Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
İsmail ARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47461569462
İsmail ARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47461569462
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Ramazan KONUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 23669361848
Sevim BAHAR : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 51397437504
Zeliha FİLİZ : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 47170579134
Süleyman SEZGİN : Veli oğlu
29/62
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Mehmet Emin AKGÜN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 48037549550
Özkaya BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49432503000
Hasan UÇAK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 47404571316
Hasan UÇAK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 47404571316
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Özkaya BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49432503000
Musa AYGÜN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 24203344068
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
Zeynep GÜLER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 59326173400
Emine ÖZER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 24455335630
Melahat URF : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 56347272624
Zeliha FİLİZ : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 47170579134
Mahmut İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23528366588
Mahmut İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23528366588
Nadiriye KARAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25880288102
Mahmut KARAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25886287994
Zual GÖKKAYA : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 37516688330
Nihal GÜRLER : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 37513688494
Nevin KAYIHAN : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 41869554136
Ferhat ACARKAN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 37510688558
Hamide ACARHAN : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 37519688276
Ömer YAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 62107080330
Mahmut İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23528366588
Sayfa No : 1 / 18
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Kalealtı
1
L20-A-01-C-2
-
104
25
1
31,750.00 31,751.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-1
-
104
26
2
19,125.00
19,384.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kalealtı
1
L20-A-01-C-1
-
104
27
3
28,750.00 28,765.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-4
-
105
24
1
17,925.00 17,925.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Kalealtı
1
L20-A-01-C-4
-
106
4
1
20,000.00 20,178.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
14
L20-A-01-C-4
-
107
309
1
16,430.00 17,342.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-4
-
107
310
2
16,320.00 16,026.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-4
-
107
3
3
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
107
8
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-4
-
108
1
1
3,503.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
109
6
1
27,500.00 28,053.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
109
17
2
1,518.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
109
7
3
20,625.00 21,680.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
110
9
1
53,000.00 53,490.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kale Altı
1
L20-A-01-C-3
-
110
334
2
6,550.00
6,115.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kale Altı
1
L20-A-01-C-3
-
110
335
3
9,075.00
9,107.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Kalealtı
14
L20-A-01-C-3
-
110
308
4
4,000.00
4,254.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
14
L20-A-01-C-3
-
110
307
5
7,500.00
7,141.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
110
316
6
2/31
116/992
87/992
87/992
87/992
87/992
1/3
1/3
1/2
2,440.00
3,049.39 Bahçe
27,500.00 27,576.70 Tarla
3,500.00
2/5
1/5
1/5
1,300.00
2/3
3/16
3/16
3/16
4/16
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
18,000.00 19,055.63 Zeytin Ağaçlı Zeytin Ağaçlı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Mehmet ULAŞ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 24974318312
Melahat URF : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 56347272624
Zeynep EREN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 23738359516
Meliha YALÇIN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 58603197368
Hilmi GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25601297406
Halil GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25622296778
Zeynep ATAMÖZER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 49255397756
Hilmi GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25601297406
Zeynep ATAMÖZER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 49255397756
Halil GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25622296778
Perihan KARAKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49084514690
Gökhan ÖZKUL : Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 38107880904
Hatice ÖZDEN : Mustafa kızı
Tam
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
111
11
1
104/186
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
112
18
1
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
112
16
2
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
112
15
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
112
Kalealtı
1
L20-A-01-C-2
-
Nuray ÖZDEN : Murat kızı
3/8
Hasan ÖZDEN : Mahmut oğlu
4/8
Çetin ARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49993484336
Hanım Ayşe İÇEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 23507367216
Gülsüm EVDER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 47188578570
Ramazan KONUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 23669361848
Perihan ÇETİN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49663495310
Melek TEMİZ : Nazım kızı
T.C. Kimlik No: 25868288568
Soner KARAMAN : Nazım oğlu
T.C. Kimlik No: 41371772462
Ertan KARAMAN : Nazım oğlu
T.C. Kimlik No: 25847289296
Nadire KARAMAN : Nazım kızı
T.C. Kimlik No: 25853289068
Fatma ÜSTÜNDAĞ : Nazım kızı
T.C. Kimlik No: 25865288622
Raziye KARAMAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 25871288494
Mahmut KARAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25886287994
Adnan ULAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24935319624
Mehmet İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23531366414
İbrahim : Hasan oğlu
8/32
Kalealtı
1
L20-A-01-C-2
Kalealtı
1
Tam
Kalealtı
Tam
1/2
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
4,100.00
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4,108.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18,625.00 19,002.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9,139.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
18,875.00 18,931.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14
4
11,500.00
Zeytinlik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
113
23
1
2,740.00
2,743.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
113
19
2
37,000.00 37,004.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-C-2
-
114
22
1
49,275.00 58,266.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-01-C-2
-
114
21
2
17,925.00 18,019.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
114
20
3
3,020.00
3,027.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Koçatepe
2
L20-A-01-C-2
-
115
48
1
11,300.00
10,347.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,499.10 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Trafo Yeri
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
34/186
48/186
1/3
9,125.00
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2
12,738.34 Zeytinlik
1/2
1/8
8/32
10/256
103/256
15/256
3/20
3/20
3/20
3/20
3/20
5/20
1/2
31
Sardes Su Gıda Ve İnşaat Sanayi Ticaret Lim Şirketi : Tam
Kocatepe
19L-3D
L20-A-01-C-3
-
115
407
2
3,346.30
32
Sardes Su Gıda Ve İnşaat Sanayi Ticaret Lim Şirketi : Tam
Kocatepe
19L 3D
L20-A-01-C-3
-
115
409
3
186.53
33
Sardes Su Gıda Ve İnşaat Sanayi Ticaret Lim Şirketi : Tam
Kocatepe
19L-3D
L20-A-01-C-3
-
115
408
4
4,650.81
34
Sardes Su Gıda Ve İnşaat Sanayi Ticaret Lim Şirketi : Tam
Kocatepe
19L-3D
L20-A-01-C-3
-
115
410
5
1,236.02
4,784.55 Sosyal Tesis Sosyal Tesis
Alanı
Alanı
1,182.14 Arsa
Arsa
35
Nuri ULAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24998317520
Hüseyin YILDIZ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 25991284482
Tam
Kocatepe
1
L20-A-01-C-3
-
115
32
6
1,600.00
1,515.48 Tarla
1/2
Kocatepe
1
L20-A-01-C-3
-
115
31
7
36
Sayfa No : 2 / 18
145.60 Trafo Yeri
10,700.00 10,793.64 Bağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Alim KONUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 23666361902
Mehmet İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23531366414
İbrahim : Hasan oğlu
1/2
38
Maliye Hazinesi :
Tam
39
Maliye Hazinesi :
Tam
40
İbrahim KAHRAMAN : Hüseyin oğlu
1/2
İbrahim : Hasan oğlu
1/2
41
Maliye Hazinesi :
42
37
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
1/2
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
2
L20-A-01-C-3
-
116
49
1
11,120.00
2
L20-A-01-C-3
-
117
398
1
2,742.00
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
117
400
2
180.00
220.16 Yol
Koçatepe
2
L20-A-01-C-3
-
117
50
3
760.00
644.46 Tarla
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
117
399
4
2,943.00
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
117
401
5
955.00
43
Mustafa AYGÜN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24245342602
Salihli Belediyesi :
Tam
Koçatepe
2
L20-A-01-C-3
-
118
46
1
11,900.00
12,254.99 Tarla
44
Maliye Hazinesi :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
118
406
2
15,605.00 15,605.85 Tarla
45
Maliye Hazinesi :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
118
405
3
75.00
46
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
119
322
1
19,410.00
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
119
33
2
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
119
34
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
119
50
Hüseyin YILDIZ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 25991284482
Hüseyin YILDIZ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 25991284482
Nazife ULAŞ : Hüseyin Avni kızı
T.C. Kimlik No: 10346250236
Nazife ULAŞ : Hüseyin Avni kızı
T.C. Kimlik No: 10346250236
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
51
Vakıflar Genel Müdürlüğü :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
52
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Seher YILDIZLAR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 48250542246
Kemal AKİŞ : Mustafa oğlu
Tam
Koçatepe
2
1/20
Koçatepe
Figen ÇORUH : Mehmet Selim kızı
T.C. Kimlik No: 32122866684
Alev AKİŞ : Mehmet Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 55768291474
Yıldırım AKİŞ : Mehmet Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 55747292102
Ayla AKİŞ : Mehmet Selim kızı
T.C. Kimlik No: 55753291984
Soner YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544218
Faik YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544090
Nevnihal İGAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 27824011364
Müjdat GÜMÜŞ : Selahattin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 30412337968
Yıldız GÜMÜŞ KARAMAN : Selahittin Hilmi kızı
T.C. Kimlik No: 43192000380
3/40
47
48
49
53
Koçatepe
Eski
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
13,039.56 Tarla
Tarla
Sayfa No : 3 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
19,709.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,000.00
3,713.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
1,700.00
2,294.73 Zeytinli Tarla Zeytinli Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
323
4
4,190.00
4,475.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120
35
1
2,500.00
2,844.22 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
121
384
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-02-D-4
-
121
42
2
3,700.00
3,701.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-02-D-4
-
121
41
3
4,780.00
4,957.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
2,739.79 Ham Toprak Ham Toprak
2,943.01 Yol
938.95 Ham Toprak Ham Toprak
91.16 Yol
25,932.00 25,970.19 Tarla
5/20
3/40
3/40
3/40
320/80
0 Vrs.
İşt.
54
Serkan YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48202543840
Osman GÜMÜŞ : Selahittin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 22895387486
Birgül ÖZSOY : Faik kızı
T.C. Kimlik No: 57385237842
Karayolları Genel Müdürlüğü (Tck) :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
121
383
4
4,280.00
4,153.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
55
Vakıflar Genel Müdürlüğü :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
121
382
5
5,588.00
5,650.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
56
Ali Rıza OĞUZ : Abdil oğlu
T.C. Kimlik No: 23483368030
1/2
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
121
39
6
15,200.00 16,094.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ali Rıza OĞUZ : Abdil oğlu
T.C. Kimlik No: 23483368030
Ali Fuat ÇETİN : Talip oğlu
T.C. Kimlik No: 69748107822
Ali KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23693361036
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Maliye Hazinesi :
80/160
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
121
37
7
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
121
380
8
7,700.00
Tam
Kocatepe
2
L20-A-01-C-3
-
121
381
9
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
121
321
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
121
62
Muttalip SEZER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25145312610
Maliye Hazinesi :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
63
Maliye Hazinesi :
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
64
Mehmet ÖZER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 24452335794
Osman ÖZER : İbrahim oğlu
Tam
Kocatepe
2
Tam
Koçatepe
Mehmet İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23531366414
Osman ÖZER : İbrahim oğlu
Tam
57
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,737.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,700.00
7,853.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
4,020.00
4,085.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
38
11
9,800.00
9,386.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
121
402
12
6,027.00
6,303.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
121
403
13
1,868.00
1,850.05 Yol
Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-02-D-4
-
121
404
14
1,105.00
1,006.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-01-C-3
-
122
368
1
6,167.00
6,200.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
122
371
2
196.00
202.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Koçatepe
2
L20-A-02-D-4
-
123
370
1
1,687.00
1,806.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kocatepe
2
L20-A-02-D-4
-
123
373
2
9,470.00
9,482.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
313
1
11,100.00
10,474.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
70
Mehmet İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23531366414
Selahattin ŞEN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57589231202
Mustafa KANIK : Ali oğlu
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
314
2
17,142.00
18,323.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
71
Mustafa KANIK : Ali oğlu
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
315
3
18,633.00 20,176.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
72
Süleyman ATSAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24734326304
Erkan HORZUM : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 61051115730
Mehmet AYGÜN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 24251342474
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
53
4
37,500.00 37,025.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
60
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
70
6
Şeftali
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sabiye ÖZER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 24389337830
Elif AYGÜN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 24254342310
İsmail ULAŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 24980318184
Kadir ATSAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24719326824
Nadiriye KARAMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25880288102
Niyazi ELMAS : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25397304272
Maliye Hazinesi :
1/2
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
72
7
8,618.42 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
73
8
10,580.00 10,622.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
76
9
9,937.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
124
74
10
28,625.00 28,722.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-1
-
125
58
1
3,500.00
3,515.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
3
L20-A-02-D-1
-
126
56
1
1,220.00
1,220.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zekiye CAN : Fahrettin kızı
T.C. Kimlik No: 59200177630
Nusret ÜNLEN : Fahrettin oğlu
T.C. Kimlik No: 57676228306
Hasan ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23993351072
Hasan ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23993351072
Hamit ÖZUCKUN : Tevfik oğlu
T.C. Kimlik No: 56914253780
Nazife TÜRKAY : Tevfik kızı
T.C. Kimlik No: 56668261932
Hamit ÖZUÇKUN : Tevfik oğlu
T.C. Kimlik No: 56914253780
Osman ÖZUÇKUN : Tevfik oğlu
T.C. Kimlik No: 56929253270
Yakup ATSON : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24677328212
Emine ATSON : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 24731326468
1/2
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-1
-
127
65
1
7,000.00
7,002.67 -Zeytinlik---
-Zeytinlik---
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-1
-
128
54
1
3,800.00
3,857.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
129
69
1
8,525.00
7,660.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
129
68
2
8,875.00
8,644.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11425/17 Yanık Tarla
125
5700/171
25
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
129
67
3
17,125.00
14,876.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-02-D-4
-
129
66
4
14,875.00 17,667.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
2
L20-A-02-D-4
-
130
52
1
25,000.00 26,746.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
58
59
60
61
65
66
67
68
69
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
17,900.00 17,909.09 Tarla
Sayfa No : 4 / 18
5,600.00
6,434.14 Tarla
12,500.00 12,500.30 Şeftali
Bahçesi
7,410.00
9,410.00
1/2
Yanıktarla
4/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
Şükrü KARATEKE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 36034935902
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
Ahmet AKUYGUR : Sıtkı oğlu
T.C. Kimlik No: 62512348124
Ayhan AKUYGUR : Sıtkı oğlu
T.C. Kimlik No: 62509348298
Mehmet Ragıp AKUYGUR : Sıtkı oğlu
T.C. Kimlik No: 38617863428
Neriman AKUYGUR : Bilal kızı
T.C. Kimlik No: 62530347550
Hasan UÇKUN : Osman oğlu
Tam
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
131
88
1
7,500.00
7,507.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
131
359
2
1,825.00
2,078.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
132
87
1
7,930.00
8,057.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
133
377
1
3,252.00
3,255.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
134
86
1
6,000.00
5,870.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hamit ÖZUÇKUN : Tevfik oğlu
T.C. Kimlik No: 56914253780
Mehmet AYDEMİR : Ali Rıza oğlu
T.C. Kimlik No: 25016316914
Semra HARALAMBİDİ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42583377964
Raşit YAVUZ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 58342206178
İbrahim KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25751292474
Hacer ULUSOY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 41776758948
Penbe SEZGİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25208310584
Ali Rıza KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25739292830
Ahmet KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25730293102
Neval AKDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49927486368
Zeki KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25721293494
Gül YAVUZ : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 58360205504
Hidayet GÜMÜŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25514300392
Ali Rıza KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25739292830
Penbe SEZGİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25208310584
Raşit YAVUZ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 58342206178
İbrahim KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25751292474
Neval AKDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49927486368
Hacer ULUSOY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 41776758948
Zeki KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25721293494
Ahmet KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25730293102
Gül YAVUZ : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 58360205504
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Ali KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23693361036
Emine ÖZSOY : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 23540366122
Kamil ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23975351656
Emine ÖZSOY : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 23540366122
Tam
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
135
75
1
5,440.00
5,513.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
136
374
1
17,836.00 17,663.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
137
376
1
200.00
316.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanık Tarla
3
L20-A-02-D-4
-
138
79
1
310.00
1,632.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
139
89
1
5,570.00
5,357.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
139
90
2
8,120.00
8,170.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
140
379
1
2,454.00
2,544.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
L20-A-01-C-3
-
141
339
1
501.00
519.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
47/247
6
L20-A-01-C-3
-
141
349
2
247.00
306.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-01-C-3
-
141
350
3
543.50
518.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
Vrs. İşt.
Tam
Vrs. İşt.
5/8
3/8
200/247
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
103
Osman ÖZER : İbrahim oğlu
Tam
6
L20-A-01-C-3
-
141
340
4
426.00
427.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
Ali Rıza KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25739292830
Üstün ELMAS : Niyazi oğlu
T.C. Kimlik No: 25343306084
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Hüseyin CANGÖZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51466435004
Ali Rıza KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25739292830
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Hüseyin CANGÖZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51466435004
Ali Rıza KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25739292830
Ali Rıza KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25739292830
Hüseyin CANGÖZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51466435004
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Hasan YAMAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 35668962162
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Mehmet AYGÜN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24260342182
Semra ÇOŞKUN : Ali kızı
Tam
6
L20-A-01-C-3
-
141
341
5
1,370.00
1,419.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mavuş ÇOŞKUN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 42691374398
Fahriye ŞENHALLI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 36631929694
1/2
Tam
Yanıktarla
6
L20-A-01-C-3
-
141
342
6
720.00
776.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Yanıktarla
6
L20-A-01-C-3
-
141
351
7
656.00
630.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-01-C-3
-
141
352
8
203.00
225.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-02-D-4
-
141
353
9
225.00
259.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-02-D-4
-
141
354
10
380.00
418.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-02-D-4
-
141
355
11
481.00
385.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-02-D-4
-
141
356
12
921.00
954.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanıktarla
19
L20-A-02-D-4
-
141
357
13
1,481.00
1,486.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
6
L20-A-01-C-3
-
141
396
14
11,750.02
0.00
0.00
İsmail TAŞDELEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 42577724828
İsmail TAŞDELEN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 42577724828
Tam
Yanık Tarla
6
L20-A-01-C-3
-
141
100
15
Tarla Ve
Zeytinlik
Tarla
0.00
0.00
Tam
Yanıktarla
60
L20-A-02-D-4
-
141
397
16
0.00
0.00
116
Salih YAVUZ : Mustafa oğlu
Tam
Yanıktarla
6
L20-A-02-D-4
-
141
358
17
Tarla
Vezeytenlik
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
117
Salih YAVUZ : Mustafa oğlu
Tam
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
141
93
18
7,280.00
7,123.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
118
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Mehmet ATSAN : Enver oğlu
T.C. Kimlik No: 24710327196
İrfan ULAŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 47803343934
Dilek ÖZEN : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 48838513538
Dilber ULAŞ : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 24917320266
Nurten ÖZER : Nazif kızı
T.C. Kimlik No: 24431336422
Naciye ULAŞ : Halit kızı
T.C. Kimlik No: 24947319278
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Mehmet ULAŞ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 24974318312
1/2
6
L20-A-02-D-4
-
141
348
19
320.00
384.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
141
94
20
1,780.00
1,981.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
141
92
21
14,740.00 14,961.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanıktarla
6
L20-A-02-D-4
-
142
343
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
119
120
121
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/2
1/2
1/2
1/2
Tam
1/2
11,759.01 Tarla Ve
Zeytinlik
7,760.00 7,887.76 Tarla
10,000.00 10,560.04 Tarla
Vezeytenlik
3,681.00 3,577.15 Tarla
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
80/128
18/2048
33/2048
33/2048
600/2048
84/2048
3/8
2/8
3/8
Tam
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
265.00
296.19 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Müjdet ÖZSOY : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 23564365330
Halil İbrahim ÖZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24467335284
Mehmet ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23987351200
Mustafa YAVUZ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 58306207326
Mehmet ATSAN : Enver oğlu
T.C. Kimlik No: 24710327196
Asiye ÜNAL : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 21197223096
İrfan ULAŞ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 47803343934
Dursun ÖZER : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24461335402
Dilber ULAŞ : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 24917320266
Dilek ÖZEN : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 48838513538
Naciye ULAŞ : Halit kızı
T.C. Kimlik No: 24947319278
İbrahim KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25751292474
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Mehmet EMEK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30953119214
Salih YAVUZ : Mustafa oğlu
Tam
260/3138
130
Sadettin YAVUZ : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 58321206816
Sabri ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23951352448
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Salih YAVUZ : Mustafa oğlu
131
132
122
123
124
125
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Yanıktarla
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6
L20-A-02-D-4
-
142
344
2
351.00
385.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
L20-A-02-D-4
-
142
345
3
385.00
430.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
L20-A-02-D-4
-
142
346
4
363.00
441.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
6
L20-A-02-D-4
-
142
347
5
1,410.00
1,490.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
7
L20-A-02-D-4
-
143
360
1
2,940.00
2,625.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
80/128
Yanık Tarla
4
L20-A-02-D-4
-
143
95
2
2,120.00
2,402.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yanık Tarla
4
L20-A-01-C-3
-
143
97
3
3,140.00
3,317.75 Ham Toprak Ham Toprak
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
143
362
4
875.00
919.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yanıktarla
4
L20-A-02-D-4
-
143
361
5
5,620.00
6,145.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Salihli Belediyesi :
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
144
269
1
215.00
156.35 Köy Odası
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Rahime YALÇIN : İsmail kızı
1/4
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
144
268
2
1,150.00
1,336.42 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hatiçe YALÇIN : Abdullah kızı
3/4
133
Fahriye ŞENHALLI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 36631929694
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
145
262
1
270.50
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
134
Seher YILDIZLAR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 48250542246
Kemal AKİŞ : Mustafa oğlu
1/20
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
145
261
2
462.50
337.41 Bahçeli
Bahçe
Kargir Ev Ve
Dam
420.04 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yıldırım AKİŞ : Mehmet Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 55747292102
Alev AKİŞ : Mehmet Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 55768291474
Ayla AKİŞ : Mehmet Selim kızı
T.C. Kimlik No: 55753291984
Figen ÇORUH : Mehmet Selim kızı
T.C. Kimlik No: 32122866684
Sabriye KUZUCU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 26768258330
Sarper Uğur CAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 38308873460
Ali Vahit CAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 38311873396
Süleyman CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38323872950
Faik YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544090
3/40
126
127
128
129
3/16
18/2048
216/2048
33/2048
33/2048
84/2048
1/3
262/3138
366/3138
784/3138
420/3138
5/20
3/40
3/40
3/40
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ahmet GÜMÜŞ : Selahittin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 22892387540
Yıldız GÜMÜŞ KARAMAN : Selahittin Hilmi kızı
T.C. Kimlik No: 43192000380
Osman GÜMÜŞ : Selahittin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 22895387486
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
Müjdat GÜMÜŞ : Selahattin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 30412337968
Nevnihal İGAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 27824011364
Soner YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544218
Güner CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38320873004
Mazhar CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38329872732
Serkan YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48202543840
Birgül ÖZSOY : Faik kızı
T.C. Kimlik No: 57385237842
Muttalip SEZER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25145312610
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
320/80
0 Vrs.
İşt.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
145
260
3
610.00
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Selahattin ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23966351948
Hüseyin AYGÜN : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 24185344674
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
10/23
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
146
266
1
2,357.50
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
146
274
2
452.00
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
146
265
3
1,665.00
Mehmet ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25088314528
Nahide İŞLEK : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 10724793126
Hava Ana YILDIZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 25973285056
Hava Ana YILDIZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 25973285056
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
146
363
4
534.00
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
146
414
5
1,071.92
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
146
415
6
300.15
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
146
416
7
891.12
Niyazi ELMAS : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25397304272
Mehmet ATSAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24704327324
Mehmet ATSAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24704327324
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
147
128
1
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
147
124
2
3,611.00
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
147
251
3
3,180.00
Hidayet GÜMÜŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25514300392
Cevdet GÜMÜŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25511300456
Elif AYGÜN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 24254342310
Mehmet İÇEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23531366414
Ali Rıza OĞUZ : Abdil oğlu
T.C. Kimlik No: 23483368030
3/8
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
147
125
4
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
147
127
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
147
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
İlhan GÜMÜŞ : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 25502300748
Mustafa AYGÜN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 24242342766
Musa AYGÜN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 24203344068
Salim AYGÜN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24230343102
Süleyman ULAŞ : Hüseyin oğlu
Tam
13
L20-A-01-C-3
Köyiçi
13
Tam
Köyiçi
Tam
Kalealtı
Musa ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23954352384
Tam
728.12 Bahçeli
Bahçe
Kargir Ev Ve
Dam
2,307.71 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,689.00 Bahçeli
Kargir Ev
529.03 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,066.26 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Arsa
0.00
0.00
Bahçeli
Kargir Ev
Tarla
0.00
0.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,521.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçeli
Kerpiç Ev
Vedam
Tarla Ve Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,850.00
2,942.90 Bahçeli
Kerpiç Ev
Vedam
5,069.33 Tarla Ve Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
1,840.00
1,900.09 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
126
6
680.00
749.21 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
147
267
7
1,505.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
147
417
8
697.46
Arsa
0.00
0.00
L20-A-01-C-3
-
147
318
9
652.00
837.86 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-C-3
-
147
319
10
608.00
591.75 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-C-3
-
147
312
11
460.00
461.53 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-C-3
-
147
420
12
352.71
378.70 Arsa
Arsa
0.00
0.00
13/23
411.42 Arsa
312.10 Arsa
937.76 Bahçeli
Kargir Ev
12,680.00 12,567.21 Tarla
5/8
3/6
1,136.68 Avlulu Na
Tamam
Kargir Ev
699.43 Arsa
3/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Hüseyin ULAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24950319104
Emel AKBIYIK : Zeki kızı
T.C. Kimlik No: 24770325156
İsmail Hakkı EKEN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13469701494
Vehbi OĞUZ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 23468368550
Nuri ÖZSOY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 23582364766
Nuri ÖZSOY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 23582364766
Kamil ÇETİN :
Tam
13
L20-A-01-C-3
-
147
419
13
797.54
730.16 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
13
L20-A-01-C-3
-
147
418
14
468.80
475.57 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,776.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20,000.00 20,015.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe YAVUZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 58267208660
Fidan SUNA : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 24809323832
Mustafa KARATAŞ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 47551566470
İbrahim KARATAŞ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 47578565524
Ayşe EVDER : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 47329573808
Kazım ÜLKER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23810357188
Niyazi ELMAS : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25397304272
5/40
Zeytin
Tarlası
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
148
131
1
1,540.00
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
148
132
2
565.00
2/16
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
149
129
1
7,730.00
Kalealtı
1
L20-A-01-C-3
-
150
10
1
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
151
119
1
900.00
Firdevs KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52834188874
Faruk KULAK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56026082100
Hacer ULUSOY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 41776758948
Ahmet KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25730293102
Zeki KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25721293494
Neval AKDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49927486368
Penbe SEZGİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25208310584
Aysel ÜNLÜ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 34010017062
Hava Ana YILDIZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 25973285056
Mustafa KOÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 25724293330
Vahide DAYIOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 13378994352
Zahide ŞAHİN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23212613684
Servet KOÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 25712293786
Süleyman ÜLKER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23807357252
Abdullah ŞENTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 34318993044
Mehmet AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24212343786
Firdevs KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52834188874
3/40
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
152
123
1
11,370.00
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
152
247
2
740.00
819.94 Bahçeli
Kargir Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ümriye KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52858188072
Mehmet AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24212343786
1/2
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
152
248
3
1,090.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Osman ÖZSOY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 23585364602
13/39
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
152
249
4
3,920.00
1,276.61 Bahçeli
Kargir Ev
4,358.21 Bahçeli
Kargir Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Firdevs ÜLKER : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 23798357576
208/312
1,515.34 Bahçe
651.32 Bahçeli Ev
14/16
5/20
5/40
5/40
5/40
5/40
5/40
895.87 Zeytin
Tarlası
11,373.42 Tarla
3/40
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/120
1/120
1/120
1/120
1/120
1/120
2/5
1/5
3/20
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
166
Mehmet KONUK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 23690361190
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
152
250
5
2,645.00
167
Hasan AYGÜN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24305340630
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
153
256
1
935.00
168
Tahir DÜNDAR : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 25451302428
40/120
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
153
257
2
1,607.50
80/120
169
Mehmet AYGÜN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 24251342474
Muzaffer OTLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 61954079146
Mehmet SUNA : Halit oğlu
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
154
252
1
1,155.00
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
154
328
2
902.00
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
3/8
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
154
254
3
1,970.00
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Ahmet EREN : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 23750359150
Ali GÜNGÖR : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 26048282574
Ali GÜNGÖR : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 26048282574
Mahmut KARAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25886287994
Ali KARAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25898287548
2/8
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
154
411
4
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
154
412
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
154
1/2
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
Ali KARAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25898287548
Ali KARAMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25898287548
Ahmet MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 51070448414
Muzaffer ULAŞ : Mehmet Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24959318832
1/2
3154/366 Köyiçi
5
511/3665
13
L20-A-01-C-3
Tam
Köyiçi
13
178
Ahmet AYGÜN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24263342028
Tam
Köyiçi
179
Süleyman ÜLKER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23807357252
Mehmet KANIK : Mustafa oğlu
Tam
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
2,645.06 Bahçeli
Kargir Ev
988.06 Bahçeli
Kargir Ev
1,595.78 Bahçeli
Kargir Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçeli
Kargir Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,254.67 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
878.51 Bahçeli
Kargir Ev
2,039.66 Bahçeli
Kargir Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
784.89
834.61 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
5
773.93
795.94 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
331
6
500.00
724.93 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
154
332
7
1,005.00
1,054.78 Bahçeli Ev
Ve Dam
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
154
333
8
3,665.00
3,406.61 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-C-3
-
154
258
9
1,560.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-C-3
-
154
255
10
795.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
L20-A-01-C-3
-
154
329
11
1,328.00
Bahçeli
Kerpiç Ev Ve
Dam
Bahçe
0.00
Köyiçi
1,468.55 Bahçeli
Kerpiç Ev
861.22 Bahçeli
Kerpiç Ev Ve
Dam
1,176.43 Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
13
L20-A-01-C-3
-
155
289
1
302.50
359.44 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Halil YAVUZ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 58348205960
Şafahat YAVUZ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 58345206014
İzzet GÜNDÜZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 25631296486
Mehmet GÜNDÜZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 25640296194
Fatma ERGÜN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 15517669336
İzzet GÜNDÜZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 25631296486
Fatma ERGÜN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 15517669336
Perihan KARAKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49084514690
Halit ÖZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 24503334004
Ümmü ÖZER : Mustafa kızı
1/2
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
290
2
975.00
1,370.34 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
288
3
350.00
403.43 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
287
4
502.50
511.07 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
286
5
435.00
346.54 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
285
6
935.00
855.29 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
291
7
1,002.50
882.00 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
292
8
820.00
766.44 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
293
9
1,117.50
1,109.93 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
189
İsmet SUNA : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24800324104
Süleyman GÜNGÖR : Ali oğlu
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
283
10
972.50
975.73 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
190
Süleyman GÜNGÖR : Ali oğlu
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
284
11
315.00
424.58 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
191
Tufan SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25826289934
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
336
12
1,525.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
170
171
172
173
174
175
176
177
180
181
182
183
184
185
186
187
188
3/8
1/2
1/3
1/3
1/3
1,551.52 Ev
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
276
13
560.00
603.99 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
337
14
807.00
750.80 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
338
15
468.00
396.70 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
278
16
1,110.00
Bahçe Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
352/452
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
279
17
452.50
585.91 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
197
Ali Riza AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24248342548
Adem AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24197344228
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
Zahide KONUK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 23663362056
Ahmet MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 51070448414
Mustafa GÜNGÖR : Ali oğlu
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
281
18
932.50
957.13 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
198
Ayşe ŞEN : Veli kızı
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
282
19
205.00
184.89 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
199
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Hacer KOÇAMAN : Ahmet kızı
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
294
20
3,125.00
3,083.90 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
295
21
940.00
1,113.69 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa ÖZTÜRK : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 23915353696
Kadir ATSAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24719326824
Mustafa AYGÜN : Süleyman
T.C. Kimlik No: 24245342602
Fikret AYGÜN : Süleyman
T.C. Kimlik No: 24206343914
Mehmet Emin AKGÜN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 48037549550
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
İsmail ÖZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24497334264
Ali ÖZTÜRK : Hasan oğlu
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
296
22
582.50
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
155
300
23
2,575.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18-I-1-C
L20-A-01-C-3
-
156
422
1
498.40
539.16 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tam
18-I-1-C
L20-A-01-C-3
-
156
423
2
533.11
535.65 Arsa
Arsa
0.00
0.00
192
193
194
195
196
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
1/2
1,156.05 Bahçe Ev
100/452
659.81 Bahçe
2,496.77 Bahçeli Ev
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
156
305
3
950.00
933.61 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
156
304
4
305.00
313.28 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
156
302
5
2,005.00
1,961.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
156
303
6
1,420.00
1,425.28 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Fahriye ŞENHALLI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 36631929694
Muzaffer AYGÜN : Süleyman
T.C. Kimlik No: 24257342256
Sevinç TÜRCAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 24095347666
Sedat AYGÜN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24080348166
Mehmet ACAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25034316330
Yeliz ACAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 25031316494
Hatice SUNA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 23393371090
Mustafa KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23687361264
Ali ÜLKER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 23819356816
İsmet SUNA : Halit oğlu
T.C. Kimlik No: 24800324104
İbrahim ÖZER : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 24491334482
Mehmet ÖZER : İbrahim oğlu
Tam
Köycivarı
7
L20-A-01-C-3
-
156
120
7
2,780.00
2,525.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
18-I-1-C
L20-A-01-C-3
-
156
425
8
1,574.67
1,870.33 Arsa
Arsa
0.00
0.00
18-I-1-C
L20-A-01-C-3
-
156
424
9
1,238.27
1,334.46 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
157
301
1
852.50
893.37 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
158
280
1
230.00
185.93 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
159
297
1
2,002.50
1,631.02 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
160
298
1
830.00
959.37 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
14
L20-A-01-C-3
-
161
299
1
1,230.00
1,321.96 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
5
L20-A-01-C-3
-
162
102
1
1,000.00
1,046.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa KOCABOĞA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 42214543140
Hanım Ayşe SÖZÜER : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 57148245916
Mehmet ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25088314528
Cavit ÖZER : Mehmet oğlu
1/2
Yanık Tarla
6
L20-A-02-D-4
-
163
101
1
5,560.00
5,569.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
164
111
1
3,760.00
3,764.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
164
112
2
1,390.00
1,397.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1632/240
0
384/2400
384/2400
15/32
15/32
2/32
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Firdevs KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52834188874
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Ümriye KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52858188072
Firdevs KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52834188874
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Ümriye KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52858188072
İbrahim KOÇ : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 25751292474
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Hacer ULUSOY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 41776758948
Zeki KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25721293494
Penbe SEZGİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 25208310584
Neval AKDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49927486368
Ahmet KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25730293102
Raşit YAVUZ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 58342206178
Hava Ana YILDIZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 25973285056
Mustafa KOÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 25724293330
Aysel ÜNLÜ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 34010017062
Servet KOÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 25712293786
Zahide ŞAHİN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 23212613684
Vahide DAYIOĞLU : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 13378994352
Gül YAVUZ : Raşit kızı
T.C. Kimlik No: 58360205504
Zeki KOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25721293494
Şafahat YAVUZ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 58345206014
Hüseyin KONUK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23657362284
Firdevs KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52834188874
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Faruk KULAK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56026082100
Mehmet ATSAN : Enver oğlu
T.C. Kimlik No: 24710327196
Halil SUNA : Halil oğlu
1/4
Fatma Ana SUNA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 59770158664
Kezban ÖZCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10654230180
Nimet SUNA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24788324592
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Hamide SUNA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24803324040
İbrahim SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24791324428
Dudu ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60427136560
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
165
110
1
23,260.00 23,411.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
165
109
2
20,270.00 20,439.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
166
106
1
960.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
166
107
2
4,650.00
4,744.40 Tarla Ve Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/100
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
167
104
1
5,870.00
5,872.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
167
105
2
2,070.00
2,134.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
167
108
3
5,070.00
5,077.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
5
L20-A-06-B-2
-
168
103
1
14,220.00 14,247.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
6
L20-A-06-B-2
-
169
114
1
12,060.00 12,056.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
Köycivarı
5
L20-A-06-B-2
-
170
113
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/4
1/4
1/4
2/4
1/4
966.99 Tarla
1/100
1/100
1/100
1/100
1/20
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
1/5
9/400
191/400
1/3
1/3
9,550.00
9,539.08 Tarla
1/16
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Penbe AKGÜN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 48031549778
Şadiye KOÇ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 25727293276
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Birgül DEMİR : Şerafettin kızı
T.C. Kimlik No: 57355239098
Mehmet GÜNDÜZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 25640296194
İzzet GÜNDÜZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 25631296486
Perihan KARAKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49084514690
Zeynep ATAMÖZER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 49255397756
Halil GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25622296778
Hilmi GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 25601297406
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
4/24
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4/24
4/24
4/24
1/4
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
171
173
1
980.00
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
172
169
1
1,650.00
Mehmet SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24824323312
Fatma Ana SUNA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 59770158664
Kezban ÖZCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10654230180
Nimet SUNA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24788324592
Hamide SUNA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24803324040
İbrahim SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24791324428
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Dudu ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60427136560
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Şadiye KOÇ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 25727293276
Birgül DEMİR : Şerafettin kızı
T.C. Kimlik No: 57355239098
Penbe AKGÜN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 48031549778
Mehmet AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24212343786
Fatma SUNA : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 24776324948
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Ali ÖZTÜRK : Hasan oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
173
167
1
1/16
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
174
168
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
175
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
Tam
Yukarı Mahalle
8
Tam
Yukarı Mahalle
Tam
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Ali ÜLKER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 23819356816
980.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,714.80 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8,610.00
8,887.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
1,520.00
1,534.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
135
1
1,220.00
1,208.03 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
175
134
2
5,270.00
5,270.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
176
149
1
420.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-06-B-2
-
176
136
2
1,030.00
1,020.18 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
L20-A-06-B-2
-
176
137
3
940.00
2,729.50 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
176
138
4
1,340.00
1,370.23 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
177
150
1
1,720.00
1,792.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
178
151
1
760.00
763.10 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
179
152
1
830.00
819.38 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
179
153
2
690.00
705.32 Kargir Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
179
154
3
950.00
1,023.65 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
179
155
4
2,620.00
2,711.78 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
179
156
5
810.00
1,762.93 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/12
1/12
1/12
1/16
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
4/24
4/24
4/24
4/24
435.22 Bahçe
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
248
Mustafa KANIK : Ali oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
180
139
1
2,520.00
2,521.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
249
Mustafa KANIK : Ali oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
180
140
2
1,010.00
1,119.81
Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
250
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
Ali KANIK : Mustafa oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
181
142
1
770.00
823.90 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
181
146
2
2,380.00
2,373.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
182
145
1
1,760.00
1,845.55 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Orhan ÖZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 24437336204
Orhan ÖZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 24437336204
Orhan ÖZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 24437336204
Orhan ÖZER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 24437336204
Halit ŞENGÜL : Mehmet oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
183
148
1
3,500.00
3,462.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
183
141
2
680.00
706.58 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
183
143
3
920.00
934.08 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
183
144
4
2,270.00
2,279.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
184
147
1
1,350.00
1,458.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
185
165
1
1,830.00
1,792.25 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
185
161
2
2,510.00
2,849.91 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
260
Fikret AYGÜN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24206343914
Süleyman AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24311340402
Halit ŞENGÜL : Mehmet oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
185
159
3
1,100.00
1,149.17 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
261
Halit ŞENGÜL : Mehmet oğlu
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
185
160
4
330.00
329.19 Bahçeli Ev
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
262
Süleyman AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24311340402
Fikret AYGÜN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24206343914
Hatice AYGÜN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24239342830
Hatice AYGÜN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24239342830
Fikret AYGÜN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 24206343914
Hatice AYGÜN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24239342830
Hatice AYGÜN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24239342830
Hatice AYGÜN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24239342830
Kezban ÖZCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10654230180
Fatma Ana SUNA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 59770158664
Nimet SUNA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24788324592
Hamide SUNA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24803324040
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
İbrahim SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24791324428
Dudu ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60427136560
Birgül DEMİR : Şerafettin kızı
T.C. Kimlik No: 57355239098
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Şadiye KOÇ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 25727293276
Penbe AKGÜN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 48031549778
Fatma Ana SUNA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 59770158664
Kezban ÖZCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10654230180
Nimet SUNA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24788324592
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
186
162
1
410.00
400.10 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
187
158
1
420.00
414.20 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
187
164
2
1,800.00
1,785.24 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
187
163
3
1,250.00
1,239.61 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
188
157
1
720.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
189
170
1
5,030.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
189
172
2
890.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-2
-
190
171
1
1,740.00
1,926.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
Yukarı Mahalle
8
L20-A-06-B-3
-
191
174
1
1,140.00
1,140.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yukarı Mahalle
7
L20-A-06-B-3
-
192
175
1
14,900.00 14,675.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
251
252
253
254
255
256
257
258
259
263
264
265
266
267
268
269
270
271
704.42 Bahçeli Ev
4,985.18 Tarla
913.36 Bahçeli Ev
1/16
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
4/24
4/24
4/24
4/24
1/16
1/16
1/24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/24
272
İbrahim SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24791324428
Dudu ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60427136560
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Hamide SUNA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24803324040
Birgül DEMİR : Şerafettin kızı
T.C. Kimlik No: 57355239098
Penbe AKGÜN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 48031549778
Şadiye KOÇ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 25727293276
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Mustafa AYGÜN : Mustafa oğlu
Tam
Karaoluk
13
L20-A-06-B-1
-
193
245
1
20,375.00 20,376.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
273
Mustafa AYGÜN : Mustafa oğlu
Tam
Karaoluk
13
L20-A-06-B-4
-
194
246
1
15,500.00 15,501.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
274
Kamil ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23975351656
Selim ÖZTÜRK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 23933353012
Rasim ÖZTÜRK : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 23930353176
Ayşe KANIK : Hüseyin kızı
1/2
Karaoluk
12
L20-A-06-B-4
-
195
244
1
22,625.00 22,682.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
12
L20-A-06-B-4
-
195
243
2
19,000.00 19,001.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet ÖZER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 24452335794
Nadire MUSALLI :
Tam
Karaoluk
12
L20-A-06-B-4
-
196
242
1
51,800.00 53,063.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
Karaoluk
13
L20-A-06-B-3
-
197
241
1
9,540.00
9,547.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
12
L20-A-06-B-3
-
197
238
2
3,000.00
3,001.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
13
L20-A-06-B-3
-
197
236
3
5,080.00
5,086.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
Karaoluk
13
L20-A-06-B-3
-
198
240
1
9,020.00
9,044.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
12
L20-A-06-B-3
-
199
237
1
8,040.00
8,241.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
12
L20-A-06-B-3
-
199
235
2
18,020.00 18,026.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
12
L20-A-06-B-3
-
199
234
3
3,020.00
3,029.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
Karaoluk
13
L20-A-06-B-3
-
200
239
1
2,960.00
2,961.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
Fahri ATSAN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 24689327876
Semiye TÜRKAY : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 56662262140
Halit ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24680328148
Adem ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24695327648
Muharrem ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24698327584
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Nadire MUSALI :
Adem ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24695327648
Semiye TÜRKAY : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 56662262140
Halit ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24680328148
Fahri ATSAN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 24689327876
Muharrem ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24698327584
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Nadire MUSALI :
Muharrem ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24698327584
Adem ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24695327648
Semiye TÜRKAY : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 56662262140
1/24
1/24
1/24
4/24
4/24
4/24
4/24
2/8
2/8
17/20
Vrs. İşt.
17/20
Vrs. İşt.
17/20
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Halit ATSAN : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 24680328148
Fahri ATSAN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 24689327876
Mehmet KONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 23690361190
Ali Riza AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24248342548
Enes Hasan UZUNER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58306446398
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
Sabri ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23951352448
İsmail ÖZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24497334264
Fatma ÖZER : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 24470335110
Osman SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25220310128
Ayşe ŞEN : Veli kızı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Tam
Karaoluk
13
L20-A-06-B-3
-
201
233
1
Tam
Karaoluk
13
L20-A-06-B-4
-
202
232
1
Tam
Karaduk
12
L20-A-06-B-4
-
203
231
1
Tam
Kirazlı
8
L20-A-06-C-2
-
204
204
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
205
400/1033 Kirazlı
6
L20-A-06-C-2
-
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
10,390.00 10,407.92 Tarla
7,220.00
Tarla
7,220.09 Ham Toprak Ham Toprak
Sayfa No : 16 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
216,900.00 211,255.7 Tarla
0
3,420.00 3,422.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
205
1
15,950.00 15,988.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
206
212
1
10,330.00 10,428.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
633/1033
Tam
Kirazlı
6
L20-A-06-C-2
-
206
211
2
10,190.00
10,196.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
6
L20-A-06-C-2
-
207
210
1
4,800.00
4,801.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İsmail SÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25835289642
Sabri ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23951352448
Kamil AYGÜN : Mehmet oğlu
Tam
Kirazlı
7
L20-A-06-C-2
-
207
209
2
13,900.00 14,106.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
7
L20-A-06-C-2
-
207
206
3
12,360.00 12,106.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
7
L20-A-06-C-2
-
208
207
1
7,300.00
7,304.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İsmail ÖZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24497334264
Mustafa AYGÜN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 24242342766
Zinet CAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 20138479868
Firdevs KAYA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52834188874
Mehmet ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25088314528
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Faruk KULAK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 56026082100
Süleyman AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24311340402
Zinet CAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 20138479868
İsmail ÖZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24497334264
Selahattin ÖZTÜRK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 23966351948
Hasan ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23993351072
Süleyman AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24311340402
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
Riza ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23990351136
Riza ÖZTÜRK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23990351136
Ayşe : Mustafa kızı
Tam
Kirazlı
7
L20-A-06-C-2
-
208
208
2
5,200.00
5,138.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
9
L20-A-06-B-3
-
209
179
1
63,300.00 63,319.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
9
L20-A-06-B-3
-
209
180
2
24,050.00 24,097.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Yukarı Mahalle
9
L20-A-06-B-3
-
210
176
1
13,450.00 13,470.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Yukarı Mahalle
9
L20-A-06-B-3
-
210
177
2
28,100.00 28,103.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
211
184
1
37,900.00 37,460.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
211
185
2
18,850.00 20,058.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10000/46 Kirazlı
300
36300/46
300
Tam
Yukarı Mahalle
9
L20-A-06-C-2
-
211
187
3
46,300.00 47,874.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
L20-A-06-C-2
-
212
178
1
65,550.00 66,052.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
212
186
2
21,650.00 22,185.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
212
188
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
8
L20-A-06-C-2
-
212
202
4
133,600.00 133,235.5 Tarla
4
10,200.00 10,654.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/8
Yukarı Mahalle
9
L20-A-07-A-4
-
213
181
1
85,200.00 85,316.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Seher YILDIZLAR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 48250542246
Kemal AKİŞ : Mustafa oğlu
1/20
Ayla AKİŞ : Mehmet Selim kızı
T.C. Kimlik No: 55753291984
Alev AKİŞ : Mehmet Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 55768291474
Figen ÇORUH : Mehmet Selim kızı
T.C. Kimlik No: 32122866684
3/40
1/4
1/4
1/4
5/20
3/40
3/40
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Yıldırım AKİŞ : Mehmet Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 55747292102
Serkan YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48202543840
Ali Vahit CAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 38311873396
Osman GÜMÜŞ : Selahittin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 22895387486
Nevnihal İGAN : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 27824011364
Soner YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544218
Faik YILDIZLAR : Üstün oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544090
Yıldız GÜMÜŞ KARAMAN : Selahittin Hilmi kızı
T.C. Kimlik No: 43192000380
Müjdat GÜMÜŞ : Selahattin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 30412337968
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
Ahmet GÜMÜŞ : Selahittin Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 22892387540
Mazhar CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38329872732
Sabriye KUZUCU : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 26768258330
Süleyman CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38323872950
Güner CAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38320873004
Sarper Uğur CAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 38308873460
Birgül ÖZSOY : Faik kızı
T.C. Kimlik No: 57385237842
Yusuf AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24320340110
Yusuf AYGÜN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 24320340110
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 17 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/40
2520/6
400
Vrs. İşt.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
182
2
45,500.00 47,386.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
183
3
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
189
4
Elma
Bahçesi
Tarla
0.00
Yusuf AYGÜN : Musatafa
T.C. Kimlik No: 24320340110
Maliye Hazinesi :
13,350.00 13,448.30 Elma
Bahçesi
68,750.00 69,215.83 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
213
195
5
30,950.00 30,990.30 Ham Toprak Ham Toprak
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
Mehmet Emin AYGÜN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 24236342994
Mehmet ULAŞ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 24974318312
Mehmet ULAŞ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 24974318312
Ali ATSIZ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25091314454
Emine ATSAN : Halit oğlu
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
213
190
6
16,700.00 16,951.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
11
L20-A-06-C-2
-
213
191
7
5,600.00
6,037.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
213
326
8
5,300.00
5,392.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-06-C-2
-
213
327
9
33,900.00 33,911.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
192
10
52,100.00 54,522.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
324
11
63,250.00 61,403.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ahmet EREN : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 23726359962
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Kezban ÖZCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10654230180
Fatma Ana SUNA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 59770158664
Nimet SUNA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 24788324592
Hamide SUNA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24803324040
İbrahim SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24791324428
Dudu ÖZKAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60427136560
Zeki SUNA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24797324200
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
325
12
9,076.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
193
13
72,200.00 72,343.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
213
197
14
14,250.00 14,316.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,950.00
1/16
1/24
1/24
1/24
1/24
1/24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Çamurhamamı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 18
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4/24
322
Halit SUNA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 24818323540
Şadiye KOÇ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 25727293276
Birgül DEMİR : Şerafettin kızı
T.C. Kimlik No: 57355239098
Penbe AKGÜN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 48031549778
Maliye Hazinesi :
Tam
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
214
198
1
4,220.00
4,252.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
323
Şerife AYGÜN : İbrahim oğlu
1/6
Kirazlı
9
L20-A-07-D-1
-
215
199
1
3,950.00
3,979.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet ÖZER : İbrahim oğlu
1/6
Hüseyin ÖZER : İbrahim oğlu
2/6
Osman ÖZER : İbrahim oğlu
2/6
324
Salihli Belediyesi :
Tam
Kirazlı
8
L20-A-07-D-4
-
216
201
1
540.00
541.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
325
Mustafa Remzi ÇIĞLI : İbrahim Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 18965304668
Hava Semiha ÇIĞLI : İbrahim Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 41716560044
Ahmet ÇIĞLI : İbrahim Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 47044382440
Mehmet ÇIĞLI : İbrahim Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 47053382158
Kamu Orta Malı
750/3097 Karaoluk
10
L20-A-06-C-3
-
217
365
1
309,700.00 309,154.4 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
L20-A-06-C-3
-
217
214
2
Mera
0.00
0.00
Tam
Karaoluk
10
L20-A-06-C-3
-
217
366
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaoluk
10
L20-A-06-C-3
-
217
367
4
76,300.00 75,143.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
329
Salih ÇIĞLI : İbrahim Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 47047382386
İsmail ÇIĞLI : İbrahim Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 47050382212
Maliye Hazinesi :
399,020.00 395,858.4 Mera
2
78,250.00 77,531.05 Tarla
Tam
Karaduk
10
L20-A-06-C-3
-
217
220
5
21,100.00
21,462.57 Ham Toprak Ham Toprak
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
330
Maliye Hazinesi :
Tam
Karaduk
12
L20-A-06-C-4
-
218
229
1
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
331
Karaoluk
12
L20-A-06-C-3
-
218
228
2
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Karaduk
10
L20-A-06-D-3
-
219
221
1
2,940.00
2,942.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Karaduk
10
L20-A-06-D-3
-
220
222
1
9,630.00
9,676.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
334
Vahit Özgür BALCI : Ali Yıldırım oğlu
T.C. Kimlik No: 21863421726
Hayzer BALCI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21881421142
Ali ÜLKER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 23819356816
Ali ÜLKER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 23819356816
Salihli Belediyesi :
538,000.00 539,259.0 Ham Toprak Ham Toprak
6
57,500.00 57,506.67 Tarla
Tarla
Tam
Karadut
11
L20-A-11-B-1
-
221
215
1
10,660.00 10,713.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
335
Salihli Belediyesi :
Tam
Karadut
11
L20-A-11-B-2
-
222
216
1
2,480.00
2,482.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
336
Salihli Belediyesi :
Tam
Karaduk
11
L20-A-11-B-1
-
223
217
1
1,700.00
1,702.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
337
Salihli Belediyesi :
Tam
Karaduk
11
L20-A-11-B-1
-
224
218
1
7,230.00
7,230.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
338
Salihli Belediyesi :
Tam
Karaduk
5
L20-A-11-B-1
-
225
223
1
4,390.00
4,395.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
339
Salihli Belediyesi :
Tam
Karaduk
5
L20-A-11-B-1
-
226
224
1
7,420.00
7,426.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
326
327
328
332
333
4/24
4/24
4/24
750/3097
750/3097
847/3097
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Murat BİBEROĞLU
Aydın ÇETİNKAYA
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü