İZOHİPS ( Topoğrafya ) HARİTASI ÇİZME VE RENKLENDİRME
Renklendirme Yöntemi ile “ Fiziki Harita ” Oluşturma Etkinliği
LEJAND
2000
1500
1000
500
0m
Adı-Soyadı:
Sınıfı:
No:
Download

İZOHİPS ( Topoğrafya ) HARİTASI ÇİZME VE