2013-2014 BİTİRME TEZİ SUNUM PROGRAMI
24.06.2014 SALI G5
9:00-10:10
10:10-10:20 ARA
10:20-11:50
11:50-13:00 ARA
13:00-14:10
14:10-14:20 ARA
14:20-15:40
24.06.2014 SALI G6
9:00-10:00
10:00-10:10 ARA
10:10-10:50
10:50-11:00 ARA
11:00-11:50
MEYVE SEBZE İŞLEME VE
MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI
GIDA KALİTE KONTROLU BİLİM
DALI
1. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fikret Pazır
Dondurulmuş Gıda Üretimi ve Depolama
Sırasındaki Kalite Değişimleri
900-910
1. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Yeşim Elmacı
Mahlepli muhallebi formülasyonu
geliştirilmesi
900-910
2. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fikret Pazır
Meyve Bazlı Sos Üretimi
910-920
2. Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Gülden Ova
2012/74 Sayılı Et Ve Et Ürünleri Tebliğinin
Üretici Firmalara Etkisi Ve Tüketici
Beklentilerinin İncelenmesi
910-920
3. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Fikret Pazır
Kurutulmuş Mantar Üretimi
920-930
3. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Gülden Ova
Zerde tatlısında safran kullanımı
920-930
4. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Taner Baysal
Meyve ve Sebze Sosu Üretimi
930-940
4. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Gülden Ova
Zerde tatlısında zerdaçal kullanımı
930-940
5. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Taner Baysal
Meyve sebze ürünlerinde elektroplazmoliz ve
sonikasyon uygulamasının kurutma hızına
5. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Tomris Onoğur
etkisi
İzmir piyasasındaki bazı market ve
40 50
mandıralarda satılan süt ve süt ürünlerinin
9 -9
etiketlerinin mevzuata uygunluklarının
6. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç. Seda Ersus
incelenmesi
Bilek
940-950
Kara havuç konsantresi üretimindeki kalite
değişimleri
6. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Tomris Onoğur
50
00
Psikolojik gıda intoleransı konusunda
9 -10
tüketici araştırması
7. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç. Seda Ersus
950-1000
Bilek
Kurutulmuş ürünlerin nem içeriğinin
ARA 1000-1010
belirlenmesinde farklı yöntemlerin
karşılaştırılması
7. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Kemal
00
10
Demirağ
10 -10
Yemek Hazırlama Teknikleri ve Gıdanın
1
ARA 1010-1020
Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri
1010-1020
GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL
İŞLEMLERİ BİLİM DALI
8. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Kemal
Demirağ
Bazı kaplamalı gıda ürünleri ve kalite
özellikleri
1020-1030
8. Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Filiz İçier
Küp Şeklinde Dondurulmuş Patateslerin
Yeni Alternatif Yöntemlerle Çözündürülmesi
1020-1030
9. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr.Kemal
Demirağ
Gıda Güvenliği Açısından İş Sağlığı ve
Güvenliği Uygulamalarının Önemi
1030-1040
9. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Figen Ertekin,
Dr. Gülten T. Gündüz
Vişne Suyunun Raf ömrünün Farklı
Yöntemler ile Artırılması
1030-1040
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ BİLİM
DALI
10. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Figen Ertekin
Pirinanın kuruma karakteristiklerinin
belirlenmesi
1040-1050
10. Öğretim Üyesi: Doç.Dr. Duygu Kışla
Buzdolabı Yüzeylerinin Hijyenik
Durumlarının Belirlenmesi
1040-1050
11. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Nur Dirim
Farklı Katkıların Ekmeğin Kalite Özellikleri
Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
1050-1100
ARA 1050-1100
BESLENME BİLİM DALI
12. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Nur Dirim
Mikrodalga ile Ekstraksiyon İşleminin Gıda
Sanayinde Uygulama Olanakları
1100-1110
11. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Sedef El
Optimum Beslenme Yaklaşımı İle Enerji
İçeceği Tasarımı
1100-1110
13. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Nur Dirim
Kahvaltılık Gevreklerde Yaygın Olarak
Kullanılan ve Kullanılması Planlanan Kuru
Meyvelerin Farklı Ortamlarda Rehidrasyon
Özelliklerini Belirlenmesi
1110-1120
12. Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Sibel Karakaya
Gıda matriksinin antosiyaninler üzerine etkisi
1110-1120
GIDA KİMYASI BİLİM DALI
14. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Seher
Kumcuoğlu
Glütensiz kek karışımlarının lif açısından
zenginleştirilmesinin hamur reolojisi üzerine
etkileri
1120-1130
13. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Özgül
Özdestan
Piyasada satılan bazı maden suyu
örneklerinin nitrat ve nitrit içeriklerinin
belirlenmesi
1120-1130
15. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Şebnem Tavman
Ekmek üretiminde kullanılan transglutaminaz enziminin ürün özelliklerine
etkisinin belirlenmesi
1130-1140
14. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Özgül
Özdestan
Piyasada satılan içme sularının bazı kimyasal
özelliklerinin belirlenmesi
1130-1140
2
16. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Seher
KUMCUOĞLU
Bazı Bitki Ekstraklarının Tavuk Kaplama
Harçlarında Kullanımının İncelenmesi
1140-1150
15. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Semih Ötleş
Lif Yönünden Zengin Gıdalar
1140-1150
ARA 1150-1300
ET TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI
16. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Meltem
Serdaroğlu
Model sistem kanatlı eti emülsiyonlarında
tavuk derisi ve adaçayı ekstraktı kullanımının
bazı kalite parametrelerine etkileri
1300-1310
17. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Gülen
Yıldız Turp
Et Kalitesi Üzerine Bitkisel Orjinli
Proteolitik Enzim Uygulamalarının Etkileri
1310-1320
18. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Gülen
Yıldız Turp
Sosis Üretiminde Kırmızı Pancar
Kullanımının Bazı Özellikler Üzerine
Etkilerinin İncelenmesi
1320-1330
BİYOTEKNOLOJİ BİLİM DALI
19. Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Hatice Kalkan
Yıldırım
Düşük tuz oranlı turşu üretimi
1330-1340
20. Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Hatice Kalkan
Yıldırım
Treatment of processed grape wastes by
Lactobacillus species
1340-1350
21. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Yekta
Göksungur
Peynir suyu tozu kullanılarak etil alkol
üretimi
1350-1400
SÜT İŞLEME VE MÜHENDİSLİĞİ
3
BİLİM DALI
22. Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Nurcan Koca
Peynirde aroma maddelerinin tayininde
kullanılan yeni yöntemler
1400-1410
ARA 1410-1420
GIDALARIN AMBALAJLANMASI
BİLİM DALI
23. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Özlem
Esmer
Biyobozunur özellikte nanokompozit
ambalaj malzemeleri
1420-1430
24. Öğretim Üyesi: Yrd.Doç.Dr. Özlem
Esmer
Nanokompozit gıda ambalaj malzemelerinin
migrasyon özelliklerinin araştırılması
1430-1440
YAĞ İŞLEME VE MÜHENDİSLİĞİ
BİLİM DALI
25. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Aytaç Saygın
Gümüşkesen
Zeytinyağı Üretim Aşamalaının Biyoaktif
Bileşenler Üzerine Etkisi
1440-1450
26. Öğretim Üyesi: Prof.Dr.Aytaç Saygın
Gümüşkesen
Düşük Doymuş Yağ Asitli Margarin
Üretiminde Kullanılan Yöntemler
1450-1500
27. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu
Çeşitli Bitkisel Ekstraktların Derin Yağda
Kızartma işleminde Antioksidan
Performanslarının Belirlenmesi
1500-1510
28. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu
Palm Yağı Fraksiyonlarının Gıda
Üretimlerinde Kullanımı
4
1510-1520
29. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu
Tüketicilerin Yemeklik Rafine Yağ,
Sürülebilir Yağ ve Kızartma Yağı Kullanım
Alışkanlıklarının Belirlenmesi
1520-1530
30. Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Fahri
Yemişçioğlu
Modifiye Yağların Püskürtmel Kurutucuda
enkapsülasyonu
1530-1540
5
Download

2013 - 2014 Öğretim Yılı Bitirme Tezi Sunum Programı