Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Hissesi Sokak veya Mevki
Sayfa No : 1 / 21
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-2
-
3839
50
1
5,980.00
7,033.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-2
-
3839
786
2
2,196.00
1,973.15 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
Halil İNKAYA : Ramiz oğlu
T.C. Kimlik No: 40522799648
Hüseyin KILIK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 50959451828
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-2
-
3839
785
3
3,194.00
3,304.03 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-2
-
3839
745
4
40.00
70.46 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-2
-
3839
746
5
7,200.00
7,695.65 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
Fikret TURGUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58381205248
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
772
6
2,793.00
2,940.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-2
-
3839
762
7
600.00
561.86 Bağ Ve Evi
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
Arif TAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55876287918
Kadriye GÜREL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21482434626
Kadriye GÜREL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21482434626
Kadriye GÜREL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21482434626
Altan YEŞİLKAVAK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20123479750
Kasım ACAR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 13460707402
Fikret TURGUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58381205248
Fikret TURGUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58381205248
Fikret TURGUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58381205248
Bilgi KAYHAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 34789991426
Ertuğrul KULKAYA : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45589630774
Ülkü GÜNDÜZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 62434070332
Erol KULKAYA : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45586630838
Zülfiye KULKAYA : Tevfik kızı
T.C. Kimlik No: 45595630546
Bilgi KAYHAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 34789991426
Ertuğrul KULKAYA : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45589630774
Erol KULKAYA : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45586630838
Ülkü GÜNDÜZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 62434070332
Zülfiye KULKAYA : Tevfik kızı
T.C. Kimlik No: 45595630546
İbrahim URHAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 49363505500
Mukaddes ERTUĞRUL : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 57766225550
Mustafa KARABULUT : Ahmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278574
Süleyman KARABULUT : Ahmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56179278702
Belgüzar GÜVENÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 60421136306
Yasemin AKYOL : Hilmi kızı
T.C. Kimlik No: 50812447944
Mahmut KOCAMAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 58426202942
Şaban ARI : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 19310507444
Nihat ARI : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 19316507226
Eşref ARI : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 19337506598
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
763
8
5,440.00
5,723.72 Bağ Ve Evi
Bağ Ve Evi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
918
9
1,499.00
1,683.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
919
10
1,499.00
1,485.12 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
920
11
1,499.00
1,572.32 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
54
12
910.00
1,074.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
55
13
3,860.00
3,716.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
57
14
1,120.00
1,161.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
58
15
1,060.00
1,152.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
56
16
2,760.00
2,840.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
38
17
3,580.00
3,845.56 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
39
18
3,970.00
4,107.63 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
45
19
8,650.00
8,970.63 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
59
20
10,430.00 10,988.68 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
47
21
6,110.00
6,304.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
46
22
5,800.00
5,888.56 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
634
23
3,020.00
2,878.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
635
24
3,015.00
3,223.38 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vrs. İşt.
Vrs. İşt.
1/10
9/10
2/3
1/3
1/2
1/2
1/2
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Eşref ARI : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 19337506598
Selime AKTEPE : Nurullah kızı
T.C. Kimlik No: 53899358202
Şefika TUNCER : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 13376693424
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
636
25
3,015.00
3,196.76 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
43
26
4,840.00
5,240.53 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
42
27
6,980.00
7,073.19 Bağ Ve Bağ Bağ Ve Bağ
Damı
Damı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hatice YAVUZ : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 45505824294
Gülten ÜNLÜ : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 51337722752
Fevziye Fitnat İŞLEREL : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 29489167714
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
İbrahim DEMİRHAN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 42859721996
Erol KULKAYA : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45586630838
Bilgi KAYHAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 34789991426
Ülkü GÜNDÜZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 62434070332
Ertuğrul KULKAYA : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 45589630774
Zülfiye KULKAYA : Tevfik kızı
T.C. Kimlik No: 45595630546
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
Ayfer ŞENAL : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 16607596976
Ayhan ÖZARABACI : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 16157612188
Ayfer ŞENAL : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 16607596976
Ayhan ÖZARABACI : Nebi kızı
T.C. Kimlik No: 16157612188
Aykut BALDAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 15269642342
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
İbrahim DEMİRHAN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 42859721996
Elif BALDAN : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 15182645260
Ramazan BALDAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 15308641008
Aykut BALDAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 15269642342
Neslihan SEZEN : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 44125679918
Ramazan BALDAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 15308641008
Mustafa BALDAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 15272642278
Neslihan SEZEN : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 44125679918
Mehmet ÖZSOY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 15572632214
Hayrani YAŞA : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10802791266
Ramazan BALDAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 15308641008
Mehmet Ali EFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58327206216
İsmet KOCABIYIK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53596146324
İmdal KOCABIYIK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60991118252
İlhan KOCABIYIK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60985118480
1/3
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
41
28
8,370.00
8,943.08 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
40
29
1,680.00
1,583.91 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
37
30
1,270.00
1,375.75 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
36
31
3,950.00
4,073.41 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3839
640
32
865.00
893.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/6
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3839
639
33
865.00
969.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3839
31
34
630.00
755.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3839
32
35
2,030.00
1,953.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
35
36
3,120.00
3,066.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3839
871
37
6,220.00
6,170.87 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-A-3
-
3839
870
38
1,820.00
1,767.71 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5824/132 Sarıpınar
60
5823/132
60
1613/132
60
Tam
Gümüşçayı
3
L20-A-04-A-3
-
3839
34
39
13,260.00 13,773.77 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-04-A-3
-
3839
523
40
4,580.00
4,691.96 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
2
L20-A-04-A-3
-
3839
524
41
4,580.00
4,645.93 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
1/2
Vrs. İşt.
3/6
3/6
3/6
1/2
100/622
267/622
64/622
85/622
39/622
67/622
Tam
Gümüşçayı
3/16
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet Ali EFE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58327206216
Süleyman BAKIR : Memiş oğlu
T.C. Kimlik No: 47647562416
Ahmet TAYFUR : Cemil oğlu
T.C. Kimlik No: 28916186854
Hasan Erol KUZUCUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33872021736
İlhan KOCABIYIK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60985118480
İmdal KOCABIYIK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 60991118252
İsmet KOCABIYIK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53596146324
Gülcan ŞAHAN : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 55276308770
Birsel BAYAR : Hüseyin kızı
7/16
47
Bilsel BAYAR : Hüseyin oğlu
48
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
868
42
3,660.00
3,650.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3839
869
43
4,160.00
4,318.91 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3839
717
44
5,910.00
5,850.04 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Gümüşçayı
2
L20-A-04-A-3
-
3839
525
45
4,580.00
4,838.92 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşçayı
2
L20-A-04-A-3
-
3839
526
46
4,580.00
4,513.84 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Gümüşçayı
2
L20-A-04-A-3
-
3839
527
47
4,580.00
4,376.52 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hasan Erol KUZUCUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33872021736
Ahmet YÜKSEL : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 57877221212
Deniz ERDÖL : Yavuzer kızı
T.C. Kimlik No: 52792390692
Meltem UÇDU : Yavuzer kızı
T.C. Kimlik No: 64489000876
Hayriye ERDÖL : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52807390150
Mehmet ÖZKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40996772734
Vedat PEKER : Hasan Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 54250625650
Nurullah YAMAN : Niyet oğlu
T.C. Kimlik No: 29081464082
Süleyman ÇOBAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55510300188
Süleyman ÇOBAN : Halil kızı
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
718
48
5,770.00
5,844.47 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
26
49
9,280.00
9,592.46 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
25
50
8,140.00
8,424.97 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
603
51
7,960.00
7,939.30 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
602
52
7,960.00
7,961.09 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
952
53
3,290.00
3,389.34 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
953
54
2,358.00
2,229.09 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
954
55
2,248.00
2,313.34 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
955
56
2,156.00
2,125.35 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
956
57
2,158.00
2,240.45 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
22
58
5,010.00
5,269.34 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
21
59
4,130.00
4,266.12 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
20
60
4,380.00
4,216.04 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3839
19
61
7,630.00
8,358.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
64
1
2,160.00
2,369.75 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
63
2
2,330.00
2,242.93 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
62
3
2,120.00
2,332.80 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
767
4
1,120.00
1,091.18 Bağ Ve Ev
Bağ Ve Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
66
Hüsnü ERGÜN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12503734016
Nurullah Kemalettin KAHRAMAN : Kenan oğlu
T.C. Kimlik No: 13874688892
Erdal ŞAHİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 27866222476
Battal ÖZSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55306307346
Fatma YEŞİLKAVAK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 20159478512
İsmail Hakkı ACAR : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13391709766
Metin YEŞİLKAVAK : Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 20147478968
Mehmet YEŞİLKAVAK : Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 20171478156
Fatma YEŞİLKAVAK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 20159478512
Nevin İLGİN : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 14789703526
Ali YEŞİLKAVAK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20132479468
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
766
5
1,280.00
1,242.17 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
67
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
774
6
950.00
925.15 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
68
Fikret TURGUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58381205248
Fatma ŞİMŞEK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11447768750
Sadettin ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 44296674170
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
775
7
1,210.00
1,363.11 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20/32
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
782
8
500.00
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
42
43
44
45
46
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
69
1/3
1/3
1/2
1/2
Vrs. İşt.
558.91 Bağ
3/32
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ümmü ERSAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 28766192012
Yurdal ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 44302673920
Ali ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 11444768814
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
3/32
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
783
9
888.00
868.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fatma ŞİMŞEK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11447768750
Ümmü ERSAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 28766192012
Ali ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 11444768814
Sadettin ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 44296674170
Yurdal ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 44302673920
Sadettin ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 44296674170
Ali ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 11444768814
Ümmü ERSAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 28766192012
Yurdal ŞİMŞEK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 44302673920
Fatma ŞİMŞEK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11447768750
Yunus DURMAZ : Halil oğlu
20/32
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
784
10
3,892.00
3,781.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
792
11
2,140.00
1,741.16 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
793
12
1,210.00
1,565.52 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-1
-
3840
67
13
6,300.00
6,569.40 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
739
14
3,850.00
3,647.05 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
76
Sevdi CANER : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 38860641804
Yunis DURMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 51091447472
Fatma KÖSE : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 42547732228
Emir Ayşe ŞAHİN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 37414903900
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
738
15
940.00
975.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
77
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
780
16
127.00
143.01 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
78
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
770
17
920.00
822.89 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
79
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) :
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
768
18
900.00
934.49 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
80
Rafiye TAN : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 55897287270
Ayşe ÇELİK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 28643196560
Yunüs NALCI : Salih oğlu
T.C. Kimlik No: 55591297452
Sabriye NALCI : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 55588297526
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
Süleyman FİDAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49957485270
Halit SANAÇ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 51550432094
Halit SANAÇ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 51550432094
Halit SANAÇ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 51550432094
Halit SANAÇ : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 51550432094
Hayriye GÖÇMEN : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 58807185888
Fatma KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 13808690724
Handan ÜNAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12140745802
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
74
19
4,760.00
4,964.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
771
20
3,290.00
3,557.58 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
781
21
5,193.00
4,920.42 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
75
22
3,940.00
3,741.95 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2379/448 Sarıpınar
00
3955/896
00
8701/896
00
36099/44
800
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
76
23
6,320.00
6,790.94 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-04-B-4
-
3840
71
24
12,420.00 12,751.40 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
3
L20-A-04-B-4
-
3840
518
25
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
70
71
72
73
74
75
81
82
83
84
85
86
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/32
3/16
3/16
3/16
3/16
4/16
1/4
2/4
1/2
1/3
8/12
Sarıpınar
2,453.00
2,412.51 Bağ
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Nejla IRMAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36922919922
Sayit ÜNAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 12143745748
Hatice ÜNAL : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 12146745684
Nejla IRMAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36922919922
Fatma KILINÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 13808690724
Handan ÜNAL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12140745802
Sayit ÜNAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 12143745748
Hatice ÜNAL : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 12146745684
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
İbrahim DEMİRHAN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 42859721996
Çevik DEMİRHAN : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 42856722040
İbrahim DEMİRHAN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 42859721996
İbrahim DEMİRHAN : Kemal oğlu
T.C. Kimlik No: 42859721996
Gülüzar KOÇ SOLMAZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49618496546
Gülüzar KOÇ SOLMAZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49618496546
Güler TÜTÜNSATAR : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 11510774534
Gülfidan ÖZCANLI : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 11332790668
Güler TÜTÜNSATAR : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 11510774534
Şenay DEMİRHAN : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 38245875800
Tenzile ERCAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 45433636600
Gülfidan ÖZCANLI : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 11332790668
Şenay EVKAYA : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 38245875800
Kuzucuk Petrol Ve Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi :
3/16
98
87
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/16
4/16
3/16
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
519
26
3,167.00
3,117.72 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
78
27
3,620.00
3,844.96 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
79
28
1,030.00
999.75 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
80
29
1,080.00
1,072.01 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
81
30
1,040.00
1,045.11 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
82
31
5,630.00
5,932.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Sarıpınar
3
L20-A-04-B-4
-
3840
85
32
7,540.00
7,500.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
97
33
8,460.00
8,178.28 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
98
34
3,990.00
4,439.49 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
99
35
4,490.00
5,324.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
100
36
3,660.00
3,847.17 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kuzucuk Petrol Ve Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi :
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
101
37
2,400.00
2,330.24 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
99
Kuzucuk Petrol Ve Tarım Ürünleri Ticaret Ve Sanayi
Limited Şirketi :
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
102
38
830.00
851.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100
Hasan Erol KUZUCUK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 33872021736
Usul KALKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55798290904
Hüseyin KALKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51796424952
Hüseyin KALKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51796424952
Çetin ERDEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52333407018
Süleyman Hakan ORHAN : Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 60814123500
Yasemen ORHAN : Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 60817123446
Şadiye BİLGİÇ : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 43363705090
İbrahim BİLGİÇ : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 43378704590
Nigar BİLGİÇ : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 43369704882
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
103
39
18,940.00 19,675.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
655
40
7,725.00
8,632.53 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
656
41
330.00
315.27 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3840
649
42
5,985.00
6,037.41 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3840
132
43
14,000.00 12,391.44 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
34432/91 Sarıpınar
4400
34432/91
4400
68864/91
4400
68864/91
4400
68864/91
4400
2
L20-A-04-A-3
-
3840
133
44
13,360.00 14,792.33 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
101
102
103
104
105
3/16
3/16
3/16
4/16
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
İrfan BİLGİÇ : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 43375704654
Zübeyir BİLGİÇ : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 43372704718
Çetin ERDEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52333407018
Çetin ERDEN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52333407018
Sabriye YILDIRIM : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 55444039666
Hayriye GÖÇMEN : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 58807185888
İsmiye KARA : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 58750192186
Lütfiye PAÇACI : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 54232342612
Ferah DÖNMEZ : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39934819242
Fatih DÖNMEZ : Abdülkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 39937819188
Deniz YENER : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 59161179100
Derya DÖNMEZ : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39946818806
Özcan KALKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51772425744
Sabri SÜNER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 63793024486
Hüseyin SÜNER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 63826023370
Murat Özcan KALKAN : Zeki oğlu
T.C. Kimlik No: 51760426180
Cem BALCI : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 57025249600
Gamze BALCI : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 57037249254
Nurten ÇETİN : Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 54625330660
Sabri SÜNER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 63793024486
Riza ÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51595431632
Deniz YENER : Abdulkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 59161179100
Ferah DÖNMEZ : Abdulkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39934819242
Derya DÖNMEZ : Abdulkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39946818806
Fatih DÖNMEZ : Abdulkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 39937819188
Derya DÖNMEZ : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39946818806
Ferah DÖNMEZ : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39934819242
Deniz YENER : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 59161179100
Fatih DÖNMEZ : Abdülkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 39937819188
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Veli ÇAKMAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13952686246
68864/91
4400
68864/91
4400
1613/254
00
11408/76
200
8507/762
00
8507/762
00
8507/762
00
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3840
492
45
6,880.00
6,833.25 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3840
493
46
9,250.00
9,108.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3841
135
1
7,500.00
7,377.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
531/1292 Sarıpınar
2
L20-A-04-A-3
-
3841
136
2
12,920.00 13,091.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1469/149 Sarıpınar
92
1469/149
92
2938/149
92
9116/149
92
Tam
Sarıpınar
2
L20-A-04-B-4
-
3841
137
3
18,740.00 18,500.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-04-B-4
-
3841
186
4
740.00
1,094.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3842
18
1
3,500.00
3,563.43 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3842
17
2
2,080.00
2,070.70 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3842
16
3
4,040.00
4,073.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3843
601
1
2,940.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet Ali ÇAKMAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13949686310
11775/21
610
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3843
14
2
21,610.00
Çay
Metrükatı
Tarla
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Veli ÇAKMAK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13952686246
Fikret TURGUT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 58381205248
9835/216
10
Tam
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3843
13
3
14,900.00 13,217.07 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
1/4
1/4
Tam
531/1292
115/646
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
2,904.58 Çay
Metrükatı
Tarla
22,057.77 Bağ Ve Bağ
Damı
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Tam
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3843
15
4
119
Hayriye ERDÖL : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52807390150
T.C. Devlet Demiryolları (Tcdd) :
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3844
607
1
120
Maliye Hazinesi :
Tam
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
512
1
1,250.00
121
Maliye Hazinesi :
Tam
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
514
2
122
Hasan BURSA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54373338444
Ali YILDIRIM : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 12269741822
Mahmut GÜRSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 13253709088
Hasan BURSA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54373338444
Halime TARHAN : Reşit kızı
T.C. Kimlik No: 21040767906
Mehmet Ali ÇILDIR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12413737480
Hasan BURSA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54373338444
Mehmet AL : Hasan oğlu
Tam
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
901
Tam
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
Tam
Gümüşdere
1
L20-A-04-A-3
-
Tam
Gümüşdere
1
L20-A-04-A-3
365/730
Akmezar
1
Tam
Gümüşderesi
Tam
Nuray ÇILDIR : Müslim kızı
T.C. Kimlik No: 12368738952
Sevim YILMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55153312432
Sultan BURSA : Zeynel Besim kızı
T.C. Kimlik No: 54361338890
Ruşen SAYIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 54880321540
Sultan BURSA : Zeynel Besim kızı
T.C. Kimlik No: 54361338890
Sevim YILMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55153312432
Ruşen SAYIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 54880321540
Sevim YILMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55153312432
Sultan BURSA : Zeynel Besim kızı
T.C. Kimlik No: 54361338890
Ruşen SAYIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 54880321540
Sultan BURSA : Zeynel Besim kızı
T.C. Kimlik No: 54361338890
Sevim YILMAZ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55153312432
Saadet AYGÜN : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 54874321778
Sedat SAYIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 54877321614
Mehmet AL : Hasan oğlu
118
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
6,630.06
Niteliği
Eski
Yeni
6,857.87 Bağ
Sayfa No : 7 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,279.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
880.00
924.46 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
1,500.00
1,490.32 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
923
4
852.84
600.12 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3845
924
5
539.95
630.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3845
858
6
295.18
234.25 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-04-A-3
-
3845
622
7
3,650.00
3,654.17 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-04-A-3
-
3845
938
8
680.00
740.42 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
937
9
2,100.00
1,855.55 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Gümüşdere
1
L20-A-04-A-3
-
3845
626
10
1,400.00
1,440.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Gümüşdere
1
L20-A-04-A-3
-
3845
625
11
1,026.00
974.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
619
12
1,150.00
1,101.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3845
621
13
1,870.00
1,890.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
511
14
4,974.30
4,951.58 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
509
15
560.00
552.44 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Özlen ÇALIŞ : Güner kızı
T.C. Kimlik No: 40378805296
Selda ÖZPINAR : Güner kızı
1/8
Gümüşderesi
1
L20-A-04-A-3
-
3845
510
16
2,830.00
2,693.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ummuhan DİNÇSOY : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 31205110294
Selma DİNÇSOY : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 31187110800
Fatma ŞENYİĞİT : Şener kızı
T.C. Kimlik No: 39598831130
Selma DİNÇSOY : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 31187110800
Reyhan KAHRAMAN : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 59041182336
Derya DİNÇSOY : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 24326339552
Özgür ÖZPINAR : Metin kızı
T.C. Kimlik No: 41710760006
2/8
Gümüşçayı
1
L20-A-04-A-3
-
3845
12
17
8,915.26
8,846.95 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
48,290.00 19,510.13 Tarla
365/730
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
1/6
1/6
1/8
2/8
2/8
1/4
1/4
1/4
1/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hakan ÖZPINAR : Şener oğlu
T.C. Kimlik No: 41716759820
Ali SAĞLAM : Abdil oğlu
T.C. Kimlik No: 14600664074
Ali SAĞLAM : Abdil oğlu
T.C. Kimlik No: 14600664074
Rukiye GÖL : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 12095747678
Enver ERKAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55039316226
Mehmet ERKAN : Bülent oğlu
T.C. Kimlik No: 55003317464
Sıdıka SALMAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 47677561182
Emine SALMAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 47668561474
Mehmet SALMAN : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 47665561538
Macide ERKAN : Yunus kızı
T.C. Kimlik No: 25435510702
Kenan YILMAZ : Mümin oğlu
T.C. Kimlik No: 38533866046
Saniye ÖZKAN : Mümin kızı
T.C. Kimlik No: 21473434840
İsmet YILMAZ : Mümin oğlu
T.C. Kimlik No: 38536865992
Hasan YILMAZ : Mümin oğlu
T.C. Kimlik No: 30535308142
Hatice EŞLER : Mümin kızı
T.C. Kimlik No: 38872854926
Hafize ÖZBAYRAMCI : Mümin kızı
T.C. Kimlik No: 63406037278
Mehmet CAN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 55507300634
Aydın CAN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 55492301166
Erdal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55471301804
Riza YILMAZ : Cafer oğlu
T.C. Kimlik No: 64252009648
Gülfet AL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 26663262104
Tahsin AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55621296882
Şerif ALOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55624296728
Hakkı AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55618296956
Gökçen AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55627296664
Fatma ALPAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 55201503652
Tahsin AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55621296882
Gökçen AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55627296664
Gülfet AL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 26663262104
Hakkı AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55618296956
Şerif ALOĞLU : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55624296728
Fatma ALPAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 55201503652
Rağıp ÜZER : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 43948685434
Fuat ÜZER : Şaban oğlu
T.C. Kimlik No: 43945685598
Ali AKGÜL : Haydar oğlu
T.C. Kimlik No: 56326273048
Ali AKGÜL : Haydar oğlu
T.C. Kimlik No: 56326273048
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/8
1/2
Gümüşçayı
1
L20-A-04-A-3
-
3845
9
18
9,160.00
9,112.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
496/1800 Gümüşçayı
1
L20-A-04-A-3
-
3845
10
19
8,840.00
9,256.10 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşçayı
1
L20-A-04-A-3
-
3845
8
20
11,380.00
Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşçayı
1
L20-A-04-A-3
-
3846
637
1
3,035.00
3,212.94 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
310
1
5,860.00
6,632.18 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
311
2
9,280.00
8,847.92 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
312
3
5,020.00
5,070.04 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-B-4
-
3847
313
4
4,040.00
4,234.71 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-B-4
-
3847
314
5
6,050.00
6,039.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2250/525 Akmezar
0
1
L20-A-04-B-4
-
3847
713
6
5,250.00
4,989.34 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
7/18
151/450
1/2
11,157.51
2/16
3/16
3/16
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3/8
1/8
7/16
7/32
7/32
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
16/96
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
16/96
4/8
4/8
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Mehmet Emin KAYAR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 59323173014
Yıldız KAYAR : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 38986839734
Yıldız KAYAR : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 38986839734
Mehmet Emin KAYAR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 59323173014
Yıldız KAYAR : Hüsnü kızı
T.C. Kimlik No: 38986839734
Mehmet Emin KAYAR : Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 59323173014
Bilal YENEN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 13100714692
Murat EFE : Mülazim oğlu
T.C. Kimlik No: 19463316474
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Mukaddes CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55486301394
Uysal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55495301002
Altun KARABIYIK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 57583231352
Seval AKGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56308273622
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Seval AKGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56308273622
Altun KARABIYIK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 57583231352
Mukaddes CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55486301394
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Uysal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55495301002
Hamza YILDIRIM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12233743050
Mustafa YILDIRIM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12227743288
Gülten ÇETİN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 54715327082
Ayten ZEYBEK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 27163840618
Beyhan ASLAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54508333900
Nurten ÖNDER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 26942252888
Zeki ASLAN : Mehmetali oğlu
T.C. Kimlik No: 54523333480
Naciye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39679827854
Mehmet ASLAN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 26651262550
Saniye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39676827918
Gülser YILDIZLI : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 41596534456
Umut ASLAN : Veysel oğlu
T.C. Kimlik No: 54505334054
Alev YILDIZ : Veysel kızı
T.C. Kimlik No: 56122280196
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/7
750/5250
1/4
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
712
7
9,270.00
9,207.81 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
585
8
939.00
1,147.82 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
594
9
5,007.00
5,122.14 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
595
10
2,124.00
2,013.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
309
11
5,240.00
6,284.84 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
715
12
2,245.00
1,859.48 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
716
13
Bağ Ve Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
624
14
1,649.82
1,480.15 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
300
15
1,217.18
1,169.45 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/14
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
299
16
609.81
436.66 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/4
1/4
3/4
1/12
2/12
2/12
2/12
2/12
2/12
13,480.00 13,490.48 Bağ Ve Ev
1/12
2/12
2/12
2/12
2/12
2/12
1/28
1/28
1/28
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
3/56
3/56
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
157
Sevinç ÖZKENT : Mehmet Suphi kızı
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
496
17
7,120.00
7,126.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
158
Esma SEZER : Adem kızı
T.C. Kimlik No: 38593864860
Üstün BAYAR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55279307862
Rüştü BAYAR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55285307634
Adil : Murtaza oğlu
285/768
Akmezar
1
L20-A-04-D-2
-
3847
495
18
5,317.23
5,181.06 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Perihan :
5/256
Orhan :
5/256
5/32
Akmezar
1
L20-A-04-D-2
-
3847
303
19
6,020.00
5,765.74 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
160
Hüseyin BAYAR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55294307342
Muzaffer BAYAR : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 55297307288
Fikriye AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 47479567740
Gazanfer AKTAŞ : Salim oğlu
T.C. Kimlik No: 47476567804
İbrahim Vasfi KAYAHAN : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 62590055068
Sevinç ÖZKENT : Mehmet Suphi kızı
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
498
20
3,090.00
3,133.61 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
161
Sevinç ÖZKENT : Mehmet Suphi kızı
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-A-3
-
3847
497
21
3,680.00
3,381.06 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
162
Gazanfer AKTAŞ : Salim oğlu
T.C. Kimlik No: 47476567804
Özcan SAYINER : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 42280741266
Zerrin ÇELİK : Özdemir kızı
T.C. Kimlik No: 59848155410
Selahattin SAYINER : Özdemir oğlu
T.C. Kimlik No: 42253742122
Ali YILDIZ : Cuma oğlu
T.C. Kimlik No: 56188277970
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Elif BALCI : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56983251076
Süleyman SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 11684761330
Seher ÖZTÜRK : Eşref kızı
T.C. Kimlik No: 14450456492
Baki BALCI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 56947252224
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Eşe TAŞKIN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 12329740222
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Raziye ÖZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 56470268198
Elmas AL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55600297510
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Fikriye AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 47479567740
Hamza SAYIN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54916320370
Melek SAĞLAM : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 42586731220
Tülay SANDALOĞLU : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45037649198
Selver ASLAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 54514333772
Sedat SAYIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 54877321614
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-D-2
-
3847
304
22
5,100.00
5,336.15 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Akmezar
1
L20-A-04-D-2
-
3847
305
23
6,690.00
6,396.53 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
1
L20-A-04-D-2
-
3847
306
24
3,640.00
3,651.30 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
605
25
8,672.00
8,556.71 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
606
26
8,988.00
9,023.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
282
27
6,100.00
5,781.89 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
283
28
5,000.00
4,964.07 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
541
29
2,390.00
2,418.37 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
540
30
2,390.00
2,383.82 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
286
31
5,980.00
6,217.26 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
859
32
1,443.00
1,378.41 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
860
33
1,213.00
1,158.87 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
159
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
33/400
33/400
37/256
95/768
278/602
46/602
278/602
1/4
1/4
2/3
1/2
1/2
Tam
Vrs. İşt.
1/3
1/6
1/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Saadet SAYIN : Hamza kızı
1/2
Şerafettin TAŞKIN : Ferman oğlu
T.C. Kimlik No: 19888568250
Hasan SAYIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54958318946
İsmail SAYIN : Bayram Ali oğlu
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
861
34
973.00
965.97 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
862
35
379.00
395.13 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
863
36
701.00
663.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet ÖZSOY : Raşit oğlu
T.C. Kimlik No: 12824723324
Hasan SAYIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54958318946
Şerafettin TAŞKIN : Ferman oğlu
T.C. Kimlik No: 19888568250
Hasan SAYIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54958318946
Yetiş AKSOY : Yunus oğlu
T.C. Kimlik No: 59908154438
Aşır Ali ÖZBUDAK : Duran oğlu
T.C. Kimlik No: 60850123038
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Elmas AL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55600297510
Ayşe BALCI : Kulu kızı
T.C. Kimlik No: 57079247898
Mehmet Emin GÜRSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 13226709954
Nazik MENGİ : Mehmet Ali kızı
2/6
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
864
37
671.00
677.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
295
38
293.00
334.60 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
285
39
3,370.00
3,547.44 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
291
40
2,984.00
3,048.86 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
L20-A-04-D-2
-
3847
939
41
8,527.86
8,728.94 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zinet GÜRSOY : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 13190711182
Saadet BULUT : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 48856522314
Süheyla SÖNMEZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 10604797206
Baki BALCI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 56947252224
Baki BALCI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 56947252224
Ali YILDIZ : Cuma oğlu
T.C. Kimlik No: 56188277970
Ali YILDIZ : Cuma oğlu
T.C. Kimlik No: 56188277970
Hikmet BURSA : Hikmet Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 57199243886
Nergiz BURSA : Cuma kızı
T.C. Kimlik No: 57220243106
Yaşar GÜNEÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 55201297056
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (Dsi) :
500/1757
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
279
42
5,218.53
5,215.90 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
615
43
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
662
44
6,056.00
6,101.32 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
934
45
5,100.00
5,085.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/5
Akmezar
4
L20-A-04-D-2
-
3847
933
46
2,000.00
1,909.26 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
4
L20-A-04-C-1
-
3847
276
47
3,315.70
3,254.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sarıpınar
1
L20-A-04-A-3
-
3848
531
1
3,000.00
3,007.66 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yüksel ERDEN : Fettah oğlu
T.C. Kimlik No: 52426403972
Sami ERDEN : Fettah oğlu
T.C. Kimlik No: 52429403818
Mehmet ERDEN : Fettah oğlu
T.C. Kimlik No: 52432403744
Şefika KOZAK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 13334706388
Hamza YILDIRIM : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 12233743050
Hasan BULUT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48913520406
Bennikar AKİŞ : Abidin kızı
T.C. Kimlik No: 51964419346
Hüseyin UYSAL : Abidin oğlu
T.C. Kimlik No: 51517434246
Coşkun BALCI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 56935252670
Ali AKDAYI : Mehmet oğlu
2704/633 Akmezar
6
286/6336
5
L20-A-04-C-1
-
3849
259
1
22,250.00 21,846.33 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
494
2
19,700.00 19,330.83 Bağ Ve Ev
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
260
3
6,500.00
6,310.81 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
627
4
3,255.50
3,090.90 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
2/6
1/6
1/2
1/2
1957/351 Akmezar
4
278/1757
2/5
3/5
10,469.80 10,592.65 Bağ Ve Ev
1/5
1/5
2050/633
6
648/6336
648/6336
1/2
1/4
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
193
Zeynel BESİMAL : Halil oğlu
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
628
5
2,648.62
2,658.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
194
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
261
6
6,600.00
6,424.87 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
262
7
4,950.00
5,309.01 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3849
1034
8
6,048.40
6,232.23 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3850
1035
1
229.86
222.15 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3851
264
1
266.86
120.05 Tarla Ve Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
199
Dudu SARIKAYA : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58213211058
Sevim YILDIZ : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 56167278608
Mehmet YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56140279554
Kenan YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56137279628
Sevgi CANDAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56134279782
Ayten YILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56146279336
Hasan SÖNMEZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55879288226
Hasan SÖNMEZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55879288226
Hasan SÖNMEZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55879288226
Maliye Hazinesi :
Tam
5
L20-A-04-C-1
-
3851
995
2
553.73
891.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
200
Maliye Hazinesi :
Tam
5
L20-A-04-C-1
-
3851
996
3
2,063.04
2,304.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
201
Zeynel BESİMAL : Halil oğlu
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3852
971
1
1,407.29
1,742.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
202
Hasan BULUT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48913520406
Maliye Hazinesi :
Tam
Akmezar
5
L20-A-04-C-1
-
3852
972
2
2,528.85
2,332.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-04-C-1
-
3853
1020
1
2,550.00
2,656.15 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18/160
Kadiroğlu
6
L20-A-04-C-1
-
3853
365
2
8,950.00
9,421.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kadiroğlu
6
L20-A-04-C-1
-
3853
364
3
15,600.00 15,681.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kadiroğlu
6
L20-A-04-C-1
-
3853
366
4
10,400.00 10,555.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
207
Sami AL : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 55591297834
Elmas AL : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 55603297456
Hüseyin AKİŞ : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 52036416928
Aslan AĞDEVE : Eyyup oğlu
T.C. Kimlik No: 25910099296
Sıddık GÜNEŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 54268341924
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Mukaddes CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55486301394
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Seval AKGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56308273622
Uysal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55495301002
Altun KARABIYIK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 57583231352
Maliye Hazinesi :
Kadiroğlu
6
L20-A-04-C-1
-
3853
962
5
1,400.00
1,615.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
208
Maliye Hazinesi :
Tam
6
L20-A-04-C-1
-
3853
997
6
6,107.97
6,187.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
209
Maliye Hazinesi :
Tam
Kadiroğlu
5
L20-A-04-C-1
-
3853
1014
7
2,390.00
2,423.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
210
Ali YILDIZ : Cuma oğlu
T.C. Kimlik No: 56188277970
Sultan YILDIZ : Cuma kızı
T.C. Kimlik No: 34193011024
İsmail YILDIZ : Cuma oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278024
Meryem YILDIZ : Cuma kızı
3/40
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3853
368
8
7,050.00
6,330.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kıymet YILDIZ : Cuma kızı
T.C. Kimlik No: 13709482688
Emine YILDIZ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 56197277688
3/40
195
196
197
198
203
204
205
206
1/8
1/8
1/8
1/8
Tam
94/160
3/10
1/2
1/2
1/12
1/12
2/12
2/12
2/12
2/12
2/12
Tam
3/40
3/40
3/40
5/40
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
211
212
213
214
215
216
217
218
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mehmet YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56140279554
Ayten YILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56146279336
Sevgi CANDAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56134279782
Kenan YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56137279628
Sevim YILDIZ : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 56167278608
Ömer SÜNER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 63814023726
Maliye Hazinesi :
1/16
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/16
1/16
1/16
1/4
Tam
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3853
369
9
5,600.00
5,828.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3853
1018
10
4,500.00
4,594.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Meryem SÜNER : Süleyman Faik kızı
T.C. Kimlik No: 63763025406
Dursun AKİŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51970419118
Hüseyin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52144413352
Fadime KALKAN : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51793425006
Meryem SÜNER : Süleyman Faik kızı
T.C. Kimlik No: 63763025406
Halil Oğlu Bektaş VERESELERİ :
Tam
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3853
370
11
5,050.00
5,183.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
225/875
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3853
373
12
8,750.00
8,779.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kariroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3853
371
13
15,300.00 14,654.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3854
372
1
15,000.00 14,755.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hüseyin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52144413352
Çetin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52126413936
Uçar ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437812
Gülser AKCE : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 52279408872
Hasan ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52156412916
Sultan KUŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 50515466754
Dursun AKİŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51970419118
Zeki ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 51421437456
Fadime KALKAN : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51793425006
Cennet ERDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34430003164
Durdu TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 25289409740
Döndü ÖNDER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51655429692
Elif ERDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34403004020
Mehir AKİŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51991418480
Riza ÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51595431632
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Uysal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55495301002
Altun KARABIYIK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 57583231352
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Seval AKGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56308273622
Mukaddes CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55486301394
Savaş AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52012417710
2/54
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3855
379
1
3,600.00
3,721.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kadiroğlu
7
L20-A-04-C-1
-
3855
380
2
4,150.00
4,073.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
225/875
425/875
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
2/54
3/54
3/54
3/54
3/54
3/54
3/54
1/36
1/36
2/36
2/36
2/36
2/36
2/36
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
219
220
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hatice ULAŞ : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 55261308808
Altıngül KALKAN : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 51769425818
Yusuf ÖZGÜN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 52246409956
Zeki ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 51421437456
Çetin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52126413936
Fadime KALKAN : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51793425006
Hasan ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52156412916
Uçar ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437812
Gülser AKCE : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 52279408872
Dursun AKİŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51970419118
Hüseyin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52144413352
Sultan KUŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 50515466754
Döndü ÖNDER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51655429692
Elif ERDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34403004020
Durdu TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 25289409740
Cennet ERDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34430003164
Riza ÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51595431632
Mehir AKİŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51991418480
Hatice AKÇA : Ali kızı
1/12
Kadir AKİŞ : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 52045416636
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Uysal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55495301002
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Altun KARABIYIK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 57583231352
Seval AKGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56308273622
Mukaddes CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55486301394
Altıngül KALKAN : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 51769425818
Hatice ULAŞ : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 55261308808
Yusuf ÖZGÜN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 52246409956
Gülser AKCE : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 52279408872
Dursun AKİŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51970419118
Çetin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52126413936
Zeki ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 51421437456
Sultan KUŞ : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 50515466754
Hüseyin ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52144413352
1/4
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Kadiroğlu
5
L20-A-04-C-1
-
3856
486
1
1,100.00
1,752.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kadiroğlu
5
L20-A-04-C-4
-
3857
488
1
1,800.00
1,884.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
1/12
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
3/216
3/216
3/216
3/216
3/216
3/216
1/4
1/144
1/144
2/144
2/144
2/144
2/144
2/144
1/12
1/12
1/12
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
2/216
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Uçar ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437812
Hasan ERİŞ : Zeynel oğlu
T.C. Kimlik No: 52156412916
Fadime KALKAN : Zeynel kızı
T.C. Kimlik No: 51793425006
Durdu TOPRAK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 25289409740
Riza ÖZER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51595431632
Mehir AKİŞ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51991418480
Döndü ÖNDER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51655429692
Elif ERDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34403004020
Cennet ERDOĞAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34430003164
Hatice AKÇA : Ali kızı
2/216
1/4
221
Kadir AKİŞ : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 52045416636
Bülent ERKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55030316508
Nurgül ÖZBUDAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 60799124738
Seval AKGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 56308273622
Mukaddes CAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 55486301394
Hüseyin CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55498300958
Altun KARABIYIK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 57583231352
Uysal CAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55495301002
Maliye Hazinesi :
Tam
Köycivarı
5
L20-A-04-D-2
-
3858
998
1
4,937.58
5,123.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
222
Maliye Hazinesi :
Tam
Kadiroğlu
5
L20-A-04-D-2
-
3858
994
2
1,893.48
1,899.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
223
Yunis ERDEN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52414404318
Nurhayat ERDEN : Enver kızı
T.C. Kimlik No: 52405404600
Mustafa ATILGAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 15275641124
Mehmet YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56140279554
Kenan YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56137279628
Ayten YILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56146279336
Sevgi CANDAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56134279782
Derman BEYAZ : Avu oğlu
T.C. Kimlik No: 19129593010
Derman BEYAZ : Avu oğlu
T.C. Kimlik No: 19129593010
Derman BEYAZ : Avu oğlu
T.C. Kimlik No: 19129593010
Tam
Kadiroğlu
5
L20-A-04-D-2
-
3858
886
3
825.52
828.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kadiroğlu
6
L20-A-04-D-2
-
3858
887
4
2,000.00
1,802.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Kadiroğlu
6
L20-A-04-D-2
-
3858
888
5
1,000.00
841.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Kadiroğlu
8
L20-A-04-D-2
-
3858
688
6
4,545.87
5,189.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
8
L20-A-04-D-2
-
3859
964
1
2,340.00
2,399.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3859
708
2
1,000.00
1,010.84 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
424
3
555.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
230
Hasan Ali ATIGAN : Zülfikar oğlu
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
425
4
310.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
231
Salih YILDIZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 14989731664
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
426
5
485.00
Avlu Ve
Kerpiç Ev Ve
Müştemilatı
Avlu Taş Ev
Ve
Müştemilat
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
232
Zeynep ÇETİN : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 54745326062
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
430
6
230.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
224
225
226
227
228
229
2/216
2/216
3/216
3/216
3/216
3/216
3/216
3/216
1/4
1/144
1/144
2/144
2/144
2/144
2/144
2/144
1/4
1/4
1/4
549.84 Avlu Ve
Kerpiç Ev Ve
Müştemilatı
333.41 Avlu Taş Ev
Ve
Müştemilat
463.45 Taş Ev Ve
Avlu Ve
Müştemilatı
229.63 Avlu Taş Ev
Ve
Müştemilatı
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
233
Mehmet Şirin EKİCİ : Nado oğlu
T.C. Kimlik No: 10670812544
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
432
7
234
Mücahit EKİN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53959352270
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
429
8
235
Sıddık GÜNEŞ : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 54268341924
Emine AĞDEVE : Halis kızı
T.C. Kimlik No: 25763104154
Maliye Hazinesi :
1/2
Kadiroğlu
6
L20-A-04-D-2
-
3859
363
9
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
975
10
462.00
237
Ali ÇETİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 54778324998
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
431
11
325.00
238
Sedat SAYIN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 54877321614
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3859
428
12
590.00
239
Murat BURSA : Muzaffer Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 57208243562
1/2
Köy İçi
8
L20-A-04-D-2
-
3860
423
1
495.00
Abidin YAKAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 54571331896
Mehmet Ali EKİN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 53974351760
1/2
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3860
422
2
495.00
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
5/8
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3860
421
3
740.00
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Salihli Belediyesi :
3/8
Tam
Köy İçi
8
L20-A-04-D-2
-
3861
427
1
30.00
Nurten ÖNDER : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 26942252888
1/28
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3862
437
1
250.00
Ayşe ASLAN BALYA : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 54511333836
Gülten ÇETİN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 54715327082
Beyhan ASLAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54508333900
Münire EFE : Binali kızı
T.C. Kimlik No: 19394318738
1/28
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3863
436
1
30.00
245
İsmail YILDIZ : Cuma oğlu
T.C. Kimlik No: 56185278024
Tam
Köy İçi
8
L20-A-04-D-2
-
3864
682
1
395.00
246
Mehmet YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56140279554
1/4
Köy İçi
8
L20-A-04-D-2
-
3864
683
2
77.00
Kenan YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56137279628
Sevgi CANDAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56134279782
Ayten YILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56146279336
Mehmet YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56140279554
1/4
Köy İçi
8
L20-A-04-D-2
-
3864
684
3
713.00
Ayten YILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 56146279336
Sevgi CANDAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 56134279782
Kenan YILDIZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 56137279628
1/4
236
240
241
242
243
244
247
Niteliği
Eski
Yeni
285.00
285.52 Avlu Kerpiç
Ev Ve
Müştemilatı
475.00
461.36 Avlu Ve Taş
Ev Ve
Müştemilatı
12,700.00 12,464.27 Tarla
Sayfa No : 16 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Avlu Kerpiç
Ev Ve
Müştemilatı
Avlu Ve Taş
Ev Ve
Müştemilatı
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
462.82 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
305.54 Avlu Ve
Kerpiç Ev Ve
Müştemilatı
392.19 Avlu Taş Ev
Ve
Müştemilatı
509.48 Avlu Kerpiç
Ev Ve
Müştemilat
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Avlu Kerpiç
Ev Ve
Müştemilat
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
467.23 Avlu Ve
Kerpiç Ev Ve
Müştemilatı
756.98 Avlu Taş Ev
Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Avlu Taş Ev
Ve
Müştemilatı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17.49 Taş Köy
Arsa
Odası
239.82 Avlu Ve Taş Arsa
Ev Ve
Müştemilatı
0.00
0.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
28.44 Taş
Samanlık
431.78 Taş Ev Ve
Avlu Ve
Müştemilatı
63.27 Taş Ev Ve
Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Taş Ev Ve
Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
680.07 Taş Ev Ve
Avlu Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/28
25/28
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
248
Fadime DEMİREL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55315307054
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3864
433
4
220.00
249
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3864
435
5
60.00
250
Nurmehmet BAYSAK : Cano oğlu
T.C. Kimlik No: 19150592990
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3864
438
6
665.00
251
Lütfi KOÇ : Meto oğlu
T.C. Kimlik No: 51301261324
Latif ÖZDEMİR : Ali oğlu
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3865
452
1
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3866
443
253
Vahdettin EKİCİ : Nado oğlu
T.C. Kimlik No: 10667812618
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3866
254
Muhittin EKİCİ : Nado oğlu
T.C. Kimlik No: 10673812480
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
255
Türkan ÖZ : Veli kızı
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
252
Niteliği
Eski
Yeni
221.32 Avlu Kerpiç
Ev Ve
Müştemilatı
60.29 Arsa
Sayfa No : 17 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
225.00
673.24 Avlu Taş Ev Arsa
Ve Kerpiç Ev
Ve
Müştemilatı
233.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
1
160.00
153.74 Avlu Ve Ağıl Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
442
2
80.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3866
441
3
540.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3866
440
4
150.00
96.52 Avlu Ve Taş Arsa
Ev
514.88 Avlu Ve Taş Arsa
Ev Ve
Müştemilatı
159.00 Avlu Ve Taş Arsa
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
438.81 Kerpiç Ev Ve Kerpiç Ev Ve
Müştemilatı Müştemilatı
42.32 Samanlık
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
362.36 Ev Ve
Müştemilatı
345.11 Ev Ve
Müştemilatı
354.99 Taş Ev Avlu
Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ev Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hamza : Veli oğlu
Elif : Veli kızı
Mehmet : Veli oğlu
Fatma : Veli kızı
Hüseyin :
Hamza :
Mehmet :
20/400
60/400
Vrs. İşt.
Ayşe AŞKIN : Ahmet kızı
Cemal AŞKIN : Ahmet oğlu
Ayşe AŞKIN : Hasan Ali kızı
Baki AŞKIN : Ahmet oğlu
Meryem SAYIN : Zeynel kızı
Mustafa ÖZER : Hasan oğlu
Mustafa MENGİ : Zeynel oğlu
256
Aydemir COŞELAV : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 24983033732
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3866
439
5
385.00
257
Güzel DALMAZ : Paşa kızı
T.C. Kimlik No: 54331339810
Musa DALMAZ : Sano oğlu
T.C. Kimlik No: 54334339756
Hayrettin ALTUNBEY : Dursun oğlu
T.C. Kimlik No: 21911234834
1/2
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
420
1
40.00
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
416
2
345.00
259
Hayrettin ALTUNBEY : Dursun oğlu
T.C. Kimlik No: 21911234834
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
419
3
345.00
260
Veli ÖZDEMİR : Latif oğlu
T.C. Kimlik No: 55414303780
1/2
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
447
4
330.00
İsmail DEMİREL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55330306544
İsmail Köroğlu DALMAZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 28172029360
1/2
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
418
5
175.00
258
261
1/2
Tam
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
167.74 Kerpiç
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arabalık
Samanlık Ve
Avlu
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
262
İlhan DALMAZ : Ahmet oğlu
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
446
6
175.00
263
Murat EFE : Mülazim oğlu
T.C. Kimlik No: 19463316474
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
445
7
200.00
264
Murat EFE : Mülazim oğlu
T.C. Kimlik No: 19463316474
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3867
444
8
350.00
265
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3868
417
1
170.00
266
Selahattin AĞDEVE : Zahir oğlu
T.C. Kimlik No: 24590143244
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3869
448
1
265.00
267
Mehmet Şirin EKİCİ : Nado oğlu
T.C. Kimlik No: 10670812544
Mehmet Şirin EKİCİ : Nado oğlu
T.C. Kimlik No: 10670812544
Yeter DALMAZ : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 54328339984
Tam
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3870
709
1
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3870
450
1/2
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3870
1/2
270
Musa DALMAZ : Sano oğlu
T.C. Kimlik No: 54334339756
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
271
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
272
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
8
273
Mehmet Sıdık DALMAZ : Abdullah oğlu
Tam
Köyiçi
274
Süleyman AL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 55633296436
Tam
275
Çetin SAYIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54955319090
Çetin SAYIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54955319090
Maliye Hazinesi :
3/28
Hasan ASLAN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 10088366394
Metin EMRE : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52591388630
Enver ERKUL : Tahsin oğlu
T.C. Kimlik No: 18031629886
Haydar ERKUL : Tahsin oğlu
T.C. Kimlik No: 18037629668
Nurten ERKUL : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 58597215024
Maliye Hazinesi :
Tam
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Avlu Ve Taş
Ev
Avlu Ve Taş
Ev Ve
Müştemilatı
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
130.00
189.37 Avlu Ve Taş
Ev
193.69 Avlu Ve Taş
Ev Ve
Müştemilatı
354.43 Kerpiç Ev Ve
Avlu Ve
Müştemilatı
173.74 Taş
Samanlık Ve
Avlu
299.82 Avlu Ve Taş
Ev Ve
Müştemilatı.
130.78 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
135.00
128.58 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
449
3
310.00
304.94 Avlu Ve
Arsa
Kerpiç Ev Ve
Müştemilatı
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3871
731
1
440.00
449.82 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3871
732
2
560.00
600.80 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-04-D-2
-
3871
413
3
75.00
76.59 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
L20-A-04-D-2
-
3871
412
4
235.00
238.31 Ev Ve Bahçe Ev Ve Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3871
414
5
380.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3871
415
6
50.00
420.44 Avlu Ve
Samanlık
65.60 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
L20-A-04-D-2
-
3871
1022
7
246.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
701
1
762.00
Bahçeli
Kargir Ev
Arsa
0.00
Köy İçi
248.51 Bahçeli
Kargir Ev
780.12 Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
702
2
972.00
920.35 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
704
3
428.00
410.64 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
703
4
1,782.00
1,802.86 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
705
5
329.00
310.84 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
706
6
349.00
368.76 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3872
707
7
428.00
422.10 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3872
451
8
50.00
59.42 Arsa
Arsa
0.00
0.00
285
Hasan SAYIN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 54958318946
Nazım BAYSAK : Nurmehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 19075595472
Döne ATILGAN : Zülfikar kızı
T.C. Kimlik No: 54469335234
Döne ATILGAN : Zülfikar kızı
T.C. Kimlik No: 54469335234
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3873
1019
1
366.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
286
Maliye Hazinesi :
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3874
1021
1
516.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
287
Turgut SAYILGAN : Kutbettin oğlu
T.C. Kimlik No: 58993278562
Tam
Köyiçi
6
L20-A-04-D-2
-
3875
966
1
2,550.00
Bahçeli
Kargir Tek
Katlı Ev
Bahçeli Tek
Katlı
Betonarme
Ev
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
268
269
276
277
278
279
280
281
282
283
284
25/28
Tam
1/3
1/3
368.27 Bahçeli
Kargir Tek
Katlı Ev
516.92 Bahçeli Tek
Katlı
Betonarme
Ev
2,685.07 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 19 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Öner ÖNGEL : Remzi oğlu
T.C. Kimlik No: 61642113510
Kevser ÖNGEL : Talha kızı
T.C. Kimlik No: 61576115710
Mehmet AL : Hasan oğlu
Tam
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3875
693
2
822.00
775.11 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
9
L20-A-04-D-2
-
3875
896
3
170.00
203.27 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
9
L20-A-04-D-2
-
3875
897
4
498.00
448.88 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hamit GÜNDOĞDU : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 58213227820
Mehmet AĞDEVE : Kadi oğlu
T.C. Kimlik No: 24788136638
Hasbetullah EKİN : Hakim oğlu
T.C. Kimlik No: 16891668274
Mehmet Cabır EKİN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53968351998
Umut ASLAN : Veysel oğlu
T.C. Kimlik No: 54505334054
Alev YILDIZ : Veysel kızı
T.C. Kimlik No: 56122280196
Naciye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39679827854
Gülser YILDIZLI : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 41596534456
Zeki ASLAN : Mehmetali oğlu
T.C. Kimlik No: 54523333480
Zeynep ASLAN : Seyitali kızı
T.C. Kimlik No: 54517333618
Saniye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39676827918
Sevim GENÇER : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 56578359200
Fehmi ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61549116676
Ercan ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61540116958
Şiyat ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61489118648
İsmail ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61543116894
Özcan ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61537117012
Azat ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61486118702
Rahmi ÖNGEL : Sabri oğlu
T.C. Kimlik No: 61546116730
Güneş ÖNGEL : Sabri kızı
T.C. Kimlik No: 61483118866
Gülten ÖNGEL : Kasım kızı
T.C. Kimlik No: 61594115136
Faik BAĞATUR : Musik oğlu
T.C. Kimlik No: 14563741966
Hüseyin AKAY : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 32518391608
Muhammet YILMAZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 55138312952
Karanfil YILMAZ : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 55150312596
Nurten YILMAZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 17989655404
Mehmet YILMAZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 55141312888
Ahmet YILMAZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 55147312660
Kıymet YILMAZ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 26414270488
Niyazi YILMAZ : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 55156312378
Zeynep AKBAL : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 40009817100
Osman AKBAL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 40066815224
Ayşe AŞKIN : Ahmet kızı
Tam
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3875
696
5
508.00
531.94 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3875
695
6
568.00
501.52 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3875
697
7
449.00
483.93 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
8
L20-A-04-D-2
-
3875
698
8
479.00
457.25 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3875
700
9
459.00
467.95 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
8-9
L20-A-04-D-2
-
3875
699
10
439.00
469.16 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-04-D-2
-
3875
967
11
750.00
768.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3876
358
1
9,250.00
8,663.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3876
359
2
3,250.00
3,271.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Gümüş Çayı
19 L 111 B
L20-A-04-D-2
-
3877
1017
1
732.00
672.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3877
356
2
9,597.00
9,892.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16/960
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3878
353
1
17,344.00 16,845.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
Vrs. İşt.
Tam
Tam
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Hissesi Sokak veya Mevki
Cennet ULAŞ : Bektaş kızı
280/960
Halil AL : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 55642296144
Cemal AŞKIN : Ahmet oğlu
280/960
Umut ASLAN : Veysel oğlu
T.C. Kimlik No: 54505334054
Alev YILDIZ : Veysel kızı
T.C. Kimlik No: 56122280196
Elif AKCE : Bektaş kızı
T.C. Kimlik No: 52291408416
Demir AKİŞ : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 51994418326
Muammer AKİŞ : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 51973419054
Zeynep ASLAN : Seyitali kızı
T.C. Kimlik No: 54517333618
Naciye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39679827854
Gülser YILDIZLI : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 41596534456
Zeki ASLAN : Mehmetali oğlu
T.C. Kimlik No: 54523333480
Saniye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39676827918
Şahap AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52009417884
Hüseyin AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52021417428
Savaş AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52012417710
Gülderen BALDAN : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 52159411862
Şefiye ERKAN : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 55024316736
Assiye ÇETİN : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 54724326700
Ahmet AŞKIN : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 54667328618
Sevim ERKAN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 55027316672
Fadime EVCİN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 56716260924
Hüseyin AKİŞ : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 52036416928
Seyit Ali AKİŞ : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 52039416864
Alev YILDIZ : Veysel kızı
T.C. Kimlik No: 56122280196
Umut ASLAN : Veysel oğlu
T.C. Kimlik No: 54505334054
Şahap AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52009417884
Hüseyin AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52021417428
Savaş AKİŞ : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52012417710
Seyit Ali AKİŞ : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 52039416864
Sevim ERKAN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 55027316672
Fadime EVCİN : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 56716260924
Hüseyin AKİŞ : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 52036416928
Zeynep ASLAN : Seyitali kızı
T.C. Kimlik No: 54517333618
Naciye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39679827854
Gülser YILDIZLI : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 41596534456
1/1152
Pafta no
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 21
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
44/960
1/1152
1/1200
1/1200
1/1200
1/1440
1/1440
1/1440
1/1440
1/1440
1/1800
1/1800
1/1800
1/1920
1/1920
1/1920
1/1920
1/2400
1/2400
1/2400
1/2400
1/2880
1/2880
1/3600
1/3600
1/3600
1/4800
1/4800
1/4800
1/4800
1/576
1/576
1/576
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Zeki ASLAN : Mehmetali oğlu
T.C. Kimlik No: 54523333480
Saniye CESUR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39676827918
Elif AKCE : Bektaş kızı
T.C. Kimlik No: 52291408416
Demir AKİŞ : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 51994418326
Muammer AKİŞ : Bektaş oğlu
T.C. Kimlik No: 51973419054
Gülderen BALDAN : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 52159411862
Şefiye ERKAN : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 55024316736
Assiye ÇETİN : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 54724326700
Ahmet AŞKIN : Cemal oğlu
T.C. Kimlik No: 54667328618
Elmas AL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55600297510
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Zeynel MENĞİ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55225310014
Hasan BURSA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54373338444
Hasan BULUT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48913520406
Hüseyin KOÇ : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 63637029578
Abdulkadir KOZAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 13403704024
MAHALLE / KÖY : Hacıbektaşlı
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 21 / 21
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/576
1/576
1/600
1/600
1/600
1/960
1/960
1/960
1/960
308/96
0
308/96
0 Vrs.
İşt.
Tam
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3879
352
1
Tam
Gümüşçayı
19 M 1 C
L20-A-04-D-2
-
3879
1013
2
4,752.00
Tam
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3880
351
1
833.00
Tam
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-1
-
3881
346
1
8,573.00
Tam
Gümüşçayı
6
L20-A-04-D-2
-
3881
347
2
Tam
Gümüş Çayı
7
L20-A-04-D-1
-
3882
883
1
2,060.00
Tam
Gümüşçayı
7
L20-A-04-D-1
-
3882
348
2
1/3
Gümüş Çayı
7
L20-A-04-D-1
-
3882
882
10,252.00 10,605.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
882.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8,318.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17,424.00 17,258.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,957.19 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,160.00
3,866.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
7,460.00
7,375.74 Bağ Ve
Bahçe
Bağ Ve
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4,784.71 Bağ
Hasan BULUT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48913520406
Zülfikar Oğlu Hasan Ali Mirascıları :
2/3
Tam
Gümüşçayı
7
L20-A-04-D-4
-
3883
349
1
2,200.00
2,212.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fatma DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 10742792798
Tam
Gümüşçayı
7
L20-A-04-D-4
-
3884
350
1
3,310.00
3,348.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Sedat GÜLBİTEN
Atilla DEVELİ
Serkan GÖK
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü