DİCLE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
STAJ BİLGİLENDİRME SUNUMU
STAJ KOMİSYONU
Yrd.Doç.Dr. GÜLİN PAYASLI OĞUZ
Arş.Gör. HALE DEMİR
Arş.Gör. DERYA ÇAKIR AYDIN
ZORUNLU STAJ NE DEMEK?
MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİ ALAN
ÖĞRENCİLERİN, BELİRLENEN SÜREDE
YAPMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ,
YAPMADAN MEZUN OLAMAYACAĞI
MESLEK PRATİĞİDİR.
STAJIN AMACI NEDİR?

LİSANS EĞİTİMİNDE EDİNİLEN TEORİK BİLGİNİN
PRATİKTEKİ UYGULAMALARININ ALGILANMASI,

STAJ SÜRESİNCE GÖZLEMLENEN/EDİNİLEN
BİLGİLERİN İSE LİSANS EĞİTİMİNDE KULLANIMIDIR.
YANİ PRATİKTE ÖĞRENİLENLERİN,
TEORİK BİLGİLENME İLE SENTEZİNİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİDİR.
STAJ KAPSAMI NEDİR?
• 30 İŞGÜNÜ ŞANTİYE STAJI
• 30 İŞGÜNÜ BÜRO STAJI
NE ZAMAN STAJ YAPILIR?
BAHAR YARIYILININ YILSONU
SINAVLARINDAN SONRASINDAN
GÜZ DÖNEMİ AKADEMİK DÖNEMİNİN BAŞINA
KADARKİ SÜRE OLAN
YAZ DÖNEMİNDE
STAJA BAŞLAMA YILI NEDİR?
MİMARLIK LİSANS EĞİTİMİNİN
BİRİNCİ SINIFININ
SONRASINDAKİ
YAZ DÖNEMİNDE
YANİ; İKİNCİ YARIYIL SONU BAŞLAR.
STAJ KOŞULLARI:
1. İLK ÖNCE ŞANTİYE STAJI, DAHA
SONRA DA BÜRO STAJI YAPILIR.
ŞANTİYE STAJI YAPMAYAN
ÖĞRENCİLER, BÜRO STAJI İÇİN
BAŞVURUDA BULUNAMAZ.
GENEL STAJ KOŞULLARI:
2. BİR YAZ DÖNEMİNDE İKİ STAJ
YAPILAMAZ.
3. YAZ OKULUNA KATILACAK ÖĞRENCİLER
STAJ YAPAMAZLAR.
4. ARA DÖNEMDE STAJ YAPILAMAZ.
Staj yapılacak
mimarlık bürosunun veya şirketinin
sorumlu mimarı ya da inşaat mühendisi
fiilen en az
5 yıl
mimarlık ya da mühendislik mesleği ile
uğraşıyor olması aranan bir kriterdir.
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
STAJ YERİ KABUL FORMU
ÖĞRENCİ BİLGİLERİ
Adı Soyadı
Öğrenci No
Bölümü
E-posta adresi
Telefon No
Adresi
STAJ YAPILAN FİRMA BİLGİLERİ
Ünvanı
Adresi
Telefon No
Fax No
E-posta
Web Adresi
İŞYERİ ONAY BELGESİ
Firma Kaşesi,
Yetkili İmzası
Staj Başlama
Tarihi
Staj Türü:
Staj Bitiş
Tarihi
1.Dönem Şantiye Stajı .… □…
Süresi
(Gün)
2.Dönem Büro Stajı … □…
ÖĞRENCİNİN İMZASI
Anne ve babamın üzerinden sağlık güvencem
□ bulunmaktadır □ bulunmamaktadır.
Belge üzerindeki bilgilerin doğru olduğunu bildirir, belirtilen yerde ve sürelerde staj yapacağımı taahhüt
ederim.
Tarih:
…/…/2013
BÖLÜM STAJ KOMİSYONU ONAYI
Öğrencinin belirtilen yerde ve sürelerde
staj yapması uygun bulunmuştur.
Tarih: …/…/2013
STAJ SİCİL FİŞİ BELGESİ
T.C.
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
MİMARLIK BÖLÜMÜ
STAJ SİCİL FİŞİ
ÖĞRENCİNİN
Adı ve Soyadı :
Bölümü
:
Numarası
:
Programı
:
Fotoğraf
Örgün Öğretim 
İkinci Öğretim 
Staj Türü :
Çalıştığı Gün Sayısı :
Staja Başlama Tarihi :
Stajın Bittiği Tarih :
Staj Yeri :
Çalıştığı Bölümler ve Yapılan İşler : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................................
............................................................................
DEĞERLENDİRME
DÜŞÜNCELER
NOT
İşe Devamı
Çalışma ve Gayreti
Yöneticilerine Karşı Davranışı
İşçi ve Arkadaşlarına Karşı Tutumu
Notlar : A (Pekiyi)
B (İyi)
C (Orta)
D (Yeterli)
Y (Yetersiz)
İşyeri Yöneticisinin
KURUM MÜDÜRÜ
Adı, Soyadı, Sıfatı, İmzası
Mühür ve İmza
STAJ DEFTERİ
ŞANTİYE STAJI
Şantiye stajı yapılacak bina (ya da binaların)
niteliği önemlidir.
Köprü, viyadük, karayolu, tünel, metro ve baraj
gibi bina niteliği taşımayan yapıların
inşaatlarında staj yapılamaz.
Bu gruba girmeyen ve bina niteliği taşıyan
inşaatlarda şantiye stajı yapılabilir.
Staj defteri mimar ya da inşaat mühendisi
tarafından imzalanmalıdır.
Staj yapılacak inşaatta kaba yapı
aşaması (temel yapımı, karkas sistem
yapımı, duvar örülmesi gibi)
tamamlanmamış olmalıdır.
İnce yapı aşamasında (sıva, boya,
duvar ve zemin kaplama işleri gibi)
olan bir inşaatın öğrenciye sağlayacağı
katkı sınırlı ölçekte kalacaktır.
30 iş günü boyunca söz konusu firmanın
(varsa) EN FAZLA 3 FARKLI inşaatında staj
yapılabilir. Böyle bir imkan öğrenciye,
inşaatın çok farklı aşamalarını izleme ve
inceleme fırsatı sağlayacaktır.
Öğrenci şantiye stajı sırasındaki
izlenimlerini, mutlaka görsel materyal
(fotoğraf ve serbest el çizimleri) ile
destekleyerek anlatmalıdır.
ÖRNEKLER
BÜRO STAJI
Öğrenci, staj boyunca mimarlık eğitimi sırasında
edindiği bilgileri kullanma ve
pratiğe dönüştürme becerisini kazanabilmelidir.
Bu amaçla mimari avan ya da uygulama
projelerinin, tasarım ve çizim aşamalarına
katkıda bulunmalıdır.
Fiilen proje tasarımı ve üretimi yapılmayan ve
böyle bir imkan bulunmayan ortamlarda büro
stajı yapılmamalıdır
(Örneğin; ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İl Müdürlükleri,
belediyelerin İmar Müdürlükleri, YAPI DENETİMİ
FİRMALARI gibi).
Staj defteri sadece mimar tarafından imzalanmalıdır.
Öğrenci, büro stajı sırasındaki çalışmalarını
(serbest el çizimleri, eskiz çizimleri
ya da bilgisayar çizimleri)
staj dosyasına eklemelidir.
AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max ve Photoshop gibi
programlarda hazırlanmış çalışmaların (ölçeksiz
olarak küçültülmüş
ya da jpeg formatındaki)
birer adet çıktıları dosyaya konulmalıdır.
Büro stajında
AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max ve
Photoshop
gibi programların çizim komutlarının
tanımı ve anlatımı kesinlikle
YAPILMAMALIDIR.
ÖRNEKLER
STAJ DEFTERİ DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK KONULAR
• İŞ YERİ ONAYI ALMAYAN ÖĞRENCİLER STAJ YAPAMAYACAKTIR.
• STAJ DEFTERİ GÜNÜ GÜNÜNE YAZILMALI YA DA HERGÜN SONUNDA
BİR DEFTERE NOT ALINARAK SONRA TEMİZE ÇEKİLMELİ,
• GİDİLEN ŞANTİYE/YAPI İSİMLERİ MUTLAKA YAZILMALI,
• STAJ YAPTIĞINIZ YERDE FARKLI GÜNLERDE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFINIZ
OLMALI, ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR SİZE AİT OLMALI,
• AYNI ŞİRKETTE STAJ YAPANLARIN BİRLİKTE FOTOĞRAFI OLMALI,
• DEFTERE YAPIŞTIRILAN BÜTÜN FOTOĞRAFLAR KAŞALENMELİ,
• STAJ SİCİL FİŞİ EKSİKSİZ DOLDURULMALI, KAPALI BİR ZARFTA VE
ZARFIN ÜZERİ SORUMLU MİMAR YA DA İNŞAAT MÜHENDİSİ
TARAFINDAN İMZALANARAK TESLİM EDİMELİ,
STAJ DEFTERİ DOLDURULURKEN AKTARILAN İFADELERDE:
• BİLGİ ALINDI/ HAZIRLIK YAPILDI/BETON DÖKÜLDÜ/ KALIP
BAĞLANDI… ŞEKLİNDE TESPİTLER DEĞİL;
ALINAN BİLGİLERİN İÇERİKLERİ, YAPILAN HAZIRLIKLARIN
DETAYLARI, BETON DÖKÜLÜRKEN DİKKAT EDİLENLER,
KALIPLARIN NASIL BAĞLANDIĞININ ANLATILDIĞI…
İFADELER KULLANILMALIDIR.
• DERS NOTU ŞEKLİNDEKİ TANIMLAR YAPILMAMALIDIR.
• DEFTERLERDE; MESLEK DIŞI ‘’GÜNLÜK SOHBETLERE’’ YER
VERİLMEMELİDİR.
Download

staj bilgilendirme sunumu