Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
Sayfa No : 1 / 30
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
11
K19-C-15-D-3
-
101
273
1
9,695.00 10,188.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-15-D-3
-
101
274
2
23,100.00 36,071.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
11
K19-C-20-A-2
-
101
661
3
91,375.00 82,272.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
Ramazan GEZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32960052614
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Ali TÜRKYILMAZ : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 49372486586
Halil TÜRKYILMAZ : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 49384486130
Hatice URHAN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 61573079794
Saniye URHAN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 49348506010
Yılmaz TÜRKYILMAZ : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 49381486294
Şevket TÜRKYILMAZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49402485534
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-15-D-3
-
101
660
4
1,143.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-15-D-3
-
101
610
5
10,562.00 10,735.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
611
6
35,738.00 34,158.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
609
7
8,075.00 11,662.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Hatice YILMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48553780628
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-15-D-3
-
101
608
8
1,620.00
1,437.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-15-D-3
-
101
612
9
342.00
357.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10
Ramazan GEZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32960052614
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
613
10
49,858.00 47,726.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
581
11
5,128.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
582
12
40,925.00 35,974.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
293
13
11,900.00
11,034.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
292
14
4,170.00
6,212.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
291
15
4,170.00
5,743.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
290
16
27,540.00 21,756.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
11
K19-C-20-A-2
-
101
289
17
28,000.00 29,930.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
288
18
64,000.00 63,776.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
287
19
53,810.00 46,640.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20
Süleyman GEZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32963052550
Gülten YILDIRIM : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21545433276
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Durmuş SEYREK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 17606546320
Saadet GÜNDÜZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29177178114
Salihli - Tekelioğlu Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
294
20
3,660.00
6,433.74 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
21
Salihli - Tekelioğlu Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
302
21
3,660.00
1,429.73 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22
Kutluay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21947419816
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Kutluay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21947419816
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Yılmaz TÜRKYILMAZ : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 49381486294
Ali TÜRKYILMAZ : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 49372486586
Saniye URHAN : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 49348506010
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
301
22
4,330.00
5,025.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
300
23
20,670.00 21,131.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
299
24
4,084.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
298
25
22,360.00 21,067.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
297
26
20,670.00 19,293.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
296
27
10,355.00 10,008.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/20
11
K19-C-20-A-2
-
101
295
28
41,555.00 41,245.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
2
3
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
23
24
25
26
27
28
3/20
3/20
3/20
3/20
5/20
1,125.00
5,375.00
1/2
4,330.00
3/20
3/20
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hatice ÇİTİL : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 61573079794
Halil TÜRKYILMAZ : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 49384486130
Şevket TÜRKYILMAZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49402485534
Saadet GÜNDÜZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29177178114
Durmuş SEYREK : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 17606546320
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Gülten YILDIRIM : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21545433276
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Mehmet AKGÖL : Hasan oğlu
3/20
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Mehmet AKGÖL : Hasan oğlu
1/2
38
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/20
5/20
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
286
29
13,410.00
17,133.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
285
30
59,040.00 59,175.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
11
K19-C-20-A-2
-
101
284
31
33,500.00 30,584.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
283
32
33,960.00 30,871.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
282
33
8,700.00
8,707.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
281
34
8,700.00
9,887.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
101
280
35
18,900.00 18,104.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
11
K19-C-20-A-2
-
101
652
36
206,793.00 208,192.6 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K19-C-20-A-2
-
101
650
37
10,833.00 10,266.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
101
649
38
3,437.00
3,349.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
39
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
101
651
39
7,312.00
6,730.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
40
Gülşen AKGÖL : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21761426076
Kerziban SEZEN : Halil kızı
1/7
11
K19-C-20-B-1
-
101
179
40
279,250.00 268,453.5 Tarla
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Rukiye KILINÇ : Ali kızı
8/224
Nesrin İŞBECER : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 63268042236
Nuri KAYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 45925619944
Mehmet KAYA : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 45895620964
Bedia KAYA : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 34208011278
Mahmut YILDIRIM : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 35371971680
Fadime ÖRNEK : Kerim kızı
T.C. Kimlik No: 36925920062
Hikmet SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21395438230
Nuri SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21401438070
Ayşe KARABACAK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 39406837392
Hatice BÜYÜKÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32161756304
Murat BÜYÜKÇETİN : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 32131757324
Aysel BÜYÜKÇETİN : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 32152756696
İbrahim KARACA : Ali oğlu
3/68
11
K19-C-20-B-1
-
101
416
41
17,563.00 17,136.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K19-C-20-B-1
-
101
417
42
17,562.00 18,243.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Hatice BÜYÜKÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32161756304
1/2
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
101
833
43
98,200.00 98,727.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
978/1920
0
11
K19-C-20-B-1
-
101
966
44
98,184.00 94,274.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
41
42
43
44
1/2
1/2
1/2
8/224
4/224
6/224
6/224
5/68
26/238
65/238
23/238
28/238
2/8
3/8
3/8
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Murat BÜYÜKÇETİN : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 32131757324
Aysel BÜYÜKÇETİN : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 32152756696
Mehmet Fatih KUYUCUOĞLU : Tevfik Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 55108313736
Sadef YILDIRIM : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 21554432994
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Mehmet Ali AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21770425794
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Hasan KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21200444760
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Lütfü ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21911421012
Hasan KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21200444760
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Lütfü ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21911421012
Hatice PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21050449724
Süleyman BİLİM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20231477006
Mehmet Ali BİLİM : Ali oğlu
1467/192
00
1467/192
00
711/2400
Fadime KAHYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56881050610
Ali Riza BİLİM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20237476898
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Hasan KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21200444760
Elif AKTAŞ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 21671429068
Keziban AKTAŞ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21674428914
Mustafa ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20177478860
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Keziban AKTAŞ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21674428914
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
1/5
58
45
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/2
1/2
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8,010.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,544.00
5,437.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
48
5,544.00
4,853.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
898
49
5,544.00
5,257.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
101
899
50
5,544.00
5,247.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
101
900
51
5,544.00
4,667.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-1
-
101
901
52
5,544.00
4,991.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K19-C-20-B-1
-
101
902
53
5,544.00
5,676.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
101
903
54
5,544.00
5,426.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4598/147
85
5195/147
85
960/1478
5
4032/147
85
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
101
904
55
14,785.00 12,658.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18
K19-C-20-B-1
-
101
973
56
390.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
101
961
57
2,234.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
101
960
58
974.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
59
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
101
959
59
402.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60
Gülten HACISALİHOĞLU : Yusuf İzzettin kızı
T.C. Kimlik No: 19496731572
İbrahim KARACA : Ali oğlu
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
101
259
60
235.00
2,761.06 Ev,Dam,Bah
çe
962.83 Ev,Dam,Bah
çe
389.53 Ev,Dam,Bah
çe
249.95 Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
13
K19-C-20-B-1
-
101
190
61
2,120.00
2,158.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
61
11
K19-C-20-B-1
-
101
967
45
Tam
1
K19-C-20-B-1
-
101
895
46
7,613.00
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
101
896
47
1/3
11
K19-C-20-B-1
-
101
897
11
K19-C-20-B-1
-
101
11
K19-C-20-B-1
-
11
K19-C-20-B-1
Tam
11
Tam
1/2
196,366.00 188,338.9 Tarla
1
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/5
1/5
1/5
1/5
1/4
1/4
2/4
378.53 Arsa
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
Sultan KARACA : İbrahim kızı
1/2
Ali Osman BİLİM : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20321474014
11/20
Nebi BİLİM : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20324473960
Süleyman BİLİM : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20318474188
İsmail GÜLER : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 47113580234
3/10
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
11
K19-C-20-B-1
-
101
189
62
18
K19-C-20-B-1
-
101
257
63
715.00
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
101
256
64
2,445.00
Hikmet SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21395438230
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Nuri SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21401438070
Hatice YILMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48553780628
Halil İbrahim :
1/3
11
K19-C-20-B-1
-
101
188
65
11
K19-C-20-B-4
-
101
304
66
131,000.00
11
K19-C-20-B-4
-
101
393
67
Hanife : Halil İbrahim kızı
1/3
Mehmet : Halil İbrahim oğlu
1/3
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
İlhami KEKEÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20633463614
Selami KEKEÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20636463550
Yüksel KARAGÖL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21272442374
Veli KARAYEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21269442448
Nazire KARATAŞ AKGÖL : Fevzi kızı
T.C. Kimlik No: 21749426432
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Tahsin BABACAN : Şadi oğlu
T.C. Kimlik No: 21572431702
Ali BİLİM : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 20222477398
Süleyman BİLİM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20231477006
İlhami KEKEÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20633463614
Selami KEKEÇ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20636463550
Vahide EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20678462184
Yüksel KARAYEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21272442374
3/6
11
K19-C-20-B-4
-
101
392
11
K19-C-20-B-4
-
101
11
K19-C-20-B-4
-
11
K19-C-20-A-3
12
K19-C-20-A-3
Niteliği
Eski
Yeni
16,500.00 17,601.73 Tarla
Tarla
Sayfa No : 4 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Koyun Ağılı
Ve Boşluğu
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
141,343.4 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,150.00
1,989.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
68
6,600.00
6,833.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
391
69
8,700.00
8,764.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
101
390
70
28,900.00 28,579.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
101
389
71
69,200.00 68,754.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
101
669
72
67,520.00 67,174.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
733.79 Ev,Dam,Bah Ev,Dam,Bah
çe
çe
3/20
2,518.09 Koyun Ağılı
Ve Boşluğu
26,625.00 27,544.68 Tarla
2/3
1/3
16/24
1/3
9/48
15/48
25/28
9/224
15/224
1/2
3/16
5/16
32/448
32/448
3/448
3/448
58/448
192/448
128/448
47/448
120/448
100/6752
100/6752
6000/675
20
3/448
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
3/448
73
Veli KARAYEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21269442448
Bülent EREFE : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20819457444
Ramazan KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21314440986
Atike KARAYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Saadet GÜNDÜZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 29177178114
Etibank A.Ş. :
7966/945
28
3193/675
20
24463/94
528
Tam
11
K19-C-20-A-3
-
101
495
73
74
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-A-2
-
102
177
75
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
11
K19-C-20-A-2
-
103
76
Nuri SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21401438070
Süleyman SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21437436842
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/2
13
K19-C-20-A-2
-
Tam
11
K19-C-20-B-1
2/8
11
79
Hatice BÜYÜKÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32161756304
Murat BÜYÜKÇETİN : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 32131757324
Aysel BÜYÜKÇETİN : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 32152756696
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
80
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
81
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
47/448
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
3,620.00
3,951.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
614
1
1,980.00
1,960.42 Mera
Mera
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
103
615
2
3,140.00
2,445.80 Mera
Mera
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
104
616
1
3,085.00
3,057.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-1
-
104
617
2
9,950.00 10,135.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11
K19-C-20-B-1
-
104
618
3
5,965.00
5,720.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-1
-
104
606
4
3,460.00
3,630.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-1
-
104
607
5
4,040.00
3,567.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
183
6
8,000.00
7,818.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
83
Hikmet SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21395438230
İbrahim AKGÖL : Fevzi oğlu
T.C. Kimlik No: 21746426596
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
184
7
4,000.00
4,351.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
84
Maliye Hazinesi :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
185
8
1,120.00
1,138.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
85
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
627
9
702.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
86
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
628
10
1,554.00
1,577.65 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
630
11
1,547.00
1,446.81 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
88
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
629
12
974.00
672.21 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
89
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
631
13
824.00
846.46 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
90
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
632
14
1,404.00
1,467.41 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
646
15
1,010.00
984.46 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
92
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Mehmet Ali KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20396471574
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
645
16
8,130.00
585.08 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
93
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
633
17
990.00
965.46 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
94
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Hatice BÜYÜKÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32161756304
Murat BÜYÜKÇETİN : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 32131757324
Aysel BÜYÜKÇETİN : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 32152756696
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
634
18
1,240.00
1,283.67 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/8
11
K19-C-20-B-1
-
104
964
19
4,406.00
5,185.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
11
K19-C-20-B-1
-
104
623
20
10,625.00 10,908.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
1/8
11
K19-C-20-B-1
-
104
965
21
13,219.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
77
78
82
87
91
95
96
97
1/2
3/8
3/8
721.00 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
Tarla
3/8
3/8
12,560.11 Tarla
1/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
5/8
Tam
12
K19-C-20-B-1
-
104
655
22
Ömer İPEK : Sait Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31978239956
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Elif ŞENER : Ali Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 21896421564
Hikmet KERSE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20507467854
Özcan ŞENER : Cengiz oğlu
T.C. Kimlik No: 21890421782
Cennet AKGÖL : Mustafa kızı
Tam
12
K19-C-20-B-1
-
104
654
Tam
12
K19-C-20-B-1
-
104
Tam
12
K19-C-20-B-1
-
Tam
13
K19-C-20-B-1
42/96
13
Mustafa AKTAŞ : Turğut oğlu
T.C. Kimlik No: 21662429350
Mehmet ŞENER : Ali oğlu
Tam
7/96
Cennet AKGÖL : Mustafa kızı
54/96
Mehmet ŞENER : Ali oğlu
7/96
Mehmet ŞENER : Ali oğlu
7/96
Mehmet ŞENER : Ali oğlu
7/96
Mehmet ŞENER : Ali oğlu
14/96
Mustafa AKTAŞ : Turğut oğlu
T.C. Kimlik No: 21662429350
Mustafa AKTAŞ : Turğut oğlu
T.C. Kimlik No: 21662429350
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Mehmet : Ali oğlu
Zeynep : Ali kızı
3/80
İbrahim : Ali oğlu
3/80
Osman : Süleyman oğlu
6/80
İbrahim : Süleyman oğlu
6/80
İbrahim PEKKARA : Süleyman oğlu
10/320
Osman PEKKARA : Süleyman oğlu
10/320
İbrahim KARACA : Ali oğlu
5/320
Fatma ÇETİN : Mustafa kızı
5/320
Fatma ÇETİN : Mustafa kızı
12/320
Mustafa ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20177478860
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
5/320
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/8
4,935.00
5,388.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
23
63,050.00 61,006.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
197
24
22,250.00 23,248.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104
193
25
16,750.00 16,084.44 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
104
194
26
6,250.00
7,151.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-1
-
104
199
27
5,370.00
5,937.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
K19-C-20-B-1
-
104
200
28
2,080.00
2,810.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
K19-C-20-B-1
-
104
222
29
2,300.00
2,699.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
201
30
2,250.00
2,358.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-1
-
104
831
31
720.00
773.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
13
K19-C-20-B-2
-
104
832
32
2,150.00
2,249.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
K19-C-20-B-2
-
104
203
33
5,370.00
3,105.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
54/96
2/12
9/12
3/80
24/320
1/64
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Müslüme ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Zeynep EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 20957452868
Meryem UYSAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Sadef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Riza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Abdil KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21317440822
Mehmet Ali KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20396471574
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Atike KARAYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Mehmet AKGÖL : Hasan oğlu
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Doğan ŞENER : Kutluay oğlu
T.C. Kimlik No: 21899421400
Mehmet Ali KUYUCU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20282475358
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
40/80
Vrs. İşt.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
865
34
1,123.00
1,112.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
866
35
625.00
554.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
867
36
234.00
257.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
13
K19-C-20-B-2
-
104
868
37
234.00
196.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
869
38
234.00
183.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
870
39
234.00
238.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
13
K19-C-20-B-2
-
104
504
40
2,812.00
2,993.67 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
505
41
1,406.00
1,448.89 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
871
42
234.00
193.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
872
43
234.00
206.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Dudu KUYUCU : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 20285475294
Gönül KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21851423084
Ahmet KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21197444866
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Ahmetli - Kendirlik Köyü Tüzel Kişiliği :
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
873
44
234.00
230.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
506
45
703.00
648.12 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
507
46
352.00
344.56 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
955
47
92.00
95.03 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
13
K19-C-20-B-2
-
104
956
48
260.00
357.90 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
K19-C-20-B-2
-
104
874
49
234.00
231.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-2
-
104
1249
50
493.00
500.91 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hafize AKGÖL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21743426650
Elif EREFE : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 20699461456
Özlem AKTAŞ : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 21605431204
Ayşe AKGÖL : Osman kızı
77/177
13
K19-C-20-B-2
-
104
1246
51
17,046.00 17,846.40 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
25/177
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
198
52
11,500.00
10,727.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
196
53
35,500.00 35,885.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-2
-
104
969
54
11,500.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
12
K19-C-20-B-2
-
104
622
55
60,937.00 60,295.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
132
Cennet ÖZDEMİR : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 51316440790
Hatice YILMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48553780628
İbrahim AKGÖL : Fevzi oğlu
T.C. Kimlik No: 21746426596
Özcan ŞENER : Cengiz oğlu
T.C. Kimlik No: 21890421782
Cengiz ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21950419742
Tolay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21944419970
Kutluay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21947419816
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
653
56
890.00
860.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
133
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
621
57
3,562.00
3,476.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
134
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
658
58
3,125.00
3,632.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
135
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
659
59
12,005.00 12,975.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
424
60
10,700.00 11,755.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5000/148
18
9818/148
18
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
626
61
14,818.00
13,889.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
138
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Mehmet Ali KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20396471574
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
12
K19-C-20-B-2
-
104
625
62
342.00
1,052.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
139
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
643
63
7,000.00
5,783.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
140
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
12
K19-C-20-B-2
-
104
644
64
8,130.00
7,991.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
141
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
104
427
65
15,130.00
14,399.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali Riza BİLİM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20237476898
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
975
1
389.00
425.28 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
136
137
142
12/80
12/80
12/80
12/80
1/5
Tam
Tam
25/177
25/177
25/177
11,141.45
Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
1/3
1/3
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ramazan KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21314440986
Kazım AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21767425868
Mehmet Ali AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21770425794
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
976
2
413.00
379.19 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
981
3
238.00
215.98 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
18
K19-C-20-B-2
-
105
244
4
2,310.00
Ev,Dam
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yaşar AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21773425630
Kazım AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21767425868
Mustafa AKGÖL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21794424902
Yaşar AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21773425630
Abdil KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21317440822
Kazım AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21767425868
Abdil KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21317440822
Atike KARAYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Cevdet KUYUCU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20279475422
Ahmetli - Kendirlik Köyü Tüzel Kişiliği :
1/3
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
982
5
70.00
63.55 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
979
6
328.00
327.30 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
978
7
348.00
367.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
980
8
70.00
50.01 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
105
977
9
358.00
402.20 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
105
974
10
346.00
363.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
106
245
1
265.00
257.62 Kahvehane
Kahvehane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
107
249
1
565.00
628.93 Cami
Cami
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
154
Ali KUTLUCAN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 41399052812
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
108
844
1
1,922.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
155
İbrahim KEKEÇ : İbrahim oğlu
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
108
845
2
508.00
1,957.01 Ev Ve
Dam,Arsa
496.89 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
156
İbrahim KEKEÇ : İbrahim oğlu
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
109
262
1
455.00
453.03 Ev,Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
157
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
109
261
2
350.00
366.97 Ev,Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
158
Hasan KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21299441428
Ramazan ÇETİN : Yusuf oğlu
330/740
18
K19-C-20-B-1
-
109
260
3
740.00
753.92 Ev,Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
330/740
159
Hasan ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20183478632
İbrahim ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20204477972
Ali KARACA : Mehmet oğlu
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
110
258
1
745.00
764.46 Ev,Dam
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
160
Mustafa SEZEN : Kerim oğlu
1/6
12
K19-C-20-A-3
-
111
382
1
516.00
362.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Mehmet : Halil İbrahim oğlu
1/6
Halil İbrahim :
1/3
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Fehime TÜRK : Hasan kızı
1/2
12
K19-C-20-A-3
-
111
818
2
1,661.00
1,666.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K19-C-20-A-3
-
111
384
3
4,450.00
4,364.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Raziye ORUÇ : Hasan kızı
3/28
Mihriban YILDIZ : Hasan kızı
3/28
Cennet ORDU : Hasan kızı
3/28
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
3/28
12
K19-C-20-A-3
-
111
385
4
11,068.00
10,610.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
161
162
163
2,310.20 Ev,Dam
Bahçe
1/3
80/740
1/3
3/16
5/16
8/28
3/28
5/28
1/2
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
164
165
166
167
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Ali BİLİM : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 20222477398
Hasan KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21299441428
Ramazan KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21314440986
Ali Riza BİLİM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 20237476898
Etibank A.Ş. :
3/16
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
5/16
885/3046
12
K19-C-20-A-3
-
111
662
5
Tam
12
K19-C-20-A-3
-
111
493
6
Yüksel KARAYEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21272442374
Veli KARAYEL : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 21269442448
Hasan KARAYEL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21299441428
Elif AKTAŞ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 21671429068
Atike KARAYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
Ufuk ÇARK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 38284874734
Zehra CANDAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 29848356780
Hamide EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 20852456350
Ayşe ŞAŞMAZ : Mahmut kızı
474/3150
0
474/3150
0
4940/315
00
8850/315
00
16762/31
500
260/1560
12
K19-C-20-A-3
-
111
667
12
K19-C-20-B-4
-
111
İsmahan KERSE : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 20378472148
Sevgi KERSE : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 20375472202
257/1560
257/15
60
257/15
60 Vrs.
İşt.
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
30,460.00 30,557.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
50.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
31,500.00 30,951.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
672
8
148,308.00 149,051.4 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
111
671
9
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
58,200.00 61,114.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
58,400.00 58,060.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
391/3046
885/3046
885/3046
107/1560
50.00
107/1560
1/5
5/30
168
Etibank A.Ş. :
169
Celal SEZEN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21416437570
Etibank A.Ş. :
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
112
914
1
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
112
482
2
524/584
12
K19-C-20-B-4
-
112
674
3
172
Gülşen AKGÖL : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21761426076
Reşat ÇAKMAK : Zahir oğlu
T.C. Kimlik No: 54091431052
Etibank A.Ş. :
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
112
673
4
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
173
Mehmet ŞENER : Ali oğlu
Tam
13
K19-C-20-B-4
-
112
214
5
7,370.00
7,334.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
174
Hikmet SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21395438230
Nuri SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21401438070
Mehmet Ali AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21770425794
Ayşe KERSE : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 21833423668
Salihli - Tekelioğlu Köyü Tüzel Kişiliği :
1/2
12
K19-C-20-B-4
-
112
915
6
56,230.00 61,716.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
13
K19-C-20-B-4
-
113
213
1
6,120.00
4,975.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
113
215
2
13,712.00
11,251.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
114
246
1
2,280.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
18
K19-C-20-B-2
-
114
247
2
1,010.00
Okul Ve
Bahçesi
Arsa
0.00
Nevzat KUYUCU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20276475586
Mehmet Ali KUYUCU : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20282475358
Arif YILDIRIM : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21536433568
2,585.06 Okul Ve
Bahçesi
1,043.12 Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18
K19-C-20-B-2
-
114
248
3
820.00
800.91 Bahçeli Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
170
171
175
176
177
178
179
100.00
100.00
60/584
1/2
1/2
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
İbrahim ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20204477972
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Süleyman YENİYURT : İbrahim oğlu
376/1440
18
K19-C-20-B-2
-
114
252
4
1,440.00
1064/144
0
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
114
1059
5
835.00
Süleyman YENİYURT : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21347439834
Mehmet AKGÖL : Hasan oğlu
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
114
1058
6
270.00
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
114
250
7
1,380.00
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
3/8
18
K19-C-20-B-2
-
114
253
8
2,875.00
Eşref YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Eşrefe YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21560432766
Nuri SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21401438070
1/4
Tam
18
K19-C-20-B-1
-
114
254
9
186
Hikmet SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21395438230
1/3
18
K19-C-20-B-1
-
114
255
10
2/3
187
Süleyman SEZEN : Celal oğlu
T.C. Kimlik No: 21386438522
Mehmet Ali AKGÖL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21770425794
Etibank A.Ş. :
Tam
12
K19-C-20-B-3
-
114
908
11
Tam
12
K19-C-20-B-3
-
114
675
12
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Hatice GÖKSOY : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Arife ÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
İbrahim AKGÖL : Fevzi oğlu
T.C. Kimlik No: 21746426596
Kamu Orta Malı
12/48
12
K19-C-20-B-3
-
114
909
40000/35
85264
40000/35
85264
1446097/
3585264
640000/3
585264
Tam
K19-C-20-B-3
-
114
12/24
K19-C-20-B-3
-
K19-C-20-B-3
194
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Faden EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20885455276
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Hatice GÖKSOY : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Elif AKTAŞ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 21671429068
Veli EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20915454224
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
195
180
181
182
183
184
185
188
189
190
191
192
Niteliği
Eski
Yeni
1,472.21 Arsa
Sayfa No : 11 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,383.57 Ev Bahçe
Arsa
Dam Ağıl
2,920.46 Ev,Dam,Bah Arsa
çesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,660.00
2,566.63 Ev,Dam,Arsa Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,170.00
2,222.16 Ev,Dam,Arsa Ev,Dam,Ars
a
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
872.26 Ev Dam Ve
Bahçe
267.31 Bahçe
1/8
1/4
184,400.00 195,173.7 Tarla
7
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13
224,079.00 221,622.3 Tarla
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
229
14
13,230.00 13,938.04 Mera
Mera
0.00
0.00
115
1308
1
21,077.00 18,316.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
116
1305
1
19,707.00 19,476.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/48
2/48
2/24
5/24
5/24
Tam
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
580
1
2,000.00
2,121.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
578
2
14,100.00
13,622.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
589
3
462.00
439.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
196
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
639
4
2,250.00
2,059.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
197
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
579
5
400.00
324.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
198
Veli EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20915454224
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
637
6
70.00
133.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
199
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
641
7
130.00
153.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
200
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
647
8
217.00
250.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
193
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
201
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
656
9
330.00
193.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
202
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
635
10
80.00
113.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
203
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Ayşe YAŞAR : Ali kızı
32300/35
300
3000/353
00
1/2
17
K19-C-20-B-2
-
117
434
11
35,300.00 35,286.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
636
12
35,220.00 37,345.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Keziban KAPLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 48190525880
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
Mustafa ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20177478860
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
17
K19-C-20-B-2
-
117
657
13
35,003.00 31,610.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
648
14
24,729.00 28,175.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
642
15
35,203.00 29,296.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Ahmet PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21089448422
Ahmet PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21089448422
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Sadef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Müslüme ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Riza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Meryem UYSAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Meryem EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
1/2
17
K19-C-20-B-2
-
117
638
16
9,955.00
9,414.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
451
17
156,180.00
158,679.6 Tarla
5
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
204
205
206
207
208
209
6/35
29/35
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
210
211
212
213
214
215
216
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Veli PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21083448640
Mustafa PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21098448130
Süleyman PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21110447752
Ramazan ÇETİN : Yusuf oğlu
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
5000/947
5
4475/947
5
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
117
640
18
17
K19-C-20-B-2
-
117
442
19
11,756.00
Tam
17
K20-D-16-A-1
-
117
443
20
Durmuş KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20399471410
İbrahim KARACA : Ali oğlu
Tam
17
K20-D-16-A-1
-
117
444
1/2
17
K20-D-16-A-1
-
117
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Meryem EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Rıza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Sedef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
17
K20-D-16-A-1
-
17
K20-D-16-A-1
-
Niteliği
Eski
Yeni
9,475.00 10,522.85 Tarla
Sayfa No : 13 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11,640.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11,756.00
11,951.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
21
8,295.00
7,888.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
445
22
11,723.00
11,679.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
117
590
23
16,958.00 16,628.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
117
446
24
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
1/2
2,183.00
2,019.24 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
217
218
219
220
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Durmuş KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20399471410
Mustafa PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21098448130
Fadime PEKKARA : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 20387471866
Meryem PEKKARA : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 20882455330
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
Fatma ÇETİN : Mustafa kızı
17/320
Mehmet ÇETİN : Mustafa oğlu
17/320
Veli KERSE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20405471250
İbrahim PEKKARA : Süleyman oğlu
24/320
Osman PEKKARA : Süleyman oğlu
34/320
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Meryem UYSAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
17/320
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
17
K20-D-16-A-1
-
117
447
25
1,533.00
2,029.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-1
-
117
448
26
2,168.00
2,024.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
17
K20-D-16-A-1
-
117
449
27
2,168.00
1,919.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-16-A-1
-
117
452
28
684.00
685.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
1/3
17/320
34/320
160/32
0 Vrs.
İşt.
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Rıza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Sedef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Zeynep EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 20957452868
Meryem EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
221
222
223
224
225
226
227
228
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Mustafa ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20177478860
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Sedef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Ziya EREFE : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20879455404
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Meryem UYSAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Havva PEKKARA : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 21092448358
İbrahim KARACA : Ali oğlu
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Ahmet PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21089448422
Mustafa PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21098448130
Süleyman PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21110447752
Özcan GÜLER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 47098580786
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Gülşen AKGÖL : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21761426076
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
17
K20-D-16-A-1
-
117
450
29
2,166.00
2,440.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-16-A-1
-
117
453
30
141,851.00
134,684.1 Tarla
6
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-1
-
117
454
31
21,285.00 21,899.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
17
K20-D-16-A-1
-
117
455
32
30,140.00 28,742.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-16-A-1
-
117
456
33
30,140.00 27,425.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-1
-
117
457
34
30,174.00 29,437.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
458
35
30,140.00 33,811.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
17
K20-D-16-A-3
-
117
479
36
1/2
Vrs. İşt.
1/2
1/3
1/3
1/3
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
124,150.00
123,513.4 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 16 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Davut ERĞUN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 36385938072
Osman PEKKARA : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448586
Özcan GÜLER : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 47098580786
Doğan ŞENER : Kutluay oğlu
T.C. Kimlik No: 21899421400
Etibank A.Ş. :
1/12
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
480
37
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif AKTAŞ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 21671429068
Keziban AKTAŞ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21674428914
Zeynep DOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10316602706
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Etibank A.Ş. :
1/2
17
K20-D-16-A-4
-
117
894
38
6,328.00
6,711.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
893
39
2,370.00
2,330.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
892
40
2,370.00
2,330.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
891
41
2,370.00
2,486.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
890
42
2,370.00
2,207.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
889
43
2,370.00
2,464.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
17
K20-D-16-A-4
-
117
888
44
2,370.00
2,135.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
887
45
2,370.00
2,075.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
886
46
2,370.00
2,116.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
885
47
11,372.00
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
884
48
6,062.00
5,548.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
883
49
2,273.00
2,263.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
882
50
2,273.00
2,596.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/16
17
K20-D-16-A-4
-
117
881
51
2,273.00
1,948.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
677
52
100.00
100.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Mustafa ŞINIK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45424618004
Yusuf TOPRAK : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62722263156
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
880
53
2,273.00
2,622.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
879
54
2,273.00
1,842.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
878
55
2,273.00
1,751.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
877
56
2,273.00
2,022.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
876
57
2,273.00
2,026.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
875
58
10,904.00 10,996.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
459
59
13,756.00 13,768.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/12
1/4
1/4
1/2
1/16
1/16
1/4
9/16
11,471.81
1/16
1/16
1/4
9/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 17 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
460
60
13,790.00 13,587.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
253
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
17
K20-D-16-A-4
-
117
461
61
13,790.00 12,699.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
254
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Medine KARA : Mehmet kızı
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
462
62
13,756.00 15,410.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep KERSE : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 30632130288
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Sedef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Meryem EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Rıza EREFE : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20906454516
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Durmuş KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20399471410
İbrahim KARACA : Ali oğlu
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
463
63
9,727.00 10,392.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-16-A-4
-
117
464
64
64,815.00 67,287.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-4
-
117
465
65
14,490.00 16,043.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
17
K19-C-20-B-3
-
117
466
66
20,085.00 22,210.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Hasan ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 20183478632
Elif EREFE : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 20822457370
Fadime KERSE : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 20387471866
1/2
17
K19-C-20-B-3
-
117
467
67
20,085.00 19,913.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-3
-
117
468
68
20,085.00 19,921.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
252
255
256
257
258
259
260
Vrs. İşt.
1/3
2/3
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
261
Etibank A.Ş. :
Tam
17
K19-C-20-B-3
-
117
484
69
262
Hatice PEKKARA : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 21017450886
Gülten YILDIRIM : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21545433276
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Rıza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Sadef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Kerziban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Kerime EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 30844095238
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Kıymet EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 49612478562
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Saffettin EREFE : Mehemt oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Fatma EREFE : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 20900454734
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Hatice EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 45964622738
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Aysel EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 38515662512
Hanım EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20876455568
Salih EREFE : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20861456068
Meryem EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Fatma ÇETİN : Mustafa kızı
Tam
17
K19-C-20-B-3
-
117
483
17
K19-C-20-B-3
-
117
17
K19-C-20-B-3
-
117
Mehmet ÇETİN : Mustafa oğlu
17/320
İbrahim KARACA : Ali oğlu
17/320
Veli KERSE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 20405471250
24/320
263
264
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
55.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
55.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
70
19,996.00 20,496.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
470
71
84,770.00 80,885.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
471
72
10,925.00 10,686.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
17/320
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
265
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Osman PEKKARA : Süleyman oğlu
34/320
İbrahim PEKKARA : Süleyman oğlu
34/320
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Meryem EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Hanife ÇINAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Rıza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Sedef SEZEN : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 21398438176
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
17/320
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Salih EREFE : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20861456068
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Salih EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20921454096
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Aysel ÇETİN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 20174478924
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 19 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
160/32
0 Vrs.
İşt.
17
K19-C-20-B-3
-
117
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
472
73
38,840.00 36,833.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
266
267
268
269
270
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Hanife ÇINAR : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 18932501144
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Sedef SEZEN : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21398438176
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Ayşe YILDIRIM : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Süleyman EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20933453650
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Meryem EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Hüseyin PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21119447470
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Mahmut PEKKARA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 21140446732
Ali ÇETİN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 26429065734
Şengül PEKKARA : Ahmet kızı
Saim KERSE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20495468222
Halil KERSE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20498468168
Hikmet KERSE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20507467854
Kezban KOCAKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54874325738
Süleyman KERSE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20501468062
Hörü KERSE : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 20510467780
Rıza PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21101448034
Ahmet PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21089448422
Süleyman PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21110447752
Veli PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21083448640
Mustafa PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21098448130
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
Durmuş KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20399471410
Mehmet Ali KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20396471574
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
Tolay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21944419970
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Vrs. İşt.
1863/972
5
3862/972
5
4000/972
5
1/4
17
K19-C-20-B-2
-
117
473
74
9,725.00
8,675.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
474
75
4,963.00
4,761.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
475
76
6,195.00
6,435.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K19-C-20-B-2
-
117
476
77
6,228.00
7,473.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K19-C-20-B-2
-
117
512
78
14,270.00 13,638.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
6/48
3/48
3/48
3/48
3/48
6/48
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/4
1/4
1/4
1/4
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Doğan ŞENER : Kutluay oğlu
T.C. Kimlik No: 21899421400
Müslime ŞENER : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 21824423950
Elif ŞENER : Ali Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 21896421564
Ayşe KERSE : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 21833423668
İhsan ŞENER : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21920420730
217/592
Sabit ŞENER : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21905421240
Hikmet KERSE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20507467854
1/2
274
275
271
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
12
K19-C-20-B-2
-
117
620
79
18
K19-C-20-B-2
-
117
1045
80
448.00
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
117
243
81
500.00
Özcan ŞENER : Cengiz oğlu
T.C. Kimlik No: 21890421782
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
117
1044
82
3,247.00
Lütfü ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21911421012
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
Hulusi KIRMAZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21206444542
Salihli - Tekelioğlu Köyü Tüzel Kişiliği :
1/2
18
K19-C-20-B-2
-
117
241
83
2,180.00
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
117
1049
84
796.00
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
117
950
85
55.00
1/4
18
K19-C-20-B-2
-
117
1048
86
708.00
Tam
18
K19-C-20-B-2
-
117
947
87
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
117
1085
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
117
Tam
12
K19-C-20-B-2
-
Tam
12
K19-C-20-B-2
Tam
12
286
Ahmet KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21197444866
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Hulusi KIRMAZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21206444542
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
Lütfü ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21911421012
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
Lütfü ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21911421012
Lütfü ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21911421012
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Semiha ŞENER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21836423504
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
8197/573
93
16000/57
393
25000/57
393
8196/573
93
Tam
287
Maliye Hazinesi :
288
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
485.82 Ev Ve
Arsa
Bahçesi
3,302.50 Bahçe Ev Ve Arsa
Dam
2,271.75 Bahçeli Ev Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
743.30 Avlulu Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
351.00
347.05 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
88
7,212.00
6,934.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1084
89
6,160.00
6,570.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
117
1083
90
6,160.00
6,456.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
117
1082
91
6,160.00
6,654.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-2
-
117
1081
92
19,536.00 17,964.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K19-C-20-B-2
-
117
510
93
57,393.00 55,679.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K19-C-20-B-2
-
117
619
94
3,937.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K19-C-20-B-2
-
118
239
1
5,777.55
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
560
2
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
289
Mustafa Reşat AKKAN : Şerif Bedri oğlu
T.C. Kimlik No: 35239754356
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Kar.B.Hane
Binası Ve
Amele Loj
Tarla
Tam
15.16
K20-D-16-A-1
-
118
592
3
200.00
1,736.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
290
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
591
4
4,500.00
4,584.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
291
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Mehmet Fatih KUYUCUOĞLU : Tevfik Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 55108313736
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
1/3
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
593
5
172,980.00 167,501.9 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
594
6
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
272
273
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
292
40/148
148,422.00 149,210.6 Tarla
6
Sayfa No : 21 / 30
55/592
10/37
1/2
491.11 Bahçeli
Kerpiç Ev
1/2
782.76 Avlulu Ev
50.16 Yolluk
3/4
2/12
2,635.91 Tarla
5,527.51 Kar.B.Hane
Binası Ve
Amele Loj
15,600.00 14,595.08 Tarla
2/12
1/3
Tam
10,100.00
9,912.50 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 22 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
293
Belenlioğlu Zeytincilik Zeytinyağı Fabrikası İşletmeciliği Tam
Fidancılık Oto Ve Traktör Yedek Parça Ticareti İnşaat
Malzemeleri Müteahhitlik İthalat İhracat Sanayi Ve
Ticaret Limited Şirketi :
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
595
7
78,740.00 74,383.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
294
1/2
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
599
8
51,880.00 50,781.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
295
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
584
9
1,342.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
296
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-11-D-4
-
118
598
10
21,200.00 21,073.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
297
1/2
15-16
K20-D-11-D-4
-
118
597
11
12,460.00 12,429.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
298
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-11-D-4
-
118
596
12
3,300.00
3,493.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
299
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-11-D-4
-
118
583
13
7,200.00
7,952.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
300
Bahriye ÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32027083612
Fahriye YEŞİLOK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 58087602624
Sevdiye TUNCAHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10625575180
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Mustafa GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51154446190
Zehra TEKEOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27874852610
Mülkiye KARABIYIK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36532933554
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51166445754
Cengiz BALDAN : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 15335640142
Nurseli BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15191644988
Ayşegül BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15215644154
Mehmet BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48907521006
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Oğuz BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48883521830
Yunus BÖREKCİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 48859522632
Mahmut BÖREKCİGİL : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 48886521776
Davut BÖREKCİGİL : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 48910520942
Gülten HACISALİHOĞLU : Yusuf İzzettin kızı
T.C. Kimlik No: 19496731572
Salih Zeki HACISALİHOĞLU : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 19475732200
Sıdıka HACISALİHOĞLU : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 19487731864
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/32
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
585
14
80,039.00 77,815.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
1165
15
90,867.00 91,699.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
1166
16
98,249.00 97,700.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
1167
17
90,897.00 90,708.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/8
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1168
18
88,489.00 87,513.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1169
19
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-11-D-4
-
118
587
20
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1103
21
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
1087
22
55,238.00 55,355.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
309
Mahmut BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804756
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
176,876.00 177,899.4 Tarla
9
104,000.00 106,683.9 Tarla
0
44,964.00 44,704.58 Tarla
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
586
23
4,300.00
4,105.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
310
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
604
24
3,200.00
3,142.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
301
302
303
304
305
306
307
308
1/2
1,601.00
1/2
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
8/32
3/128
9/256
9/256
1/4
1/4
1/4
1/4
3/8
3/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 23 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Mahmut BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804756
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Bilal Habeşi BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39499834032
Ayşe SELEK : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 26566018464
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
1088
25
10,496.00 10,493.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
1089
26
20,087.00 20,087.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
1091
27
23,513.00 23,367.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1092
28
33,687.00 33,591.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1093
29
28,694.00 28,707.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
1090
30
20,114.00
20,113.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-11-D-3
-
118
603
31
37,900.00 38,854.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1094
32
32,337.00 32,412.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
16
K20-D-16-B-1
-
118
1309
33
77,188.98 77,202.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
320
Veysel Karani BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39049849028
Emel ÖNAL ÖZKAYA : Cevdet kızı
T.C. Kimlik No: 20503444934
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-11-C-4
-
118
602
34
13,400.00 13,378.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
321
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-16-B-1
-
118
601
35
12,000.00 12,111.32
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
322
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
15-16
K20-D-16-B-1
-
118
600
36
22,000.00 22,218.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
323
Hülya BÖREKÇİĞİL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48601531288
Yunus BÖREKÇİĞİL : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 48598531384
Samet BÖREKÇİĞİL : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 39601831416
Mustafa BÖREKCİĞİL : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 48604531124
Neşe ÇAMLILAR : Necati kızı
T.C. Kimlik No: 34361005282
Jüpiter Tarım Makine Bilişim Teknolojileri Gıda Sanayi
Ve Ticaret Anonim Şirketi :
100/2400
16
K20-D-16-B-1
-
118
1310
37
231,566.96 231,796.9 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15-16
K20-D-16-B-1
-
118
575
38
288,750.00 282,403.1 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
311
312
313
314
315
316
317
318
319
324
150/2400
150/2400
2000/240
0
8/16
1/2
325
Jüpiter Tarım Makine Bilişim Teknolojileri Gıda Sanayi Tam
Ve Ticaret Anonim Şirketi :
16
K20-D-16-B-1
-
118
919
39
81,500.00 79,710.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
326
Ayşe SELEK : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 26566018464
Mahmut BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 40378804756
Osman İŞLEK : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 14506421924
Canan BÖREKCİGİL : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 48913520888
Bilal Habeşi BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39499834032
Veysel Karani BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39049849028
Mülkiye KARABIYIK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36532933554
Mustafa GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51154446190
Sevdiye TUNCAHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10625575180
Bahriye ÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32027083612
Fahriye YEŞİLOK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 58087602624
Zehra TEKEOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27874852610
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51166445754
Cengiz BALDAN : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 15335640142
Ayşegül BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15215644154
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1097
40
40,235.00 41,293.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1098
41
35,018.00 35,494.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1099
42
30,003.00 30,267.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1100
43
34,630.00 34,256.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1102
44
52,114.00
52,621.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
1101
45
65,351.00 63,247.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/32
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
572
46
57,725.00 53,765.40 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
327
328
329
330
331
332
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
8/32
6/256
9/256
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Nurseli BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15191644988
Fatma BÖREKÇİGİL : Celal kızı
T.C. Kimlik No: 39505833882
Gülsen ERTEN : Şerif Bedri kızı
T.C. Kimlik No: 33655807434
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Servet DİZMAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 25046316366
Aydın SEYREK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 17579547218
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Bahriye ÇETİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 32027083612
Mustafa GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51154446190
Fahriye YEŞİLOK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 58087602624
Ahmet GÜRLEK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51163445818
Mülkiye KARABIYIK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36532933554
Zehra TEKEOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 27874852610
Sevdiye TUNCAHAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10625575180
Fadime GÜRLEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51166445754
Cengiz BALDAN : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 15335640142
Ayşegül BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15215644154
Nurseli BALDAN : Cengiz kızı
T.C. Kimlik No: 15191644988
Veli EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20915454224
Özcan ŞENER : Cengiz oğlu
T.C. Kimlik No: 21890421782
Mustafa Kemal ŞENER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21869422420
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
Süleyman PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21110447752
Keziban KAPLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 48190525880
Ayşe YAŞAR : Ali kızı
9/256
Durmuş KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20399471410
Filiz PEKKARA : Hasan Lütfi kızı
T.C. Kimlik No: 20999451492
Aysel ÇAKIR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 38515662512
Hanife EREFE : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 18932501144
Hatice SARI : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 45964622738
Hakkı EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20918454160
Salih EREFE : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20861456068
Saffettin EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20891455048
Kazım EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20888455112
Mustafa EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20927453888
Tam
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 24 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
571
47
57,725.00 57,629.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
570
48
57,725.00 56,143.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60/120
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
569
49
74,510.00 70,799.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
566
50
64,570.00 65,191.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
567
51
64,570.00 64,083.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15-16
K20-D-16-A-2
-
118
568
52
64,570.00 65,586.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-2
-
118
932
53
2,011.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
17
K20-D-16-A-2
-
118
933
54
20,040.00 19,565.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
17
K20-D-16-A-2
-
118
432
55
27,040.00 29,623.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-16-A-1
-
118
431
56
27,070.00 27,168.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17
K20-D-16-A-1
-
118
430
57
23,040.00 23,073.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-A-1
-
118
429
58
27,040.00 26,533.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K20-D-16-A-1
-
118
428
59
126,270.00 127,071.0 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
60/120
1/2
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
8/32
6/256
9/256
9/256
2,000.00
1/2
14/27
11/27
2/27
Tam
17
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
346
347
348
349
350
351
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Mahmut EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20870455786
Neslihan EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52882388554
Ali EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20924453942
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Rıza EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20906454516
Halil EREFE : Nebi oğlu
T.C. Kimlik No: 20930453714
Kezban EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20948453140
Adnan EREFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20858456132
Atike EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21287441874
Ziya EREFE : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20879455404
Müslime ADALAR : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 49216510828
Hanım EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20876455568
Kerime SELVİOĞLU : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 30844095238
Medine EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20909454452
Gülten YILDIRIM : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21545433276
Mehmet SELVİOĞLU : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 30856094892
Salih EREFE : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 20861456068
Arife EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 20162479360
Meryem EREFE : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50728460372
Mustafa İZMİRLİOĞLU : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 21086448272
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Meral KARASULU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 17129290472
Selim ZAR : Nurettin oğlu
T.C. Kimlik No: 40289006706
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Muttalip BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39508833728
Bilal Habeşi BÖREKÇİGİL : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 39499834032
Hamide EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 20852456350
Mehmet KUTLUCAN : Mahmut oğlu
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 25 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Vrs. İşt.
1/3
15-16
K20-D-16-A-1
-
118
565
60
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
119
573
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
119
Tam
15-16
K20-D-16-A-2
-
1/5
12
K19-C-20-B-4
12
K19-C-20-B-4
129,130.00
132,477.6 Tarla
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
40,980.00 40,661.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1095
2
57,115.00
57,108.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
119
1096
3
66,916.00 66,919.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
120
557
1
2,772.00
2,916.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
121
556
1
2,238.00
1,738.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/12
2/12
1/6
10/60
1/5
Ayşe ŞAŞMAZ : Mahmut kızı
1/5
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
Ufuk ÇARK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 38284874734
Ayşe ŞAŞMAZ : Mahmut kızı
1/5
Mehmet KUTLUCAN : Mahmut oğlu
1/5
Hamide EREFE : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 20852456350
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
1/5
1/5
1/5
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ufuk ÇARK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 38284874734
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Hikmet SEZEN : Kerim oğlu
T.C. Kimlik No: 21395438230
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
1/5
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 26 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
12
K19-C-20-A-3
-
122
170
1
71,100.00
70,295.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
122
943
2
93,316.00 94,330.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-A-3
-
122
942
3
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hatice GÖKSOY : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
122
935
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
122
934
5
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Ali YILDIRIM : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21557432830
Fatma :
Tam
4
K19-C-20-B-4
-
123
265
1
50,865.00 48,661.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3072/409
6
256/1024
4
K19-C-20-B-4
-
123
266
2
54,625.00 53,438.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe KUŞAK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 47206558782
Fadime CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50860436990
Rukiye KUZU : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50023464846
Ali ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19802472182
Hüseyin ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19805472028
Zeliha Zehra GÜLMEZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 52426403736
Mehmet ENGEÇ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 19814471746
Ülker YETİŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 19508481938
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Mustafa KAHYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 18764807988
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Mustafa AKTAŞ : Turğut oğlu
T.C. Kimlik No: 21662429350
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Zeliha GÖKDEMİR : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 14621644840
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Sevim ŞINIK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45430617886
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
Ali KUTLUCAN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 41399052812
1/8
4
K19-C-20-C-1
-
124
407
1
62,504.00 61,691.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-1
-
124
267
2
125,625.00 110,332.7 Tarla
8
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
K19-C-20-C-1
-
125
271
1
72,575.00 70,681.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12
K19-C-20-B-4
-
126
664
1
18,600.00 18,205.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
84.00
84.00 Pilon Yeri
212,388.00 207,433.8 Tarla
8
112.00
112.00 Pilon Yeri
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
2/96
22/96
22/288
50/288
1/256
1/256
1/256
1/64
48/768
48/768
48/768
48/768
48/768
48/768
48/768
9/256
1/4
3/4
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 27 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mustafa AKTAŞ : Turğut oğlu
T.C. Kimlik No: 21662429350
Sadettin ŞAŞMAZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 19112495192
Hatice YILMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48553780628
Leyla ŞENER : Mustafa Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 21929420458
Nimet UYSAL : Mustafa Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 50698461324
Melahat AKGÖL : Mustafa Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 21758426140
Kıymet KIRMAZ : Mustafa Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 21179445430
Hatice GÖKSOY : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
126
665
2
11,375.00
11,559.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
126
666
3
3,025.00
2,942.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
12
K19-C-20-B-4
-
127
216
1
40,486.00 54,110.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15/200
14
K19-C-20-B-4
-
128
513
1
31,458.00 31,435.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-4
-
128
937
2
64,478.00 62,604.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-4
-
128
936
3
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Abdil YILDIRIM : Eşrefe oğlu
T.C. Kimlik No: 21539433404
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Emine İŞTUNCA : Yaşar Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10880569658
Arife VURAL : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 18725526804
Vahide EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20678462184
Cennet YENİYURT : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 21341440010
Meryem EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20744459926
Hatice FİLİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53623344808
Arif SEYREK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 17588546936
Süleyman YENİYURT : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 21347439834
Hayriye KUTLUCAN : Hasan kızı
Tam
14
K19-C-20-B-4
-
128
963
4
33,189.00 34,329.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
24/100
14
K19-C-20-B-4
-
128
962
5
99,561.00 98,047.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14
K19-C-20-B-3
-
129
1050
1
8,122.00
7,995.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
1051
2
8,122.00
8,031.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-4
-
129
1052
3
8,122.00
7,717.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-4
-
129
1053
4
16,246.00 16,878.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet GEZER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 32981051986
Faden AYDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40459802282
Ramazan GEZER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32960052614
Aydın SEYREK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 17579547218
Arif SEYREK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 17588546936
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
1/3
14
K19-C-20-B-3
-
129
913
5
70,300.00 67,315.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14
K19-C-20-B-3
-
129
941
6
70,241.00 69,418.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
940
7
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali TAMGENÇ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 13610478954
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Faden EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20885455276
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Hatice GÖKSOY : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Türkiye Elektrik Kurumu (Tek) :
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
910
8
29,296.00 30,307.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-3
-
129
1306
9
194,993.00 188,721.0 Tarla
8
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-3
-
129
938
10
Pilon Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Tam
K19-C-20-B-3
-
129
230
11
41,000.00 37,090.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
K19-C-20-B-3
-
129
231
12
43,375.00 41,338.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
31/200
123/200
31/200
84.00
84.00 Pilon Yeri
56/100
20/100
1/4
1/4
1/4
1/4
1/3
1/3
1/2
1/2
12/24
2/24
84.00
84.00 Pilon Yeri
5/24
5/24
Tam
14
84.00
84.00 Pilon Yeri
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
232
13
39,508.00 38,835.37 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
394
14
47,300.00 47,725.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 28 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Süleyman PEKKARA : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 21110447752
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
Arzu KERSE : Ali Osman kızı
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
395
15
10,090.00
8,896.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
129
396
16
10,090.00 10,094.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
14
K19-C-20-C-2
-
129
397
17
10,090.00 10,169.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Cennet ŞENER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21872422356
İbrahim KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20390471792
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
Mehmet AKGÖL : Hasan oğlu
48/96
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
398
18
7,487.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
399
19
10,090.00 10,474.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
400
20
47,300.00 48,929.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
401
21
10,090.00 10,511.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
392
Ekrem PEKKARA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21113447698
Mehmet Ali BİLİM : Ali oğlu
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
402
22
10,090.00 10,138.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
393
İbrahim KARACA : Ali oğlu
1/2
14
K19-C-20-C-2
-
129
403
23
10,090.00
9,177.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep PEKKARA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21107447826
Zeynep DOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10316602706
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Mustafa GÜLTEKE : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 30464135826
Mustafa ŞINIK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45424618004
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Mustafa ŞINIK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45424618004
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Turgut AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21698428112
Zeynep ŞENER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21941420092
Fatma AKTAŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21704427962
Zeynep DOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 10316602706
Müslime ERBAY : Ali Riza kızı
T.C. Kimlik No: 45883602804
Ali AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21686428568
Ünsal AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21668429132
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 21548433112
Mevlüt AKTAŞ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 21683428622
Mustafa AKTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21695428276
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
1/2
14
K19-C-20-C-2
-
129
864
24
77,625.00 78,368.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
863
25
29,250.00 29,204.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
862
26
29,250.00 26,684.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
861
27
29,125.00 30,405.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
860
28
29,250.00 30,694.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
14
K19-C-20-C-2
-
129
859
29
29,250.00 27,124.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14
K19-C-20-C-2
-
129
858
30
29,250.00 28,641.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
857
31
29,250.00 28,141.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K19-C-20-C-2
-
129
856
32
29,250.00 28,203.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
385
386
387
388
389
390
391
394
395
396
397
398
399
400
401
402
1/8
7,090.00
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/128
1/128
1/128
1/32
9/128
1/2
1/16
1/16
1/16
1/4
9/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ayşe AKGÖL : Osman kızı
1/4
Özlem AKTAŞ : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 21605431204
Elif EREFE : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 20699461456
Cennet ÖZDEMİR : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 51316440790
Elif AKTAŞ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 21671429068
Keziban AKTAŞ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 21674428914
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Nurettin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40313005972
Kutluay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21947419816
Hayriye KUTLUCAN : Hasan kızı
1/4
Süleyman KERSE : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 20393471638
Meryem EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20744459926
Vahide EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20678462184
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Gönül KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21851423084
Ahmet KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21197444866
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Mehmet Fatih KUYUCUOĞLU : Tevfik Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 55108313736
Sacide BALI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 33236043374
Elif ATLIHAN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 37135913080
Halil ŞENER : Seyfullah oğlu
T.C. Kimlik No: 54574332036
Ahmet ŞENER : Mustafa Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 21908421186
Selim ZAR : Nurettin oğlu
T.C. Kimlik No: 40289006706
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Saffet TAN : Ali Cengiz oğlu
T.C. Kimlik No: 45370638354
Kutluay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21947419816
Hayriye KUTLUCAN : Hasan kızı
11225/92
250
5612/922
50
5613/922
50
22450/92
250
5612/922
50
5612/922
50
5612/922
50
5614/922
50
2/3
Vahide EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20678462184
Hatice FİLİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53623344808
Meryem EREFE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 20744459926
Muhittin ZAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 40304006254
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Ahmet KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21197444866
Gönül KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21851423084
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
1/20
Eski
14
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 29 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
K19-C-20-C-2
-
129
221
33
175,000.00 179,932.4 Tarla
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
K19-C-20-B-3
-
130
1303
1
104,019.00
106,519.1 Tarla
9
132,000.00 131,029.7 Tarla
7
118,750.00 120,430.4 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
Tam
Tam
14
K19-C-20-B-3
-
130
906
2
500/1187
5
11375/11
875
6450/922
50
1/5
14
K20-D-16-A-4
-
130
907
3
14
K20-D-16-D-1
-
130
226
4
92,250.00 92,590.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
K20-D-16-A-4
-
130
532
5
62,100.00 61,754.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
5
K20-D-16-A-4
-
130
836
6
50,050.00 49,580.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
5
K20-D-16-D-1
-
130
835
7
60,000.00 59,933.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17/110
5
K20-D-16-D-1
-
130
534
8
109,117.3 Tarla
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
5
K20-D-16-D-1
-
130
550
9
18,700.00 19,532.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
14
K20-D-16-D-1
-
130
951
10
28,750.00 27,847.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
110,050.00
93/220
93/220
1/5
1/20
1/20
5/20
4/80
4/80
4/80
4/80
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Tekelioğlu
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 30 / 30
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
414
Hayriye KUTLUCAN : Hasan kızı
Tam
14
K20-D-16-D-1
-
130
952
11
21,562.00 23,733.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
415
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Ahmet KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21197444866
Ayten KIRMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 21203444606
Gönül KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21851423084
Necati KIRMAZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 21194444920
Kutluay ŞENER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 21947419816
1/4
14
K20-D-16-D-1
-
130
953
12
21,563.00 24,093.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K20-D-16-D-1
-
130
1060
13
20,000.00 20,816.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
14
K20-D-16-D-1
-
130
1061
14
23,125.00 23,358.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
416
417
1/4
1/4
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Hüseyin YILMAZ
Atilla DEVELİ
Kemal AYVA
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü