3
3
3
3
BUDAK MAHALLESİ
3
3
3
3
3
NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
3
3
3
3
3
3
3
3
LEJAND
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ONAMA SINIRI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
A+LPG AKARYAKITve LPG SATIŞ ve SERVİS İSTASYONU ALANI
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PLAN NOTLARI
3
3
3
3
1_) 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANINDA ÇEŞİTLİ
3
3
3
ARAZİ KULLANIM VE YERLEŞME ALANLARINA AİT SINIRLAR
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
3
3
3
3
YAPILAMAZ.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
PLANI İLE BUNA DAYALI PARSELASYON PLANI ONANMADAN
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
3
3
3
3_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
4_) PLANLAMA ALANINDAKİ YAPI VE ÇEVRE
3
3
3
UYGULAMA YAPILAMAZ.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2_) PLANLAMA ALANINDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
3
3
3
3
3
3
3
PLAN ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜ ALINAMAZ VE YER TESPİTİ
3 3
3
3
ŞEMATİK OLARAK GÖSTERİLDİĞİNDEN, BU PLAN ÜZERİNDEN
3
3 3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
DÜZENLEMELERİNDE (YAYA YOLLARI, KALDIRIMLAR, YAYA
3
3
3
GEÇİTLERİ VB) "SN 521 500 NORMLARIYLA
3
3
3
3
3
3
3
3
ULAŞILABİLİRLİK KILAVUZUNDAKİ" BİLGİLERE GÖRE
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3 3
3
3
33
3
3
3
3
3
3
3
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
3
3
3
3
3 3
3
3
3
3
5_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
3
3
3
3
3
UYGULAMA YAPILACAKTIR.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
3
A+LPG
3
6_) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
3
NAKİL HATTLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
ALINACAKTIR.
7_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
OTOPARK, YANGIN, SIĞINAK YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
8_) TS 11939, ÇİZELGE 2'DEKİ 'LPG İKMAL
İSTASYONLARINDA UYULMASI GEREKEN ASGARİ EMNİYET
MESAFELERİ' TABLOSUNDA NOT-3'DE BELİRLENEN
ÖNLEMLER ALINACAKTIR.
30
00
9_) KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK
TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ GEÇERLİDİR.
10_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
BÜTÜNDÜR.
11_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA GAZİANTEP İSTASYON
3194 SAYILI İMAR
ALANI NAZIM İMAR PLAN NOTLARI,
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
60 00
TCDD GÜZERGAH ALANI
plan değişikliği onama sını
rı
ANIT
SOSYAL TESİS
A+LPG
TZDK
A
LPG
Download

Budak Mah. TCDD alanında mevcut akaryakıt istasyonuna LPG