T.C.
TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI
BAKANLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇİFTÇİ MEKTUBU: 2005/21
BUZAĞI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Buzağının çabuk büyümesi ve sağlıklı gelişmesi için dikkat edilecek önemli noktalar
şunlardır.
-Özellikle doğum yapacak inekler için ahırda ayrı bir bölme hazırlanır.Bu bölmenin
zeminine bol ve temiz altlık serilir.İnekler genellikle kendiliğinden doğum yaparlar.Ancak
bazen güç doğumlara rastlanır.Böyle durumlarda doğumlara müdahale edilir.
-Doğumdan sonra buzağının göbek kordonu tentürdiyot
şişesine batırılarak
dezenfekte edilir.
-İnek genellikle doğumdan sonra yavrusunu yalayarak kurutur.Yalamazsa temiz bir
bezle silerek kurutulur.Bu arada nefes almayı kolaylaştırmak için burun delikleri ve ağız
mukoza tabakasından temizlenir.
-Yeni doğan buzağılara (doğumdan sonra mümkün olduğunca erken) mutlaka l litre
kadar ağız sütü içirilmeli ve bu işleme üç gün devam edilmelidir.Ağız sütü besleyicidir.Ve
hastalıklara karşı dayanıklılığı artırır.
_-Buzağı en geç dördüncü günden itibaren anasından ayrılır ve ahırın bir köşesinde
yapılan özel bir bölmeye alınır, artık anasını emmesine müsaade edilmez. Altına daima
temiz altlık serilir ve temiz bir kovaya sağılan süt içirilerek beslenme yapılır. Buzağı
başlangıçta kovadan süt içmek istemezse de elin bir parmağı buzağının ağzına sokularak
alıştırılır.
-Buzağılara haftalara göre aşağıdaki miktarlarda süt verilir.
JERSEY VE MELEZLERİ İÇİN
Haftalar
1.Hafta
(ilk 3 gün)
1. Hafta
(4 -7 günler)
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6. Hafta
7. Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10.Hafta
11. Hafta
12. Hafta
Öğün
Adedi
Bir öğünde
verilecek süt
miktarı
Serbest Ağız sütü
2
1k ğ
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1,5k ğ
1,5kg
2
2
2,5
2
2
1,5
1
1
1
HOLŞTAYN MELEZLERİ İÇİN
Haftalar
1.Hafta
(ilk 3 gün)
1. Hafta
(4-7günler)
2. Hafta
3. Hafta
4. Hafta
5. Hafta
6 Hafta
7 .Hafta
8. Hafta
9. Hafta
10. Hafta
11. Hafta
12. Hafta
Öğün
adedi
Bir öğünde
verilecek süt
miktarı
Serbest Ağız sütü
2
1,5 ğ
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1,5kg
2,5
3
3
3
2,5
2
1,5
2
1
1
-Buzağılar iki haftalık olduktan sonra önlerine iyi kalitede kuru ot ve satın alınacak
olan(%16-18 ham proteinli) buzağı başlangıç yemi konur
-İki haftalık buzağılara her gün taze su da verilmelidir.
-Buzağı 10-12 haftalıkken yeterince kuru ot ve büyüklüğüne göre 500-700 gram
başlatma yemi tüketir duruma geldiğinde sütten kesilir.Sütten kesilen buzağılara 6 aylık
oluncaya kadar buzağı büyütme yemi daha sonrada besi yemi verilmelidir.
ÇİFÇİ EĞİTİM VE YAYIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
TEL : 230 21 57
Download

İndir