Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
1
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
209/1649 Yağlıdağ
7
Yılmaz OLCAY : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 28439544414
Ahmet Emrah TÜMER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 19403497478
Hakan CEYLAN : Aziz oğlu
T.C. Kimlik No: 49249418900
Ahmet ÖZER : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 41869350400
Mustafa YIKILMAZ : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 27988842446
Ahmet ÖZER : Akif oğlu
T.C. Kimlik No: 41869350400
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Emin TAÇOĞLU : Hayati oğlu
T.C. Kimlik No: 15968404388
Ahmet Emrah TÜMER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 19403497478
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Erdil Demir Profil Ticaret Limited Şirketi :
242/1649
7
329/1649
7
354/1649
7
257/1649
7
180/1649
7
154/1649
7
330/1649
7
44/16497
Erdil Demir Profil Ticaret Limited Şirketi :
Emin TAÇOĞLU : Hayati oğlu
T.C. Kimlik No: 15968404388
Mustafa Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28483167638
Yusuf Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28492167346
Ömer Önder BİLBAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34270794512
Kaplanlar Otomotiv Parçaları Kollektif Şirketi Osman
Kaplan Ve Ortağı :
Reyhan GÜLCÜ : Yılmaz kızı
T.C. Kimlik No: 38653649420
Lütfi GÜLCÜ : Ali Haydar oğlu
T.C. Kimlik No: 38659649202
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Yüksel EREN : Hayri oğlu
T.C. Kimlik No: 61735003308
Gürol GERZİLE : Erol oğlu
T.C. Kimlik No: 20782748020
Altay ÇİZGENAKAT : Lütfi oğlu
T.C. Kimlik No: 35611750716
Tülay ÇİDEM : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 19289102732
Mahmut Kemal KANSU : Lütfi oğlu
T.C. Kimlik No: 23456736354
İbrahim SÜTÇÜ : Urhan oğlu
T.C. Kimlik No: 36181733710
İsmail SÜTÇÜ : Urhan oğlu
T.C. Kimlik No: 36172734092
Kemal ÖZDEMİR : Mazhar oğlu
T.C. Kimlik No: 36601523242
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Bülent BACAK : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 29977388294
Nusret BACAK : Mustafa Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 29968388586
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
14
L20-A-03-A-4
-
3711
920
1
20,615.24 20,619.83 Arsa
Arsa
0.00
Sayfa No : 1 / 11
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
0.00
Beyanlar
Kat Mülkiyeti kütüğünde olduğu
gibidir.
353/1649
7
342/1649
7
281/1649
7
234/1649
7
220/1649
7
292/1649
7
285/1649
7
50/16497
518/1649
7
518/1649
7
175/1649
7
2379/164
97
339/1649
7
344/1649
7
344/1649
7
284/1649
7
242/1649
7
242/1649
7
344/1649
7
241/1649
7
241/1649
7
241/1649
7
66/16497
242/1649
7
269/1649
7
269/1649
7
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Emel DUĞRAL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 11315559954
Mustafa Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28483167638
Yusuf Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28492167346
Hüseyin BULUT : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48844522760
Mustafa Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28483167638
Yusuf Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28492167346
Mehmet Soner ERDİL : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 23441651242
Doğan ONBAŞI : İsmail Hakkı oğlu
T.C. Kimlik No: 47692471404
Ali Şevket ERSOY : Mahmut Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 24277209362
Uğur Hırdavatçılık Üretim Ve Pazarlama Anonim
Şirketi :
273/1649
7
283/1649
7
283/1649
7
305/1649
7
412/1649
7
412/1649
7
344/1649
7
344/1649
7
344/1649
7
344/1649
7
Murat DELGEN : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 31585036146
Caner TAÇOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 15959404670
Emin TAÇOĞLU : Hayati oğlu
T.C. Kimlik No: 15968404388
Alperler Ayakkabı Deri Ürünleri Tekstil Turizm
Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi :
344/1649
7
348/1649
7
348/1649
7
345/1649
7
Faruk MUŞTU : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 10376574272
Yusuf Kemal KARAKAŞ : Ekrem oğlu
T.C. Kimlik No: 28492167346
Osman GÜNDÜZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47731341774
Ahmet Ulvi ERSOY : Mahmut Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 24304208474
Erdil Demir Profil Ticaret Limited Şirketi :
Karayolları Genel Müdürlüğü (Tck) :
320/1649
7
308/1649
7
308/1649
7
344/1649
7
1896/164
97
501/768 Kurşunlu Çayı
Karayolları Genel Müdürlüğü (Tck) :
267/768
3
Maliye Hazinesi :
Tam
4
Maliye Hazinesi :
5
Fadime ÇALIK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 25337306144
Mustafa TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24659328728
İsmail ÇALIK : Ramazan Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 25352305634
Pakize YALÇINKAYA : Ramazan Şerif kızı
T.C. Kimlik No: 26879254788
Fadime ÇALIK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 25337306144
İbrahim ÇALIK : Ramazan Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 25355305570
Mehmet ÇALIK : Ramazan Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 25364305288
Mustafa BİLALOĞLU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 40949053026
Cemal ALTUNTAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58531199304
2
6
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
13
L20-A-03-A-4
-
3712
54
1
Kurşunlu Çayı
13
L20-A-03-A-4
-
3713
932
1
Tam
Kurşunlu Çayı
13
L20-A-03-A-4
-
3713
890
2
1/2
Kurşunlu Çayı
8
L20-A-03-A-4
-
3713
889
2783/292 Kurşunlu Çayı
14
2790/292
14
531/2921
4
816/2921
4
835/2921
4
177/2921
4
197/2921
4
8
L20-A-03-A-4
-
3713
887
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
2,790.00
Niteliği
Eski
Yeni
2,753.88 Tarla
Sayfa No : 2 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçeli
Kargir D S İ
Teknisyenler
Ve Makina
Park Binası
Ve Arsası
Kargir Trafik
İstasyonu
Tarla
0.00
0.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
25,230.28 25,235.85 Bahçeli
Kargir D S İ
Teknisyenler
Ve Makina
Park Binası
Ve Arsası
3,000.00 2,965.96 Kargir Trafik
İstasyonu
582.00 1,801.58 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
28,376.00 26,945.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
İbrahim ÇALIK : Ramazan Şerif oğlu
T.C. Kimlik No: 25355305570
Melahat KARACAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 33992017756
Meryem HURŞİT : Yakup kızı
T.C. Kimlik No: 40081089976
Semra SUNAL : İsmail Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 26416026748
Mustafa Selami COŞAR : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 39577454138
Zahit ARSLAN : Hayri oğlu
T.C. Kimlik No: 23140913856
Mustafa TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24659328728
Tevhide ÇAKMAK : Himmet kızı
Cemal ALTINTAŞ : Mehmet oğlu
Abdullah AKMAZ : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 17612549612
Elif DEMİRCİ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 55582297980
Ayberk DEMİRCİ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 55606297156
Kemal KAYA : Hasan Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 16523600474
İbrahim ŞENTÜRK : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 45286641714
Hatice BAYYİĞİT : Rahmi kızı
T.C. Kimlik No: 19304507122
Ahmet YANAŞOĞLU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 40429639894
Cemail DEMİR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23060382060
Ümit ERTÜRK : Şerafettin oğlu
T.C. Kimlik No: 46597598070
Hanife AKGÜL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 11108055854
Ayşe DURĞUN : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 46156612742
Hüseyin BERBERLER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 17069031074
Ahmet YEKTA : Fevzi oğlu
T.C. Kimlik No: 25609766720
Necati SERT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26198277406
Hacer KUYUCU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 22088414470
Nüray CAN : Mahmut kızı
Özden KARACAN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 33980018192
Mehmet BEZEN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 12943773736
Müntaz YILDIRIM : Kazım oğlu
T.C. Kimlik No: 12788724054
Görkem YILDIRIM : Müntaz oğlu
T.C. Kimlik No: 12782724272
Saadet OĞAN : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 16865588478
Semih OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16877588022
Halime OĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16889587686
Onur OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16859588606
Sabahattin Alper OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16850588988
Emine DURĞUN : Ali Turgut kızı
T.C. Kimlik No: 46150612960
Şirin ÇOLAK : Ali Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 40408803490
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Hissesi Sokak veya Mevki
Pafta no
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 11
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
260/2921
4
448/2921
4
179/2921
4
177/2921
4
177/2921
4
177/2921
4
1/2
177/2921
4
215/2921
4
177/2921
4
96/29214
96/29214
177/2921
4
179/2921
4
408/2921
4
177/2921
4
177/2921
4
117/2921
4
179/2921
4
716/4674
24
177/2921
4
177/2921
4
475/2921
4
177/2921
4
1341/467
424
5819/467
424
2682/467
424
49/12984
89/38952
139/1038
72
139/2596
8
139/3895
2
139/6924
8
139/6924
8
537/4674
24
537/4674
24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ali Riza DURĞUN : Ali Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 46153612806
İlhami DURĞUN : Ali Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 46147613024
Derya TOPCU : Ali Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 23849207768
Tuba ÖZCAN : Ali Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 34379005168
Selda KAYNAR : Ali Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 41530766080
Servet ÖZCAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 34397004594
Berrin ÇALIŞKAN : Ataullah kızı
T.C. Kimlik No: 65629350028
Mustafa HAYRAN : Ataullah oğlu
T.C. Kimlik No: 20459468626
Zerrin HAYRAN : Ataullah kızı
T.C. Kimlik No: 57145503088
7
8
9
10
11
12
13
Nurhayat HAYRAN : Ataullah kızı
T.C. Kimlik No: 20468468334
Mahmut SARITAŞ : Türkileri oğlu
T.C. Kimlik No: 43411703856
Emrah SARITAŞ : Türkileri oğlu
T.C. Kimlik No: 43393704452
Türkileri SARITAŞ : Nurullah oğlu
T.C. Kimlik No: 43435703054
Maliye Hazinesi :
Nevzat DOĞAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23381371200
Hüseyin GÜLBAHÇE : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 37249909542
Yasemin ERDİNÇ : Arslan Osman kızı
T.C. Kimlik No: 35536740946
Defne ERDİNÇ : Arslan Osman kızı
T.C. Kimlik No: 35533741090
Rüçhan ERDİNÇ : İsmail Doğan kızı
T.C. Kimlik No: 56539265786
Hüseyin GÜLBAHÇE : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 37249909542
Defne ERDİNÇ : Arslan Osman kızı
T.C. Kimlik No: 35533741090
Yasemin ERDİNÇ : Arslan Osman kızı
T.C. Kimlik No: 35536740946
Rüçhan ERDİNÇ : İsmail Doğan kızı
T.C. Kimlik No: 56539265786
Hüseyin GÜLBAHÇE : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 37249909542
Yasemin ERDİNÇ : Arslan Osman kızı
T.C. Kimlik No: 35536740946
Defne ERDİNÇ : Arslan Osman kızı
T.C. Kimlik No: 35533741090
Rüçhan ERDİNÇ : İsmail Doğan kızı
T.C. Kimlik No: 56539265786
Seniha KURÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 14744659134
İsmail GÜR : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 16622596388
Hasan GÜR : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 16619596452
Ali GÜR : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 16607596808
Hüseyin GÜR : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 16616596516
Ayla ALUŞ : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 46264608422
Müyesser GÜR : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 16625596224
Seyfettin AKKAPLAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 14180678522
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
537/4674
24
537/4674
24
97/29214
97/29214
97/29214
97/29214
210/29
214
Vrs. İşt.
2239/701
136
2239/701
136
2239/701
136
Tam
Kurşunluçayı
13
L20-A-03-A-4
-
3713
925
5
Tam
Kurşunluçayı
8
L20-A-03-A-4
-
3713
847
1/4
Kurşunluçayı
8
L20-A-03-A-3
-
3713
Kurşunluçayı
8
L20-A-03-A-3
-
Kurşunluçayı
8
L20-A-03-A-3
Kurşunluçayı
8
Kurşunluçayı
2
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
107,542.00 107,718.3 Arsa
6
24,729.00 24,592.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
846
7
24,729.00 25,552.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3713
845
8
24,729.00 24,727.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3713
844
9
24,729.00 24,792.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-03-A-3
-
3713
843
10
24,730.00 24,741.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-03-A-4
-
3714
436
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/8
2/8
1/4
1/4
2/8
2/8
1/4
1/4
2/8
2/8
1/4
6/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
Tam
1,386.10
1,375.00 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
14
Servet Blok Tuğla Ve Kiremit Fabrikası Tarım Ürünleri
Hayvancılık Otomotiv İnşaat Ve İnşaat Malzemeleri
Nakliye Turizm Akaryakıt Sanayi Ve Ticaret A Ş :
Tam
Kurşunluçayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
437
2
4,828.92
4,784.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15
Ahmet ÖZBAŞ : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 41689760922
Fikriye ÜGE : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 23000384178
Necati BOZKURT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26078281486
Hamide DOĞRUL : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 43927686476
Necit AVCI : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 62251075794
Mahmut AVCI : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 45889037464
Mecit AVCI : Osman oğlu
Tam
Kurşunluçayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
438
3
2,515.00
2,703.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
51
4
4,236.19
4,024.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
50
5
2,611.04
2,589.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
49
6
3,059.07
2,942.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
463
7
4,400.42
4,462.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Mahmut AVCI : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 45889037464
Abdullah ŞENTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34318993044
İslam HORZUM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 61054115676
Harun CİRİT : Burhan oğlu
T.C. Kimlik No: 35284975294
Hanım Ayşe SEVİM : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59290174434
Hüseyin DEMİRTOP : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 64513000346
Mehmet DEMİRTOP : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 64504000638
Ömriye YENER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 15086648244
Alaittin ŞİRİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25649295754
Hikmet ÖRS : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24497333892
Ayşe TURGUT : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 39457836016
Faruk YASA : Haşim oğlu
T.C. Kimlik No: 71035066064
Bekir YASA : Faruk oğlu
T.C. Kimlik No: 71023066410
Mustafa ŞAHİNOĞLU : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 26549265762
Tuğrul Tarım Ve Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi
Anonim Şirketi :
1/2
Tam
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
46
8
3,307.91
3,216.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
45
9
2,888.50
2,952.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
44
10
3,247.92
3,242.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
43
11
1,986.51
1,917.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
42
12
2,291.01
2,307.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-03-A-3
-
3714
41
13
1,320.00
1,336.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3714
40
14
909.87
959.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2190/609 Kurşunlu Çayı
7
7814/121
94
1
L20-A-03-A-3
-
3715
31
1
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
33
2
5,230.00
6,296.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
29
Mehmet ÇİMEN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 32690061276
Hatice AKDAĞ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 22447402308
Gümüş GÜR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 33992017824
Mehmet GÜRBÜZ : Ahmetali oğlu
Tam
Kurşunlu Çayı
2
L20-A-03-A-3
-
3715
34
3
1,800.00
1,930.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
30
Mehmet GÜRBÜZ : Ahmetali oğlu
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
35
4
1,680.00
1,864.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
31
Şahin TOPRAK : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 53164378546
Şahin TOPRAK : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 53164378546
Bekir BİÇER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 10004817214
Bekir BİÇER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 10004817214
Degüsa Asma Fidancılığı Tarım Ürünleri Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi :
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
36
5
1,940.00
1,989.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
37
6
3,960.00
3,893.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
25
7
7,100.00
6,829.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4640156/ Kurşunlu
5939577
4000/182
70
1
L20-A-03-A-3
-
3715
27
8
16,254.97 16,258.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa KORKMAZ : Yusuf oğlu
Tam
1
L20-A-03-A-3
-
3715
26
9
12,590.00 12,220.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
32
33
34
35
3/4
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
Tam
Tam
12,200.00 12,653.35 Bağ
1/16
7/8
Kurşunlu Çayı
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Aynur ÇİLEK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 15092451388
Hasan Ali AKYÜREK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27152245660
Ayşen ONUŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46918586670
Nermin DAĞTEKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 13088354620
Akile NAMVER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 34804990434
Hüseyin TOYGAR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 13373704840
Naile EFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 25745292534
Tuğrul Tarım Ve Petrol Ürünleri Ticaret Ve Sanayi
Anonim Şirketi :
1/4
40
41
36
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
39
10
Kurşunlu Çay
1
L20-A-03-A-3
-
3715
442
11
6,758.00
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
441
12
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3715
32
Maliye Hazinesi :
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3716
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
42
Mehmet AVAĞ : Muhittin oğlu
T.C. Kimlik No: 15283435326
Maliye Hazinesi :
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
43
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Kurşunlu Çayı
1
44
Halime OĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16889587686
Semih OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16877588022
Saadet OĞAN : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 16865588478
Onur OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16859588606
Sabahattin Alper OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16850588988
İsa EĞE : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 21488434712
Mustafa HAYRAN : Ataullah oğlu
T.C. Kimlik No: 20459468626
Nurhayat HAYRAN : Ataullah kızı
T.C. Kimlik No: 20468468334
Zerrin HAYRAN : Ataullah kızı
T.C. Kimlik No: 57145503088
Berrin ÇALIŞKAN : Ataullah kızı
T.C. Kimlik No: 65629350028
Semih OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16877588022
2/8
Kurşunlu Çayı
37
38
39
45
46
Niteliği
Eski
Yeni
13,860.00 12,345.55 Tarla
Sayfa No : 6 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,742.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,452.00
4,444.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
5,330.00
5,971.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
912
1
1,002.00
992.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3716
904
2
1,804.00
1,788.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3716
905
3
7,776.00
7,799.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-03-A-3
-
3716
908
4
1,760.00
1,725.89 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-03-A-3
-
3717
13
1
6,560.00
6,548.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
930
2
Yenice Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
8
3
3,810.00
3,842.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
3/8
3/32
9/64
9/64
Tam
10,538.00 10,219.75 Yenice Bağ
11/40
11/40
Vrs. İşt.
47
Halime OĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16889587686
Mehmet Nuri OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16883587804
Nahit OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16898587394
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) :
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
929
4
142.00
187.84 Kanal
Kanal
0.00
0.00
48
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
933
5
412.00
464.02 Kanal
Kanal
0.00
0.00
49
Halime OĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16889587686
Saadet OĞAN : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 16865588478
Semih OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16877588022
Onur OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16859588606
Sabahattin Alper OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16850588988
Halime OĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16889587686
Semih OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16877588022
1/4
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
934
6
5,568.00
5,696.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
11
7
3,570.00
4,356.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
50
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
3/32
3/8
9/64
9/64
2/8
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
51
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Saadet OĞAN : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 16865588478
Onur OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16859588606
Sabahattin Alper OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16850588988
Sevim KOÇAK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 60124146442
İsmail CAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 27068248434
Mehmet TOKER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24638329456
Enver ÇİMEN : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 16772591356
Enver ÇİMEN : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 16772591356
Ümmühan KAHRAMAN : Ahmet kızı
3/32
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
9/64
9/64
1/2
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
12
8
9,490.00
9,341.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
21
9
2,010.00
2,067.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
9
10
10,540.00
9,849.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
10
11
7,300.00
7,609.67 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
18
12
3,780.00
3,559.82 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
20
13
1,370.00
1,370.17 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
24
14
10,710.00
11,868.43 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlucayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
19
15
2,460.00
2,478.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
17
16
3,910.00
3,647.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
16
17
3,060.00
3,122.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
15
18
2,640.00
2,679.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3717
14
19
12,710.00
12,672.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3718
22
1
670.00
675.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3718
23
2
1,660.00
1,644.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3718
30
3
3,660.00
3,811.94 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
82/352
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3718
29
4
3,520.00
3,343.49 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kurşunlu Çayı
1
L20-A-03-A-3
-
3718
28
5
10,010.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
68
Ali TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24656328882
İsmail KAHRAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 15827623622
Şenay AKSOY : Mustafa Asım kızı
T.C. Kimlik No: 27287243814
Özer ERGÜL : Mustafa Asım oğlu
T.C. Kimlik No: 12140745970
Şenay AKSOY : Mustafa Asım kızı
T.C. Kimlik No: 27287243814
Özer ERGÜL : Mustafa Asım oğlu
T.C. Kimlik No: 12140745970
Mevliye ÇİMEN : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 27035249518
Meliha KOKU : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 13400703716
İsa EĞE : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 21488434712
Ali TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24656328882
Ali TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24656328882
Mustafa KARABAKAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 11748147216
Mehmet YILDIRIM : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 20675448242
Hikmet YILDIRIM : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 41533752998
Raziye YILDIRIM : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 20663448698
Mahmut YILDIRIM : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 35371971680
Hüsamettin KANDAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 56689261744
Halil KERMEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57322226458
Hüsamettin KANDAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 56689261744
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
Köyiçi
11
L20-A-03-A-3
-
3719
918
1
19.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
69
Teslime BARAN : Yusuf kızı
Tam
Köyiçi
11
L20-A-03-A-3
-
3720
928
1
186.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
70
Salihli Belediyesi :
Tam
Yağlıdağ
11
L20-A-03-A-3
-
3721
241
1
550.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
71
Şerife KOYUNCU : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 52219410194
Ali TUNAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55438302820
Mehmet ELMAS : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 53698360864
Mehmet MAZI : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 54118346888
İsa ŞAHİNOĞLU : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26582264678
100/545
Köyiçi
10
L20-A-03-A-3
-
3722
252
1
545.00
0.00
0.00
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
1/2
1/1 Vrs.
İşt.
90/352
90/352
90/352
1/4
10,178.47 Tarla
2/4
1/4
24.41 Trafo Binası Trafo Binası
190.70 Bahçeli
Kerpiç Ev
568.81 Meyva
Bahçesi
545.79 Hane
Bahçeli
Kerpiç Ev
Meyva
Bahçesi
Arsa
101/545
104/545
110/545
130/545
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
72
Kamu Orta Malı
Tam
Köyiçi
9
L20-A-03-D-2
-
3723
239
1
630.00
73
Salihli Belediyesi :
Tam
Köyiçi
10
L20-A-03-D-2
-
3724
265
1
3,405.00
74
Mevliye ATÇI : Hakkı kızı
T.C. Kimlik No: 48571331574
Durmuş SEYREK : Battal oğlu
T.C. Kimlik No: 18374538234
İsmail ATÇI : Fevzi oğlu
T.C. Kimlik No: 48595330782
Kemal CEYLAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27908220460
Maliye Hazinesi :
1/4
Köyiçi
10
L20-A-03-A-3
-
3724
264
2
Tam
Köyiçi
10
L20-A-03-A-3
-
3725
266
Hanife UYANIK : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 53515367410
Hatice KAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 33188044528
Hanım KARADERE : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 32198022816
Ayşe DUMAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 53431369734
Kadriye DEMİROK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 53134379634
Dudu EROL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 53497367576
Meryem GENÇ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52930386488
Ümmü CEVİZ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 54208343896
Şerife EROL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 56167278530
Gülistan EROL : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52861388742
Mehmet : Süleyman oğlu
100/570
Köyiçi
10
L20-A-03-A-3
-
3726
Dalğın
4
L20-A-03-B-4
-
3727
Ayşe : Ahmet kızı
3/48
İsmail : Süleyman oğlu
3/48
Zeynep : Süleyman kızı
5/48
Mehmet GÜRELİ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 31121113294
Zeynep GÜRELİ : Ali kızı
6/48
Hatice ÜRKÜT : Süleyman kızı
5/48
Fatma ÖZÇETİN : Hasanalı kızı
2/48
Bekir DEMİRCAN : Mehmet oğlu
12/48
75
76
77
Tevfik ÖZÇETİN : İsa oğlu
T.C. Kimlik No: 50728260156
Ali ÖZÇETİN : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 26690261002
Özcan ÖZÇETİN : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 26687261176
Mehmet ÖZÇETİN : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 26699260730
Ayşe ÖZÇETİN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50716260502
Perihan BAYTAN : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 17198577702
Fadime ÖZÇETİN : İsa kızı
T.C. Kimlik No: 33217811770
Ayşe YEĞİLMEZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 22844389134
Halil ÖZÇETİN : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 26696260894
Şefika ÖZÇETİN : İsa kızı
T.C. Kimlik No: 29062801288
Niteliği
Eski
Yeni
634.49 Mera
Sayfa No : 8 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mera
0.00
0.00
3,393.36 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,275.00
1,308.23 Hane
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
612.00
607.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
866
1
570.00
564.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
142
1
2,484.00
2,469.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
1/4
1/4
1/4
104/570
100/570
133/2280
133/2280
133/2280
133/2280
133/2280
133/2280
266/2280
3/48
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/48
6/48
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Abide ÖZÇETİN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 26708260416
Lütfi ÇELİK : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 12755946144
Mehmet GÜRELİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31109113650
Çetin AKYÜREK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 27164245214
Mesut AKYÜREK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 27158245442
Nazmiye YAREN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45589631078
İsmail AKYÜREK : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 27170245086
Raziye : Mehmet kızı
Hatice AKYÜREK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 27140246006
Rabia DEMİR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 26225072332
Hüseyin AKYÜREK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 27131246398
Hüseyin ŞAHİN : İsa oğlu
Mevliye ÇİMEN : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 27035249518
Meliha KOKU : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 13400703716
İsmail CAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 27068248434
Sevim KOÇAK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 60124146442
Rüçhan ERDİNÇ : İsmail Doğan kızı
T.C. Kimlik No: 56539265786
Sultan ERDİNÇ : Abdi kızı
T.C. Kimlik No: 56551265320
Arslan Osman ERDİNÇ : İsmail Doğan oğlu
T.C. Kimlik No: 35542740718
Arslan Osman ERDİNÇ : İsmail Doğan oğlu
T.C. Kimlik No: 35542740718
Lidya Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri Sanayi Ticaret A
Ş :
Hüseyin GÜLBAHÇE : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 37249909542
Meryem GÜLBAHÇE : Güleç kızı
T.C. Kimlik No: 37108914250
Kazım ERCAN : Ruhi oğlu
T.C. Kimlik No: 42877715168
Kazım ERCAN : Ruhi oğlu
T.C. Kimlik No: 42877715168
Medat ATEŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 18818524120
Mustafa ÇALKAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50911454188
Ali SARI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49366505064
Mehmet SARI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 18584863362
Fahrettin YAVUZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 56002283972
Ahmet ÇETİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16076615406
Hamdi OLDUK : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 13325706434
Nazir ARSLAN : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 11120210750
Hüseyin TAŞTEKİN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 19736492898
Hasan YALÇINKAYA : Ali oğlu
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Tam
Köyiçi
12
L20-A-03-B-4
-
3728
415
1
Tam
Dalgın
4
L20-A-03-C-1
-
3729
145
1
3/16
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3730
245
1
7,530.00
23730/26 Yağlıdağ
880
6300/215
040
6300/215
040
15/512
9
L20-A-03-D-2
-
3731
206
1
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-1
-
3732
235
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-1
-
3733
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-1
-
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-1
Tam
Yağlıdağ
9
Tam
Yağlıdağ
Tam
155.00
Niteliği
Eski
Yeni
156.59 Avlulu Ev
Sayfa No : 9 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,442.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,360.00
5,232.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
4,440.00
4,374.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
883
1
1,324.70
1,324.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3733
877
2
562.00
561.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3733
878
3
607.00
606.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-03-D-1
-
3733
879
4
942.00
942.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
L20-A-03-D-1
-
3733
880
5
1,044.00
1,043.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-1
-
3733
233
6
2,952.00
2,952.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100/1706 Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-1
-
3734
230
1
1,706.00
1,710.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
L20-A-03-D-1
-
3734
231
2
7,970.00
7,981.81 Meyve
Bahçesi
Meyve
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20,000.00 19,922.91 Tarla
3/16
3/16
3/16
1/16
3/64
9/128
9/128
15/512
3/16
4/16
6/16
3/16
105/1706
105/1706
120/1706
200/1706
202/1706
207/1706
667/1706
Tam
Yağlıdağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Fadime TOKER : Seyfettin kızı
T.C. Kimlik No: 24611330370
Adile TOKER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24641329382
Fadime TOKER : Seyfettin kızı
T.C. Kimlik No: 24611330370
Ayşe KALAYCI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 42883721252
Lidya Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret
AŞ :
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3734
229
3
1/2
Yağlıdağ
8
L20-A-03-D-2
-
3734
228
Tam
Yağlıdağ
8
L20-A-03-D-1
-
3735
Tam
Yağlıdağ
8
L20-A-03-D-1
-
İsmail BALABAN : Mehmet oğlu
Tam
T.C. Kimlik No: 46453602842
Lidya Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Tam
AŞ :
Yağlıdağ
8
L20-A-03-D-2
Yağlıdağ
8
Raşit YALÇINKAYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 26915253508
Recep YALÇINKAYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 26906253890
Halil ÖZÇETİN : İsa oğlu
Tam
Yağlıdağ
Tam
1/2
Ömer ÖZÇETİN : İsa oğlu
1/2
Hatice : Süleyman kızı
11/24
Zeynep : Ali kızı
11/24
Ayşe : Ahmet kızı
2/24
Ali TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24656328882
Emine DURUR : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 64162012080
Ramazan TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24653328946
Mustafa TOKER : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 24659328728
Nermin SELÇUK : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 55270308752
Ayşe ERYILMAZ : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 49495501142
Ahmet SUCU : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 23198377280
Ayşe ERYILMAZ : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 49495501142
Emin SUCU : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 23201377184
Nermin SELÇUK : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 55270308752
Ali ARABACI : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 21926419868
Muammer DAŞKIRAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51820423432
İsmail ARABACI : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 21932419630
Salihli Belediyesi :
Abdullah TOK : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 53281374766
Hayriye OKTER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25049315762
Huriye ŞAHİNOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26573264960
Meliha KOKU : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 13400703716
Mevliye ÇİMEN : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 27035249518
Sevim DOĞAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 64357005538
Sevim DOĞAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 64357005538
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
5,680.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
5,761.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
10,730.00 10,568.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
227
1
10,520.00 10,415.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3736
226
1
4,720.00
4,556.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3737
225
1
11,470.00
11,913.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-03-D-2
-
3737
224
2
20,360.00 20,149.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
L20-A-03-D-2
-
3737
923
3
10,000.00
9,706.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
8
L20-A-03-D-2
-
3737
924
4
10,150.00
10,672.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
220
1
5,280.00
5,257.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
219
2
3,720.00
3,713.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
218
3
9,990.00
9,926.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
217
4
9,140.00
8,924.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
222
5
8,720.00
8,592.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
215
6
7,560.00
7,637.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
216
7
5,710.00
5,504.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
207
8
2,280.00
2,163.60 Harman Yeri Harman Yeri
0.00
0.00
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
211
9
7,820.00
7,797.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
208
10
7,390.00
7,347.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
209
11
7,720.00
7,749.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
210
12
8,840.00
8,976.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
212
13
2,280.00
2,360.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
213
14
3,070.00
3,114.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Vrs. İşt.
1/4
1/4
1/8
1/8
1/8
1/8
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Yeşilyurt
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
113
İsmail Hakkı GÜLER :
1/4
3/4
114
Faden GÜREL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27218243470
Hayriye OKTER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25049315762
Huriye ŞAHİNOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26573264960
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 11
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3738
214
15
1,620.00
1,624.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yağlıdağ
9
L20-A-03-D-2
-
3739
221
1
2,440.00
2,412.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Murat BİBEROĞLU
Mustafa ÖZDEMİR
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü