ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Sahife No:
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
13586.74
13.66
185.59
YENİOSMANİYE/SARUHANLI
TC.NO:63442039786
12708.23
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
RAMAZAN
SOYDAN
HASAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
855
TARLA
1
3586
74
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
856
HALI ARAZI
1
2708
23
BIRSEN
ERSÖZ
CEMAL
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
857
ZEYTINLIK
3
2686
7
32686.07
13.66
446.49
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:55584629326
MUSA
SEVIMDAG
SÜLEYMAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
858
ZEYTINLIK
1
550
53
10550.53
13.66
144.12
HACIMUSA/SARUHANLI TC
NO:62560069194
ISHAK
ÖZCAN
RECEP
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
859
ZEYTINLIK
0
7354
53
7354.53
13.66
100.46
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:57178248888
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
860
HAM TOPRAK
0
8098
16
8098.16
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
KADRIYE
ÇAKIR
IBRAHIM
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
861
ZEYTINLIK
1
2534
29
12534.29
13.66
171.22
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
862
HALI ARAZI
0
1675
78
1675.78
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
863
HALI ARAZI
0
928
37
928.37
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
SELVET
ÖZKAN
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
864
ZEYTINLIK
0
1547
51
1547.51
13.66
21.14
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56671265750
VACIDE
ÖZKAN
ISMAIL
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
865
ZEYTINLIK
0
4416
41
4416.41
13.66
60.33
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56674265696
IBRAHIM
ÖZKAN
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
866
ZEYTINLIK
0
1192
14
1192.14
13.66
16.28
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56665265988
SELVET
ÖZKAN
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
867
ZEYTINLIK
0
1250
70
1250.7
13.66
17.08
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56671265750
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
868
HALI ARAZI
0
2647
29
2647.29
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
ILYAS
EREN
RASIT
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
869
ZEYTINLIK
0
3099
31
3099.31
13.66
42.34
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56029287144
IDRIS
EREN
RASIT
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
870
ZEYTINLIK
0
2944
31
2944.31
13.66
40.22
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56026287208
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
871
HALI ARAZI
0
1419
52
1419.52
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
SEFER
ARASLAN
MEHMET
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
872
ZEYTINLIK
0
3132
33
3132.33
13.66
42.79
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55444306652
SALIM
DURAN
SALIH
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
873
ZEYTINLIK
1
353
86
10353.86
13.66
141.43
BALYA/BALIKESIR TC
NO:12886698288
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
874
SU DEPOSU VE
ARSASI
0
62
74
62.74
13.66
14.4
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
S.S
SULAMA
YENIOSMANIYE KOOPERATIFI
1-Tasinmaz üzerinde bulunan
Zeytin agaçlari 1993 yilinda
S.S.YENI OSMANIYE SULAMA
1-IBRAHIM kizi KADRIYE
ÇAKIR ölüdür.
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
ÖLÜ
DÜŞÜNCELER
TC NO:62359075894
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
1
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
Sahife No:
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
ABDÜLSAMET
ANAR
SEYFETTIN
1/2
KARATAS
K19-a-19-a
0
875
ZEYTINLIK
0
3108
8
3108.08
13.66
21.23
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:63442039786
SÜLEYMAN
ANAR
SEYFETTIN
1/2
KARATAS
K19-a-19-a
0
875
ZEYTINLIK
0
3108
8
3108.08
13.66
21.23
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:53932357018
MAHMUT
ÖZKAN
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
876
ZEYTINLIK
0
2040
83
2040.83
13.66
27.88
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56668265824
MEDIHA
ÖZKAN
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
877
ZEYTINLIK
0
2043
52
2043.52
13.66
27.91
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54736330214
SEBIHA
ÇAKMAK
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
878
ZEYTINLIK
0
2039
99
2039.99
13.66
27.87
ARDA MAH.MANISA TC
NO:62050077760
GÜLSEN
ÇÖZEL
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
879
ZEYTINLIK
0
2040
0
2040
13.66
27.87
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:53854359664
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
880
HALI ARAZI
0
3114
77
3114.77
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
ADNAN
AFACAN
CAVIT
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
881
ZEYTINLIK
0
2046
35
2046.35
13.66
27.95
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:54043353388
AHMET SAKIR
EREN
YAKUP
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
882
ZEYTINLIK
0
6346
84
6346.84
13.66
86.7
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:56047286570
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
883
HALI ARAZI
0
1969
3
1969.03
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
RECEP
AFACAN
CAVIT
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
884
ZEYTINLIK
1
1865
61
11865.61
13.66
162.08
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54037353516
HASAN
HIRÇINER
YUSUF
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
885
ZEYTINLIK
1
1440
34
11440.34
13.66
156.28
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56902258018
GÜVEN
ERDOGAN
SERAFETTİN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
886
ZEYTINLIK
0
3425
32
3425.32
13.66
46.79
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:41662744284
HATICE
YILMAZ
SÜLEYMAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
887
ZEYTINLIK
0
3395
16
3395.16
13.66
46.38
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:57292245084
HALIME
ALTUNÖZ
SÜLEYMAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
888
ZEYTINLIK
0
3536
2
3536.02
13.66
48.3
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:53551135738
HATICE
YILMAZ
SÜLEYMAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
889
ZEYTINLIK
0
2339
64
2339.64
13.66
31.96
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:57292245084
MUKADDES
YAVAS
ETHEM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
890
ZEYTINLIK
1
1109
22
11109.22
13.66
151.75
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:15580374328
VEYSEL
ÖZTÜRK
MEHMET
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
891
ZEYTINLIK
0
3237
31
3237.31
13.66
44.22
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55381308788
DEMIRHAN
SAHIN
MEHMET
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
892
ZEYTINLIK
0
4480
31
4480.31
13.66
61.2
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:24034371318
MESUT
HIRÇINER
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
893
ZEYTINLIK
0
7028
5
7028.05
13.66
96
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56848259872
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
DÜŞÜNCELER
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
2
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
Sahife No:
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
BANU
ÇELIK
SENOL
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
894
ZEYTINLIK
0
2503
11
2503.11
13.66
34.19
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:54634333652
BERRIN
KARAKUYU
HASAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
895
ZEYTINLIK
0
4208
93
4208.93
13.66
57.49
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56857259580
SEVINÇ
ÜLKER
RAUF
1/2
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
896
ZEYTINLIK
0
2574
56
2574.56
13.66
17.585
YENISIGIRCI/BANDIRMA TC
NO:25060296538
FAIK
TURGUT
RAUF
1/2
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
896
ZEYTINLIK
0
2574
56
2574.56
13.66
17.585
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:55168315824
RECEP
TURGUT
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
897
ZEYTINLIK
0
934
8
934.08
13.66
14.4
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55180315468
ILKER
TURGUT
ISMAIL
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
898
ZEYTINLIK
0
1982
80
1982.8
13.66
27.09
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55162316032
NACIYE
GÜNGÖR
RAMAZAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
899
ZEYTINLIK
0
1599
27
1599.27
13.66
21.85
KAYNAK
MAH./YUNUSEMRE/MANISA
IBRAHIM
TURGUT
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
900
ZEYTINLIK
0
989
82
989.82
13.66
14.4
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55183315304
NURHAN
ERDOGAN
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
901
ZEYTINLIK
0
1573
95
1573.95
13.66
21.5
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56167282568
HAZERET
TURGUT
YAKUP
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
902
ZEYTINLIK
0
2230
2
2230.02
13.66
30.46
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55189315186
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
903
HAM TOPRAK
2
9568
42
29568.42
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
SEFIKA SEYHAN
ELEM
ISMET
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
904
ZEYTINLIK
1
1958
39
11958.39
13.66
163.35
OSMANGAZI/BURSA TC
NO:23881513292
HAFIZE
DÖNMEZ
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
905
ZEYTINLIK
1
1215
47
11215.47
13.66
153.2
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
MUTLU
HIRÇINER
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
906
ZEYTINLIK
0
7567
34
7567.34
13.66
103.37
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56854259644
SEVINÇ
ÜLKER
RAUF
1/2
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
907
ZEYTINLIK
0
6971
57
6971.57
13.66
47.615
YENISIGIRCI/BANDIRMA TC
NO:25060296538
FAIK
TURGUT
RAUF
1/2
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
907
ZEYTINLIK
0
6971
57
6971.57
13.66
47.615
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:55168315824
ZÜLFIYE
BIRCAN
ABDURRAHMA
N
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
908
ZEYTINLIK
0
6711
86
6711.86
13.66
91.68
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:54193348388
VASFIYE
ESIM
ABDURRAHMA
N
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
909
ZEYTINLIK
0
2393
58
2393.58
13.66
32.7
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:22301171388
KADIR
ARIKAN
ABDURRAHMA
N
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
910
ZEYTINLIK
0
2323
48
2323.48
13.66
31.74
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54424340624
FAHRETTIN
ARIKAN
ABDURRAHMA
N
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
911
ZEYTINLIK
0
1903
88
1903.88
13.66
26.01
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:54418340852
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
DÜŞÜNCELER
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
3
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
Sahife No:
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
AYBARS
ERDOGAN
MAZHAR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
912
ZEYTINLIK
1
9541
39
19541.39
13.66
266.94
KARSIYAKA/IZMIR T.C
NO:56155282914
GÜNNUR
ERDOGAN
HAMİT
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
912
ZEYTINLIK
1
9541
39
19541.39
13.66
266.94
KARSIYAKA/IZMIR T.C
NO:56179228211
SEZGIN
KAZAZ
MAZHAR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
912
ZEYTINLIK
1
9541
39
19541.39
13.66
266.94
KARSIYAKA/IZMIR TC
NO:15383867720
HAYATI
ERDOGAN
MAZHAR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
912
ZEYTINLIK
1
9541
39
19541.39
13.66
266.94
KARSIYAKA/IZMIR TC
NO:56176282276
GÜVEN
ERDOGAN
MAZHAR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
912
ZEYTINLIK
1
9541
39
19541.39
13.66
266.94
KARSIYAKA/IZMIR T.C
NO:56173282330
HAMIT BAYBARS
ERDOGAN
MAZHAR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
912
ZEYTINLIK
1
9541
39
19541.39
13.66
266.94
KARSIYAKA/IZMIR T.C
NO:56164282622
ISHAK
DUGAN
SAKI
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
913
ZEYTINLIK
0
6097
91
6097.91
13.66
83.3
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55051319762
ALI OSMAN
ÇÖZEL
YASAR
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
914
ZEYTINLIK
0
4680
91
4680.91
13.66
63.94
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:33152049894
SELÇUK
SEVGEL
ERGÜN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
915
ZEYTINLIK
0
5318
31
5318.31
13.66
72.65
KARESI/BALIKESIR TC
NO:22756413842
ISHAK
ÖZCAN
RECEP
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
916
ZEYTINLIK
0
5005
95
5005.95
13.66
68.38
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:57178248888
SACIT
KAPLAN
RAMAZAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
917
ZEYTINLIK
0
4937
85
4937.85
13.66
67.45
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56371275714
SEFER
ARASLAN
MEHMET
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
918
ZEYTINLIK
0
5436
24
5436.24
13.66
74.26
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55444306652
HAYAL
TURGUT
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
919
ZEYTINLIK
0
2985
11
2985.11
13.66
40.78
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55120317408
MITHAT
ÖZKAN
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
919
ZEYTINLIK
0
2985
11
2985.11
13.66
40.78
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56647266552
BAHRIYE
ÖZKAN
KERIM
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
919
ZEYTINLIK
0
2985
11
2985.11
13.66
40.78
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:56659266106
FATMA
CANBULAT
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
919
ZEYTINLIK
0
2985
11
2985.11
13.66
40.78
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:22255444446
BIRSEN
ERSÖZ
CEMAL
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
920
ZEYTINLIK
1
2960
71
12960.71
13.66
177.04
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:55584629326
BILGI
HIRÇINER
ALI HAYDAR
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
921
ZEYTINLIK
1
3199
12
13199.12
13.66
180.3
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56872259060
ISHAK DOGAN
ÖZKAYA
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
922
ZEYTINLIK
0
6552
87
6552.87
13.66
89.51
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54739330150
HASIBE
YILMAZ
MUHARREM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
923
ZEYTINLIK
0
4094
34
4094.34
13.66
55.93
ORHANLI KÖYÜ/BALIKESIR
TC NO:21883443036
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
DÜŞÜNCELER
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
4
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
Sahife No:
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
SENIHA
YILMAZ
MUHARREM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
924
ZEYTINLIK
0
3381
12
3381.12
13.66
46.19
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:21892442754
HALIM
BIRCAN
ABDURRAHMA
N
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
925
ZEYTINLIK
0
3800
22
3800.22
13.66
51.91
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
RASIT
KAPLAN
MURAT
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
926
ZEYTINLIK
0
612
6
612.06
13.66
14.4
HASBIYE
HIRÇINER
MUHARREM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
927
ZEYTINLIK
0
4221
85
4221.85
13.66
57.67
ORHANLI KÖYÜ / BALIKESIR
T.C NO:56851259708
OSMAN
ÖZCAN
RECEP
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
928
ZEYTINLIK
1
8933
56
18933.56
13.66
258.63
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:57175248942
MUSTAFA
ÖZTÜRK
FEVZI
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
929
ZEYTINLIK
0
2236
0
2236
13.66
30.54
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55375308916
YÜKSEL
NIDA
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
930
ZEYTINLIK
0
2315
98
2315.98
13.66
31.64
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54445339928
ERCAN
BULUT
ISMET
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
931
ZEYTINLIK
0
61
3
61.03
13.66
14.4
DILEK/SARUHANLI T.C
NO:48340543078
ÇETIN
KARATAS
ALI
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
932
ZEYTINLIK
0
997
63
997.63
13.66
14.4
DILEK/SARUHANLI T.C
NO:46540603042
HASAN
HIRÇINER
YUSUF
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
933
ZEYTINLIK
1
2192
94
12192.94
13.66
166.56
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56902258018
ORHAN
ÖZ
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
934
ZEYTINLIK
0
2993
91
2993.91
13.66
40.9
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55285311976
HARUN
YALÇIN
IBRAHIM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
935
ZEYTINLIK
0
4477
9
4477.09
13.66
61.16
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56581268742
MENDERES
HIRÇINER
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
936
ZEYTINLIK
0
8882
99
8882.99
13.66
121.34
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56860259416
AYHAN
BAYSAL
SABAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
937
ZEYTINLIK
0
2616
73
2616.73
13.66
35.74
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:54994321658
FATMA
CANBULAT
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
938
ZEYTINLIK
0
7896
27
7896.27
13.66
107.86
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:22255444446
HAYAL
TURGUT
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
938
ZEYTINLIK
0
7896
27
7896.27
13.66
107.86
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55120317408
BAHRIYE
ÖZKAN
KERIM
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
938
ZEYTINLIK
0
7896
27
7896.27
13.66
107.86
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:56659266106
MITHAT
ÖZKAN
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
938
ZEYTINLIK
0
7896
27
7896.27
13.66
107.86
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56647266552
HABIBE
DEMIR
NURETTİN
1/3
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
939
ZEYTINLIK
0
4513
68
4513.68
13.66
20.551278
IZMIR/KARABAGLAR T.C
NO:58165000960
SEMIHA
AYDIN
NURETTIN
1/3
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
939
ZEYTINLIK
0
4513
68
4513.68
13.66
20.551278
IHSANIYE/AFYON TC
NO:24805067068
1-MURAT oglu RASIT KAPLAN
ölüdür.
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
ÖLÜ
DÜŞÜNCELER
TC NO:56398274868
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
5
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
İlçe : SARUHANLI
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
68
4513.68
13.66
20.551278
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55501304744
664
16
664.16
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
0
7001
30
7001.3
13.66
95.64
GEMEREK/SIVAS TC.
NO:33227244568
ZEYTINLIK
0
5855
63
5855.63
13.66
79.99
BUCA/IZMIR T.C
NO:54976322222
942
ZEYTINLIK
0
5855
63
5855.63
13.66
79.99
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:37660877734
0
942
ZEYTINLIK
0
5855
63
5855.63
13.66
79.99
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55000321488
K19-a-19-a
0
942
ZEYTINLIK
0
5855
63
5855.63
13.66
79.99
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:54985321940
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
942
ZEYTINLIK
0
5855
63
5855.63
13.66
79.99
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55003321324
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
942
ZEYTINLIK
0
5855
63
5855.63
13.66
79.99
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
TC NO:55015320988
KAMIL
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
943
ZEYTINLIK
0
8636
58
8636.58
13.66
117.98
OSMANGAZI/BURSA TC
NO:16411763526
ÖZTÜRK
SABAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
944
ZEYTINLIK
0
9409
73
9409.73
13.66
128.54
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:55378308852
IHSAN
DUGAN
ISHAK
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
945
ZEYTINLIK
0
3329
51
3329.51
13.66
45.48
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55078318816
MITHAT
ÖZKAN
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
946
ZEYTINLIK
0
3041
78
3041.78
13.66
41.55
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56647266552
BAHRIYE
ÖZKAN
KERIM
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
946
ZEYTINLIK
0
3041
78
3041.78
13.66
41.55
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:56659266106
HAYAL
TURGUT
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
946
ZEYTINLIK
0
3041
78
3041.78
13.66
41.55
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55120317408
FATMA
CANBULAT
RAMAZAN
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
946
ZEYTINLIK
0
3041
78
3041.78
13.66
41.55
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:22255444446
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
947
HALI ARAZI
0
1028
18
1028.18
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
METHIYE
ÖZKAN
SABRI
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
948
ZEYTINLIK
1
2879
85
12879.85
13.66
175.94
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56656266260
ISA
ÖZKAN
KADIR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
948
ZEYTINLIK
1
2879
85
12879.85
13.66
175.94
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56653266324
FILIZ
ÖZKAN
KADİR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
948
ZEYTINLIK
1
2879
85
12879.85
13.66
175.94
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56641266770
Soyadı
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
SUAT
ARAS
NURETTIN
1/3
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
939
ZEYTINLIK
0
4513
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
940
HALI ARAZI
0
FERDA
ÜSTÜNDAG
FEHMİ
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
941
ZEYTINLIK
BIRCAN
TÜZER
RIFAT
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
942
ZEHRA
BAYSAL
BEKIR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
OSMAN
BAYSAL
BEKIR
V. IST.
KOKARKUYU
K19-a-19-a
GÜLDIZEN
BAYSAL
HASAN
V. IST.
KOKARKUYU
MAHMUT
BAYSAL
BEKIR
V. IST.
ISMAIL
BAYSAL
BEKIR
OSMAN
ACAR
AYNUR
Adı
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Sahife No:
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
DÜŞÜNCELER
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
6
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
Sahife No:
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
MUKADDES
YAVAS
ETHEM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
949
ZEYTINLIK
0
3003
43
3003.43
13.66
41.03
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:15580374328
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
950
HALI ARAZI
0
1719
53
1719.53
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
HASAN HÜSEYIN
AKKOYUN
SITKI
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
951
ZEYTINLIK
2
2145
49
22145.49
13.66
302.51
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:46129616746
ORHAN
ÖZ
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
952
ZEYTINLIK
0
3903
39
3903.39
13.66
53.32
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55285311976
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
953
HALI ARAZI
0
5368
5
5368.05
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
ORHAN
ÖZ
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
954
ZEYTINLIK
0
5645
18
5645.18
13.66
77.11
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55285311976
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
955
SU DEPOSU VE
ARSASI
0
303
34
303.34
13.66
14.4
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
S.S
SULAMA
YENIOSMANIYE KOOPERATIFI
ISMAIL
UYAN
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
956
ZEYTINLIK
0
1706
27
1706.27
13.66
23.31
YENIOSMANYE/SARUHANLI
TC NO:56317277536
METIN
ERDOGAN
SERAFETTIN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
957
ZEYTINLIK
0
607
86
607.86
13.66
14.4
AKHISAR TC
NO:41659744358
AYSE
KARATAS
HASAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
958
ZEYTINLIK
0
86
93
86.93
13.66
14.4
DILEK/SARUHANLI T.C
NO:46636599884
FATMA
YALÇIN
SENBAY
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
959
ZEYTINLIK
0
464
9
464.09
13.66
14.4
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:56491271702
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
960
KIRAZLIK
1
1697
72
11697.72
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
MITHAT
ÖZKAN
RAMAZAN
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
961
ZEYTINLIK
0
1686
18
1686.18
13.66
23.03
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56647266552
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
962
MEYVELIK
0
1833
87
1-Tasinmaz üzerinde bulunan
Meyve agaçlari 1993 yilinda
S.S.YENI OSMANIYE SULAMA
1833.87
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
TACETTIN
EREN
YAKUP
2/3
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
963
ZEYTINLIK
0
1078
37
1-YAKUP oglu TACETTIN
EREN ölüdür.
1078.37
13.66
9.820491
ÖLÜ TC NO:56050286406
MUSTAFA
EREN
YÜKSEL
1/3
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
963
ZEYTINLIK
0
1078
37
1-YAKUP oglu TACETTIN
EREN ölüdür.
1078.37
13.66
4.909509
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:56020287426
AHMET SAKIR
EREN
YAKUP
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
964
ZEYTINLIK
0
3196
1
3196.01
13.66
43.66
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:56047286570
AHMET SAKIR
EREN
YAKUP
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
965
ZEYTINLIK
0
2253
14
2253.14
13.66
30.78
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:56047286570
MALIYE
HAZINESI
.
.
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
966
ZEYTINLIK
6
2811
95
62811.95
13.66
0
YENIOSMANIYE / SARUHANLI
SEFIKA SEYHAN
ELEM
ISMET
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
967
ZEYTINLIK
0
6408
19
6408.19
13.66
87.54
OSMANGAZI/BURSA TC
NO:23881513292
1-Tasinmaz üzerinde bulunan
Kiraz agaçlari 1993 yilinda
S.S.YENI OSMANIYE SULAMA
1-Tasinmaz üzerinde bulunan
Zeytin agaçlari 1993 yilinda
S.S.YENI OSMANIYE SULAMA
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
DÜŞÜNCELER
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
7
ASKI İLAN CETVELİ
TKGM
İl : MANISA
Adı
İlçe : SARUHANLI
Soyadı
Mah./Köy :YENIOSMANIYE
Baba Adı
Hisse
Sokak Veya
Mevkii
Pafta
No
Ada
No.
Parsel
No.
Nitelik
MANISA Kadastro Müdürlüğü
Yüzölçüm
Ha
m
dm
M. Gayri Ayni Haklar, Şerhler,
Beyanlar, Rehinler
Emlak Ver.Bey.
Tak.Edil.Değer
(YTL)
Harç
Oranı
%0
Tahakkuk
Ettirilen
Harç(YTL)
Sahife No:
İlandan Önceki
İtiraz Sonucu
ADRES
MEHMET
CEVAHIR
KIYASETTIN
TAM
KARATAS
K19-a-18-b
0
968
ZEYTINLIK
0
1243
51
1243.51
13.66
16.99
AHMET BEDEVI
MAH.SEHZADELER/MANISA
TACETTIN
KOÇ
DAVUT
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
969
ZEYTINLIK
0
1178
88
1178.88
13.66
16.1
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:55324310632
GÜLSEN
ÇÖZEL
SABAN
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
970
ZEYTINLIK
0
2213
8
2213.08
13.66
30.23
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
T.C NO:53854359664
ADNAN
AFACAN
CAVIT
TAM
KARATAS
K19-a-19-a
0
971
ZEYTINLIK
1
494
95
10494.95
13.66
143.36
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC.NO:54043353388
FERDA
ÜSTÜNDAG
FEHMİ
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
972
ZEYTINLIK
0
9512
0
9512
13.66
129.93
GEMEREK/SIVAS TC.
NO:33227244568
EBRU
PEKMEZCI
IBRAHIM
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
973
ZEYTINLIK
0
1723
10
1723.1
13.66
23.54
IZMIR T.C NO:33824805678
VEYSEL
ÖZDEGIRMEN
CI
ALI ZEKI
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
974
ZEYTINLIK
0
4672
17
ALI ZEKI oglu VEYSEL
ÖZDEGIRMENCI ölüdür.
4672.17
13.66
63.82
ÖLÜ TC NO:30038131650
HASAN
AVLAN
SÜKRÜ
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
975
ZEYTINLIK
0
1814
1
SÜKRÜ oglu HASAN AVLAN
ölüdür.
1814.01
13.66
24.78
ÖLÜ
OSMAN
ACAR
KAMIL
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
976
ZEYTINLIK
0
1085
50
1085.5
13.66
14.83
OSMANGAZI/BURSA TC
NO:16411763526
MUAMMER
ÖZKAYA
MUSTAFA
TAM
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
977
ZEYTINLIK
0
336
86
336.86
13.66
14.4
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54754329672
CESUR
BATIR
AHMET
TEVFIK
1/2
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
978
ZEYTINLIK
0
1612
11
1612.11
13.66
11.01
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC. NO:54001354754
SERIFE
YALÇIN
HASAN
1/2
KOKARKUYU
K19-a-19-a
0
978
ZEYTINLIK
0
1612
11
1612.11
13.66
11.01
YENIOSMANIYE/SARUHANLI
TC NO:54001354754
NOT:1)Kadastro Komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan , Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bu cetvelde belirtilen Taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde
DÜŞÜNCELER
T.C NO:57217247544
Bu cetvelin Kadastro tutanaklarına uygunluğu tasdik olunur.
MANISA
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
3)Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4)Kadastro Kanununun 11. maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan , ilgili gerçek kişilere , kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
HANIIFI SITEMOGLU
HÜSEYIN YILMAZ
Kontrol Müh. /Fen Kontrol Me.
TUNCAY DUYGUN
FETHİ KARAOĞLU
8
Download

askı ilan cetveli tkgm - Manisa Kadastro Müdürlüğü