TKGM
ASKI İLAN CETVELİ
İli: Manisa
Sazlı
K21b25c
108
126 Tarla
Sazlı
K21b25c
108
126 Tarla
Dumanlar Mah.SELENDİ
Sazlı
K21b25c
108
126 Tarla
Dumanlar Mah.SELENDİ
Sazlı
K21b25c
108
126 Tarla
Sazlı
K21b25c
108
135 Tarla
Ayşe KIZILDAŞ: Mustafa kızı
8/18
8/18
1/18
1/18
2/3
1/3
Sazlı
K21b25c
108
135 Tarla
Adil KIZILDAŞ: Mustafa oğlu
Tam
Sazlı
K21b25c
108
144 Tarla
1024.85
163.98
7.6
Dumanlar Mah.SELENDİ
Adil KIZILDAŞ: Mustafa oğlu
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
Tam
1/2
1/2
Sazlı
K21b25c
108
148 Tarla
1578.44
252.55
7.6
Dumanlar Mah.SELENDİ
Sazlı
K21b25c
108
157 Tarla
2524.8
403.97
7.6
Dumanlar Mah.SELENDİ
Sazlı
K21b25c
108
188 Tarla
5217.64
834.82
9.02
Dumanlar Mah.SELENDİ
Sazlı
K21b25c
108
200 Tarla
8056.19
1288.99
13.92
Dumanlar Mah.SELENDİ
Sazlı
K21b25c
110
224.38
35.9
7.6
Dumanlar Mah.SELENDİ
Hurşitler
K21b25c
115
54 Tarla
31621.67
5059.47
54.64
Dumanlar Mah.SELENDİ
Hurşitler
K21b25c
115
58 Tarla
18501.93
2960.31
31.97
Dumanlar Mah.SELENDİ
Kireç ocağı
K22a21d
117
17 Tarla
38174.66
6107.95
64.97
Dumanlar Mah.SELENDİ
Kireç ocağı
K22a21d
117
17 Tarla
Erol KIZILDAŞ:Mustafa oğlu
Özlem KANYILMAZ: Bayram Kızı
Tamer KANYILMAZ: Bayram oğlu
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Döndü KIZILDAŞ:Ahmet kızı
Erol KIZILDAŞ:Mustafa oğlu
Erol KIZILDAŞ:Mustafa oğlu
Erol KIZILDAŞ:Mustafa oğlu
Erol KIZILDAŞ:Mustafa oğlu
Adil KIZILDAŞ: Mustafa oğlu
Erol KIZILDAŞ:Mustafa oğlu
Döndü GÖKDUMAN:Nurullah kızı
Ersan DURSUN: Aziz oğlu
Hissesi
Parsel
No
Cinsi
Ada No
Yüzölçümü
(m2)
Sahife No: 1
Manisa Kadastro Müdürlüğü KulaHizmet Yeri
M.Gayrı ayni
Emlak Vergisi
Tahakkuk
Haklar, Şerhler,
Beyan/takdir Edilen ettirilen Harç İlandan Önceki
Beyanlar ,Rehinler Değer
(TL)
itirazın Sonucu Adresi
Pafta no
Adı,Soyadı,Baba Adı
Adil KIZILDAŞ: Mustafa oğlu
2
Mahalle/Köy : Dumanlar
Sokak veya
Mevkii
S.NO
1
İlçesi: Selendi
43427.25
6948.36
75.04
Düşünceler
Dumanlar Mah.SELENDİ
Dumanlar Mah.SELENDİ
18180.69
2908.91
31.42
Dumanlar Mah.SELENDİ
Dumanlar Mah.SELENDİ
1 2 Katlı yığma ev ve arsası
Dumanlar Mah.SELENDİ
TC NO: 505****9580
TC NO: 506****9320
TC NO: 624****5716
TC NO: 623****6540
TC NO: 506****9038
TC NO: 505****9644
TC NO: 505****9580
TC NO: 505****9580
TC NO: 506****9320
TC NO: 506****9320
TC NO: 506****9320
TC NO: 506****9320
TC NO: 505****9580
TC NO: 506****9320
TC NO: 633****2992
TC NO: 523****1800
İşbu 11 adet taşınmaz Selendi Kadastro Mahkemesinin 31.07.2013 tarih ve 2007/913 Esas sayılı müzekkeresine istinaden davalı olmadığı anlaşıldığından olağan yollarla kadastrosunun tamamlanması amacı ile ilan edilmiştir.
NOT:
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. …./12/2014
1) Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların …/…/20… tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SELENDİ Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Kadastro Müdürü
3) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü(kula hizmet yeri) ve Muhtarlıklara asılmıştır.
Hanifi SİTEMOĞLU
Yt. Kadastro üyesi
Kontrol müh/Fen Kont.Mem.
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
4) kadastro Kanunun 11 nci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Ders Aletleri Yapım Merkezi
Döner Sermaye İşletmesi tarafından bastırılmıştır.
Kd.3 Ambar Stok No: 144
Download

Selendi İlçesi Dumanlar Mahallesi Askı İlanı