TKGM
İli.
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
MANİSA
Adı, Soyadı
Baba Adı
Hissesi
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
Mahalle/Köy.
SELENDİ
Sokak
veya
Mevkii
TOPRAK TEPE
TOPRAK TEPE
TOPRAK TEPE
TOPRAK TEPE
TOPRAK TEPE
TOPRAK TEPE
TOPRAK TEPE
KEPEZ
KEPEZ
KEPEZ
AKGEDİK
AKGEDİK
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
Pafta
No.
K-21-24-b
K-21-b-24-b
K-21-b-24-b
K-21-b2-4-b
K-21-b-24-b
K-21-b-24-b
K-21-b-24-b
k-21-b-25-a
K-21-b-25-a
K-21-b-25-a
K-21-b-25-d
K-21-b-25-a
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K21-b-24-c
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Yüzölçümü
Ada
No.
Parsel
No.
109
154
ZEYTİNLİK
109
155
TARLA
109
156
ZEYTİNLİK
109
157
ZEYTİNLİK
109
158
TARLA
109
159
TARLA
109
160
TARLA
114
84
TARLA
114
85
TARLA
119
35
CEVİZ VE KİRAZ
BAHÇESİ
-1-
123
105
KİRAZ BAHÇESİ
-
123
189
TARLA
133
37
TARLA
133
38
TARLA
133
39
TARLA
133
40
TARLA
133
41
TARLA
133
42
TARLA
133
43
TARLA
133
44
TARLA
Cinsi
ha
-
m² dm²
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
5115 86 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Tahakkuk
Ettirilen
Harç (TL)
7673.79 13.66
Muaf
5430.71 13.66
Muaf
1273.62 13.66
Muaf
8029.84 13.66
Muaf
343.67 13.66
Muaf
7422.93 13.66
Muaf
5428.43 13.66
Muaf
390.85 13.66
Muaf
1509.46 13.66
Muaf
15807.35 13.66
Muaf
8020.58 13.66
Muaf
3054.5 13.66
Muaf
3485.36 13.66
Muaf
1185.84 13.66
Muaf
2651.24 13.66
Muaf
3610.77 13.66
Muaf
2287.91 13.66
Muaf
4972.59 13.66
Muaf
5815.46 13.66
Muaf
3952.14 13.66
Muaf
İlandan
Önceki
İtirazların
Sonucu
Adresi
1/4
Düşünceler
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2009 yılından beri
Zeytinlik olarak Mehmet oğlu Nurullah Dalkılınç'ın kullanımındadır. ,
-1-
2068 25 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Şevket Dalkılınç'ın kullanımındadır. ,
-
0849 08 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2011 yılından beri
Zeytinlik olarak Musa kızı Nuriye Kaya'nın kullanımındadır. ,
-
5353 23 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2009 yılından beri
Zeytinlik olarak Musa oğlu Durmuş Kova'nın kullanımındadır. ,
-
0763 70 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Nurullah Dalkılınç'ın kullanımındadır. ,
-1-
6495 41 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Şevket Dalkılınç'ın kullanımındadır. ,
-1-
2063 17 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Nurullah Dalkılınç'ın kullanımındadır. ,
-
0868 55 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak İsmail oğlu Nurullah Kökçe'nin kullanımındadır. ,
-
3354 35 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak İsmail oğlu Nurullah Kökçe'nin kullanımındadır. ,
0538 23 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2009 yılından beri Ceviz
ve Kiraz Bahçesi olarak Murat Ali oğlu Abdullah Karakuş'un
kullanımındadır. ,
5347 05 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2009 yılından beri Kiraz
Bahçesi olarak Veli kızı Nadire Aslanalp'ın kullanımındadır. ,
-
6787 77 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Şükrü oğlu Yıldırım Bayram'ın kullanımındadır. ,
-
7745 24 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Cemal Akın'nın kullanımındadır. ,
-
2635 19 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1980 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Adem Akın'nın kullanımındadır. ,
-
5891 65 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Nail Akın'nın kullanımındadır. ,
-
8023 94 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Bayram Akın'nın kullanımındadır. ,
-
5084 24 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1980 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Adem Akın'nın kullanımındadır. ,
-1-
1050 20 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Zeki Kartal'ın kullanımındadır. ,
-1-
2923 25 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Nafiz Akın'nın kullanımındadır. ,
-
8782 54 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Cemal Akın'nın kullanımındadır. ,
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Sahife No:
MANİSA Kadastro Müdürlüğü
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SELENDİ
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
HANİFİ SİTEMOĞLU
ÖNDER ÇOLAK
ATİLLA DEVELİ
TKGM
İli.
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
MANİSA
Adı, Soyadı
Baba Adı
Hissesi
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
Mahalle/Köy.
SELENDİ
Sokak
veya
Mevkii
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
Pafta
No.
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Yüzölçümü
Ada
No.
Parsel
No.
133
45
TARLA
133
46
TARLA
133
47
TARLA
133
48
TARLA
133
49
TARLA
133
50
TARLA
133
51
TARLA
133
52
TARLA
133
53
TARLA
133
54
TARLA
133
55
TARLA
133
56
TARLA
133
57
TARLA
133
58
TARLA
133
59
TARLA
133
60
TARLA
133
61
TARLA
133
62
TARLA
133
63
TARLA
133
64
TARLA
Cinsi
ha
-
m² dm²
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
4756 07 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Tahakkuk
Ettirilen
Harç (TL)
2140.23 13.66
Muaf
2478.74 13.66
Muaf
2244.72 13.66
Muaf
1111.61 13.66
Muaf
365.92 13.66
Muaf
645.04 13.66
Muaf
357.23 13.66
Muaf
521.86 13.66
Muaf
315.32 13.66
Muaf
244.19 13.66
Muaf
165.36 13.66
Muaf
1526.63 13.66
Muaf
541.39 13.66
Muaf
725.16 13.66
Muaf
533.68 13.66
Muaf
1661.13 13.66
Muaf
1173.84 13.66
Muaf
661.02 13.66
Muaf
591.93 13.66
Muaf
1199.21 13.66
Muaf
İlandan
Önceki
İtirazların
Sonucu
Adresi
2/4
Düşünceler
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Nail Akın'nın kullanımındadır. ,
-
5508 32 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1980 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Adem Akın'nın kullanımındadır. ,
-
4988 27 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Murat oğlu Ferudun Akın'nın kullanımındadır. ,
-
2470 25 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet kızı Hacere Yörük'ün kullanımındadır. ,
-
0813 16 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
1433 43 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
0793 85 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1159 68 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Bayram Akın'nın kullanımındadır. ,
-
0700 71 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Bayram Akın'nın kullanımındadır. ,
-
0542 64 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
0367 47 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
3392 51 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1203 09 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Bayram Akın'nın kullanımındadır. ,
-
1611 47 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1185 96 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
3691 41 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
2608 54 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1468 93 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Bayram Akın'nın kullanımındadır. ,
-
1315 41 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
2664 92 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet oğlu Orhan Tutar'ın kullanımındadır. ,
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Sahife No:
MANİSA Kadastro Müdürlüğü
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SELENDİ
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
HANİFİ SİTEMOĞLU
ÖNDER ÇOLAK
ATİLLA DEVELİ
TKGM
İli.
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
MANİSA
Adı, Soyadı
Baba Adı
Hissesi
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
Mahalle/Köy.
SELENDİ
Sokak
veya
Mevkii
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
Pafta
No.
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-b-24-c
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Yüzölçümü
Ada
No.
Parsel
No.
133
65
TARLA
133
66
TARLA
133
67
TARLA
133
68
TARLA
133
69
TARLA
133
70
TARLA
133
71
TARLA
133
72
TARLA
133
73
TARLA
133
74
TARLA
133
75
TARLA
133
76
TARLA
133
77
TARLA
133
78
TARLA
133
79
TARLA
133
80
TARLA
133
81
TARLA
133
82
TARLA
133
83
TARLA
133
84
TARLA
Cinsi
ha
-
m² dm²
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
2241 58 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Tahakkuk
Ettirilen
Harç (TL)
1008.71 13.66
Muaf
1286.2 13.66
Muaf
1306.77 13.66
Muaf
2039.45 13.66
Muaf
520.79 13.66
Muaf
534.13 13.66
Muaf
2849.62 13.66
Muaf
1970.47 13.66
Muaf
3756.83 13.66
Muaf
3371.02 13.66
Muaf
686.79 13.66
Muaf
716.47 13.66
Muaf
1462.66 13.66
Muaf
550.86 13.66
Muaf
24.33 13.66
Muaf
647.42 13.66
Muaf
2624.82 13.66
Muaf
1107.06 13.66
Muaf
455.25 13.66
Muaf
1815.93 13.66
Muaf
İlandan
Önceki
İtirazların
Sonucu
Adresi
3/4
Düşünceler
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet kızı Hacere Yörük'ün kullanımındadır. ,
-
2858 23 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet oğlu Zekeriya Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
2903 93 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet oğlu Nurullah Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
4532 12 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet kızı Zeliha Akyüz'ün kullanımındadır. ,
-
1157 31 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Himmet kızı Hacere Yörük'ün kullanımındadır. ,
-
1186 96 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak 1/3' er hisse ile Himmet evlatları Orhan Tutar, Zekeriya Tutar
ve Nurullah Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
6332 49 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
4378 83 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
8348 51 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1978 yılından beri Tarla
olarak Himmet kızı Ulviye Erol'un kullanımındadır. ,
-
7491 15 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak 1/2 hisse Himmet kızı Zeliha Akyüz ve 1/2 hisse Himmet oğlu
Nurullah Tutar'ların kullanımındadır. ,
-
1526 19 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1592 15 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
3250 35 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1224 13 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Veli oğlu Bayram Akın'nın kullanımındadır. ,
-
0054 07 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1438 72 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
5832 93 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Murat oğlu Ferudun Akın'nın kullanımındadır. ,
-
2460 13 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1011 66 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Uğur Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
4035 39 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Sahife No:
MANİSA Kadastro Müdürlüğü
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SELENDİ
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
HANİFİ SİTEMOĞLU
ÖNDER ÇOLAK
ATİLLA DEVELİ
TKGM
İli.
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
MANİSA
Adı, Soyadı
Baba Adı
Hissesi
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
Mahalle/Köy.
SELENDİ
Sokak
veya
Mevkii
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALACAMAÇAT
ALİNEK
AŞAĞI AKTEPE
Pafta
No.
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-b
K-21-c-04-a
K-21-c-04-a
K-21-c-04-a
K-21-c-04-a
K-21-c-04-a
K-21-c-04-a
K-21-c-04-a
K-21-b-24-c
K-21-b-24-b
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Yüzölçümü
Ada
No.
Parsel
No.
133
85
TARLA
133
86
TARLA
133
87
TARLA
133
88
TARLA
133
89
TARLA
133
90
TARLA
133
91
TARLA
133
92
TARLA
133
93
TARLA
133
94
TARLA
133
95
TARLA
133
96
TARLA
133
97
TARLA
133
98
TARLA
133
99
TARLA
134
32
TARLA
142
246
TARLA
Cinsi
ha
-
m² dm²
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
2707 44 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Tahakkuk
Ettirilen
Harç (TL)
1218.35 13.66
Muaf
819.6 13.66
Muaf
808.26 13.66
Muaf
963.54 13.66
Muaf
2867.63 13.66
Muaf
641.58 13.66
Muaf
1080.54 13.66
Muaf
2472.21 13.66
Muaf
2215.33 13.66
Muaf
2854.86 13.66
Muaf
1406.76 13.66
Muaf
3733.92 13.66
Muaf
7938.54 13.66
Muaf
1330.51 13.66
Muaf
262.18 13.66
Muaf
1902.92 13.66
Muaf
4223.91 13.66
Muaf
İlandan
Önceki
İtirazların
Sonucu
Adresi
4/4
Düşünceler
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
1821 34 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
1796 14 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Ahmet oğlu Ramazan Tetik'in kullanımındadır. ,
-
2141 19 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Remzi Tutar'ın kullanımındadır. ,
-
6372 52 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak 1/5 er hisse ile Himmet evlatları,Orhan,Zekeriya,Nurullah
Tutar, Zeliha Akyüz ve Hacere Yörük'lerin kullanımındadır. ,
-
1425 73 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2004 yılından beri Tarla
olarak 1/5 er hisse ile Mustafa evlatları
Ümmü,Fadime,Şehri,Himmmet Ülkü ve Ahmet oğlu Şükrü Ülkü'lerin
kullanımındadır. ,
-
2401 20 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa oğlu Himmet Ülkü'nün kullanımındadır. ,
-
5493 79 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2004 yılından beri Tarla
olarak 1/5 er hisse ile Mustafa evlatları
Ümmü,Fadime,Şehri,Himmmet Ülkü ve Ahmet oğlu Şükrü Ülkü'lerin
kullanımındadır. ,
-
4922 95 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa oğlu Himmet Ülkü'nün kullanımındadır. ,
-
6344 13 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2004 yılından beri Tarla
olarak 1/5 er hisse ile Mustafa evlatları
Ümmü,Fadime,Şehri,Himmmet Ülkü ve Ahmet oğlu Şükrü Ülkü'lerin
kullanımındadır. ,
-
3126 13 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa oğlu Himmet Ülkü'nün kullanımındadır. ,
-
8297 59 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa kızı Şehri Akın'nın kullanımındadır. ,
-1-
7641 19 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa oğlu Nurullah Ülkü'nün kullanımındadır. ,
-
2956 69 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa oğlu Nurullah Ülkü'nün kullanımındadır. ,
-
0582 63 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1975 yılından beri Tarla
olarak Mustafa kızı Şehri Akın'nın kullanımındadır. ,
-
4228 71 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 1980 yılından beri Tarla
olarak Nurullah oğlu Hikmet Ağır'ın kullanımındadır. ,
-
9386 46 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır., 2000 yılından beri Tarla
olarak Şükrü oğlu Yıldırım Bayram'ın kullanımındadır. ,
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Sahife No:
MANİSA Kadastro Müdürlüğü
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SELENDİ
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
HANİFİ SİTEMOĞLU
ÖNDER ÇOLAK
ATİLLA DEVELİ
Download

Selendi İlçesi Çinan Mahallesi Askı İlanı