T
00
T
0.25
0.50
947.2
10 00
946.1
A 2
5
T
8 00
5
945.8
943.6
941.4
A 2
938.6
T
942.4
94
0
PARK
939.3
T
931.7
93
5
940.7
942.5
935.5
943.9
933.4
932.3
0.25
0.50
944.7
939.6
945.5
0
93
936.8
931.8
10
932.8
930.6
0.25
0.50
936.0
93
5
934.1
932.5
5
929.8
934.4
929.5
929.7
934.9
934.7
933.6
934.3
A 2
A
M
926.8
O
N
930.0
930
934.8
926.5
7 00
926.9
5
92
925.5
922.2
PARK
10
921.0
924.5
PARK
921.2
1
953.8
927.5
926.9
0.25
0.50
3
939.7
10
932.1
1
7
5
A 2
934.3
925.5
929.5
925.3
2
921.4
930.3
922.1
923.9
955.7
5
A 3
00
955.8
927.4
932.3
1
932.1
934.0
1
920.4
3
8
3
0.25
0.50
938.7
00
955.6
8
954.1
955.0
955.9
953.3
955.4
948.4
5
A 2
932.7
955.8
939.5
955.9
955.9
954.9
948.5
955.1
12 00
955.8
955.6
955.8
955.7
950.5
955.9
954.9
950
00
955.8
12 00
951.8
945.5
937.7
934.2
1
953.7
955.9
10 00
945
923.2
7
956.2
946.4
944.3
943.4
922.2
0
1
952.9
956.3
00
955.9
939.2
00
2
922.8
923.1
956.6
955.9
949.5
933.7
928.4
925.5
952.3
949.2
930.4
920.8
924.7
951.9
955.1
942.1
925.1
956.1
955.3
950.4
921.1
922.6
78
8
945.3
940.9
935.2
922.3
REKREASYON
ALANI
928.5
948.9
937.6
930.6
946.0
7 00
954.9
952.2
923.3
924.5
922.5
956.8
955.2
938.5
934.3
925
924.2
0.35
1.35
956.6
944.7
924.2
924.0
923.6
7
956.5
956.7
954.8
947.3
940.2
937.3
7
948.5
ÇOCUK
BAHÇESİ
7 00
00
949.5
5
943.1
934.1
926.7
14
956.4
952.9
950.2
949.1
7 00
955.6
7 00
941.5
926.4
5
1
946.9
941.3
0.25
0.50
928.0
924.8
5
A 3
8
957.3
953.1
943.5
923.9
956.6
955.5
943.6
925.5
925.7
PARK
7
944.1
939.2
7 00
950.4
947.1
957.3
00
939.3
5
A 2
T
928.7
949.8
953.4
954.3
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
956.7
0.25
0.50
936.5
935.7
924.7
A 2
A 2
934.8
926.9
925.7
92
5
923.2
00
7_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
BÜTÜNDÜR.
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
953.4
949.2
935.2
925.3
951.7
957.3
5
943.4
956.8
OP
UYULACAKTIR.
8_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA
3194 SAYILI 952.8
İMAR
955.5
946.1
935.3
946.1
947.8
954.4
938.7
947.5
955.5
956.3
7 00
946.5
938.7
941.4
935.4
926.7
925.1
948.6
944.3
939.8
40
926.5
10
925.5
942.5
947.6
934.9
930.1
4
7 00
938.4
935
926.7
5
948.4
ALINACAKTIR.
955.7
942.4
934.4
946.1
950.1
OTOPARK,
YANGIN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
956.6
944.5
942.8
941.6
00
3
955
PARK
928.9
0.25
0.50
949.6
935
929.4
927.7
937.2
A
934.1
930.2
926.9
926.5
93
5
935
948.6
953.5
6_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
945
5
A 2
954.1
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
954.6
952.5
947.4
PARK
934.3
934.3
7 00
5
955.2
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
10 00
949.4
940.4
S
IN
934.1
927.3
924.7
933.7
933.7
934.1
NAKİL HATLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ
AKIM
951.9
950
eren Mahallesi
930.9
10 00
951.5
Şehir Göster
Mahallesi
5 00
935.4
936.5
933.4
929.0
953.0
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ"
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR
VE
954.6
951.5
938.3
937.9
IR
I
ÖA
927.9
936.9
5
A 4
5_) PLANDA GÖSTERİLEN
VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
953.9
942.1
935.5
934.1
954.1
6
933.7
929.6
952.7
951.9
940
933.5
953.4
4_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ
MEKANLARDA
952.4
954.4
946.3
938.5
930.0
952.6
952.8
950.4
946.3
938.7
E=1.50
Hmax=21.50
2
947.7
949.5
950.7
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER 949.6
OP.
947.5
948
949.4
950.4
952.0
3
İÇİN GEREKLİ
DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
4
934.4
935.8
4
949.8
946.9
930.6
934.2
950.9
951.6
945.6
935.4
930.2
0.25
0.50
949.3
951.4
4
UYGULAMAYAPILACAKTIR.
948.5
A 2
943.5
933.6
949.8
İŞARETLEMELERİNTASARIM KURALLARI"NAGÖRE
950.4
PARK
5
934.5
934.8
951.5
MEKANLARINDÜZENLENMESİNDE"TS 12576 ŞEHİR952.7İÇİ
3
948.5
944.3
936.5
938.6
951.5
954.1
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI
ZORUNLUDUR.
ULAŞILABİLİRLİK İÇİN YAPISAL ÖNLEMLERVE
949.3
946.6
932.5
0.25
0.50
934.0
5 00
933.9
940.4
952.2
952.5
YOLLAR-KALDIRIMVE YAYA GEÇİTLERİNDE
942.3
0.25
0.50
950.2
947.2
935.5
937.7
954.1
953.4
YEŞİL
ALAN,
SPORALANI GİBİ KENTSELAÇIK
952.5
951.4
5 00
94
5
25
00
948.7
945.7
934.1
00
938.4
951.3
3_) PLANLAMA
ALANINDA YOL, YAYA YOLU, MEYDAN,
951.1
3
943.8
942.3
A 2
5
A 2
40
936.3
5
932.4
936.6
934.4
5 00
9
4
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ
TÜM MÜHENDİSLİK
949.6
942.9
PARK
.C
ad
de
0.25
0.50
939.1
5
A 2
942.2
938.2
İMAR
2_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN953.5
945.5
936.6
937.5
954.1
dd
e
953.7
1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA
949.8
UYGULAMA
YAPILAMAZ.
944.3
935
0.35
1.35
PLANINA DAYALI PARSELASYON
PLANI ONANMADAN
952.9
937.4
944.2
936.6
933.6
931.8
945.1
00
938.7
940.8
929.7
1_) PLANLAMA ALANINDA
938.4
935.2
937.3
5
A 3
Ca
So
k
0.25
0.50
TR
68
.
951.6
10
8 00
943.9
935.2
931.5
951.7
950.4
939.7
947.4
8 00
9
954.3
954.1
PLAN NOTLARI
945.1
938.3
939.2
0.25
0.50
PARK
948.5
935.8
937.7
940.4
936.2
5
953.4
946.3
937.6
00
944.7
5
A 2
939.6
933.5
931.5
0.25
0.50
937.8
5
A 2
953.6
953.8
945.2
937.9
943.6
PARK
952.4
946.6
938.7
938.3
0.25
0.50
932.5
10
8 00
937.6
941.6
KONUT ALANI
10
2.
So
ka
k
10
T
0.25
0.50
945.8
936.6
0
94
946.3
5
A
934.9
949.3
5
A 2
939.2
00
0.25
0.50
8 00
940
935
940.4
939.4
938.7
950
10 00
ÇOCUK
BAH.
945.0
94
5
A 2
A 2
938.7
941.5
00
953.2
953.4
950
943.5
7.1
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN ONAMA SINIRI
951.5
0.251
0.50
951.6
953.2
950.5
947.3
939.1
950
5
A 2
0.25
0.50
942.6
5
939.8
So
ka
k
0.25
0.50
940.7
938.6
946.2
940.6
00
951.8
ak
945.6
952.2
939.9
3.
8
Güven Evler Mahallesi
LEJAND
949.5
941.4
5
A 2
946.9
10 00
943.6
946.4
946.8
8 00
938.3
952.5
87
.
5 00
951.5
951.7
950.6
948.6
939.8
940.2
A 2
944.7
944.0
A 2
GÜVENEVLER MAHALLESİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
945.3
940.7
940.5
5
951.1
949.3
943.3
1
942.6
0.25
0.50
945.6
940.6
7 00
941.4
947.9
944.9
00
5
941.9
10
8
942.5
951.7
951.2
948.0
8 00
944.3
949.5
942.9
955
10
941.3
942.5
942.4
943.8
946.8
5
944.7
941.7
0.25
0.50
943.6
947.5
00
943.5
942.5
944.9
95
0
10
A 2
944.4
5 00
944.5
943.5
51
.
0.25
0.50
10
3.
So
ka
k
25
50
954.3
955.3
Download

Şehitkamil İlçesi, Güvenevler Mahallesi 22J