KEŞAN TİCARET BORSASI’NA AİT EDİRNE İLİ KEŞAN İLÇESİ, MERKEZ
MAHALLESİ’NDE BULUNAN 90,530,02 M2 TOPLAM YÜZÖLÇÜMLÜ 100 ADA 79
VE 82 PARSEL NOLU KONUTDIŞI KENTSEL ÇALIŞMA ALANI ARSA VASIFLI
TAŞINMAZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE İLANIDIR
İhale Konusu İş
Keşan Ticaret Borsası’na ait, Edirne İli, Keşan İlçesi, Merkez Mahallesi’nde bulunan
90.530,02 m2 toplam yüzölçümlü, 100 Ada 79 ve 82 Parsel nolu konut dışı kentsel çalışma
alanı içerisinde bulunan arsa vasıflı taşınmazların kapalı zarf , açık ihale usulü ile KDV hariç
12.700.000,00 TL muhammel bedel ile satışı gerçekleştirilecektir.
İhale Yeri Ve Zamanı
İhale 24/09/2014 günü saat 14:00’da Keşan Ticaret Borsası Meclis Salonunda ve 2886
sayılı yasada belirtilen usulle yapılacaktır.
Teklif Zarfları
Teklif zarfları en geç 24/09/2014 günü saat 12:00’ a kadar evrak kayıt numarasıyla
Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne teslim edilecek olup posta yoluyla teklif
alınmayacaktır. İstekliler idari şartname ve ekleri dosyayı en geç 23/09/2014 günü saat 17:30’a
kadar Keşan Ticaret Borsası Genel Sekreterliğinden 1.500,00 TL bedelle alabilirler.
Geçici Teminat
İş bu ihale için yatırılması gereken geçici teminat tutarı 381.000,00TL’ dir.
Mevzuat
Keşan Ticaret Borsası hiçbir ihale kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
tamamen serbesttir.
-İLAN OLUNUR-
Keşan Ticaret Borsası
Adres: Aşağı Zaferiye Mah. Zahireciler Caddesi No:6 Keşan/EDİRNE
Telefon: 2847141087-7141301
Fax: 02847144293
Web: www.kesantb.org.tr
[email protected]
Download

Dosyayı İndiriniz. - Giresun Ticaret Borsası