kak
Es
ki P
Migros
T1
T1
k
Soka
Düğm
Mahall
Dayı
So
Ağa
os
tah
an
eS
oka
k
TİCARET ALANI
PLAN HÜKÜMLERİ
Bey
Mahallesi
Sokak
Çınarlı
Tedaş
0.70
2.00
Gaziantep
Belediye
Spor
Çınar Cami
i
ddes
n Ca
on
assyyo
sta
İİst
Su
Deposu
Ömeriye
Cami
Hotel
Güllüoğlu
rcu
bu
Su
Atatür
k Bu
Anadolu Otelcilik
Ve Turizm Meslek
Lisesi
2.Cadde
0.60
1.30
0.60
1.30
K
K
K
M
M
K
So
ka
k
M
KATLI
OTOPARK
Adliye Sarayı
OP
Büyükşehir
B.H.A.
lva rı
i
ddes
et Ca
Hürriy
Ka
ya
çk
oc
a
KANUNU
* BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR
İLE PLANLI ALANLAR TİP İMAR
YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE UYULMASI ŞARTTIR.
K.t.
i
es
dd
Ca
ak
ğlu Sok
Han ifio
e
2.Cadd
0.60İNŞAAT
* JEOLOJİK ETÜT YAPILMADAN
2.49
UYGULAMASI YAPILAMAZ.
mi So
ye Ca
Ömeri
CAFE-RESTORAN
Download

Bey mah. ticaret alanı nazım imar plan değişikliği Öneri