arı
en
ci
İstas
yon
4
2
1
2
2
2
828.8
828.0
827.8
5
1
2
331
2
2
5
828.4
33
331
1
K
1
828.7
2
3
2
5
1
2
331
2
5
1
2
2
536
2
828.9
2
828.4
830.1
2
1
829.9
828.3
3335
2
1
1
1
828.8
830.3
2
2
61
2
335
2
828.1
1
2
2
331
828.4
830.0
828.3
1
2
1
830.1
2
2
331
ı
az
YDAN
1
2
2
3
3
km
Çı
E=0.40
Hmax=4.50
1
1
2
zım
üla
5
2
2
2
3
3
M
830.1
830.9
2
2
2
2
1
830.1
2
2
ak
830.4
2
k
So
831.0
2
vit
Bulv
arı
ne
P
K
re
De
828.1
2
2
3
Şahinbey İlçesi
2
2
2
828.4
828.8
ÇOCUK
BAHÇESİ
829.9
3
İL JANDARMA
KOMUTANLIĞI
5
7 00
2
830.2
2
3
829.7
2
2
830.8
2
Deresi
5
4
830.2
2
12
831.1
831.3
B 23
831.1
Gaziantep Milli
Eğitim Rehberlik
Ve Araştırma
Merkezi
4
1
2
2
832.2
Dere
831.2
833.8
3
52
833.5
835.8
ak
i So k
mec
Düğ
Ahm
et A
ğa
2
ak
So k
1
4
3
2
ki
5
834.4
835.6
Bey
Mahallesi
2
3
3
3
B 8
836.5
2
6
3
1
3
3
2
00
2
6
5
2
B 8
5
3
b
Su
844.4
13
1
3
6
5
5
B 5
6
6
3
2
837.7
840.6
B-2
1
7
2
840.5
6
7
840.6
2
5
2
4
Hmax=11.50m
5
1
i
K
2 Kat
Bodrum Oto
840.1
Hürr
846.2
6
839.3
839.8
1
1
si
7
840.5
845.1
e
dd
6
840.8
5
Ca
841.4
2
1
u
u rc
839.5
B 8
840.0
ak
6
7
839.9
4
5
841.8
Bulva
rı
B 6
7
6
14 50
Büyük
Murat
Hotel
839.6
B 5
Atatü
rk
7
8
6
5
10 00
B 8
B 5
842.2
4
2
8
PARK
00
6
842.4
839.8
Güllüoğlu
PARK
B 2
5
3
833.4
5
5
1
Katlı Otopark
max h:15.50
B 4
PARK
Hotel
1
838.6
5
1
1
3
2
00
1
839.2
8
2
1
4
B 44
Ömeriye
Cami
4
3
840.3
5
836.7
B 8
2
3
Karakoca Sokak
839.6
2
1
1
3
2
1
2
2
838.4
5
2
2
2
1
3
1
B 2
3
2
B 5
4
esi
add
nC
2
1
k
1
syo
İsta
2
2
2
2
2
Ömeriye Camii
3
3
ka
kak
B 5
3
2
So
CAMİ
836.3
2
ne
835.3
8
3
2
469
3
3
2
7
1
3
4
So
ami
ye C
1
5
3
2
ha
ri
Öme
5
5
2
3
2
Hmax=18.50
1
1
2
ÇOK KATLI
OTOPARK
835.0
2
3
3
s ta
3
2
6 00
Po
S
ak
ok
2
1
3
838.6
3
a
hy
Ka
835.9
1
3
2
4
4
833.4
2
4
B 55
3
4
T
3
4
4
2
2
8
833.4
4
3
5
833.7
837.2
1
3
Es
4
2
Düğmeci
Mahallesi
2 50
5
5
2
4
51
51
51
2
50
5
İŞ MERKEZİ
KATLI OTOPARK
Migros
E=2.25
836.4
836.3
5
5
832.9
2
53
2
2
52
4
2
5
ı
Day
2
2
2
1
B 5
832.7
2
2
2
2
5
1
3
k
oka
arı S
Ken
14
50
2
5
4
B 2
833.9
K
1
3
3
MESLEK
LİSESİ
2
1
4
831.6
2
2
4
B 4
TİVAL
ANI
1
1
2
2
4
2
1
2
832.7
2
833.3
4
2
2
2
6 00
3
832.2
2
10 00
2
3
00
2
2
2
1
2
2
4
3
Araptarlı Sokak
831.3
2
2
2
2
3
2
3
4
2
2
5
832.2
2
üS
ok a
5
Gaziantep
Rehabilitasyon Müdürlüğü
K2
2
2
2
2
2
1
k ön
12 00
Çoc
uk Y
uvas
ı Ge
çidi
5
aman S
Dere K
E=1.80
h:serbest
831.4
2
2
2
B 4
2
831.4
2
2
1
1
2
2
12 00
Araptarlı Sokak
3
MERKEZİ
2
Tin
okak
830.9
ÜNİTE
3
832.2
831.6
2
2
5
3
5
829.0
BELEDİYE
830.8
2
2
2
2
830.6
832.2
2
2
2
829.5
YÖNETİM
2
1
830.4
Alleben
35
PARK
1
K
Askeri Lojmanlar
00
2
1
2
3
832.2
830.
4
Hmax=12.50
830.4
1
2
830.4
k
830.6
KULE
CAFE
1
2
829.8
829.9
MEYDAN
6
Download

Seferpaşa Mah. Emniyet Hizmet Alanı uygulama imar plan