B 2
BL 2
TEMEL
B 2
EĞİTİM
OKULU
B 2
DDY LOJMAN ALANI PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
6 00
BL 2
GÖSTERİM:
PLAN DEĞİŞİKLİĞİ SINIRI
14 50
E: 1.50
Yençok: 21.50
12 00
DDY LOJMAN
HİZMET EVİ ALANI
KONUT ALANI
DDY LOJMAN/HİZMET EVİ ALANI
B 2
OP
6 00
PLAN NOTLARI
1_) PLANLAMA ALANINDA 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR
14 50
PLANINA DAYALI PARSELASYON PLANI ONANMADAN
UYGULAMA YAPILAMAZ.
B 2
5 00
2_) YAPILAŞMA ÖNCESİNDE ZEMİN ETÜTLERİNİN
YAPTIRILMASI VE SONUÇLARININ TÜM MÜHENDİSLİK
B 2
4 00
ÇALIŞMALARINDA DİKKATE ALINMASI ZORUNLUDUR.
B 2
3_) PLANLAMA ALANINDAKİ YAPI VE ÇEVRE
5 00
B 2
DÜZENLEMELERİNDE (YAYA YOLLARI, KALDIRIMLAR, YAYA
GEÇİTLERİ VB) "SN 521 500 NORMLARIYLA
ULAŞILABİLİRLİK KILAVUZUNDAKİ" BİLGİLERE GÖRE
UYGULAMA YAPILACAKTIR.
TR
B 5
4_) TÜM ALANLARDA İÇ VE DIŞ MEKANLARDA
B 2
PROJELENDİRME VE UYGULAMA AŞAMASINDA ENGELLİLER
İÇİN GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAKTIR.
OYU
5_) PLANDA GÖSTERİLEN VEYA GÖSTERİLMEYEN ENERJİ
NAKİL HATLARI İÇİN "ELEKTRİK KUVVETLİ AKIM
B 2
TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ" HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR VE
BU HATLARIN ALTINDA KALAN ALANLARDA UYGULAMA VE
10 00
4 00
Bu
1 kayttoaldan cephe
n fazla
a
bodrulımnamaz.
yapıla
maz.
YAPILAŞMADAN ÖNCE TEİAŞ VE/VEYA TEDAŞ GÖRÜŞÜ
ALINACAKTIR.
6_) PLANLAMA ALANINDAKİ UYGULAMALARDA DEPREM,
OTOPARK, YANGIN YÖNETMELİĞİ HÜKÜMLERİNE
UYULACAKTIR.
7_) BU PLAN, PLAN AÇIKLAMA RAPORU İLE BİR
BÜTÜNDÜR.
8_) BELİRTİLMEYEN HUSUSLARDA 3194 SAYILI İMAR
5
KANUNU İLE BU KANUNA GÖRE ÇIKARILAN YÖNETMELİK
HÜKÜMLERİNE UYULACAKTIR.
TCDD GÜZERGAH ALANI
E: 0.05
AVAN PROJE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ' NCE
ONANMADAN UYGULAMAYA GEÇİLEMEZ.
SOSYAL TESİS
15
ANIT
5
15
10
10
5
5
DDY
5
5
E: 1.50
Yençok: 21.50 m.
LOJMAN/HİZMET EVİ ALANI
E: 1.50
Yençok: 21.50 m.
10
10
10
10
5
5
A
Download

Şehitkamil İlçesi, Budak Mah. TCDD alanında konut (lojman)