1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
BAŞLIK
POSTER SUNUMLARI-5
Tahıl ve tahıl ürünlerinde okratoksin-a problemi
Farklı dekstroz eşdeğerine sahip maltodekstrinlerin toz ürün özelliklerinin
belirlenmesi
Tarımsal ürünlerde ve gıda maddelerinde aflatoksin tayininde ince tabaka
kromatografisi’nin kullanımı
Gıdalarda ince tabaka kromatografisi ile aflatoksin analizinde teşhis ve tayin
limitinin düşürülmesi
Adıyaman piyasasında satışa sunulan dondurmaların genel mikrobiyolojik
özelliklerinin gıda güvenliği bakımından incelenmesi
Menengiç (Pistacia terebinthus L.) meyvesinin bazı fonksiyonel özellikleri
YAZARLAR
Ali Göncü, Yeliz Tekgül
Hülya Çakmak, Şebnem Tavman
Berfin Elmas, Cansu Ağan, Rukyete Aydeniz,
Türkan Karakaş, F. Nafi Çoksöyler
Rukyete Aydeniz, Cansu Ağan, Berfin Elmas,
Fikret Nafi Çoksöyler
Arzu Kavaz Yüksel, Mehmet Yüksel
Arzu Kavaz Yüksel, Mehmet Yüksel, İhsan
Güngör Şat
İbrahim Altun
İbrahim Altun
ile Ümran Cansu, Gökhan Boran
Kahramanmaraş-Elbistan bölgesinde süt ürünü: çökelek
Fermente bir süt içeceği: kefir
Tavuk kemiğinden kolajen izolasyonunun yanıt yüzey yöntemi
optimizasyonu
Depolama koşullarının ayçiçeği ve soya yağlarının oksidatif stabilitesi üzerine Ayhan Baştürk, Gökhan Boran, İsa Cavidoğlu
etkileri
Fındık ve zeytin yağlarının oksidatif stabilitesi üzerine ağır metal iyonları, Ayhan Baştürk, Gökhan Boran, İsa Cavidoğlu
askorbil palmitat, sıcaklık ve sürenin etkileri
Gıda ürünlerinde ozmotik dehidrasyon
Sebahattin Serhat Turgut, Ümmügülsüm
Yılmaz,
Erkan
Karacabey,
Erdoğan
Küçüköner
Et yumuşatmada kullanılan enzimler ve uygulama yöntemleri
Sebahattin Serhat Turgut, Ayla Soyer
Biyobozunur ambalaj malzemesi üretimi amacıyla lignoselülozik atıkların Didem Sutay Kocabaş
hemiselüloz içeriklerinin taranması
Farklı pişirme sıcaklık ve sürelerinin ekmek kalitesi üzerine etkisi
Mustafa Kürşat Demir
Vurgulu elektrik alan teknolojisinin
Cansu Topkaya, Ertürk Bekar, Fatma Işık,
Meyve sularında kullanımı ve kaliteye etkisi
Hakan Karaca
Gıda kaynaklı patojenleri tanımlamada real time pcr teknolojisinin kullanımı ve Esen Tutar, Elif Köksalan
bazı konvansiyonel yöntemler ile karşılaştırılması
34.
Fonksiyonel tahıl unları
Süt
tozlarının
muhafazası
esnasında
Cronobacter’in
canlılığının
değerlendirilmesi
Sirke’nin antimikrobiyal etkisi
Soğuk tüketilen bazı hazır gıdaların mikrobiyolojik kalitesi
Yaygın olarak tüketilen tahıl ürünlerinin beslenme ve sağlık açısından önemi
Kahramanmaraş ili kent merkezinde keçi peyniri tüketimini etkileyen
faktörlerin belirlenmesi
Safran (crocus sativus) kurutma yöntemleri ve kalitesine etkisi
Kırmızı biber (Capsicum annuum L.), domates (Solanum lycopersicum) ve
zencefilin (Zingiber officinale) antioksidan özellikleri
Cyanara cardunculus l. Bitkisinden elde edilen cardosin enzimi ve rennin
enziminin farklı kombinasyonlarıyla üretilen beyaz peynirlerin mineral madde
içerikleri
Kuru ısıtma uygulanan buğday nişastasına guar gum ve iota karrageenan
eklenmesinin nişastanın jelatinizazyon özellikleri üzerine etkisi
Önlisans öğrencilerinin gıda güvenliği bilinç düzeyleri üzerine bir araştırma
Endüstriyel işleme aşamalarının siyah havuç (Daucus carota L.) konsantresi
üretiminde kalite üzerine etkileri
Gıda endüstrisinde ohmik ısıtma uygulamaları
Gıda katkı maddelerinin kullanımı ve zararları
Kolon kanserine neden olabilen F. nucleatum’a karşı süt ürünlerinin etkilerinin
belirlenmesi
Portakal kabuğu özütünün rafine ayçiçek yağının oksidatif kararlılığı üzerine
etkilerinin belirlenmesi
Horizontal pres kullanılarak üretilen berrak nar suyundaki kimyasal değişimler
35.
Alfa – amilaz enzimi üretiminde rekombinant dna teknolojisinin kullanımı
36.
Hayvansal ürünlerde saksitoksin ve önemi
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Yağmur Erim Köse, İsmail Sait Doğan
Fatih Erci, Emrah Torlak
Nilgün H. Budak
Gizem Ergin, Kamil Bostan
Hafsa Doğan, Raciye Meral
Emine İkikat Tümer, Sarper Afşin Ünal
Gülden Ova, Saeid Chobdar Rahim
İ.Cerit, Ö. Aktürk Gümüşay, O.Demirkol
Zafer Alpkent, Ahmet Küçükçetin, Asuman
Göncü Sürü
Zeynep Tuğba Özaslan, Esra İbanoğlu, Şenol
İbanoğlu
Orhan Gündüz, Cumali Aydoğan
Fatih Mehmet Yılmaz, Gülay Özkan, Ezgi
Sarılgan, Zekiye Demir, Seda Ersus Bilek
Elif Sena Kırmızıkaya, İnci Çınar
Ekin Dinçel, Ayla Ünver Alçay, Aysun Sağlam
Merve Dibekçi, Ece Çağdaş, Zeynep Banu
Seydim
Sema Aydın, Yüksel Özdemir
H. Reyhan Öziyci, Aslı Arslan Kulcan, Nedim
Tetik, Mustafa Karhan
Nuray İnan, Mustafa Evren, Esra Tutkun
Şıvgın, Mustafa Apan
Mustafa Evren, Nuray İnan, Esra Tutkun
Şıvgın, Mustafa Apan
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Gıda ambalajlamada nanoteknoloji uygulamaları
Mustafa Evren, Esra Tutkun Şıvgın, Nuray
İnan, Mustafa Apan
Meyve ve Sebzelerden Elde Edilen Renk Maddeleri ve Gıda Sanayiinde Ertürk Bekar, Cansu Topkaya, Fatma Işık
Kullanım Alanları
Hayvanlardan insana geçen hastalıkların toplum sağlığı ve gıda güvenliği Asiye Yılmaz Adkinson, Necla Çağlarırmak
yönünden değerlendirilmesi
Probiyotik bakterilerin antioksidan etki mekanizmaları
Lütfiye Yılmaz Ersan, Tülay Özcan, Arzu
Akpınar Bayizit, Gizem Omak
Vurgulu elektrik alanın gıda endüstrisindeki uygulamaları
Fatma Kevser Erafşar, İnci Çınar
Bayburt yöresinde üretilen karın kaymağı’nın kimyasal ve mikrobiyolojik Ayla Arslaner, H. İbrahim Akgül, Hümeyra
nitelikleri
İspirli
Erzincan tulum peyniri yönetişim ve denetiminde sorunlar, öneriler
Ayla Arslaner, Didem Özgür
Kudret narı (Momordica charantia L. ) bitkisinin tıbbi kullanım olanakları
Sevtap Kartal, Lale Efe
Akıllı, aktif ve sürdürülebilir gıda paketleme
Aysel İçöz, Bülent Eker
Murt meyvesinin farklı sıcaklıklardaki sulu ekstraktlarının toplam fenolik Salih Aksay, Habip Tokbaş, H. İbrahim Ekiz
madde ve antioksidan kapasitesinin belirlenmesi
Çikolata ve çikolata ürünlerinde Salmonella riski
Işıl Var, Özlem Atasever Savaş, Selin Sağlam
Keçi sütünden yoğurt üretiminde süt esaslı protein konsantratlarının kullanımı Mustafa Talha Ok, Filiz Yıldız-Akgül
Marmara ve ege bölgelerinden erken dönemde hasat edilen ayvalık Ayhan Dağdelen, Gülcan Özkan
çeşitlerine ait zeytinyağlarının aroma ve duyusal profilleri
Yağlı tohum çeşidi ve transesterifikasyon yöntemlerinin biyoyakıt üretimine ve Ayhan Dağdelen, Yavuz Yüksel
kalitesine etkileri
Alternatif gıda kaynağı: Amaranth
Ali Cingöz, Özlem Akpınar
Ali Cingöz, Yasemin Esin
Kenger sakızı
Sütün doğal bir hormonu; melatonin
Şenol Köse, Elvan Ocak
Van yöresi süt ve süt ürünlerinde florozis
Elvan Ocak, Şenol Köse
Tarımsal ürün ve gıda maddelerinde aflatoksin tayininde killerin analitik Cansu Ağan, Berfin Elmas, Rukyete Aydeniz,
amaçlı olarak araştırılması
Hüseyin Sağ, Fikret Nafi Çoksöyler
Meyve ve sebzelerin ambalajlanmasında güncel uygulamalar
Şeyda Cingöz, Aslıhan Demirdöven
Meyve-sebze işlemede pektin metilesteraz enzimi
Şeyda Cingöz, Aslıhan Demirdöven
Kiraz sapı’nın (Cerasus avium L) antioksidan, antibakteriyel ve antifungal Tuğba Demir, Esra Topaloğlu, Özlem Akpınar,
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
özellikleri
Bilge Hilal Çadırcı
Bir peynir izolatı olan Pediococcus pentosaceus SE1 tarafından üretilen Elif Canpolat, Şükrü Canpolat
bakteriyosinin kısmi karakterizasyonu
Fermente süt ürünlerinde antioksidan kapasitesinin önemi
İlhan Gün, Halil Yalçın, Burcu Menekşe
Balkan, Hasan Yaman
İnek ve eşek sütlerinden üretilen kefirlerin antioksidan özellikleri
İlhan Gün, Bayram Evci, Hüseyin Okan
Durmaz, Burcu Menekşe Balkan
Tulum peyniri üretiminde kullanılan ham derilerin yapısal özellikleri
İlhan Gün, Gökhan Zengin, Arife Candaş
Adıgüzel Zengin, Mehmet Mete Mutlu, Zeynep
Banu Seydim
Su ürünleri yetiştiriciliğinde stres yönetimi
Ayşe Parlak Akyüz, İsmihan Karayücel
Tümü dişi diploid ve triploid gökkuşağı alabalığının (Oncorhynchus mykiss, İsmihan Karayücel, Ayşe Hikmet Parlak
Walbaum 1792) tatlı su ticari işletme koşullarında büyüme performanslarının Akyüz, Seval Yaman Dernekbaşı
karşılaştırılması
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan antioksidanlar
Seval Dernekbaşı, Ayşe Parlak Akyüz,
İsmihan Karayücel
Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) yeminde farklı Seval Dernekbaşı
bitkisel protein kaynaklarının büyüme performansı ve vücut kompozisyonu
üzerine etkileri
Alternatif tür olarak Karadeniz’de çiftkabukluların (bivalvia) üretim olanakları
Serkan Saygun, Bilge Gökçe, Ali Taşdemir
Ticari olarak üretimi yapılan etlik piliçlerde bacak zayıflıkları
Arda Aydın, Claudia Bahr, Johan Buyse,
Daniel Berckmans
Ticari çiftliklerde üretilen etlik piliçlerin yürüyüş davranışları ve alan kullanımı
Arda Aydın
Hayvancılıkta hassas tarım uygulamaları
Arda Aydın
Ses analizi ile etlik piliçlerin yem tüketimlerinin otomatik ölçümü
Arda Aydın, Claudia Bahr, Stefano Viazzi,
Daniel Berckmans
Görüntü işleme tekniği ile farklı yürüme skorlarına sahip etlik piliçlerin aktivite Arda Aydın, Claudia Bahr, Daniel Berckmans
analizi
Antalya’da yetiştirilen siyah alaca sığırlarda beden kondisyon puanı
Aşkın Galiç, Musa Toros, Nurcan Karslıoğlu
Kara
İnfeksiyoz bovine keratokonjuktivitis (ıbk): bir derleme
Selvinaz Yakan
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
Broiler yemlerinde kullanılan karoten kaynaklarının performans ve sağlık
üzerine etkileri
Etçi damızlıklarda kuluçkalık yumurta renginin yumurta iç ve dış kalitesi ve
embriyo gelişimine etkisi
Yusuf Konca, Merve Özyürek, Selma
Büyükkılıç Beyzi
Mikail Baylan, Ladine Çelik, Gülşen Çopur
Akpınar, Sema Alaşahan, Altuğ Küçükgül,
Sibel Canoğulları
Laktasyon eğrilerinin modellenmesinde kullanılan kubik parçalı regresyonlar Mustafa Şahin, Adile Tatlıyer, Betül Dal,
için optimum boğum sayısı ve konumun belirlenmesi
Osman Niyazi Kazancı
Kahramanmaraş ilinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yapısal durumu ve Sinan Baş, Adile Tatlıyer, Tolga Tolun, Fatih
sosyo-ekonomik özellikleri
Aslan
Bitki büyüme ve sağlığının değerlendirilmesinde görüntü analizi
Arda Aydın, Claudia Bahr, Daniel Berckmans
Biyoinformatik uygulamaların tarımsal çalışmalarda kullanımı
Seda Nur Erdoğdu, Caner Yavuz, Zahide
Neslihan Öztürk
Küçük ölçekli işletmeler için elektrikli kendi yürür yem karma ve dağıtma Ahmet Kılıçkan, Mürsel Akdeniz
makinesinin bilgisayar destekli tasarımı
Havalı güneş kollektörü ile sebze-meyve kurutucu sistem simülasyonu
Bülent Gedik, Şaban Yılmaz, Kenan Uçan,
Tayfun Korucu
Bazı bitkilerden elde edilen uçucu yağların Sitophilus granarius L. üzerindeki Nihat Akyol, Sonnur Tad, Hüseyin Önen,
fumigant toksisiteleri
Turgut Atay
Bazı samanların yem değerlerinin artırılmasında Pleurotus ostreatus fungus Ali Vaiz Garipoğlu, Sevcan Gelgeç, Cemil
türünün kullanılma imkanları
Uçar
Entomopatojenler ve tarımda kullanım olanakları
Ebubekir Yüksel
Tokat ili Kazova yöresinde domates yetiştiriciliği yapan işletmelerde ilaç Bilge Gözener, Murat Sayılı, Aysun Çağlar
kullanım durumu ve çevreye karşı duyarlılık
Bazı bitkilerin ekstraksiyon ve uçucu yağlarının Tetranychus urticae Koch Ayşe Yeşilayer, İzzet Kadıoğlu, Gizem Doğar,
üzerine repellent ve kontakt etkileri üzerine ön çalışmalar
Eyüp Can Matur
Satureja thymbra L., Thymbra spicata L. ve Laurus nobilis L. bitki uçucu Gizem Doğar, Melih Yılar, Ümmü Ciğer, Emre
yağlarının antifungal potansiyelinin araştırılması
Koyuncu, İzzet Kadıoğlu, Yusuf Yanar
Anason (Pimpinella anisum) bitkisi üzerinde ester etkili maddesinin Nihat Akyol, Muammer Kanbolat, Sonnur Tad,
fitotoksite’si
Hüseyin Önen
Gümüşhane merkez ilçe köylerinde tespit edilen bazı otsu ballı bitki türlerinin Erdoğan Çöçen, Ebru Toprak Özcan, Murat
çeşitli bitkisel özellikleri ve arıcılıktaki önemi
Pala, Nedim Gültekin
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
Kirazın tozlaşmasında ve meyve tutumunda bal arılarının etkinliği
Erdoğan Çöçen, Tahir Macit, Salih Atay, Talip
Yiğit, Ebru Toprak Özcan, Yusuf Bayındır
Malatya yöresinde verime yatmış bağlarda geleneksel budama teknikleri
Tahir Macit, Erdoğan Çöçen, Cemil Ernim,
Nedim Gültekin
Kahramanmaraş ilinde bulunan yabani badem türlerinin generatif olarak Halil Aktepe, Semih Çağlar
çoğaltılması
Organik ürün bilinci ve tüketim alışkanlıkları üzerine bir araştırma
Şerife Akkeçeci, Selma Boyacı
Şahinbey kayısı çeşidinde muhafaza ömrünü uzatmak için bazı uygulamaların Mustafa Ünlü, Mustafa Bircan, Celile Aylin
kalite özelliklerine etkisi
Oluk, Zafer Karaşahin, Rasim Arslan Ebru
Yazıcı, A.Erhan Özdemir
Göksun ilçesinde organik bitkisel üretimin yapılabilirliğinin incelenmesi
Selma Boyacı, Şerife Akkeçeci
İç Anadolu Bölgesi’nde yemeklik tane baklagil bitkileri tarımı ve potansiyeli
Havva Eda Üstüntaş Sevgi Çalışkan
Hasat sonrası farklı uygulamalarının Çağataybey kayısı çeşidinin soğukta Celile Aylin Oluk, Mustafa Ünlü, Mustafa
muhafazası sırasında bazı kalite parametrelerinin değişimine etkileri
Bircan, Zafer Karaşahin, Ebru Yazıcı, Ahmet
Erhan Özdemir
Bazı kiraz çeşitlerinde uygulanan ön işlemlerin depolama süresince Zekiye Göksel, Uygun Aksoy
epikateşin ve klorojenik asit miktarına etkileri
Elma (Malus domestica) tohumlarında katlama süresince bünyesel büyümeyi Mehmet Ramazan Bozhüyük, Muharrem
düzenleyici maddelerdeki değişimlerin mısır koleoptil testleri kullanılarak Güleryüz
belirlenmesi
Biyodizel üretimde hayvansal yağların etkinliği ve ekonomik önemi
Hakan Güler
Tüketicilerin gıda güvenliğine yönelik tutumları ve medyanın rolü( ankara ili H.Sibel Gülse Bal, Hülya Güloğlu, Gizem İnci
örneği)
Tokat ili kentsel alanda kadınların enerji tasarrufuna yönelik bilinçleri
H. Sibel Gülse Bal, Serap Oruç
Üniversite öğrencilerinin dondurulmuş hazır gıda tüketimlerine yönelik tutum H. Sibel Gülse Bal, Yavuz Işık, Beste Eryılmaz
ve davranışları (Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği)
TR83 bölgesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının mevcut durumu
Gülistan Erdal, Hatice Yavuz, Ali Çallı
Ziraat fakültesi öğrencilerinin organik tarım hakkındaki bilinç düzeyi Rüveyda Kızıloğlu, Kübra Özdemir
Gaziosmanpaşa Üniversitesi örneği
Türkiye’deki kuraklığın buğday verimine etkisi
Esra Gürel, Kübra Özdemir, Rüveyda
Kızıloğlu
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Öğrencilerin gıda tercihlerinin Belirlenmesi üzerine bir araştırma (almus
meslek yüksekokulu örneği)
Tokat kentinin kesme çiçek tüketim potansiyelinin belirlenmesi ve çözüm
önerileri
Ziraat fakültesi öğrencilerinin çevre duyarlılığının belirlenmesi üzerine bir
araştırma (gaziosmanpaşa üniversitesi)
Marmara bölgesi’nde yetiştirilen bazı ticari ayçiçeği tohumlarının verim ve yağ
oranlarının bölgesel ve iklim koşullarına bağlı değişiminin incelenmesi
Nohut (Cicer arietinum L. )’ta protein oranını belirlemek amacıyla NIRS (nearinfrared reflectance spectroscopy)’da geliştirilen kalibrasyonun Dumas
yöntemiyle karşılaştırılması
Tatlı mısırın kalite kriterlerine göre optimum hasat zamanını belirlenmesi
Berrin Dal, Rüveyda Kızıloğlu, Halil Kızılaslan
Kübra Yazici, Rüveyda Kızıloğlu
Rüveyda Kızıloğlu, Kübra Yazici, Esra Gürel
Halime Pehlivanoğlu Ertan Ermiş Mehmet
Demirci, Gülmira Samenova
Murat Reis Akkaya, Turgay Şanal, Seda
Külen, Hatice Yücel, C. Aylin Oluk
Doğukan Kantarcı, Fikret Pazır, Muzaffer
Tosun
Tarla ölçeğinde mesafeye bağlı değişkenliğin tuzluluk ve bor toksikliğinin Nurullah Acir, Hikmet Günal, Atilla Polat
idaresindeki önemi
Suluova ve merzifon ovaları topraklarının yarayışlı demir bakır çinko ve Elif Günal, Halil Erdem
mangan konsantrasyonlarının mesafeye bağlı değişimi
Armutlu yöresinde yetiştirilen zeytinlerin beslenme durumlarının toprak Erdinç Uysal, Barış Albayrak, Fatih Kayalı,
analizleriyle belirlenmesi
Ahmet Karakoç, Mustafa Bıyıklı, Özlem Bengü
Daş
Arazi toplulaştırma çalışmalarında toplulaştırma oranının arttırılması için Kemal Sulhi Gündoğdu
öneriler
Tarım arazilerindeki yapılaşma baskısının azaltılmasında köy gelişme alanı Aslı Akci, Mustafa Kürşat Demirel, Havva Şen
ve imar uygulamaları
Becu
Arazi toplulaştırması otomatik dağıtım aşamasının NETCAD/NETTOP ile Bilge Keskin, Kemal Sulhi Gündoğdu
gerçekleştirilmesi
Nevşehir ili erozyon sınıfları, büyük toprak grupları ve arazi yetenek sınıfları Hakan Mete Doğan, Orhan Mete Kılıç
tematik harita katmanlarının CBS ile hazırlanması ve analizi
Bazı Türk ekmeklik buğday çeşitleri ile tuza tolerans sağlayan nax genlerini Hasan Can, Mehmet Hamurcu, Sait Gezgin,
içeren bazı hatların tuz stresi altında incelenmesi
Erdoğan Eşref Hakkı
122.
123.
124.
125.
126.
Karapınar ovasında çölleşme: mikroalgler çözüm sunabilir mi?
Turgay Çakmak
Zeytin karasuyunun değerlendirilebilmesine yardımcı organik yaklaşım: Zeynep Elibol Çakmak, İlkay Erkaya Açıkgöz,
mikroalgler
Aydın Akbulut, Turgay Çakmak
Doğal türlerimizin üretiminde doku kültürü tekniklerinin kullanılması
Deryanur
Dinçer,
Banu
Bekçi,
Fatih
Bekiryazıcı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesinde dış mekân tasarımında Meliha Aklıbaşında, Aslıhan Erdoğan
öğrencilerin beklentilerinin belirlenmesi
Ürgüp-Göreme yöresi kültürel peyzaj değerlendirmesi
Aslıhan Erdoğan, Meliha Aklıbaşında
Download

BAŞLIK POSTER SUNUMLARI-5 YAZARLAR 1. Tahıl ve tahıl