ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN KONUT NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZLARIN İHALE BİLGİLERİ
SIRA
NO
İli
İlçesi
Mahallesi
Mevkii
Kapı
Cadde Sokak No Ada No
Par.
NO
Tapu
Alanı
(m²)
Arsa
Payı
Bağımsız
Bölüm No
Yaklaşık
Brüt
Kapalı
Alanı(m²)
Muham.
Bedeli
(TL)
C Blok-34
112
240.000
Zühtü Tiğrel
35
13362
2
5.018 123/9500
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
7
105
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
15
105
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
18
105
5
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
22
105
6
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
31
105
7
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
32
115
8
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
36
105
9
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
40
105
10 Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
41
115
11 Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
45
105
12 Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
49
105
13 Ankara Çankaya
Nasuh Akar
Balgat
1400 Sokak
3
7489
6
3.038 3000/171708
58
105
1
Ankara
Çankaya
Oran
2
Ankara Çankaya
Nasuh Akar
3
Ankara Çankaya
4
177.000
185.000
198.000
200.000
205.000
208.000
210.000
210.000
208.000
215.000
215.000
210.000
Geçici
Temi.
Bedeli (TL) İhale Tarihi
İhale
Saati
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
10.000
24.03.2015 09:30
Download

Taşınmazların İhale Bilgileri ve Muammen Bedeller