Pakistan Mandaları
Talat N. Pasha
Veterinerlik ve Hayvan Bilimleri Üniversitesi
Lahore-Pakistan
www.uvas.edu.pk
Email: [email protected]
Pakistan Manda Popülasyonu
(Milyon)
Manda
1996
2006
% Artış
20.27
27.34
35
Kaynak: Pakistan Canlı Hayvan Sayımı 1996 & 2006
Senelik Süt Üretimi
(Milyar Litre)
1996
2006
% Artış
% Pay
Manda
18.90
25.04
32.5
65.24
Sığır
9.36
13.33
42.4
34.74
Toplam
28.26
38.37
35.6
100
Kaynak: Pakistan Canlı Hayvan Sayımı 1996 & 2006
Sağmal Hayvan & Süt Verimi
2006
Popülasyon
(Milyon#)
Süt
(Milyon#)
Üretim
(Milyon ton)
Üretim/
Laktasyon (L)
Manda
27.3
10.22
25.04
2178
Sığır
29.6
8.72
13.33
1529
Pakistan Canlı Hayvan Sayımı 2006
Pakistan Ekonomik Araştırmaları 2006-07
Manda Türleri
Nili-Ravi
Manda Türleri
Kundi
Nili-Ravi Manda Sürüsü, Çin - 2006
Süt Üretim Sistemleri & Süt Verimi
Kırsal Pazar Odaklı Küçük İşletmeler
•
Sütün ana kaynağı
•
Satış amacıyla aile ihtiyacından fazla süt üretimi
•
Çiftçiler hayvan genetiğini geliştirmektedirler
Ort. Sürü
Büyüklüğü
Beslenme Kaynakları
Altıdan az
manda ve süt
veren iki veya
üç sığır
Süt veren hayvanlar
genellikle ahırlarda
mevsimsel yeşil yemle,
samanla ve konsantre
yemle beslenirler, öte
yandan, sütü kesilmiş
sığırlar ise otlarlar.
Ort.
Manda Süt
Verimi
(Litre)
Ort. Sığır
Süt Verimi
(Litre)
2850
1500
Kırsal Pazar Odaklı Küçük Çiftlikler
Süt Üretim Sistemleri & Süt Verimi
Kırsal Ticari Çiftlikler
• Çiftlikler iyi şekilde düzenlenmiştir
• Kayıtlar tutulmaktadır
• Toplam süt miktarına katkısı düşüktür
• Doğal çiftleşme için boğalar ve Al da kullanılır
Ort. Sürü
Büyüklüğü
Beslenme
Kaynakları
40’dan fazla
hayvan (90%
manda, 10%
sığır)
Yem bitkisi ve
samanla birlikte
konsantre yemle
beslenirler. Sütü
kesilmiş hayvanlar
ise kaba yemle
beslenirler
Ort. Manda
Süt Verimi
(Litre)
Ort. Sığır Süt
Verimi
(Litre)
3050
1800
Kırsal Ticari Çiftlikler
Kırsal Ticari Çiftlikler
Kırsal Ticari Çiftlikler
Süt Üretim Sistemleri & Süt Verimi
Kent Çevresindeki Ticari Mandıralar:
• Yüksek potansiyelli hayvanlar büyük kentlerin çevresinde bulunur
• Buzağılamaya yakın hayvanlar veya buzağılar satın alınır
• Buzağıların birkaç gün emmesine izin verilir, ardından satılır
Ort. Sürü
Büyüklüğü
Beslenme
Kaynakları
50-200 hayvan
(~90 % laktasyon)
Yeşil yemle
birlikte
konsantre yem
ve saman
Ort. Manda
Süt Verimi
(Litre)
Ort. Sığır Süt
Verimi
(Litre)
3150
1800
Kent Çevresindeki Ticari Mandıralar
•Pakistan’da kent içindeki ve kent çevresindeki ticari
mandıralarda hızlı artış görülmektedir
•Artan kentli nüfusun süt ve et ihtiyacını karşılar
•Bir veya iki hayvan türünde üretimde uzmanlaşmışlardır
(özellikle mandalarda)
•Hayvan sayısı 50 ile 200 arasındadır
•Yüksek potansiyelli hayvanları tutar
•Kar amaçlıdır
•Kentsel pazara üretim yapar
•Sermaye yoğundur
Kent Çevresindeki Ticari Mandıralar
Kent Çevresindeki Ticari Mandıralar
Mandaların Süt Üretim Potansiyelleri
Nili--Ravi Mandaları
Nili
Pozisyon
Po
zisyon
I
NH&C
Show--2004
Show
26.88
UAF
Show--2007
Show
28.63
II
25.60
27.94
III
25.14
27.49
.
Manda Adası (Ç.N. Pakistan’daki Sel Felaketi Sırasında)
Download

Pakistan Mandaları