1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
BAŞLIK
POSTER SUNUMLARI-4
Gıda endüstrisinde kullanılan laktik asit bakterileri
Laktokok fajlarının yarattığı endüstriyel sorunlar
YAZARLAR
Pınar Şanlıbaba
Pınar Şanlıbaba, Nefise Akçelik, Mustafa
Akçelik
Nisinin gıda endüstrisinde kullanım olanakları
Pınar Şanlıbaba
Geleneksel erişte üretiminde nohut ununun eriştenin kalite kriterlerine etkisi
Ali Cingöz, Mahmut Çobanlı, İlknur Yazar,
Sercan Yıldırım, Özlem Akpınar
Farklı oranlarda ilave edilen yağların ekmeğin fiziksel ve kimyasal özelliklerine Ali Cingöz, Ebru Nur Gündüz, Elif Tekeli,
etkisi
Suzan Yavuz, Özlem Akpınar
Quinoa katkısının ekmeğin kalite kriterlerine etkisi
Ali Cingöz, Cemal Kaya, Erva Kul, Mihriban
Köse, Yasemin Esin, Mustafa Bayram
Florometrinin gıda analizlerinde kullanımı
Vasfiye Hazal Özyurt, Semih Ötleş
Ultrason uygulaması ve gıda bileşimine etkisi
Semih Ötleş, Vasfiye Hazal Özyurt
Gıda ışınlama teknolojisinin su ürünlerinde kullanımı
Bayram Köstekli, M. Emin Erdem, İrfan
Keskin, Cem Aydın
Protein değeri, antitoksin ve antioksidan özelliği yüksek besin takviyesi: Taha Elwali, Sevim Kaya, Abuzer Çelekli
Spirulina platensis
Türkiye’de gıda güvenliği açısından tüketici alışkanlıklarının olumsuz etkileri Ebru Yazıcı, Güneş Eren Yalçın
ve çözüm önerileri
Ön-yüz (front-face) fluoresans spektroskopisi ve gıda analizlerinde kullanımı
Zehra Kasımoğlu, Hilal Şahin-Nadeem
Ticari starter kültür kullanımının tokat bez sucuğunun bazı fiziksel ve kimyasal Mutlu Çevik, Ümran Çiçek
özellikleri üzerine etkisi
Gıdalarda akrilamid
Huriye Gözde Yıldız, Gülden Demir
Doğal tatlandırıcı: stevia
Gülden Demir, Huriye Gözde Yıldız
Isıl işlem görmüş sucuk ve bakteriyosinojenik laktik asit bakterileri
Zeynep Feyza Yılmaz, Güzin Kaban
Farklı kürleme sıcaklıkları ve kürleme ajanları kullanılarak üretilen Kübra Çinar, Güzin Kaban
pastırmalardan laktik asit bakterilerinin izolasyonu ve identifikasyonu
İçecek sektöründe yükselen trend: çözünür (soğuk/buzlu) çay
Yasemin Esin, Cemal Kaya, Mustafa Bayram,
Ali Cingöz
Türkiye’de biber alanlarında yeni polerovirus: pepper yellow vein virus (pvyv)
Nihal Buzkan, Bekir Bülent Arpacı, Ayşe Gül
Tekik
20.
Türkiye’de yaygınlık gösteren bazı virüs türlerinin kırmızıbiberin verim ve Bekir Bülent Arpacı, Ayhan Ak, Kerim Karataş,
fotosentez kapasitesi üzerine etkileri
Nihal Buzkan
21.
Türkiye’de biber alanlarında tütün yanıklık virüsü (tobacco etch virus, tev)’nün
yaygınlık durumu ve hatay izolatlarının genetik karakterizasyonu
Yozgat ili halk elinde yetiştirilen farklı tüy rengine sahip yerli kazlarda kesim,
karkas ve bazı et kalite özellikleri
Dental plak oluşumundan sorumlu mikroorganizmalar ve bunların tüketilen
gıdalarla ilişkisi
Lokumun depolama dayanıklılığı
Şalgamdan izole edilen bazı laktik asit bakterilerinin optimum gelişme
koşulları
Memecik ve erkence zeytin çeşitlerinin olgunluk indekslerinin zeytinyağının
toplam polifenol içeriği ve acılık indeksi üzerindeki etkilerinin incelenmesi
Farklı rafine bitkisel yağlara uygulanan deodorizasyon işleminin polisiklik
aromatik hidrokarbon miktarları üzerine etkisi
Nar suyu konsantresi üretiminde kullanılan farklı konsantrasyon yöntemlerinin
son ürün kalitesi üzerine etkileri
Sürekli sistem ohmik ısıtmanın gıda endüstrisinde kullanımı
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Ayşe Gül Tekik, Nihal Buzkan, Bekir Bülent
Arpacı
Mehmet Akif Boz, Musa Sarıca, Umut Sami
Yamak
Evrim Güneş Altuntaş, Burcu Türkmen,
Kamuran Ayhan
Gökçe Özkaleli, Sevim Kaya
Nurhan Samantır, Kamuran Ayhan, Evrim
Güneş Altuntaş
Aytaç
Saygın
Gümüşkesen,
Fahri
Yemişçioğlu, Onur Özdikicierler
Fahri Yemişçioğlu, Onur Özdikicierler, Ali
Akbaba
Filiz İçier, Hasan Yıldız, Serdal Sabancı, Mutlu
Çevik
Ömer F. Çokgezme, Serdal Sabancı, Mutlu
Çevik, Derya Tezcan, Filiz İçier
Prebiyotik etkinin değerlendirilmesinde nicel yaklaşımlar
Buse Usta, Lütfiye Yılmaz Ersan, Tülay Özcan
Beslenme genomiği ve nutrigenetik
Berrak Delikanlı, Tülay Özcan, Lütfiye YılmazErsan, Arzu Akpınar-Bayizit
Liyofilize soğan katılarak üretilen yemeklik tereyağlarının depolama süresince Mustafa Gürses, Elif Dağdemir, Pınar Şekerci,
bazı mikrobiyolojik özellikleri
Fıratyılmaz
Nar (punica granatum l.) Yan ürünlerinin antioksidan özelliklerinin Gülşah Okumuş, Elif Yıldız, Arzu Akpınar
değerlendirilmesi
Bayızıt
Semt pazarlarında açık olarak satışa sunulan domates ve biber salçalarının Levent Şen
kalite yönünden değerlendirilmesi
Farklı tür sütlerden üretilmiş kargı tulum peynirlerinin kimyasal, biyokimyasal Zekai Tarakçı, Yunus Emre Tuncay, Ömer
ve duyusal özelliklerinin tespiti
Faruk Çelik
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Farklı süt işletmelerinde üretilen tel peynirlerinin bazı özelliklerinin
araştırılması
Adana ili örneği ile tüketicilerin fonksiyonel gıdalara yönelik farkındalığı,
kabulü ve tutumları üzerine bir araştırma
Kas lifi tipleri ve et kalitesi üzerine etkisi
Gilaburu (Viburnum opulus) meyvesinin lokum yapımına katkısı
Süt pıhtılaştırılmasında bazı bitkilerin kullanılması
Peynir altı suyu proteilerinin çeşitli gıdalarda fonksiyonel özelliklere etkileri
Laktoferrin
Mikrodalgada ısıtma işleminin ayçiçek yağının stabilitesi üzerine etkisi
Farklı formüllerde hazırlanan roll ekmeklerin tekstürel ve duyusal olarak
değerlendirilmesi
Bitkisel atık yağların değerlendirilme metotları
Biyoaktif bileşenlerin süt türlerine göre değişimi
β-glukanın süt ürünlerinde kullanımı
Zekai Tarakçı, Serap Öründü
Yekta Gezginç, Songül Gök
Mualla Başsoy, Ümran Çiçek
Fatoş Kaplan
Dilek Say, Nuray Güzeler
Sadık Uçar
Sadık Uçar
Ezgi Aydınkaptan, Işıl Barutçu
Güliz Akyüz, Bekir Gökçen Mazı
Muammer Demir, Hatice Batu
Hacer Gürkan, Sevinç Tay
Kübra Aktaş, Talha Demirci, Hilal Yıldız, Nihat
Akın
Fındık kavurma işleminin yanıt yüzey yöntemi ve genetik algoritma Alime Cengiz, Talip Kahyaoğlu
kullanılarak optimizasyonu
Lactarius türü mantarların besinsel ve antioksidan özellikleri
Elif Yıldız, Mine Macar-Özbey, Sibel Tokat,
Arzu Akpınar-Bayizit
Yer elması katkılı şalgam suyunun kimi özelliklerinin belirlenmesi
Sermet Ayman, Tekmile Cankurtaran, Yekta
Gezginç
‘Çevre dostu’ amino asit bazlı sürfaktantlar
Hasene Keskin, Derya Koçak Yanık, Fahrettin
Göğüş, Sibel Fadıloğlu
Salmonella braenderup’un gıda güvenliği açısından önemi
Sebahat Özakça, Serpil Gönül, Tuğçe Taşçı
Çağan, Funda Karbancıoğlu- Güler
Peynir örneklerinden izole edilen staphylococcus aureus suşlarının fenotipik Pınar Kadiroğlu, Figen Korel, Çağatay Ceylan
ve genotipik özelliklerinin belirlenmesi
Laktoz intoleransı olan kişilerin probiyotik gıdaları tüketmesinin sağlık Deniz Bayar, Zeynep B. Güzel Seydim
açısından önemi
Bazı gıdalarda Clostridium perfringens varlığının araştırılması
Merve Sert, Kamuran Ayhan
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Nanoteknolojik yöntemler ve nanotaşıyıcı olarak süt proteinleri
Üzüm posası ekstresinin farklı sıcaklık ve sürelerde demlenmesinin toplam
fenolik madde ve antosiyanin içeriğine etkisinin belirlenmesi
Lüpen ve karabuğday unlarının glutensiz ekmeğin duyusal özellikleri üzerine
etkisi
Erzincan kirazı (cerasus erzincanica) sap ve tohum kısımlarının antioksidan
aktiviteleri
Çeşitli süt ürünlerinde HMF (hidroksimetilfurfural)düzeyinin belirlenmesi
Yulaf kepeği ikamesinin kek özelliklerine etkisi
Gilâburu meyvesinin sağlık üzerine etkisi
Trol avcılığı av kompozisyonunun belirlenmesinde çok değişkenli istatistik
analizlerin uygulanması
İstiridye mantarı (pleurotus ostreatus cv. Hk35) yetiştiriciliğinde bazı tarımsal
atıkların kullanım olanakları
Bombus arısı hastalık ve parazitleri
Bombus arısı (Bombus terrestris l.) Kitlesel üretiminde diyapoz süresi ve ana
arı ağırlığının yaşama gücü üzerine etkileri
Tavukçulukta davranış-refah ilişkisi ve hayvan refahı uygulamaları
Hacıhaliloğlu kayısı çeşidinde yaprak mineral madde içeriğindeki mevsimsel
değişimin incelenmesi
Yumurta tavuğu rasyonlarına sarımsak tozu ilavesinin yumurta, kan,
karaciğer, but ve göğüs dokularında bazı antioksidan enzimler üzerine etkisi
Chia ( Salvia hispianica) bitkisinin hayvan beslemede kullanım olanakları
Balıkesir ili gönen ilçesinde süt sığır yetiştiriciliği
Free-range sistemi, avantaj ve dezavantajları
Ordu ilinde bal arıları (Apis mellifera l.) İçin polen kaynağı olan bazı bitki
türleri ile polenlerinin morfolojik özellikleri
Mikrosatellit DNA markır yöntemi ve çiftlik hayvanlarında kullanımı
Hasan Alptuğ Akgün, Tuğba Kök Taş
Ahmet Candemir, Ali Güler
Nermin Bilgiçli, Derya Yarpuz
Fatih Tozoğlu
Seher Kaya Arslan, Cansu Tuna
Gamze Üçok, M. Kürşat Demir, Mehmet Kılınç
Gülsüm Erkoç
Levent Sangün
Yunus Emre Akın, Özlem Akan
Bahar Argun Karslı, Fehmi Gürel
Fehmi Gürel, Ayhan Gösterit, Bahar Argun
Karslı
Emine Uruk, Fatma Yenilmez
Hüseyin Karlıdağ, Muharrem Güleryüz
Şaban Çelebi, Adem Kaya, Hatice Kaya,
Muhlis Macit, Necati Utlu
Ayşe Gül Civaner, Gökhan Filik
Erdal Yaylak, Musa Yavuz, Cüneyt Yener
Fatma Yenilmez, Emine Uruk
Şeref Cınbırtoğlu, Metin Deveci
Taki Karslı, Bahar Argun Karslı, Murat Soner
Balcıoğlu
Mikro denetleyici destekli güneş enerjili mikro tarımsal sulama sistemi Şaban Yılmaz, Hasan Rıza Özçalık, Erdal
tasarımı
Kılıç
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Atıksulardan metilen mavisinin giderimi için kullanılan tarımsal katı atıkların Erkan Kalıpcı, Serkan Şahinkaya
adsorpsiyon kapasiteleri
Bitki virüslerinde enfektif CDNA klonlarının önemi
Serap Comart, Mikail Akbulut, Kahraman
Gürcan
Orta Karadeniz bölgesinde toprak işlemeli ve toprak işlemesiz şartlarda Mahmut Dok, Doğan Işık, Emine Kaya –
yapılan mısır yetiştiriciliğinde yabancı otlara karşı en uygun mücadele Altop, Hüsrev Mennan
yönteminin belirlenmesi
1997-2014 yılları arasında batı Akdeniz bölgesinde örtüaltı domates Hüseyin Basım, Esin Basım
üretiminde ortaya çıkan bakteriyel hastalıklar ve çözüm önerileri
Pisauridae (araneae) familyasına ait bazı örümcek türlerinin genetik Zübeyde Kumbıçak, Ümit Kumbıçak, Serap
özelliklerinin belirlenmesi
Ergene
Lahana (brassica oleracea l.)’da enfeksiyon yapan bazı virüs etmenlerinin Çiğdem Ulubaş Serçe, Şenay Özgen, Ali Fuat
Niğde ilinde sörveyi
Gökçe, Mahmood Ayyaz, Vildan Bolat, Yakup
Salgut, Fadime Özen Tekelı, Gamze Nur Aras,
Mehtap Vural, Nusrat Sultana, Hasibe Yıldız
İncir mozaik hastalık etmenlerinin Ceroplastes rusci l. ve Aceria ficus cotte. ile Sevdiye Yorgancı, Serap Açıkgöz
taşınma çalışmaları
Saklı cennet tozanlı havzası ve organik tarım
Hakan Karadağ, Melih Yılar
Sofralık üzüm muhafazasında insan sağlığını tehdit etmeyen çevre dostu Ebru Yazıcı, Güneş Eren Yalçın
uygulamalar
Bingöl’de doğal olarak yetişen ve sebze olarak tüketilen bazı bitkiler
Nusret Özbay, Aysel Samancıoğlu
Bingöl’de bitkisel üretimin durumu, sorunları ve çözüm önerileri
Nusret Özbay, Muharrem Ergun, Abdullah
Osmanoğlu, Atilla Çakır
Farklı organik gübrelerin turpta (raphanus sativus cv. 350 gül) tohum verimine Özlem Akan, Ayhan Demir, Veli Gaya
etkileri
Bazı yem bezelyesi hat ve çeşitlerinin farklı sıcaklıklarda çimlenme ve çıkış Erdal Çaçan, Nusret Özbay, Kağan Kökten
performanslarının belirlenmesi
Yeni geliştirilen üzüm çeşitleri ve klonlarının bazı biyokimyasal özelliklerinin Ali Güler, Ahmet Candemir
belirlenmesi
Türkiye’de üretim potansiyeli yüksek olan meyve türlerinin durumu ve önemi
Akide Özcan, H Şeyma Yılmaz
Farklı kaynaklardan uygulanan iyotun ıspanak (spinacia oleracea) bitkisinin Emre Can Kaya, Muhittin Onur Akça, Hanife
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
iyot ve diğer mineral içeriklerine etkisi
Nevşehir ilinde sertifikalı fidan durumuna genel bir bakış
'Silver of rome' nektarin çeşidinin palistore ortamında kontrollü atmosferde
muhafazası
Ülkemizde ve dünyada ayva ıslahı çalışmaları
Tuzluluk ve kuraklık streslerine tolerans bakımından bamya genotiplerinin
taranması
Sera topraksız hıyar yetiştiriciliğinde selenyum (Se) ve silisyumun (Si) bitki
beslemede kullanılması
Antalya ili tarımsal üretimi
SPSS ile tekerrürlü, iki yönlü kovaryans analizi
Sinop ilinde balık unu yağı fabrikalarının genel durumu
Mert, Cumhur Özcan Kılıç, Sadık Usta
Halil İbrahim Oğuz, Oktay Erdoğan
M. Seçkin Kurubaş, Gizem Şahin, Mustafa
Erkan
Müge Şahin, Adalet Mısırlı
Sinem Küçükkömürcü, H. Yıldız Daşgan,
Kazım Abak
H. Yıldız Daşgan, Yelderem Akhoundnejad
Harun Kaman, Murat Yavaş
Demet Çanga, Ercan Efe
M. Emin Erdem, Yakup Baran, İrfan Keskin,
Bayram Köstekli
Borsa İstanbul’daki gıda sektörü firmalarının finansal performanslarının ve Yasemin Coşkun Kaderli, Temur Kurtaslan
yatırım yapılabilirliklerinin analizi
Nalan Akaroğlu
Türkiye’de kestane üretiminin ekonomik önemi
Temur Kurtaslan, Nalan Akaroğlu, Yasemin
Coşkun Kaderli
Çevre kirliliği, su ürünleri kontaminasyonu, bafa gölü örneği
Süleyman Öner
Çiftlik turizminin kırsal kalkınmaya katkısı
Süleyman Öner
Kırsal turizm ve doğa turizminin ülke tanıtımına katkıları
Süleyman Öner
Tokat ili Artova havzası çiftçilerinin tarımsal üretimde karşılaştıkları sorunlar Hakan Karadağ, Melih Yılar, Burak Maaşoğlu
ve çözüm önerileri
Tüketicilerin et tercihini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma Rüveyda Kızıloglu, Lütfi Bayyurt Emine
(Erzurum merkez ilçe örneği)
Berberoğlu
Türkiye un sektörünün gelişimi ve kısıtlar
Hülya Gül, Bahri Karlı, Mevlüt Gül, Bekir Sıtkı
Şirikçi
Tarım işletmelerinde buğday çeşitlerinin kullanım düzeyi, etkileyen faktörler Mevlüt Gül, Hülya Gül, Sinem Türk Aslan,
ve sorunları: burdur ve Isparta illeri örneği
Sultan Acun, Ayşe Öztürk, Burhan Kara,
Zekeriya Akman
Buğday sulaması
Harun Kaman, Halime Yeşilkaya
Kırşehir ekolojik koşullarında yetiştirilen farklı yağlık ayçiçeği çeşitlerinin verim İsmail Demir1, Ahmet Demirel
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
öğeleri arasındaki ilişkilerin belirlenmesi
Tunceli sarımsağının biyokimyasal özellikler bakımından karakterizasyonu ve
kültür sarımsağı ile karşılaştırılması
Kolza (brassica napus l.)’ da bitkisel yağ kalitesine sahip türler arası melez
geliştirme çalışmaları
Yozgat ekolojik şartlarında aspir (carthamus tinctorius l.) Çekirdek
koleksiyonunun adaptasyonu üzerinde bir araştırma
Kastamonu’dan toplanan gernik (t. Dicoccum) ve siyez (t. Monococcum) köy
çeşitlerinde polimorfik ISSR işaretleyicilenin belirlenmesi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, orta mesarya bölgesinde, bazı arpa
çeşitlerinin verim ve verim unsurları üzerinde bir araştırma
Organomineral gübre uygulamalarının şeker pancarı (beta vulgaris
saccharifera)'nda verim ve polar şeker oranı üzerine etkileri
Kırıkkale il meralarının floristik özellikleri
Meryem İpek, Asuman Cansev, Yasemin
Şahan, Ahmet İpek, Güler Çelik
Fatih Seyis
Emine Aydın, Fatih Seyis
Fatih Demirel, Taner Akar, Kahraman Gürcan
Reşat Değirmenci, Hüseyin Varoğlu
Arif Şanlı, Tahsin Karadoğan, Bekir Tosun
Bilal Şahin, Sabahaddin Ünal, Ziya Mutlu, Ali
Mermer, Öztekin Urla, Ediz Ünal, Metin
Aydoğdu, Kadir Aytaç Özaydın
Toprak muhafazasında yem bitkilerinin önemi
Metin Deveci, Gürkan Demirkol
Toprak ekstraktlarında fosfat tayini için seçici katı-hal membran fosfat Vildan Erci, Özlem Tavukçuoğlu, Rıdvan
sensörlerinin geliştirilmesi
Yıldırım, Fatih Erci, Cevdet Şeker
CBS ve ÇKKV teknikleri ile tarımsal alan uygunluk analizi
Fatma Aşılıoğlu
Antalya ve İzmir örneğinde kent merkezlerine yakın yayla yerleşimlerinin Sibel Mansuroğlu, Tanay Birişçi, Veysel Dağ
peyzaj üzerine etkileri, sorunlar ve çözüm önerileri
Rüzgar enerji santrallerinin kırsal peyzaj üzerine etkileri
Tanay Birişçi, Sibel Mansuroğlu, Zerrin Söğüt,
Ayşe Kalaycı
Cumalıkızık örneğinde peyzaj planlama yaklaşımıyla kırsal turizm Sibel Mansuroğlu, Veysel Dağ, Damla
olanaklarının belirlenmesi
Irkörücü
Ceviz (juglans regia) yapraklarından elde edilen ekstraktların gerbera Hakan Keles, Tuğba Kılıç
(gerbera jamesonii) rosalin çeşidinde vazo ömrü üzerine etkilerinin
incelenmesi
Download

4. Poster Sunumları