Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hissesi Sokak veya Mevki
1
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (Tedaş) :
Tam
2
İrfan SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53851355904
Gürsel SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53839356350
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Ali ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10889787930
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Sultan GÖKYILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50227476508
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Durdu BAL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51772425294
Durdu BAL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51772425294
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Sultan GÖKYILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50227476508
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Sait GÜNGÖR : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48256542264
Ayşe ASLAN : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52327406706
Nursel DEMİR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 25445302892
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Adil GÜNGÖR : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48298540808
Hatice GÜNGÖR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48304540648
İrfan SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53851355904
Mehmet SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53866355494
Emine SERİN : Hasan kızı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
22/a UYGULAMASI YAPILAN TAŞINMAZ MALIN
Pafta no
Ada no
Parsel no
Yüzölçümü (m²)
Niteliği
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Eski
Yeni
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1304
1
Tam
20.I.2.d
L20-A-01-B-1
-
3980
1309
2
Tam
20.I.2.d
L20-A-01-B-1
-
3980
1310
171.00
221.69 Trafo Yeri
Sayfa No : 1 / 69
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Trafo Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
13,000.00 12,646.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
3
13,000.00 13,092.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sartmustafa
20 İ -1 D
L20-A-01-B-1
-
3980
1313
4
20,247.09 20,415.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sartmustafa
20 İ-1 D
L20-A-01-B-1
-
3980
1314
5
20,247.14 20,414.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sartmustafa
20 İ -1 D
L20-A-01-B-1
-
3980
1315
6
30,010.52 29,665.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
209/860
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
12
7
8,529.00
8,439.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1294
8
237.00
318.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1288
9
16,502.00 16,596.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
5
10
5,560.00
5,355.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
6
11
9,100.00
8,594.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1291
12
5,521.00
5,402.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7,160.00
7,081.53 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12,420.00 12,368.99 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
187/860
227/860
237/860
639/2054
650/2054
689/2054
76/2054
590/3218
876/3218
876/3218
876/32
18 Vrs.
İşt.
3/5
1/5
1/5
Halil EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50422470240
Emine SERİN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 53869355330
İrfan SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53851355904
Hasibe BİLGİ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 61375105356
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Mehmet DAĞAÇTI : Hasan oğlu
1/3
Tam
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
4
13
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Durdu BAL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51772425294
Coşkun DEMİRTAŞ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 24019668624
Nejdet BURULDAY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50179478360
1/2
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
3
14
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1261
15
1/3
1/3
1/2
1/4
1/4
1/2
360/1436
9
828/1436
9
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
7,877.00
7,798.96 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Süleyman AYYÜRÜ : Mustafa Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 25607297738
İsmail Nebil ORKAN : Mustafa Hıfzı oğlu
T.C. Kimlik No: 10211529146
Ülkü ORKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10205529374
Tahsin SEZGİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25214310356
Emine EZİNCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 19754492832
Nuran KARAKUM : Abil kızı
T.C. Kimlik No: 33271854126
Mehmet TURAN : Haydar oğlu
T.C. Kimlik No: 50974444614
Ferdane ÖNER : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 20006483812
Ahmet ÖNER : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 20009483758
Zehra YAVUZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51856422430
Şerafettin AKKAPLAN : Abdülkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 26771210196
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Mahmut SEVİM : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 52672287302
Ali SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 17615563790
Mustafa AKSAKAL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 60469134968
Mehmet EZİNCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 19766492486
Mustafa AKKAPLAN : Abdulkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 14618663960
Ahmet GÜNEYİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23762283306
Abdullah ÖZGÜVEN : Mehmet Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 15308640254
Şirin KOCABIYIK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 27707227554
Süleyman YAVUZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16685594734
Hulusi YAVUZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16679594962
Bülent VURAL : Elattin oğlu
T.C. Kimlik No: 19618934416
Dilaver ÖNER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20003483976
Mustafa YILDIZ : Sait oğlu
T.C. Kimlik No: 20024477152
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Mustafa TURHAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16046898204
Dilber DARCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 47566565420
İbrahim KARASİMAV : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 10342222916
Mevlüt IŞILDAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18322973094
Aynur PINARBAŞI : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27857221846
M.Ali TUFAN : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 56032283256
İbrahim GÜRSOY : Hamdi oğlu
T.C. Kimlik No: 45325512456
Macit KURŞUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 35959947854
Ümran ÖZDEN : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 14945741218
Sadettin HASTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 61873088472
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Hissesi Sokak veya Mevki
Pafta no
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Sayfa No : 2 / 69
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
150/1436
9
218/1436
9
218/1436
9
176/1436
9
168/1436
9
600/1436
9
101/1436
9
106/1436
9
106/1436
9
136/1436
9
146/1436
9
150/1436
9
150/1436
9
150/1436
9
150/1436
9
150/1436
9
155/1436
9
156/1436
9
160/1436
9
160/1436
9
1600/114
952
1600/114
952
165/1436
9
176/1436
9
176/1436
9
180/1436
9
180/1436
9
180/1436
9
189/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
198/1436
9
200/1436
9
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
16
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Süleyman DEMİREL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 49888487770
Medine SARIÇİÇEK : Bayram kızı
T.C. Kimlik No: 52990384752
İsmail GÜL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50212477244
Tahsin ARABACI : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 46360605370
Yusuf KALPAKÇI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62608063528
Adem SARGIN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49726774130
Mehmet BİRCAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47317573490
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Ahmet KAYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 10553798750
Fatma KARAPINAR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 13592692928
Birsen TUFAN : M.Ali kızı
T.C. Kimlik No: 35575970304
Adem SÖNMEZER : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 11903754280
Fadime DEMİRBİLEK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52936386192
Sabahattin TOP : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49426615276
Mustafa ŞENGÜL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16028616246
Mustafa ARMAĞAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 45562618478
Şemsi ERGÜL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40288807748
Döne SOYAL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52375405034
Düriye ERİŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 13676695036
Dilber SAPMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 17588564688
Ali SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 17615563790
Ali İhsan KAYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 35725965372
Hatice BOZ : Rasim kızı
T.C. Kimlik No: 10079814910
Gizem BOZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10076815064
Fırat BOZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 10073815128
Muzaffer NİL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 23804357248
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Hüseyin KAYİK : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 55963285148
Ahmet Hamdi ÖZKAHRAMAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 55936285878
Güngör KANDİRMİŞ : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 56833256176
Hatice KANGOOĞLU : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 46642596068
Zehra SÖNMEZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 35623963210
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 3 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
228/1436
9
245/1436
9
255/1436
9
280/1436
9
285/1436
9
300/1436
9
300/1436
9
315/1436
9
352/1436
9
378/1436
9
380/1436
9
400/1436
9
800/1149
52
800/1149
52
90/14369
90/14369
180/1436
9
2254/114
952
3381/114
952
3381/114
952
120/1436
9
468/2299
04
468/2299
04
468/2299
04
468/2299
04
624/2299
04
125/9131
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1264
16
982.00
1,012.87 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
140/9131
140/9131
144/9131
150/9131
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
17
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Sultan VURAL : Ziya kızı
T.C. Kimlik No: 19636933842
Naci CENGİZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57031532208
Süleyman AYYÜRÜ : Mustafa Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 25607297738
Cevdet AKÇAY : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56146279404
Ali GÜNGÖR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50155479152
M.Ali TUFAN : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 56032283256
M.Ali TUFAN : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 56032283256
Celal DURSUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54538333048
Mustafa KAYA : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50293474576
Ali İhsan KAYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 35725965372
Durmuş KARAYILAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50479468160
İsmail İYİDİLLİ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50353472504
Akife PETEKKAYA : Ahmet Münir kızı
T.C. Kimlik No: 14422975082
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
150/9131
Şevki AKTAY : Efrail oğlu
T.C. Kimlik No: 10070814674
Düriye ÖZGAN : Feyzullah kızı
T.C. Kimlik No: 61981084502
İskender OĞUL : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 73927011886
Halil Hicri GÜRDENİZ : Tefik oğlu
T.C. Kimlik No: 13864621922
Hasan SARIKAYA : Aşur oğlu
T.C. Kimlik No: 19280508700
Mustafa ASLAN : Halil
T.C. Kimlik No: 52366405494
İsmail İYİDİLLİ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50353472504
Hüseyin DİNÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52861388674
Fatma YAVAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19646489636
Mustafa KAYA : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50293474576
Rukiye GÜLTEKİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 29822157174
Aynur ASLAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19208374486
Mehmet SALTAN : Ali
T.C. Kimlik No: 49501756894
Ayşe AKÇA : Rifat kızı
T.C. Kimlik No: 54607330794
Harun SERİN : İrfan oğlu
T.C. Kimlik No: 53776358486
Ayşe BURULDAY : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50176478424
Nejdet BURULDAY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50179478360
Ekrem SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53842356286
Safiye TUFAN : Aziz kızı
T.C. Kimlik No: 56029283320
Teslime SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 16139612830
Hüseyin KEYİK : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 55963285148
Güngör KANDİRMİŞ : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 56833256176
200/9131
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1265
1,747.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 4 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
150/9131
150/9131
154/9131
156/9131
160/9131
160/9131
180/9131
180/9131
180/9131
180/9131
180/9131
196/9131
200/9131
220/9131
232/9131
232/9131
24/9131
240/9131
255/9131
270/9131
290/9131
348/9131
350/9131
360/9131
450/9131
150/9131
360/9131
192/9131
210/9131
763/9131
630/9131
280/9131
125/9131
Vakıftimarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
17
1,664.03 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
140/9131
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
18
19
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Naci CENGİZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57031532208
Cevdet AKÇAY : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56146279404
Gençağa CEBİR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30463550736
Erol GİRGİN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51226443478
İskender OĞUL : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 73927011886
Halil Hicri GÜRDENİZ : Tefik oğlu
T.C. Kimlik No: 13864621922
Hasan SARIKAYA : Aşur oğlu
T.C. Kimlik No: 19280508700
Zehra YAVUZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51856422430
Abdullah ÖZGÜVEN : Mehmet Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 15308640254
Bülent VURAL : Elattin oğlu
T.C. Kimlik No: 19618934416
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Mustafa TURHAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16046898204
Macit KURŞUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 35959947854
Yusuf KALPAKÇI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62608063528
Tahsin ARABACI : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 46360605370
İbrahim ÇIRAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 62614057450
Mustafa ŞENGÜL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16028616246
Şemsi ERGÜL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40288807748
Ali YILDIRIM : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 23222000900
Nejdet BURULDAY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50179478360
Zeynep KARABIYIK : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 19829490350
Ayşe BURULDAY : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50176478424
Nejdet BURULDAY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50179478360
Süleyman AYYÜRÜ : Mustafa Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 25607297738
İsmail Nebil ORKAN : Mustafa Hıfzı oğlu
T.C. Kimlik No: 10211529146
Ülkü ORKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10205529374
Hatice SEZGİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 25190311170
Emine EZİNCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 19754492832
Mehmet TURAN : Haydar oğlu
T.C. Kimlik No: 50974444614
Ferdane ÖNER : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 20006483812
Ahmet ÖNER : Adem oğlu
T.C. Kimlik No: 20009483758
Zehra YAVUZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51856422430
Şerafettin AKKAPLAN : Abdülkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 26771210196
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Mustafa AKSAKAL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 60469134968
Mahmut SEVİM : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 52672287302
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 5 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
150/9131
154/9131
192/9131
210/9131
232/9131
232/9131
24/9131
136/1436 Vakıftimarı
9
160/1436
9
165/1436
9
180/1436
9
180/1436
9
190/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
276/1436
9
378/1436
9
400/1436
9
600/1436
9
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1262
18
3,970.00
3,740.61 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1263
19
6,931.00
6,834.70 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
168/14
369
Vrs. İşt.
828/1436
9
150/1436
9
218/1436
9
218/1436
9
176/1436
9
168/1436
9
101/1436
9
106/1436
9
106/1436
9
136/1436
9
146/1436
9
150/1436
9
150/1436
9
150/1436
9
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Ali SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 17615563790
Mehmet EZİNCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 19766492486
Mustafa AKKAPLAN : Abdulkadir oğlu
T.C. Kimlik No: 14618663960
Ahmet GÜNEYİ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23762283306
Şirin KOCABIYIK : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 27707227554
Abdullah ÖZGÜVEN : Mehmet Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 15308640254
Süleyman YAVUZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16685594734
Hulusi YAVUZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16679594962
Bülent VURAL : Elattin oğlu
T.C. Kimlik No: 19618934416
Dilaver ÖNER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 20003483976
Mustafa YILDIZ : Sait oğlu
T.C. Kimlik No: 20024477152
Hörü KIZILTUĞ : Yakup kızı
T.C. Kimlik No: 31529099794
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Dilber DARCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 47566565420
Mustafa TURHAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16046898204
İbrahim KARASİMAV : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 10342222916
İbrahim GÜRSOY : Hamdi oğlu
T.C. Kimlik No: 45325512456
Macit KURŞUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 35959947854
Aynur PINARBAŞI : Salih kızı
T.C. Kimlik No: 27857221846
M.Ali TUFAN : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 56032283256
Mevlüt IŞILDAK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 18322973094
Ümran ŞENER : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 14945741218
İsmail GÜL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50212477244
Yusuf KALPAKÇI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 62608063528
Sadettin HASTÜRK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 61873088472
Süleyman DEMİREL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 49888487770
Tahsin ARABACI : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 46360605370
Medine SARIÇİÇEK : Bayram kızı
T.C. Kimlik No: 52990384752
Adem SARGIN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49726774130
Mehmet BİRCAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47317573490
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Ahmet KAYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 10553798750
Fatma KARAPINAR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 13592692928
Birsen TUFAN : M.Ali kızı
T.C. Kimlik No: 35575970304
Adem SÖNMEZER : Şevket oğlu
T.C. Kimlik No: 11903754280
Fadime DEMİRBİLEK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52936386192
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Hissesi Sokak veya Mevki
Pafta no
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
Sayfa No : 6 / 69
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
150/1436
9
150/1436
9
155/1436
9
156/1436
9
160/1436
9
160/1436
9
1600/114
952
1600/114
952
165/1436
9
176/1436
9
176/1436
9
180/1436
9
180/1436
9
180/1436
9
180/1436
9
189/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
190/1436
9
198/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
200/1436
9
228/1436
9
245/1436
9
255/1436
9
280/1436
9
285/1436
9
300/1436
9
300/1436
9
315/1436
9
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
20
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Sabahattin TOP : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49426615276
Mustafa ŞENGÜL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 16028616246
Mustafa ARMAĞAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 45562618478
Şemsi ERGÜL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 40288807748
Döne SOYAL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52375405034
Düriye ERİŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 13676695036
Ali SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 17615563790
Dilber SAPMAZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 17588564688
Hatice BOZ : Rasim kızı
T.C. Kimlik No: 10079814910
Fırat BOZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 10073815128
Gizem BOZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 10076815064
Muzaffer NİL : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 23804357248
Nuran KARAKUM : Abil kızı
T.C. Kimlik No: 33271854126
Coşkun DEMİRTAŞ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 24019668624
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Hüseyin KEYİK : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 55963285148
Güngör KANDİRMİŞ : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 56833256176
Ahmet Hamdi ÖZKAHRAMAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 55936285878
Hatice KANGOOĞLU : Nasuh kızı
T.C. Kimlik No: 46642596068
Naci CENGİZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 57031532208
Sultan VURAL : Ziya kızı
T.C. Kimlik No: 19636933842
Zehra SÖNMEZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 35623963210
Süleyman AYYÜRÜ : Mustafa Sadık oğlu
T.C. Kimlik No: 25607297738
Cevdet AKÇAY : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56146279404
Ali GÜNGÖR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50155479152
M.Ali TUFAN : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 56032283256
Durmuş KARAYILAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 50479468160
Mustafa KAYA : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50293474576
Celal DURSUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54538333048
Ali İhsan KAYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 35725965372
Akife PETEKKAYA : Ahmet Münir kızı
T.C. Kimlik No: 14422975082
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
1266
8,271.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 7 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
352/1436
9
378/1436
9
380/1436
9
400/1436
9
800/1149
52
800/1149
52
90/14369
90/14369
2254/114
952
3381/114
952
3381/114
952
120/1436
9
600/1436
9
360/1436
9
468/2299
04
468/2299
04
468/2299
04
468/2299
04
624/2299
04
125/9131
1
L20-A-01-B-1
-
3980
20
8,182.20 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
140/9131
140/9131
144/9131
150/9131
150/9131
150/9131
150/9131
154/9131
156/9131
160/9131
180/9131
180/9131
180/9131
180/9131
196/9131
200/9131
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
21
22
23
24
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Şevki AKTAY : Efrail oğlu
T.C. Kimlik No: 10070814674
Düriye ÖZGAN : Feyzullah kızı
T.C. Kimlik No: 61981084502
İskender OĞUL : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 73927011886
Halil Hicri GÜRDENİZ : Tefik oğlu
T.C. Kimlik No: 13864621922
Hasan SARIKAYA : Aşur oğlu
T.C. Kimlik No: 19280508700
Mustafa ASLAN : Halil
T.C. Kimlik No: 52366405494
Hüseyin DİNÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52861388674
Fatma YAVAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19646489636
Mustafa KAYA : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50293474576
Rukiye GÜLTEKİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 29822157174
Aynur ASLAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19208374486
Mehmet SALTAN : Ali
T.C. Kimlik No: 49501756894
Ayşe AKÇA : Rifat kızı
T.C. Kimlik No: 54607330794
Harun SERİN : İrfan oğlu
T.C. Kimlik No: 53776358486
Ayşe BURULDAY : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50176478424
Nejdet BURULDAY : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50179478360
Ekrem SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53842356286
Safiye TUFAN : Aziz kızı
T.C. Kimlik No: 56029283320
Teslime SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 16139612830
Ahmet SÜMBÜL : Tahir oğlu
T.C. Kimlik No: 10004136094
Faden AKYAR : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53596364438
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Mahmut KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47500567442
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Hasibe BİLGİ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 61375105356
Ali TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40216810338
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Mehmet Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48322540064
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 8 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
200/9131
220/9131
232/9131
232/9131
24/9131
240/9131
270/9131
290/9131
348/9131
350/9131
360/9131
450/9131
150/9131
360/9131
192/9131
210/9131
763/9131
790/9131
280/9131
435/9131
1/6
Vakıf Tımarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
916
21
367.00
645.37 Tarla Ve Bağ Tarla Ve Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1293
22
1,260.00
1,293.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
8
23
5,820.00
5,952.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
16
24
10,000.00 10,099.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/4
1/4
1/2
1/4
1/4
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
45/1000
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Ayşe ASLAN : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52327406706
Sait GÜNGÖR : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48256542264
Hatice GÜNGÖR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48304540648
Nursel DEMİR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 25445302892
Adil GÜNGÖR : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48298540808
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Tuna TURFAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37765891512
Eşe YILDIZ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 62836055814
Tuna TURFAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37765891512
Kadir DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53227376724
Abdülkerim DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53218377006
Yakup DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53224376888
Esma ÖĞÜT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 18065334404
Mehmet Sadık ÖĞÜT : Mahmut Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 18068334340
Faden AKYAR : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53596364438
Esma ÖĞÜT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 18065334404
Mehmet Sadık ÖĞÜT : Mahmut Nedim oğlu
T.C. Kimlik No: 18068334340
Faden AKYAR : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53596364438
Fatma AKSOY : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 55216310474
İsmail İYİDİLLİ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50353472504
Mehmet AKSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55222310246
İsmet KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51274441884
İbrahim KAZAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 42667527896
Recep TOSUNCUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30098128966
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 9 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
191/12
00
191/12
00 Vrs.
İşt.
Tam
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
15
25
1
L20-A-01-B-1
-
3980
1290
26
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
13
27
5,700.00
Tam
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
14
28
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1173
1/2
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
800/1216 Vakıf Timarı
2
590/3218
8,200.00
8,529.23 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,763.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,200.00
5,372.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
29
36.00
44.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1172
30
9,554.00
9,349.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3980
18
31
2,780.00
3,036.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3980
27
32
3,080.00
3,123.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-1
-
3980
26
33
1,520.00
1,515.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10,377.00 10,194.44 Tarla
876/3218
876/3218
876/32
18 Vrs.
İşt.
20/56
36/56
1/2
1/3
1/3
1/3
1/2
1/2
26/152
26/152
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
25
34
1,660.00
1,643.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
24
35
7,260.00
7,355.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
430/1868 Vakıf Timarı
8
300/1868
8
300/1868
8
2
L20-A-01-B-1
-
3980
23
36
18,740.00 18,962.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/4
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Mahmut ULUSU : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50512467280
Mehmet Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48322540064
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Kadriye KANGOOĞLU : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 46648595850
Mehmet Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48322540064
Akile AKKAVAK : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 37729881634
Abdülkerim DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53218377006
Durdu BAL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51772425294
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Sultan GÖKYILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50227476508
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Ümit AVCUKAYA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52246409406
Necati GÜNGÖR : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48289541180
Sevim AKYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53419370394
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Nurten KURAL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 11957752478
Süleyman ÖKTEM : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 10892787866
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
Gazi ŞENKAL : Kazim oğlu
T.C. Kimlik No: 11132779832
Mustafa GÜREL : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 21536432882
Mustafa AKGÜL : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 42676678770
Nursel DEMİR : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 25445302892
Sait GÜNGÖR : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48256542264
Adil GÜNGÖR : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48298540808
Ayşe ASLAN : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52327406706
Hatice GÜNGÖR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48304540648
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
İlhan ARAZ : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52132413258
Salihli - Sartmustafa Mah. :
200/1868
8
35/128
Yılmaz ÜNSAL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18713527172
Hatice AKKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 15500634228
Yılmaz ÜNSAL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18713527172
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 10 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
35/128
7/128
15/128
2766/186
88
200/1868
8
1060/186
88
639/2054
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1296
37
16,632.00 16,719.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
22
38
11,760.00
11,939.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
1
L20-A-01-B-1
-
3980
21
39
5,703.00
5,524.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Sartmustafa
20 i -1 d
L20-A-01-B-1
-
3980
1316
40
30,010.09 30,182.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/12
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
44
41
7,460.00
7,780.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Tımarı
7
L20-A-01-B-1
-
3980
961
42
3,386.00
3,239.04 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Tımarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
962
43
3,154.00
3,294.65 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/80
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
45
44
12,840.00 12,220.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
42
45
12,496.00 12,844.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
719
46
223.00
327.23 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
1/2
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3980
1124
47
491.00
545.32 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3980
1125
48
601.00
569.54 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
650/2054
689/2054
76/2054
1/3
2/3
1/8
2/8
5/8
9/18
3/80
3/80
3/80
4/80
1/5
1/5
1/5
1/5
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hatice AKKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 15500634228
Hatice AKKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 15500634228
Yılmaz ÜNSAL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 18713527172
Sezai AYDIN : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53971351992
Tuncay MERCAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52966385486
Tuncay MERCAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52966385486
Tuncay MERCAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52966385486
Salihli - Sartmustafa Mah. :
1/2
1/2
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 11 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1126
49
643.00
660.82 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1127
50
631.00
600.18 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1128
51
656.00
673.58 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1129
52
635.00
613.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1130
53
700.00
689.87 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
721
54
62.00
132.62 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
İsmail MAMAK : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 54841278920
Sabiha YILMAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52837389780
Hasan YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52876388478
Türkiye Diyanet Vakfı :
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1131
55
750.00
726.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1132
56
856.00
866.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1133
57
795.00
796.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1134
58
776.00
747.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1135
59
841.00
813.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1136
60
810.00
772.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıftimarı
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1276
61
4,300.00
4,299.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3980
1279
62
4,252.00
4,103.14 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3980
1285
63
4,213.00
4,220.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/6
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3980
726
64
5,528.00
5,528.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-2
-
3980
1272
65
421.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nasif KAZAN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 42730525750
Vahide DİNÇKOL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 53122380284
Durdu ÜNAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46504582048
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Müberra BİLGİÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 62953033832
Elif KAÇAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51466435486
Mehmet KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54811323940
Yüksel KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54823323594
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
Salihli - Sartmustafa Mah. :
1/16
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3980
727
66
6,350.00
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3980
728
67
380.00
Yolluk
0.00
0.00
Sezai AYDIN : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53971351992
Hatice AKKAYA : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 15500634228
Tuncay MERCAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52966385486
Gürsel SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53839356350
Mustafa EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 42715526192
Nazmi EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50332473232
194/345
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-2
-
3980
39
68
16,560.00 16,360.38 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2000/121 Vakıf Timarı
00
4000/121
00
4853/242
00
2
L20-A-01-B-1
-
3981
28
1
11,654.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
4/6
1/16
414.88 Tarla
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
6,355.77 Bağ
589.60 Yolluk
1/5
82/345
11,474.87 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 12 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Nevzat AKKAŞ : Avni oğlu
T.C. Kimlik No: 44206681304
Mustafa EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 42715526192
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
Çetin ÖZTÜRK : Hayrullah oğlu
T.C. Kimlik No: 20143849236
Yüksel KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54823323594
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Cihan BAYKUL : Mehmet Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50395471138
Hamza AYTEKİN : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 15818623600
Sultan AYTEKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 15842622808
Hamza AYTEKİN : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 15818623600
Sultan AYTEKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 15842622808
Hamza AYTEKİN : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 15818623600
Hüseyin YETİŞ : Mustafa oğlu
7347/242
00
Tam
Vakıf
3
L20-A-01-B-1
-
3981
1137
2
220.00
215.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıftimarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1278
3
887.00
976.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1281
4
994.00
1,002.69 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1287
5
1,016.00
1,042.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
29
6
5,620.00
5,508.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
30
7
7,220.00
6,966.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
31
8
6,300.00
6,447.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
32
9
13,280.00 13,156.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
33
10
14,060.00 14,357.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
250/2635 Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1069
11
2,635.00
2,769.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2385/263
5
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1156
12
47.00
53.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
81
İlhan ARAZ : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52132413258
İlhan ARAZ : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52132413258
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1075
13
254.00
258.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
82
Mehmet Cemil KURTEL : Mustafa oğlu
Tam
Vakıf Timarı
34
L20-A-01-B-1
-
3981
968
14
1,000.00
996.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
83
Halil ERYOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48571531790
Mehmet ERYOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48556532200
Yakup ERBİLİR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449224
Zayide ERBİLİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51049449398
Yakup ERBİLİR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51052449224
Hamza AYTEKİN : Abidin oğlu
T.C. Kimlik No: 15818623600
Sultan AYTEKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 15842622808
Hamza AYTEKİN : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 15818623600
Sahire SERBES : Muharrem Fehmi kızı
T.C. Kimlik No: 28229209486
1/2
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1155
15
248.00
258.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1073
16
261.00
262.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1072
17
210.00
203.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1071
18
204.00
179.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
1070
19
221.00
212.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Vakıf Timarı
2
L20-A-01-B-1
-
3981
35
20
2,140.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Sabri SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55120313684
İlkay ÖNER : Mehmet Cihat kızı
T.C. Kimlik No: 50548466042
Nuray ÜNLÜ : Mehmet Cihat kızı
T.C. Kimlik No: 50545466106
Nazire BOZDEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 38191859138
Süleyman OVAT : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51904420814
Zübeyde BAYYİĞİT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 19280507956
Naile DÜNDAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 40333787858
1/6
Vakıf
2
L20-A-01-B-1
-
3981
771
21
Metruk
Mezarlık
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
84
85
86
87
88
89
1/2
3/4
1/4
3/4
1/2
1/2
1/2
3/4
2,175.57 Metruk
Mezarlık
12,600.00 12,600.57 Tarla
340/1260
80/1260
469/4000
47/200
1/16
1/48
1/48
1/48
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Meryem KARADEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47488567830
Ulviye ATABEY : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 43612693116
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Türkiye Diyanet Vakfı :
1/48
Yüksel KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54823323594
Mehmet KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54811323940
Elif KAÇAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51466435486
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Vahide DİNÇKOL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 53122380284
Durdu ÜNAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46504582048
Müberra BİLGİÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 62953033832
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Mehmet AKIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Zekeriya AKIN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52714393824
Veli ALTINAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56533266444
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
Halil AKYAR : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 53626363486
Kemal FİYAKA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50815457162
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
Veli ALTINAY : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 56533266444
Fatma DEMİRTAŞ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 23989669686
Maliye Hazinesi :
1/8
Lütfü MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53020383622
Ali GÜNGÖR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50155479152
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Ayşegül ŞENGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 16886363900
Ayşegül ŞENGÜL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 16886363900
Mucize SÜMERKAN : Aziz kızı
T.C. Kimlik No: 35182766604
Ayşenur KARADUMAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 16883364054
Müslüme AKÇAY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54322340238
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Mürüvet AKSOY : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 55219310310
Arzı ŞENER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 15128646610
Saadet KESKİN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 54859322356
Galip KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54826323430
Ramazan KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54817323722
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 13 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/48
Tam
Vakıf
2
L20-A-01-B-2
-
3981
770
22
1/16
Vakıftimarı
2
L20-A-01-B-2
-
3981
1270
23
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-1
-
3982
1210
1
135.38
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-1
-
3982
1211
2
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-1
-
3983
738
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-1
-
3983
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-1
Tam
Bedesten
3
Tam
Bedesten
Tam
4,080.00
4,080.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
28,800.00 28,735.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
136.35 Kahvehane
Kahvehane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
181.00
200.37 Kahvehane
Kahvehane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
310.00
327.11 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
739
2
310.00
297.34 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3984
1141
1
1,006.00
973.84 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3984
1140
2
115.00
115.04 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-1
-
3984
1139
3
547.00
580.13 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-1
-
3984
1138
4
412.00
450.43 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bedesten
29
L20-A-01-B-2
-
3985
1303
1
231.00
237.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
1248
2
832.00
832.00 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
51
3
1,850.00
1,850.81 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
50
4
6,520.00
6,727.94 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedestan
3
L20-A-01-B-2
-
3985
976
5
1,014.00
995.06 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
977
6
716.00
713.60 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
978
7
677.00
666.04 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
979
8
677.00
677.17 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
980
9
716.00
611.11
Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3985
48
10
2,850.00
2,923.12 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3986
1174
1
439.00
557.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/16
1/2
1/2
66/148
28/148
18/148
18/148
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 14 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mehmet Emin KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54835323148
Arzu ŞENER : Halil kızı
18/148
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3986
1175
2
320.00
338.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Remzi MERCAN : Tahsin oğlu
T.C. Kimlik No: 50965452130
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Mehmet METİN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 55981284956
Nazif ÖZDEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57751225992
Cihan GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39184844360
Ercivan YILANCI : Ziya oğlu
T.C. Kimlik No: 22628396266
Erol YILANCI : Ziya oğlu
T.C. Kimlik No: 22622396484
Rıza YILANCI : Ziya oğlu
T.C. Kimlik No: 22637395984
Metin AYDIN : Seyfettin oğlu
T.C. Kimlik No: 51493434216
Nazif ÖZDEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57751225992
Necati YILMAZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21731426556
Ayşe YILMAZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 21713427120
Gürkan GÜRSEL : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 39166844944
Aliye DEMİRKOL : Abdülkadir kızı
T.C. Kimlik No: 39178844598
Muzaffer AKKAYA : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52420403640
Sabri SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55120313684
Helime ÖZDEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 57736226402
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
Mustafa KARADAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 54649329350
Fatma AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53629363322
Ali SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55138313010
Melihat AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53611363996
Tevfik SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55126313466
Riza SEZER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 54487334738
Sultan SEZER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54466335466
Fatma AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53629363322
Fatma AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53629363322
Ali SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55138313010
Sabri SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55120313684
İlyas ULUSU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50503467572
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Sevim ULUSU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Şükrü MERT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57823223574
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3987
992
1
255.00
265.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3988
65
1
540.00
535.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3988
64
2
330.00
283.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
200/3443 Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3989
772
1
3,443.00
3,281.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-2
-
3989
773
2
1,721.00
1,546.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
673/3443
125/6886
125/6886
125/6886
274/3443
500/3443
100/3443
100/3443
7787/206
58
332/1032
9
220/1721 Bedesten
681/1721
400/1721
200/1721
220/1721
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3989
774
3
1,433.00
1,396.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3989
776
4
1,433.00
1,492.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3989
775
5
3,222.00
3,079.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3989
777
6
1,841.00
1,914.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3990
778
1
2,041.00
2,040.28 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3990
779
2
1,511.00
1,446.62 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3990
780
3
1,551.00
1,450.13 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3990
783
4
1,471.00
1,158.11
Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3990
782
5
1,481.00
1,372.61 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/28
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3990
781
6
2,372.00
2,396.87 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
3/28
3/28
2/28
6/28
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Sevim ULUSU : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Sevda ÇAN : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Samiye SAVAŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 14753441010
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Fatma SÖNMEZ : Halil kızı
3/28
Sartmahmut Belediyesi :
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Ayşe Kadın YILMAZ : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 52852389260
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Sultan MERCAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53014383850
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Ayşe Kadın YILMAZ : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 52852389260
Musa KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 49126513292
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Emine ÖZTÜRK : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 52630396688
Ayşe GÜNEŞ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 58069215354
Nermin YILDIZ : Ramazan kızı
T.C. Kimlik No: 12889429148
Gülistan EROL : Mehmetali kızı
T.C. Kimlik No: 58087214780
Gönül AKÇA : Şevket kızı
T.C. Kimlik No: 51223443228
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Levent HATİPOĞLU : Ali Rıza oğlu
T.C. Kimlik No: 38005902074
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Nuray ÜNLÜ : Mehmet Cihat kızı
T.C. Kimlik No: 50545466106
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 15 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6/28
Vrs. İşt.
1615/514
0
771/5140
20.1.1.C
L20-A-01-B-2
-
3990
1254
7
4,699.00
4,675.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
1377/514
0
1377/514
0
73/5140
2011.C
L20-A-01-B-2
-
3990
1253
8
441.00
374.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
1995/514
0
1/2
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
842
1
1,240.00
1,201.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1027
2
500.00
533.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
718
3
4,040.00
4,040.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1122
4
1,215.00
1,160.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1028
5
2,010.00
2,030.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1000/395 Bedesten
5
1000/395
5
1955/395
5
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1171
6
3,955.00
4,199.49 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1170
7
2,000.00
1,949.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1158
8
1,135.00
1,152.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1159
9
1,165.00
1,206.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Vrs. İşt.
1/4
1/4
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 16 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
İsmet KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51274441884
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Süleyman KARAKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51313440540
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Kadir DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53227376724
Hatice AKYAR : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 40180404304
Tayyibe GÖRÜŞ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 53608364050
İdris AKYAR : Halil oğlu
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1154
10
2,640.00
2,605.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1160
11
680.00
551.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
70
12
3,660.00
3,808.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
Selma YILMAZ : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 52831389908
Emel FİYAKA : Mehmet Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 50797457778
Muammer YILMAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52879388314
Muammer YILMAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52879388314
Pakize EVDER : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51673428578
Emel FİYAKA : Mehmet Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 50797457778
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Ali OVAT : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 51910420686
Zekeriya AKIN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52714393824
Durmuş KARAKOÇ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 49099514180
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Sultan MERCAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53014383850
Sami EŞME : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50416470478
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
1/3
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
71
13
4,900.00
5,149.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
72
14
5,590.00
5,279.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
836/3900 Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
73
15
3,900.00
4,278.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2090/390
0
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1161
16
11,776.00
11,926.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/28
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
74
17
6,620.00
6,252.55 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
52
18
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
53
19
2,880.00
2,743.50 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
376/2700 Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
54
20
2,700.00
2,912.17 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-2
-
3991
55
21
3,070.00
2,874.69 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/3
974/3900
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
13,298.00 13,665.33 Tarla
352/2700
184/675
1236/270
0
Tam
Bedesten
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
150
Maliye Hazinesi :
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
79
22
151
Havva CENGİZ : Ahmet kızı
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1163
23
152
Osman FİYAKA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50800457672
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-1
-
3991
1164
24
153
Süleyman CENGİZ : Mehmet oğlu
Tam
Bedesten
2
L20-A-01-B-1
-
3991
944
25
154
30/157
Köy Civarı
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1202
26
157.00
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
862
27
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
863
Tam
Bedesten
2
L20-A-01-B-2
-
3991
Tam
Bedesten
2
L20-A-01-B-2
-
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
Tam
Bedesten
3
Tam
Bedesten
162
Hüseyin AKTAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 54514333840
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54508334068
Ali GÖKCEN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55084314864
Doğan GÖKCEN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 55102314258
Hasan GÖKCEN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55132313238
Ali ELMAS : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 25409303804
Hatice ELMAS : Ömer kızı
T.C. Kimlik No: 25385304628
İbrahim Ali USLU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 14003677862
İbrahim Ali USLU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 14003677862
Mustafa ÖZTÜRK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52648396014
Ali DUYMUŞ : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51241442968
Sıtdıka Gülten BAKSU : Mehmet kızı
Tam
163
Maliye Hazinesi :
164
Niteliği
Eski
Yeni
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarihi
Harabe
Tarla Ve
Bahçe
Tarla Ve
Bahçe
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
154.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
16.00
14.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
28
21.00
20.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
945
29
162.00
159.20 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3991
946
30
294.00
286.47 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
3991
864
31
59.00
56.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-2
-
3991
1199
32
180.00
181.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1201
33
314.00
305.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1204
34
301.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
57
35
Tarla Ve
Arsa
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
56
36
2,960.00
2,895.33 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/28
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
75
37
9,180.00
9,445.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1162
38
2,524.00
2,407.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
167
Ali YILMAZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 52819390322
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Şükrü MERT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57823223574
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Emel FİYAKA : Mehmet Kemal kızı
T.C. Kimlik No: 50797457778
Maliye Hazinesi :
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
76
39
2,700.00
2,705.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
168
Maliye Hazinesi :
Tam
Bedesten
3
L20-A-01-B-2
-
3991
78
40
2,520.00
2,522.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
169
Maliye Hazinesi :
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
971
41
1,000.00
1,035.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
170
Ekrem YILMAZ : Çakırca oğlu
T.C. Kimlik No: 52855389106
Hatice GÖRÜŞ : Çakırca kızı
T.C. Kimlik No: 52012417260
2/42
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
970
42
8,490.00
8,825.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
155
156
157
158
159
160
161
165
166
20,480.00 20,507.21 Tarihi
Harabe
12,907.00 13,411.13 Tarla Ve
Bahçe
144.00
155.46 Tarla Ve
Bahçe
337.00
329.80 Arsa
Sayfa No : 17 / 69
30/157
48/157
49/157
320.38 Tarla Ve
Arsa
10,960.00 11,300.84 Tarla
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
7/28
6/28
1/28
1/28
1/28
2/42
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ayşe ERDOĞAN : Çakırca kızı
T.C. Kimlik No: 50701460788
Havva ERİŞTİ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47893554364
Nafize SÜNGÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 15143646268
Fatma AKSOY : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 55216310474
Pakize EVDER : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51673428578
Zeynep ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52138413030
Muammer YILMAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52879388314
Özben ŞENER : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 15107647348
İdris AKYAR : Halil oğlu
2/42
Hatice AKYAR : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 40180404304
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Zühre BAHAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51130446688
Nazmi GÜLTEKİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55375305182
Yakup KARAKOÇ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 49096514244
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Sultan MERCAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53014383850
Havvaana BAYRAKTAR : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 29081162896
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Ayşe Kadın YILMAZ : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 52852389260
İsmet KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51274441884
Özkaya BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49432503000
Maliye Hazinesi :
3/12
Halil ÜNLÜ : Selim oğlu
T.C. Kimlik No: 51028450094
Ayşe EKER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49918486896
Elif KARAKOÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51310440604
Nurkadın DAĞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47212577050
İrfan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47194577666
Meyrem AYGÜN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 24026349998
Ramazan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47203577342
Hatice KARADEKE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47338572830
Muammer DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47131579760
Ayşe GÖNÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47155578978
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
Yüksel KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54823323594
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 18 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
3/12
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
81
43
7,220.00
7,538.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
82
44
7,100.00
7,220.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1188
45
2,410.00
2,556.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1189
46
2,250.00
2,257.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
947
47
3,075.00
3,311.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
948
48
205.00
200.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
101
49
8,520.00
8,956.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1255
50
4,100.00
4,101.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
400/616
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3991
1256
51
6,160.00
6,160.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3992
680
1
2,240.00
2,247.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3992
682
2
1,160.00
1,242.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
1191
1
4,668.00
5,131.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
1192
2
4,668.00
4,967.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/12
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
1/7
216/616
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 19 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
1193
3
4,668.00
4,539.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
185
Hasan GÜNGÖR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48295540962
Melihat YAREN (ÇELİK) : Hasan kızı
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
1194
4
4,668.00
3,804.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
186
Fatma YAREN(ORHAN) : Hasan kızı
Tam
Bakkaltepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
1195
5
4,668.00
4,304.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
187
Mürüvet AKSOY : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 55219310310
Mehmet YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51967418742
Nurten KUNT : Halim kızı
T.C. Kimlik No: 50536466498
Halil İbrahim ARI : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 47608564572
Mehmet ÇELEN : Süleyman oğlu
644/1644 Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
90
6
16,440.00 16,173.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
184
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
250/1644
750/1644
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
713
7
7,467.00
7,408.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
1215
8
127.00
175.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yakup KARAKOÇ : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 49096514244
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
İsmet KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51274441884
Sultan MERCAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53014383850
Nimet TAŞ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 46774775850
Kadir DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53227376724
Şahin YAVUZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 16667595308
1/7
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
89
9
7,640.00
7,912.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
88
10
5,150.00
5,361.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
87
11
5,840.00
5,955.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
86
12
10,100.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3993
85
13
Bahçe Ve
Tarla
Tarla
0.00
Samiye SAVAŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 14753441010
Hasibe SAVRAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 39226625230
Şeref AKSOY : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55207310766
Gülsüm EŞME : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 42670527654
Rıza ŞAHİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 27287241216
Veyis MARANKOZ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 59968152016
Sezai BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 25781291690
Elif KARAKOÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51310440604
Nurkadın DAĞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47212577050
Hatice KARADEKE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47338572830
Ayşe GÖNÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47155578978
İrfan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47194577666
Muammer DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47131579760
Meyrem AYGÜN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 24026349998
Ramazan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47203577342
Elif KARAKOÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51310440604
Halil İbrahim ARI : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 47608564572
Abidin AKCA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 13382704862
Mehmet ÇELEN : Süleyman oğlu
10,229.09 Bahçe Ve
Tarla
10,660.00 10,719.50 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12,340.00 13,075.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Özden AYDENİZ : Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 44548665642
1/7
2/7
1/7
2/7
1/4
2/4
267/617
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
93
1
7000/123
40
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
96
2
2,030.00
2,258.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
97
3
1,470.00
1,645.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
98
4
3,330.00
3,767.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
681
5
3,710.00
3,948.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
679
6
6,080.00
5,856.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
3
L20-A-01-B-2
-
3994
94
7
2,510.00
2,851.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Demiryolu Üstü
5
L20-A-01-B-2
-
3995
951
1
11,440.00
11,422.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
5
L20-A-01-B-2
-
3995
134
2
12,400.00 12,499.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3995
135
3
19,280.00 18,841.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Mükerrem ÇELEBİ : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 33476017708
Gülşen İYİDİLLİ : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 46282608084
Emin KESKİN : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 54853322574
Adem KESKİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54802324222
Makbule KESKİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54814323886
Havva SOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37180911550
Yaşar YAKAR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35137979554
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Cemile AYDIN : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 52669388760
13/84
Tam
208
Cemile AYDIN : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 52669388760
209
205
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 20 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
5
L20-A-02-A-1
-
3995
119
4
7,768.00
7,696.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
L20-A-02-A-1
-
3995
1282
5
48.00
48.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkaltepesi
20.I.2.d
L20-A-01-B-2
-
3995
1308
6
633.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkaltepesi
20.I.2.d
L20-A-01-B-2
-
3995
1307
7
555.66
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkaltepesi
20.I.2.d
L20-A-01-B-2
-
3995
1306
8
5,522.55
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7/16
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3995
1273
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
L20-A-01-B-2
-
3995
1297
10
5,880.00
5,885.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
213
Ekrem AYDIN : Şakir oğlu
T.C. Kimlik No: 52684388240
Mehmet Emin KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54835323148
İsmail MAMAK : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 54841278920
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
İsmail MEMİŞ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 31618605370
Süleyman SEZER : Hasan oğlu
İçinde
Betonarme
Tek Katlı Evi
Olan Tarla
İçinde Besi
Damı Olan
Tarla
Tarla
214
206
207
210
211
Bakkal Tepesi
Eski
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
13/84
13/84
103/672
26/672
39/672
2/7
Tam
637.73 İçinde
Betonarme
Tek Katlı Evi
Olan Tarla
558.40 İçinde Besi
Damı Olan
Tarla
5,661.12 Tarla
12,035.00 12,011.43 Tarla
9/16
Tam
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3995
1183
11
3,744.00
3,654.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3995
114
12
3,319.00
3,017.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Rıza SEZER : Süleyman oğlu
Tam
Vakıf Tımarı
5
L20-A-01-B-2
-
3995
1267
13
599.00
668.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
215
Rıza SEZER : Süleyman oğlu
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3995
112
14
1,600.00
1,823.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
216
Kadriye DİNÇER : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53179378340
Iraz BAYRAKTAR : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 41170759824
Hasan AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544236
Mustafa AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48202544076
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Zeynep ARI : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 49978484856
Hasgül KARAYILAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 50476468224
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Nursel ÜÇTAŞ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 26231277066
Davut AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48160545474
Zeliha BULUT : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49342506092
Süleyman AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48175544974
Zekiye AYYILDIZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48181544746
Ekin AKCA : Riza kızı
T.C. Kimlik No: 13304707476
Elif KARACA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52873388464
Elif GEZDİR : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 19451502568
36/324
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3995
111
15
6,500.00
6,466.83 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
L20-A-01-B-2
-
3995
952
16
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
212
217
36/324
36/324
36/324
36/324
36/324
36/324
36/324
7/324
7/324
7/324
7/324
8/324
1022/102 Demiryolu Üstü
20
1022/102
20
1022/102
20
10,220.00 10,633.99 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 21 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mehmet AKCA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 13379704936
Nurgül AŞKIN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 15881621596
Nurcan SÖNMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51325440026
Ahmet AKCA : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 13307707312
Aylin AKCA : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 13313707184
Birgül AKCA : Hamza kızı
T.C. Kimlik No: 13301707530
Nuray GÜN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 16202610862
Aynur ÇETİN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 48742526716
Riza SEZER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 54487334738
Gülser CANDAŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52477401774
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
Mehmet Emin KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54835323148
İsmail MAMAK : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 54841278920
Yaşar GÜLERGÜL : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 44749658726
Hülya ZEREK : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 53581364948
Fatma AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53629363322
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Şükrü MERT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57823223574
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Sabri SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55120313684
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Sartmustafa Mah. 749 Parsel :
1022/102
20
1022/102
20
1022/102
20
340/1022
0
340/1022
0
342/1022
0
1022/102
20
2044/102
20
Tam
Vakıftımarı
5
L20-A-01-B-2
-
3996
1269
1
84.00
88.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3996
1184
2
280.00
279.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3996
1185
3
3,413.00
3,430.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5
L20-A-01-B-2
-
3996
1299
4
1,978.00
1,923.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3996
1275
5
1,247.00
1,427.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
743
1
7,924.00
8,159.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
744
2
9,488.00
9,417.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/28
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
745
3
6,218.00
7,171.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
746
4
6,780.00
6,448.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
747
5
6,700.00
6,371.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
748
6
924.00
1,302.59 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sartmustafa Mah. 747 Parsel :
Tam
Sartmustafa Mah. 743 Parsel :
Tam
Halime OĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 16889587686
Semih OĞAN : Sabahattin Şükrü oğlu
T.C. Kimlik No: 16877588022
Saadet OĞAN : Tahir kızı
T.C. Kimlik No: 16865588478
2/8
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
784
7
11,800.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
7/16
6/16
3/16
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
7/28
6/28
1/28
1/28
1/28
11,226.24 Tarla
3/8
3/32
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Sabahattin Alper OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16850588988
Onur OĞAN : Mehmet Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 16859588606
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Birgül KARABACAK : Enver kızı
T.C. Kimlik No: 39319840298
Elif KAÇAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51466435486
Hasan AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544236
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Osman GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39181844424
Ali SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55138313010
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Şükrü MERT : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 57823223574
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Salihli Belediyesi :
9/64
Vahide KOÇAK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 56308274094
Abdil ALTINOK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 63592031234
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 22 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
9/64
Tam
Bakkaltepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
1284
8
12,334.00 12,208.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
290/448
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
125
9
13,940.00 13,978.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
129
10
9,160.00
9,377.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
128
11
7,420.00
7,088.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
786
12
6,942.00
6,638.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
787
13
6,360.00
6,243.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/28
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
788
14
4,378.00
4,622.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
749
15
5,116.00
5,214.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
126
16
201.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3997
127
17
7,300.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
158/448
1/2
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
7/28
6/28
1/28
1/28
1/28
202.96 Tulunba Yeri Tulunba Yeri
7,422.20 Tarla
Tarla
1/4
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
1/4
246
Fadime KINIK : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 12014743248
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Tarık BAYAM : Zeynal oğlu
T.C. Kimlik No: 20590153252
Zeynep GEZER : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 52111413996
Zeynep ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52138413030
Zeynep ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52138413030
Zeynep ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52138413030
Nazife ÖZTÜRK : Musa kızı
T.C. Kimlik No: 52615397198
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Maliye Hazinesi :
247
Naciye DEMİR : Hakkı kızı
240
241
242
243
244
245
Emine BİLGİNER : Hakkı kızı
Maliye Hazinesi :
248
Emine BİLGİNER : Hakkı kızı
Naciye DEMİR : Hakkı kızı
249
250
251
252
Nazmi GÜLTEKİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55375305182
Selahattin BALTA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445386
Alime AYYILDIZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 48154545602
Cennet KÜL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 29773445078
Orhan ARAZ : İrfan oğlu
T.C. Kimlik No: 52108414050
İlhan ARAZ : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52132413258
Mustafa KAÇAN : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 51484434812
Adnan YÜKSEL : Fehmi oğlu
T.C. Kimlik No: 36353013138
Etem ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57292241260
Ahmet ÖZDEMİR : Bekir
T.C. Kimlik No: 57298241042
Eşref ÖZDEMİR : Bekir oğlu
T.C. Kimlik No: 57295241106
Mustafa YAREN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26207277250
Hasan YAREN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26210277186
Bahriye YAREN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 14738438042
Nevzat YAREN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26204277314
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
3/16
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 23 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3998
130
1
3,040.00
3,060.60 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
5
L20-A-01-B-2
-
3999
131
1
4,640.00
4,772.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-2
-
4000
110
1
14,480.00 14,523.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-3
-
4000
107
2
5,980.00
6,009.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/7
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-3
-
4000
108
3
5,740.00
5,758.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-3
-
4000
109
4
10,240.00 10,248.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-2
-
4001
824
1
1,360.00
1,360.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
176/2344 Bakkal Tepesi
8
176/2344
8
23096/23
448
176/2344 Bakkal Tepesi
8
176/2344
8
2931/234
48
14303/23
448
5862/234
48
1/2
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-2
-
4001
1257
2
2,550.00
2,550.49 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
L20-A-01-B-3
-
4001
1258
3
20,890.00 20,891.38 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
L20-A-01-B-3
-
4001
103
4
15,900.00 16,259.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkal Tepe
4
L20-A-01-B-3
-
4001
104
5
24,090.00 24,098.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-3
-
4001
105
6
9,764.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
259/1920 Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-3
-
4001
106
7
24,780.00 24,818.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
3/16
3/16
4/16
2/7
4/7
2/4
1/2
Tam
79/318
40/159
10/24
7/12
1/3
9,760.00
1/3
1/3
496/1920
1165/1
920
Vrs. İşt.
Hasan YAREN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 26210277186
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
253
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Zeliha SERT : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55087314700
Zeliha SERT : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55087314700
Zeliha SERT : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 55087314700
Mesude DURSUN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54175345138
Metin OKTER : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51826423450
Nursevim SERİN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 53821356924
Metin OKTER : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51826423450
Nursevim SERİN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 53821356924
Metin OKTER : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51826423450
Süleyman SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53854355840
Süleyman KARAKUŞ : Rasim oğlu
T.C. Kimlik No: 10529800050
Mehmet AKYAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53665362174
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
Ayşe DURSUN : Osman kızı
18/24
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
145
1
8,840.00
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
855
2
11,270.00
1/4
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
856
3
1122/179
68
2246/179
68
5616/179
68
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
143
4
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
732
5
5,900.00
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
733
6
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
141
Veli BOZKURT : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50578465022
Ünver ÇETİN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 58423203478
Güldane CAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 58465202002
Mehmet YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51967418742
Mehmet AKYAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53665362174
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
Tayyibe GÖRÜŞ : Mehmet Emin kızı
T.C. Kimlik No: 53608364050
Durmuş Yaşar KARAKOÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 51271441948
Sartmustafa Mah. 735 Parsel :
6/24
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
Tam
Biber Kayası
6
1/2
Biber Kayası
Sartmustafa Mah. 736 Parsel :
Tam
266
İdris AKYAR : Halil oğlu
267
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
268
269
270
Niteliği
Eski
Yeni
8,615.23 Tarla
Sayfa No : 24 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeytinlik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17,970.00 18,843.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10,670.00 10,884.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,712.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,240.00
6,212.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
6,580.00
6,509.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
142
8
9,230.00
9,381.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4002
1142
9
15,288.00 15,318.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4002
1143
10
412.00
749.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-3
-
4002
735
11
3,556.00
3,868.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6
L20-A-01-B-3
-
4002
734
12
4,578.00
4,510.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
737
13
291.00
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
736
14
7,055.00
7,059.98 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İsmail Teoman YALÇINKAYA : Mustafa Kemalettin
oğlu
T.C. Kimlik No: 45400371374
Cengiz AKTEN : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 41068569122
Şükran UYAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50695249932
Yeliz UYAR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 26897254272
Hasan UYAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 27419236868
Derviş Ali ZEYBEK : Cafer oğlu
T.C. Kimlik No: 27626229950
Güllü DİNÇ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 26984251344
Elif YAVUZ : Abdil kızı
1/5
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
899
15
9,645.00
9,677.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
898
16
10,975.00
9,903.86 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Veli YAREN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 26300274194
Zeynep ARAZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52138413030
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
891
17
7,800.00
8,164.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
941
18
1,400.00 1,357.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
1/24
1/24
4/24
11,231.61
Zeytinlik
1/4
9/24
3/24
6/24
1/2
Tam
368.62 Yolluk
1/5
1/15
1/15
1/15
3/15
3/15
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 25 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mucize SÜMERKAN : Aziz kızı
T.C. Kimlik No: 35182766604
Hatice AKYAR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53617363778
İlhan ARAZ : Orhan oğlu
T.C. Kimlik No: 52132413258
Zeynep GEZER : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 52111413996
Orhan ARAZ : İrfan oğlu
T.C. Kimlik No: 52108414050
Cafer ZEYBEK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 27653229084
Ramazan KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54817323722
Ayşe KESKİN : Mehmet kızı
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
974
19
6,182.00
6,925.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Beber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
975
20
6,625.00
5,519.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
711
21
6,920.50
6,657.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
172
22
51,250.00 50,572.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Biber Kaya
6
L20-A-01-B-3
-
4002
674
23
26,952.00 27,415.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
171
24
18,375.00 18,260.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
673
25
24,298.00 24,323.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
939
26
662.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
938
27
26,950.00 26,938.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
3
L20-A-01-B-3
-
4002
972
28
7,182.00
6,471.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
973
29
5,686.00
6,459.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
906
30
4,504.00
3,708.58 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
6
L20-A-01-B-3
-
4002
907
31
3,088.00
3,597.21 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
284
Ziya AYAZ : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 38767858664
Mehmet Emin KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54835323148
Ayşe Kadın YILMAZ : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 52852389260
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Sabitiye DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53173378568
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Ayşe Kadın YILMAZ : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 52852389260
Halil AYAZ : Ziya oğlu
T.C. Kimlik No: 38713860444
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Sait DİNÇER : Kadir oğlu
T.C. Kimlik No: 53140379642
Muharrem DİNÇER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53248376086
Ayşe BAYKUL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 18152545720
Medine BAYKUL : Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 25394306484
Kerim DİNÇER : Aziz oğlu
T.C. Kimlik No: 53185378112
Muharrem DİNÇER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53248376086
Maliye Hazinesi :
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
148
1
3,440.00
3,467.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
285
Ayşe KESKİN : Mehmet kızı
4/16
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
1260
2
9,820.00
9,822.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/16
286
Galip KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54826323430
Ramazan KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54817323722
Maliye Hazinesi :
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
1259
3
6,030.00
6,033.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
287
Maliye Hazinesi :
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
669
4
7,910.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Maliye Hazinesi :
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
149
5
7,240.00
Ayrılmış
Tarla
Tarla
0.00
288
7,912.48 Ayrılmış
Tarla
7,242.32 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
289
Ali Riza AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50962452058
Muharrem DİNÇER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53248376086
Hatice AKYAR : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53617363778
Abdullah DİNÇER : Aziz oğlu
T.C. Kimlik No: 53206377452
Mukadder SOYDEMİR : Muharrem Fehmi kızı
T.C. Kimlik No: 16889363846
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
146
6
7,240.00
7,847.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
166
7
18,300.00 18,033.91 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
165
8
31,720.00 30,961.58 Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
290
291
1/4
1/4
4/16
6/16
1/2
1/2
425.00
1/2
60/108
26/108
22/108
3/4
6/16
1/4
1/4
1/4
Tam
Bağ
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
6/28
300
Kadir DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53227376724
Mürüvet AKSOY : Mehmet Ali kızı
T.C. Kimlik No: 55219310310
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Fethullah SERİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53818357088
Ali YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52915387134
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54508334068
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Nazife HELVACI : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 54229343608
Ali Mehmet AYDIN : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53974351838
Sezai AYDIN : Himmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53971351992
İzzet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54400337624
Ali YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52915387134
Gülbiye ÇİMEN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 56026283552
Mehmet YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52858389042
Mehmet Ali AKSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55237309778
Selahattin BALTA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445386
Ayşe DURSUN : Kerim kızı
T.C. Kimlik No: 54217343740
Hüseyin ÇİÇEK : Mustafa oğlu
301
292
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 26 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
7
L20-A-01-B-3
-
4003
164
9
28,200.00 28,208.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-4
-
4003
957
10
59,260.00 59,323.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
365/1185
2
365/2370
4
365/2370
4
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-4
-
4003
956
11
5,600.00
5,702.00 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-4
-
4003
955
12
540.00
562.85 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-4
-
4003
161
13
10,050.00
9,857.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
159
14
28,300.00 29,174.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/6
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
158
15
20,140.00 19,750.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-4
-
4003
160
16
7,304.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
156
17
16,820.00 16,544.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe ÇİÇEK : Ali kızı
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4003
155
18
5,200.00
5,181.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
302
Kamu Orta Malı
Tam
7
L20-A-01-B-4
-
4003
162
19
10,900.01
11,904.95 Mera
Mera
0.00
0.00
303
Nuriye KANBER :
1/5
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4003
647
20
820.00
792.77 Ev Ve
Bahçesi
Ev Ve
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali Osman KANBER : Ahmet oğlu
1/5
Ahmet KANBER : Ali Osman oğlu
1/5
Sabriye KANBER : Ahmet kızı
1/5
Hasan KANBER : Ahmet oğlu
1/5
304
Mehmet ÇELEN : Süleyman oğlu
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4003
648
21
674.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Elif KARAKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49078514828
1/2
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4003
649
22
764.00
Ev Ve
Bahçesi
Ev Ve
Bahçesi
0.00
305
716.05 Ev Ve
Bahçesi
702.66 Ev Ve
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Perihan KARAKOÇ : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 49084514690
İsmail NİZAM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51589431310
1/2
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4003
650
23
1,040.00
1,065.93 Ev Ve
Bahçesi
Ev Ve
Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/6
307
Ahmet NİZAM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51598431028
İsmail NİZAM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51589431310
Ahmet NİZAM : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51598431028
Kamu Orta Malı
1/6 1/6
Vrs. İşt.
Tam
Köy İçi
8
L20-A-01-B-4
-
4004
173
1
1,262.00
1,263.54 H Yeri
H Yeri
0.00
0.00
308
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4005
1246
1
180.00
180.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
309
Süleyman NİZAM : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 51574431820
1/2
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4006
630
1
532.00
528.65 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
293
294
295
296
297
298
299
306
Biber Kayası
Eski
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
6/28
6/28
10/28
1328/592 Biber Kaya
60
49282/59
260
250/2963
3/6
1/6
7,020.00
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Süleyman KARAKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51313440540
Sartmahmut Belediyesi :
1/2
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4006
663
2
84.00
311
Nazife HELVACI : Himmet kızı
T.C. Kimlik No: 54229343608
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4006
629
3
1,952.00
312
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4006
1244
4
1,329.00
313
Mustafa MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52987384758
Süleyman KARAKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51313440540
Adem KARAKOÇ : Muharrem oğlu
T.C. Kimlik No: 51295441146
Elif KARAKOÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51310440604
Mehmet YILMAZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 17396901736
Ramazan ATLIHAN : İlyas oğlu
T.C. Kimlik No: 37090914542
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4007
631
1
1/2
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4008
632
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4008
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
1/2
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
Yüksel KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50071481758
Ayşe EKER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49918486896
1/2
Köy İçi
35
Ali KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50074481694
Necati ÖZUÇKUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51331439908
Selahattin ÖZUÇKUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51325440194
Muammer YILMAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52879388314
Süleyman KARAASLAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 11699631130
Süleyman AKDEMİR : Mustafa oğlu
1/2
Köyiçi
1007/151
1
504/1511
310
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 27 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
85.31 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,939.62 Ev Ve
Bahçesi
1,377.12 Tarla
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
72.00
73.48 Ahır
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
271.00
286.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
633
2
183.00
178.81 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4009
660
1
691.00
681.59 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4009
953
2
425.00
421.16 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-4
-
4009
662
3
676.00
703.36 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
36
L20-A-01-B-4
-
4010
705
1
503.00
559.32 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
36
L20-A-01-B-4
-
4010
704
2
1,511.00
1,453.91 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
4010
638
3
457.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet YILMAZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 17396901736
İbrahim DEMİR : Murat oğlu
T.C. Kimlik No: 25502300984
Salih YILDIZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 14989731664
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4010
985
4
124.00
445.42 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
133.79 Ev Ve Avlu Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4010
986
5
520.00
517.42 Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4010
634
6
758.00
743.13 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
325
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4010
635
7
1,114.00
Su Kuyusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
326
Mustafa MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52987384758
Süleyman KARAASLAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 11699631130
Süleyman KARASLAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 11699631130
Süleyman KARASLAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 11699631130
Süleyman KARASLAN : Hamza oğlu
T.C. Kimlik No: 11699631130
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4010
636
8
726.00
719.74 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
35
L20-A-01-B-4
-
4010
639
9
1,190.00
1,214.56 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
4010
640
10
2,284.00
2,288.23 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
4010
641
11
1,236.00
1,321.78 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
4010
642
12
1,254.00
1,254.34 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4011
659
1
1,168.00
1,143.05 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yasemin SARITAŞ : Hikmet kızı
T.C. Kimlik No: 49264508648
Osman ERİŞTİ : Mehmet oğlu
1/2
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4011
658
2
1,610.00
1,580.34 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
333
Süleyman BAHAR : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446524
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4012
654
1
528.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
334
İbrahim YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48745525976
7/28
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4012
655
2
584.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İbrahim YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48745525976
İbrahim YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48745525976
3/28
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
327
328
329
330
331
332
1/2
1/2
1/2
1/2
1,106.49 Su Kuyusu
Ev Ve Avlu
521.21 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
602.02 Ahır Ve
Ahır Ve
Avlusu
Avlusu
18/28
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
335
Ömer UÇKUN : Osman oğlu
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4012
657
3
1,118.00
336
Ahmet Ali BAHAR : İsmail oğlu
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4012
1010
4
297.05
337
İbrahim SARI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51946419470
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4012
1009
5
312.95
338
Mesut EVDER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51676428414
1/3
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4013
651
1
532.00
Mehmet EVDER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51688428068
Mustafa EVDER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51685428122
Durmuş YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
1/3
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4013
652
2
538.00
Gülcan OĞUZ : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 23462368778
115/1042
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4013
653
3
1,042.00
116/1042
341
Özcan SÖNMEZ : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 47557565576
Şaban SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47575564902
Zahide YILMAZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 46309607106
Ekrem SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47569565120
Kamu Orta Malı
7
L20-A-01-B-4
-
4014
157
1
342
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy İçi
37
L20-A-01-B-4
-
4014
646
2
124.00
343
Salihli Belediyesi :
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
4015
645
1
2,174.00
344
Salihli Belediyesi :
Tam
Köy İçi
36
L20-A-01-B-4
-
4016
644
1
850.00
345
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4017
1249
1
1,360.00
1,360.65 Tarla
346
Mehmet DEVE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Emine GEDİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Safet ARSLAN : Davut oğlu
T.C. Kimlik No: 13880688596
Fettah ÇALIK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50533466552
Veli BOZKURT : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50578465022
Üzeyir FİLİZ : Fahrettin oğlu
T.C. Kimlik No: 47167579208
Mehmet YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51967418742
Fettah ÇALIK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50533466552
Cihan BAYKUL : Mehmet Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50395471138
Ayşe BAYKUL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 18152545720
Medine BAYKUL : Nihat kızı
T.C. Kimlik No: 25394306484
Kamu Orta Malı
271/1342 Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
1078
1
1,342.00
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
1079
2
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
696
7
L20-A-01-B-1
-
4018
Mehmet ARI : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 47077582268
Mustafa EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 42715526192
Özdil ÖZUÇKUN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51328440030
Kaya KILIÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49645495994
Şerafettin KILIÇ : Kaya oğlu
T.C. Kimlik No: 49627496568
Necati EŞME : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50347472732
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
Tam
Biber Kaya
7
1/2
Biber Kaya
Biber Kaya
339
340
347
348
349
350
351
352
353
354
1,087.60 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
302.34 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
329.50 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
534.95 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
Sayfa No : 28 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
565.72 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,093.04 Ahır Ve
Avlusu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mera
0.00
0.00
Su Kuyusu
0.00
0.00
2,187.93 Harman Yeri Harman Yeri
0.00
0.00
850.59 Harman Yeri Harman Yeri
0.00
0.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,379.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
870.00
893.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
144.00
142.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
153
4
1,022.00
1,284.78 Mera
Mera
0.00
0.00
4018
695
5
995.00
980.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4018
697
6
255.00
250.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-1
-
4018
694
7
255.00
249.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-1
-
4018
693
8
238.00
231.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-1
-
4018
698
9
238.00
240.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
248/1042
260/1042
303/1042
Tam
10,780.00 14,781.19 Mera
119.45 Su Kuyusu
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
400/1342
150/870
250/870
160/870
285/870
25/870
1/2
1/8
3/8
Tam
1/2
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 29 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Necati EŞME : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50347472732
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Necati EŞME : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50347472732
Huri AKIN ÖZTEKİN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51079448378
Kaya KILIÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49645495994
Mahmut KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47500567442
Süleyman AKÇAY : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 54382338220
Mehmet AKIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Faden AKYAR : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53596364438
Mahmut KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47500567442
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
699
10
238.00
228.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
692
11
238.00
235.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
691
12
238.00
230.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
700
13
238.00
234.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
1214
14
391.00
392.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
690
15
238.00
235.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
689
16
238.00
243.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
688
17
238.00
236.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biberkaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
1213
18
712.00
698.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Biber Kaya
7
L20-A-01-B-1
-
4018
687
19
402.00
382.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
151
1
1,320.00
1,322.95 Kahvehane
Ve Bahçesi
Kahvehane
Ve Bahçesi
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Tevfik SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55126313466
Emine ONUK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 41020783498
Nasiye AKÇAY : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 54349339314
Ayşe KARADEMİR : Eyüp kızı
T.C. Kimlik No: 47503567388
Sartmustafa Mah. 768 Parsel :
1/28
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
760
2
960.00
1,088.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
761
3
368.00
326.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
762
4
912.00
849.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
769
5
813.00
1,082.41 Yolluk
Yolluk
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Sartmustafa Mah. 756 Parsel :
Tam
Sartmustafa Mah. 750 Parsel :
Tam
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Meryem KARADEMİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47488567830
Ali Rıza AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50962452058
Melihat AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53611363996
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
759
6
1,150.00
1,117.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
867/1017 Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
750
7
1,017.00
1,062.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-2
-
4019
751
8
1,017.00
1,188.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
1/3
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
1/2
150/1017
200/1017 Biber Kayası
389/1017
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ali Rıza AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50962452058
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Lütfiye AKBAŞ : Durmuş Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50938452860
Ali Riza AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50962452058
Avni KILIÇ : Kaya oğlu
T.C. Kimlik No: 49603497350
Çimen SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 46987584584
Turgut KARAKUL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 24710327332
Ali Riza AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50962452058
Salih ÖZGÜN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 25613297296
Çimen SAPMAZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 46987584584
Ömer SERT : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 14315673606
Avni KILIÇ : Kaya oğlu
T.C. Kimlik No: 49603497350
Mehmet Ali ULUSU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50506467418
Miktat ŞEN : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 50440469608
Ömer SERT : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 14315673606
Celal KARAKUL : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 24701327624
Celal KARAKUL : Turgut oğlu
T.C. Kimlik No: 24701327624
Miktat ŞEN : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 50440469608
Maliye Hazinesi :
428/1017
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 30 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
758
9
1,150.00
1,007.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
757
10
1,125.00
1,088.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
104/1017
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-2
-
4019
752
11
1,017.00
1,037.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-2
-
4019
756
12
1,125.00
1,030.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
150/1534 Biber Kayası
7
L20-A-01-B-2
-
4019
755
13
1,534.00
1,698.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
305/1017
304/1017
304/1017
2/6
2/6
2/6
350/1534
200/1534
455/1534
200/1534
179/1534
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-2
-
4019
753
14
1,017.00
862.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-2
-
4019
754
15
1,017.00
1,090.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-2
-
4019
672
16
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet ENDER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 10897721476
Sultan ENDER : Ahmet
155/4122 Biber Kayası
7
L20-A-01-B-3
-
4019
768
17
Ayrılmış
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Recep TOSUNCUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 30098128966
Mehmet BAYSAL : Ferman oğlu
T.C. Kimlik No: 29023263322
Selahattin DURAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50410470696
Ummahan ŞİŞMAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 50359472386
Özcan GİRGİN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51217443760
Fikriye ÇITAK : İsmet kızı
T.C. Kimlik No: 63451035984
Mehmet KÖLECİ : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50302474252
Selahattin DURAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50410470696
Fettah ÇALIK : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50533466552
Zeki MERCAN : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51058448870
Adem KILIÇ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 49588497802
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Kamu Orta Malı
300/1868
8
620/4122
12,260.00 12,338.15 Ayrılmış
Tarla
4,125.00 4,195.25 Tarla
155/4122
150/4122
270/4122
206/4122
407/4122
413/4122
207/4122
620/4122
203/1374
310/4122
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-4
-
4019
767
18
1,870.00
1,794.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
766
19
3,290.00
3,229.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
765
20
1,783.00
1,796.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
L20-A-01-B-4
-
4019
154
21
6,003.00
5,981.81 Mera
Mera
0.00
0.00
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
1/2
389
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Maliye Hazinesi :
390
386
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 31 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
764
22
1,810.00
1,812.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biber Kayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
1206
23
241.00
257.45 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Biberkayası
7
L20-A-01-B-1
-
4019
1205
24
239.00
247.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4020
1250
1
992.00
1,056.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
1169
1
388.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hamdi KARADENİZ : Mehmet Rasih oğlu
T.C. Kimlik No: 21761411362
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
1168
2
2,015.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
392
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
1000
3
190.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
999
4
166.00
165.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
998
5
166.00
175.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
997
6
160.00
170.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
1001
7
165.00
159.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
397
Hamdi KARADENİZ : Mehmet Rasih oğlu
T.C. Kimlik No: 21761411362
Hamdi KARADENİZ : Mehmet Rasih oğlu
T.C. Kimlik No: 21761411362
Hamdi KARADENİZ : Mehmet Rasih oğlu
T.C. Kimlik No: 21761411362
Hamdi KARADENİZ : Mehmet Rasih oğlu
T.C. Kimlik No: 21761411362
Yakup DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53224376888
Sartmahmut Belediyesi :
Kargir
Jandarma
Karakolu Ve
Lojman
Binası
Akaryakıt
Satış
İstasyonu Ve
Arsa
Tarla
0.00
391
345.11 Kargir
Jandarma
Karakolu Ve
Lojman
Binası
1,886.04 Akaryakıt
Satış
İstasyonu Ve
Arsa
189.01 Tarla
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
996
8
165.00
171.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
398
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4021
1166
9
277.00
247.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
399
İdris : Halil oğlu
135/5184 Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4022
491
1
1,240.00
1,252.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tevfik : Nuri oğlu
192/5184
Mehmet : Nuri oğlu
288/5184
Tahsin ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47902554040
Ali ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47890554428
Mehmet Emin ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 23269321020
Süleyman KILIÇ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 49591497738
Fevzi AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50959452122
Mehmet AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50944452632
Fevzi AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50959452122
640/5184
26
L20-A-01-B-1
-
4022
492
2
1,490.00
1,595.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
387
388
393
394
395
396
400
401
402
Nafize SÜNGÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 15143646268
Ekrem YILMAZ : Çakırca oğlu
T.C. Kimlik No: 52855389106
Ayşe ERDOĞAN : Çakırca kızı
T.C. Kimlik No: 50701460788
Hatice GÖRÜŞ : Çakırca kızı
T.C. Kimlik No: 52012417260
Muammer YILMAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52879388314
Mehmet DEVE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Mehmet SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53866355494
1/2
640/5184
640/5184
576/5184
903/5184
1170/5
184
1170/5
184
Vrs. İşt.
160/1490 Köy Civarı
283/1490
283/1490
284/1490
480/1490
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4022
716
3
620.00
480.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1002
1
175.00
176.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Nuray ALKAN : Alim kızı
T.C. Kimlik No: 28786434710
Doğan CANDAŞ : Alim oğlu
T.C. Kimlik No: 52501400940
Nurten GÜRSEL : Alim kızı
T.C. Kimlik No: 39169844880
Mehmet GÜNGÖR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47641544128
Sartmahmut Belediyesi :
1/3
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 32 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1006
2
158.00
159.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1007
3
172.00
194.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1008
4
63.00
63.08 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet DİNÇ : Bekir Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52873388228
Hatice DİNÇ : Mümin kızı
T.C. Kimlik No: 52864388510
Hatice YILMAZTÜRK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 52804390832
Mahmut ULUSU : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50512467280
Maliye Hazinesi :
1/2
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1003
5
135.00
152.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1004
6
170.00
169.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1005
7
270.00
259.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1196
8
440.00
461.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet Emin ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 23269321020
Tahsin ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47902554040
Ali ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47890554428
Fevzi AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50959452122
Durmuş KILIÇ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49636496276
Mehmet AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50944452632
Mustafa AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50935452924
640/5184 Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
490
9
5,460.00
5,623.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
26
L20-A-01-B-1
-
4023
493
10
1,780.00
1,970.18 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
494
11
780.00
838.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4023
1015
12
9,075.00
8,948.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-4
-
4023
1245
13
1,352.00
1,352.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
500/4685 Köy Civarı
26
L20-A-01-B-4
-
4023
1016
14
4,685.00
4,607.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50953452340
Nafize SÜNGÜ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 15143646268
Pakize EVDER : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51673428578
Ayşe ERDOĞAN : Çakırca kızı
T.C. Kimlik No: 50701460788
Hatice GÖRÜŞ : Çakırca kızı
T.C. Kimlik No: 52012417260
Emine ÇATALBAŞ : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 51262442084
Muharrem ÇATALBAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51280441410
Mehmet EKER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49915486950
Muharrem ÇATALBAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51280441410
Mehmet ÖZTÜRK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52657395732
Emine GEDİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Mehmet DEVE : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Emine GEDİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Mehmet AKIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Emine AKIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Maliye Hazinesi :
Suna BULUT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49423503392
Mehmet YILMAZ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 17396901736
Aysel AKIN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 52711393988
1/3
1/3
1/2
640/5184
640/5184
903/5184
711/5184
1650/5
184
Vrs. İşt.
205/1780 Köy Civarı
390/1780
195/3560
195/3560
200/1780
200/1780
195/1780
200/1780
195/1780
1/2
1/2
3/8
1/2
1/8
Tam
1300/468
5
600/4685
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
416
417
418
419
420
421
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
755/4685
Turgut ZEHİR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51733426506
Davut EKER : Mehmet oğlu
Ahmet DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53212377224
Ayten SÖNMEZ : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 51697428080
Çetin ARI : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49993484336
Tahsin SÖZER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49240509430
Doğan ESMER : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 30854122870
Mehmet GERİ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 51142446096
Süleyman SÖZER : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49261508702
Çetin KARADEKE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47383571390
Sevgi KÖYLÜ : Kadir kızı
T.C. Kimlik No: 55591297902
Alim YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51964418806
Emine GENÇER : Mehmet kızı
423
424
425
Hazel ÇINAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 35662761242
Hatice MİNTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 13565706744
Ummahan ŞİŞMAN : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 50359472386
Erkan EŞME : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 55519300356
Hüseyin BERBEROĞLU : Necati oğlu
T.C. Kimlik No: 14237676556
Necmi ÖZTÜRK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52651395950
Günay DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53134379870
Günay DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53134379870
Uğur AKYOL : Arif oğlu
T.C. Kimlik No: 53407370740
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Hatice ÇİÇEK : Sabit kızı
T.C. Kimlik No: 53458369014
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Ali AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53908354096
Adem AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53902354214
İbrahim AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53911353932
Alim AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53899354310
Fatma AYDOĞAN : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53914353878
Recep GEZGİN : Mümin oğlu
T.C. Kimlik No: 50611463916
Recep GEZGİN : Mümin oğlu
T.C. Kimlik No: 50611463916
Mehmet ÇETİNER : Ahmet oğlu
Ayten ALTIOK : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 29603164292
Mümin GEZGİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50617463798
Mehmet Emin EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55525300128
Mustafa SERİM : Ali oğlu
422
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
1530/468
5
3/16
Köy İçi
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 33 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
29
L20-A-01-B-4
-
4023
570
15
520.00
515.41 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
3/16
3/16
4/16
Tam
Köyiçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
1300
16
139.24
143.74 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
1301
17
358.71
377.68 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
568
18
866.00
871.35 Ev Ve Bahçe Ev Ve Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
30
L20-A-01-B-4
-
4023
1152
19
120.00
115.05 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
336/1000 Köy İçi
0
275/1000
0
275/1000
0
325/1000
0
500/1000
0
43/2000
30
L20-A-01-B-4
-
4023
1151
20
10,000.00
9,917.67 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
627/1000
0
500/1000
0
200/1000
0
336/1000
0
300/1000
0
336/1000
0
500/1000
0
250/1000
0
1010/400
00
3970/400
00
4250/400
00
4250/400
00
3520/400
00
275/1000
0
500/1000
0
Tam
Köy İçi
30
L20-A-01-B-4
-
4023
573
21
932.00
1,067.92 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
30
L20-A-01-B-4
-
4023
574
22
1,201.00
1,192.23 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
30
L20-A-01-B-4
-
4023
575
23
1,564.00
1,567.28 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
561
24
766.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
755.54 Bahçe
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 34 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ali DİNÇER : Aziz oğlu
T.C. Kimlik No: 53200377670
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Hasan GÜNGÖR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48295540962
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Mehmet AKYAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53665362174
İdris AKYAR : Halil oğlu
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
560
25
355.00
354.37 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
559
26
496.00
483.04 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
576
27
318.00
327.15 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
564
28
344.00
307.51 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
563
29
319.00
297.06 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet Emin AKYAR : Halil oğlu
1/3
İbrahim AKYAR : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 53638363030
Günay DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53134379870
Ahmet DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53212377224
1/3
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
562
30
358.00
366.41 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
572
31
1,171.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
567
32
908.00
Kargir Besi
Damı Ve
Bahçe
Kavaklık
0.00
Alim YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51964418806
Akif ERDOĞAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50719460114
Emine ERDOĞAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50788457824
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Nurcan AYDIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53953352566
Halil İbrahim MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53011383914
Mustafa MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52987384758
Mehmet DURSUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 54571331964
Mehmet Kemal KARGINER : Ahmet oğlu
1,218.00 Kargir Besi
Damı Ve
Bahçe
907.91 Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
566
33
990.00
1,036.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4023
565
34
900.00
892.82 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
868
1
179.00
242.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
839
2
1,020.00
984.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
853
3
232.00
228.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
921
4
131.00
128.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İsa ATSAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47473569016
Yunus CEYHAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 16280608102
Yunus CEYHAN : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 16280608102
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Mehmet BİÇER : Mustafa oğlu
110/240
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
854
5
240.00
247.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
924
6
83.00
96.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
875
7
301.00
314.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
983
8
436.00
433.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe EKER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 49918486896
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
Ramazan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47203577342
Mehmet YAVUZ : Süleyman oğlu
1/16
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
984
9
615.00
598.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
982
10
135.00
127.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49429503174
Muharrem CEYHAN : Recep oğlu
T.C. Kimlik No: 16256608914
Mehmet GÜREL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 57988217906
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
981
11
125.00
127.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
926
12
261.00
233.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
925
13
229.00
234.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
923
14
249.00
256.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
1/2
2/5
2/5
130/240
2/16
13/16
3/16
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
450
451
452
453
454
455
456
457
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Hasan KARAYILAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50530466470
Sabiye BOZBAY : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41224758148
Sabiye BOZBAY : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 41224758148
Ramazan EKER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49888487848
Ragıp EKER : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 49885487902
Recep BAYKUL : Habibullah oğlu
T.C. Kimlik No: 27202077388
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Mustafa AYHAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50770458624
Meryem GÖKDUMAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 52201410904
Mustafa GÖKDUMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52219410330
Mehmet GÖKDUMAN : Halil İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 52195411154
Nimet GÖKDUMAN : Halil İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 52198411090
Ahmet GÖKDUMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52222410266
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
Ayşe ASLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52357405786
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
Ayşe ASLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52357405786
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Celal ÜNLÜ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50143479508
Celal ÜNLÜ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50143479508
Cemil GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24974318558
Cemil GÜNDÜZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24974318558
Arife GÜNDÜZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24938319706
Cennet ERİŞTİ : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 47815556988
Hüseyin KONUK : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 23657362284
Melike KONUK : Mahmut kızı
T.C. Kimlik No: 23618363596
Mustafa BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49429503174
Havva GÖKDUMAN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52213410558
Mustafa ERYOL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 48493534336
Fetih KILINÇ : Kaya oğlu
T.C. Kimlik No: 49618496850
Fadime GÜNLÜ : Kaya kızı
T.C. Kimlik No: 57115252312
Faruk EKER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49876488284
Halil GÖKYILDIZ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 50215476954
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 35 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/16
4/16
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
922
15
240.00
230.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
920
16
197.00
222.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
919
17
102.00
73.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
902
18
357.00
366.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
896
19
230.00
264.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4024
895
20
322.00
254.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
834
1
325.00
441.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1505/780 Köy Civarı
8
2079/780
8
225/7808
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1082
2
1,220.00
1,013.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1083
3
476.00
465.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1084
4
442.00
429.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1085
5
407.00
463.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1086
6
415.00
406.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1087
7
380.00
584.61 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1088
8
370.00
353.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1089
9
371.00
335.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1090
10
343.00
347.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1091
11
327.00
320.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1092
12
316.00
304.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1093
13
306.00
285.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1094
14
283.00
265.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1095
15
256.00
244.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1096
16
252.00
232.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
1/2
225/7808
2366/780
8
22/122
22/122
Vrs. İşt.
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
2/3
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hatice GÜNGÖR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 47794557648
Alime KOCA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 14204677326
Üzeyir ERDOĞAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50710460496
Akın AKDEMİR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 45574620384
Mehmet KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50086481248
Abdülkerim DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53218377006
Hicran YALÇINKAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26843255926
Necati ATSAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51415437134
Abdülkerim DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53218377006
Nafiz AKOĞLU : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52324400134
Ümit AVCUKAYA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52246409406
Musa YILMAZTÜRK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48757525520
İsa YILMAZTÜRK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48784524664
Hidayet ERİŞTİ : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 47857555512
Firdevs ÇETİN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 58012198420
Merziye AYYILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 48208543868
Davut AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48160545474
Süleyman AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48175544974
Mustafa AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48202544076
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Hasan AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544236
Ali GERİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446670
Selahattin ERDOĞAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50797457532
Halil EŞME : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50422470240
Merziye AYYILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 48208543868
Davut AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48160545474
Süleyman AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48175544974
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Mustafa AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48202544076
Hasan AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544236
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Mustafa ASLAN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52366405494
Ekrem SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53842356286
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 36 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1097
17
226.00
226.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1112
18
459.00
443.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
928
19
291.00
261.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
929
20
274.00
247.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1111
21
300.00
301.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1110
22
330.00
325.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
930
23
272.00
269.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
931
24
268.00
249.31 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1109
25
356.00
339.25 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1108
26
353.00
351.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
932
27
284.00
275.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1107
28
362.00
364.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1106
29
405.00
378.67 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
933
30
328.00
293.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10/40
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
934
31
562.00
529.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1105
32
407.00
398.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1104
33
409.00
411.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1103
34
430.00
427.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
10/40
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
894
35
1,500.00
1,202.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1102
36
457.00
433.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1101
37
468.00
455.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1100
38
477.00
441.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1099
39
525.00
507.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
3/40
3/40
6/40
6/40
6/40
6/40
3/40
3/40
6/40
6/40
6/40
6/40
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Parsel no
Eski
Yeni
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 37 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Mustafa AYHAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50770458624
Mustafa AYHAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50770458624
Müzeyyen YANGÖZ : Ahmet Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 24842110024
Kadriye AYHAN : Ahmet Cemal kızı
T.C. Kimlik No: 50767458798
Mustafa ALKAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47425569934
Ahmet İYİDİLLİ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 46285607930
Sinan ÖZDEMİR : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 10496806284
Mehmet SEZGİN : Süleyman oğlu
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
1098
40
1,112.00
1,025.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
835
41
510.00
624.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
870
42
420.00
316.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
871
43
155.00
214.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
872
44
276.00
285.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
829
45
200.00
200.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
830
46
200.00
199.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Nuri GÖKYILDIZ : Ali Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 50221476726
Emine SERİN : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 53869355330
İsmail BATAR : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 33373837546
Leman GÜNAY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50455469198
Ayşe SÖZER : Hüseyin kızı
Tam
Köycivarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
873
47
189.00
159.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
837
48
500.00
507.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
831
49
200.00
205.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
832
50
400.00
389.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
1
L20-A-01-B-1
-
4025
917
51
22.00
26.51 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeynep GEZER : İrfan kızı
T.C. Kimlik No: 52111413996
Orhan ARAZ : İrfan oğlu
T.C. Kimlik No: 52108414050
Süleyman MERCAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52999384302
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
858
52
66.50
65.95 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
918
53
161.50
153.62 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
26
L20-A-01-B-1
-
4025
838
54
250.00
242.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4026
555
1
186.00
186.34 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ahmet ERDOĞAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50734459636
Mehmet AKYAR : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53665362174
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Mehmet AKGÜN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 18377538248
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4026
556
2
576.00
591.09 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4026
557
3
632.00
630.62 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4026
558
4
918.00
957.16 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4027
547
1
348.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Helime GÜL : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22313195860
Emine AKÇA : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 54622330274
Emin KESKİN : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 54853322574
İdris AKYAR : Halil oğlu
1/2
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4027
949
2
230.00
354.97 Avlulu Kerpiç Arsa
Ev
229.41 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4027
950
3
230.00
240.13 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
29
L20-A-01-B-4
-
4027
545
4
620.00
614.81 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Durmuş SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47962552000
Mustafa ÖZTURĞUT : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 55285308174
Ayşe ÖZTURĞUT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 55276308466
Mehmet SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47959552174
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4028
579
1
47.00
Kahvehane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4028
580
2
510.00
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4028
578
3
99.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Necmi ÖZTÜRK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52651395950
İsmet SERİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54109347306
Ali SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55138313010
176/548
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4028
577
4
548.00
100.52 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
552.63 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4029
583
1
1,236.00
1,218.13 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
3/8
5/8
1/3
1/3
1/2
50.72 Kahvehane
509.98 Ev
3/4
372/548
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
1/2
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
1/2
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Mehmet KAYACIK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 15638629516
Ahmet ÖZKAN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 17393571062
Kadriye GÜNGÖR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 48253542328
Mehmet SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47959552174
Mehmet SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47959552174
Mehmet SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47959552174
Ekrem ÜNLÜ : Yaşar Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50383471584
Ekrem ÜNLÜ : Yaşar Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50383471584
Adnan ÜNLÜ : Yaşar Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50374471876
Adnan ÜNLÜ : Yaşar Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50374471876
Ali SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55138313010
Mevlüde GEDİZ : Bayram kızı
T.C. Kimlik No: 11681761326
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 38 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4029
582
2
355.00
369.93 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4029
581
3
316.00
334.44 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
31
L20-A-01-B-4
-
4030
817
1
747.00
740.13 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
818
2
253.00
243.88 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
819
3
255.00
251.94 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
820
4
545.00
530.09 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
821
5
253.00
260.66 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
822
6
241.00
221.69 Bahçeli Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
823
7
704.00
624.46 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
159/256
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4030
589
8
2,414.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4030
590
9
420.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6 1/6
Vrs. İşt.
2/7
2/7
3/7
1/2
1/2
1/2
2,427.32 Değirmen Ve Değirmen Ve
Bahçeli Ev Bahçeli Ev
48/256
534
Şaban ATIL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52084414884
Mehmet ATIL : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52087414720
Ayşe CANKOL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52450402620
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4031
585
1
84.00
83.61 Su Tulunbası Su Tulunbası
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
535
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4032
586
1
202.00
203.37 Su Tulunbası Su Tulunbası
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
536
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4032
587
2
2,692.00
2,670.17 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
588
3
2,708.00
2,732.78 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
538
Ayşe AKTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54508334068
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Ayşe ÇANKOL : Ali kızı
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
624
4
1,351.00
1,342.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
539
Hüseyin ÇİÇEK : Mustafa oğlu
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
625
5
1,720.00
1,721.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
540
Zeynep KAÇAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51490434684
Emine CEYHAN : İsmail kızı
T.C. Kimlik No: 50254475888
Nadire ÖZOK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 33904806744
Zeynep SAYGIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 15701608738
Sevim AKYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53419370394
Neriman ÖRNEK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 36937919658
Tam
32
L20-A-01-B-4
-
4032
1013
6
2,318.00
2,398.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
533
537
541
542
49/256
438.46 Bahçe
Bahçe
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
1014
7
568.00
625.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/8
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
627
8
2,772.00
2,731.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/8
1/8
1/8
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
543
544
545
546
547
548
549
550
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 39 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mustafa CANDAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52507400722
Erdem GİRGİN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51223443532
Ayşe AKDEMİR : Mustafa kızı
2/8
Tam
Köy İçi
33
L20-A-01-B-4
-
4032
598
9
761.00
761.65 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mahmut ULUSU : Musa oğlu
T.C. Kimlik No: 50512467280
Emine ULUSU : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50509467354
Hikmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54391337948
Halise DARI : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60253142520
Meşkure APAYDIN : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 55372692964
Makbule DİNÇER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 53137379716
İsmahan KANDER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60262142238
Macide NAMVER : Halil kızı
1/2
Köy İçi
33
L20-A-01-B-4
-
4032
599
10
1,246.00
1,293.09 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
33
L20-A-01-B-4
-
4032
628
11
2,768.00
2,851.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
33
L20-A-01-B-4
-
4032
1023
12
6,842.00
6,842.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
250/4104 Köyiçi
33
L20-A-01-B-4
-
4032
1022
13
4,104.00
3,988.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
603
14
490.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
597
15
4,224.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
596
16
830.00
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Selvettin NAMVER : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 28723992136
Mehmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54397337720
Talat DEMİRCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52762392220
Üzeyir FİLİZ : Fahrettin oğlu
T.C. Kimlik No: 47167579208
Emin FİLİZ : Fahrettin oğlu
T.C. Kimlik No: 47614564344
Cennet GÖKDUMAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52216410494
Macide NAMVER : Halil kızı
Hikmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54391337948
Halise DARI : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60253142520
Meşkure APAYDIN : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 55372692964
İsmahan KANDER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60262142238
Selvettin NAMVER : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 28723992136
Mehmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54397337720
Halise DARI : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60253142520
Meşkure APAYDIN : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 55372692964
Makbule DİNÇER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 53137379716
İsmahan KANDER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60262142238
Macide NAMVER : Halil kızı
Selvettin NAMVER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 28723992136
Hikmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54391337948
Mehmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54397337720
Selvettin NAMVER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 28723992136
Hikmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54391337948
Macide NAMVER : Halil kızı
2/8
1/2
Vrs. İşt.
Tam
250/4104
3604/410
4
503.94 Bahçe
Vrs. İşt.
4,229.03 Bahçeli Ev
Vrs. İşt.
852.56 Bahçe
Halise DARI : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60253142520
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Meşkure APAYDIN : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 55372692964
Makbule DİNÇER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 53137379716
İsmahan KANDER : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 60262142238
Mehmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54397337720
Hikmet AKÇAY : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54391337948
Mustafa AKÇAY : Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54373338512
Nevin ÖZOK : İsmet
T.C. Kimlik No: 19604753410
Erdem GİRGİN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51223443532
Zeliha GİRGİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51229443314
Zeynep SAYGIN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 15701608738
Nadire ÖZOK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 33904806744
Sevim AKYEL : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53419370394
Mustafa CANDAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52507400722
Uğur KAÇAN : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 51472435258
Hüseyin ÇİCEK : Mustafa oğlu
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 40 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Vrs. İşt.
1/2
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
595
17
470.00
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
594
18
3,438.00
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
593
19
Tam
Köy İçi
32
L20-A-01-B-4
-
4032
592
Ayşe CANKOL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52450402620
Sartmustafa Mah. 611 Parsel :
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4032
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
Sartmustafa Mah. 612 Parsel :
Tam
Hasan AKGÜN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 18365538694
1/2
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
Hatice AKGÜN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 18305540602
İbrahim ZEHİR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51724426898
1/2
Tam
Köy İçi
31
Ali YILMAZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 52819390322
Ali YILMAZ : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 52819390322
Selim KARASAÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 63580019732
İbrahim ZEHİR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51724426898
Dursun SEZGİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 53359372366
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Emin AKÇA : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 54640329632
Mustafa CANDAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52507400722
Mehmet ERİŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51067448724
Metin OKTER : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51826423450
Tam
Köy İçi
Tam
Abdullah DİNÇER : Aziz oğlu
T.C. Kimlik No: 53206377452
Memnune DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53158379078
Hüseyin AKSOY : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 46858588888
520.57 Kavaklık
Kavaklık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3,397.86 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2,272.00
2,325.19 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
20
2,053.00
2,098.28 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
591
21
1,721.00
1,694.80 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4033
613
1
67.00
Hususi Yol
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4033
612
2
364.00
371.46 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-4
-
4033
611
3
858.00
850.99 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
31
L20-A-01-B-4
-
4034
963
1
433.49
425.45 Ev Ve Bahçe Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4034
964
2
400.77
392.14 Ev Ve Bahçe Ev Ve Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4034
609
3
750.00
740.24 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4034
608
4
780.00
820.16 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
31
L20-A-01-B-4
-
4034
607
5
1,820.00
1,859.63 Bahçeli Ev
Bahçeli Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4034
606
6
542.00
565.75 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4034
605
7
248.00
257.16 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4034
604
8
3,068.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
526
1
408.00
Meyva
Bahçesi
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1041
2
283.00
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
2/8
61.75 Hususi Yol
1/2
1/3
15/60
25/60
3,154.29 Meyva
Bahçesi
400.61 Ev
1/2
Tam
269.38 Arsa
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 41 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Hüseyin AKSOY : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 46858588888
Vahide AKCAN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 50836456434
Ahmet AKCAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50839456370
Durmuş DURSUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 54553332538
Emine CEYHAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16307607224
Mehmet SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47959552174
Necmi ÖZTÜRK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52651395950
Kadir YILMAZ : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 18023550082
Dursun YILMAZ : Metin oğlu
T.C. Kimlik No: 17993551044
Emine CEYHAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16307607224
Habibe ZEHİR : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 31616379006
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1040
3
227.00
227.34 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
525
4
404.00
421.52 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
524
5
422.00
426.46 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1039
6
213.00
208.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1038
7
195.00
196.81 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
523
8
378.00
386.71 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
522
9
337.00
347.70 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1037
10
180.00
169.07 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
521
11
496.00
501.78 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
544
12
29.00
27.99 Kuyu
Kuyu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1035
13
225.00
240.47 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1036
14
293.00
283.36 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1034
15
140.00
152.67 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1033
16
181.00
178.85 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1032
17
212.00
216.11 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
584
Zekeriye OKTER : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52282408258
Zekeriye OKTER : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52282408258
Kadriye ERYOL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48523533384
Durmuş SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47962552000
Aydın GÖKDENİZ : Murat oğlu
T.C. Kimlik No: 10618384034
Mustafa ÇATALBAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51295440910
Saniye CEYHAN : Ramazan kızı
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1031
18
225.00
221.59 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
585
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4035
1030
19
150.00
149.82 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
586
Alim AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53899354310
Ali AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53908354096
Adem AYDOĞAN : Hilmi oğlu
T.C. Kimlik No: 53902354214
Mustafa AYDOĞAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53929353368
Fatma YILMAZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50344472650
Mustafa GÖRÜŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52042416240
Ahmet GÖRÜŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 52033416532
Ahmet Ali AKYEL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53437369752
Mustafa KARADAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 54649329350
Nazmiye GÜNGÖR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 48307540584
Şahin KARADAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 54670328612
Ayşe KARADAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54676328494
Akif YAVUZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 17825556650
Genç DURSUN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 54205344186
Mustafa DURSUN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 54190344628
İbrahim OKTER : Süleyman oğlu
220/823
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4036
993
1
823.00
819.30 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4036
994
2
223.00
232.06 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
15/64
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4036
528
3
644.00
633.69 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4036
529
4
638.00
617.05 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4036
530
5
436.00
408.79 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4036
531
6
452.00
448.83 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
537
1
368.00
385.55 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
587
588
589
590
591
592
4/5
1/2
1/2
296/823
307/823
1/2
17/64
3/16
3/16
4/16
3/16
1/2
1/2
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 42 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Nazmi GÜLTEKİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55375305182
Salim ŞENKAL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 16919586870
Kenan ERYOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48586531280
Hasan AYDOĞDU : Tevfik oğlu
T.C. Kimlik No: 47029583176
Talat DEMİRCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52762392220
Mehmet ACARER : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52393404538
Hasan SEZER : İbrahim oğlu
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
850
2
583.00
589.79 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
851
3
261.00
253.98 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
1119
4
316.00
310.25 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
1120
5
108.00
129.57 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
1121
6
416.00
435.60 Avlulu Ev
Avlulu Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
534
7
474.00
488.10 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
533
8
328.00
326.77 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Selahattin ERDOĞAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50797457532
Kamu Orta Malı
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4037
532
9
368.00
376.77 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22
L20-A-01-B-4
-
4038
400
1
Mera
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
403
2
2,140.00
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4038
543
3
408.00
436.23 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4038
1176
4
318.00
319.71 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
605
Ayşe ÇİÇEK : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 53467368732
Ali KARAYILAN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50398470848
Yusuf DURSUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54298341062
Osman DURSUN : Mehmet oğlu
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4038
1178
5
438.00
422.69 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
606
Osman DURSUN : Mehmet oğlu
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4038
1179
6
44.00
45.62 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
607
Ali KARAYILAN : Hasan oğlu
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4038
541
7
514.00
518.62 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
608
Mahmut KARAYILAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50464468670
Mehmet Emin ACARER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52387404766
Emine KAÇAN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51475435194
Murat OKTER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52273408540
Murat OKTER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52273408540
Eyüp KARAYILAN : Mehmet oğlu
Tam
Köy İçi
28
L20-A-01-B-4
-
4038
540
8
455.00
430.11 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
402
9
2,270.00
2,220.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/12
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
401
10
1,160.00
1,204.46 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
623
11
408.00
518.44 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
622
12
804.00
761.76 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa DURSUN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 54190344628
127/289
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
942
13
289.00
297.19 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hatice BOZOK : Şükrü kızı
T.C. Kimlik No: 52318407088
Cemal ÇAM : Muharrem oğlu
T.C. Kimlik No: 48574531636
162/289
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
943
14
133.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
615
Ali ÇAVLI : Mehmet oğlu
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
620
15
454.00
151.23 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
446.13 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
616
Riza SEZER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 54487334738
4/12
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
619
16
1,220.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/12
617
Mustafa SEZER : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 54451335976
Yusuf SEZER : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 54430336604
Ekrem YILMAZ : Çakırca oğlu
T.C. Kimlik No: 52855389106
Nevzat ERDOĞAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50776458260
Zeki SEZER : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 54463335520
Tam
Köyiçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
1024
17
261.00
296.96 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
618
18
240.00
272.19 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
617
19
1,094.00
1,079.99 Ev Ve Avlusu Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Zeki SEZER : Riza oğlu
T.C. Kimlik No: 54463335520
Nasiye ERİŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51064448888
İlyas ATİK : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 53317373732
Metin OKTER : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51826423450
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
616
20
962.00
965.94 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
1025
21
379.00
354.71 Ev Ve Avlu
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
1026
22
364.00
342.98 Ev Ve Avlu
Ev Ve Avlu
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
34
L20-A-01-B-4
-
4038
614
23
1,020.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
609
610
611
612
613
614
618
619
620
621
622
623
Tam
50,400.05 55,542.38 Mera
2,203.46 Bağ
7/12
1,211.14
Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
4/12
1,059.50 Ev Ve Avlusu Ev Ve
Avlusu
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 43 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
395
24
7,870.00
7,840.78 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1046
25
300.00
286.37 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
85/1003
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1045
26
1,003.00
922.07 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1044
27
982.00
1,137.60 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1052
28
9,261.00
8,805.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1053
29
1,307.00
1,338.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1054
30
1,147.00
1,102.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1055
31
1,528.00
1,459.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1056
32
1,127.00
1,047.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1057
33
1,347.00
1,429.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1058
34
1,327.00
1,253.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1059
35
2,869.00
3,037.01 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
638
Metin OKTER : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 51826423450
Sait CEYHAN : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 16232609706
Ramazan CEYLAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 16376604902
Hatice YILMAZ : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 52867388760
Hüseyin ÇATALBAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 50311473970
Yaşar UÇAK : Sadullah oğlu
T.C. Kimlik No: 46693594310
Ayşe CEYHAN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 16250609122
Selim YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52885388186
Selim YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52885388186
Selim YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52885388186
Selim YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52885388186
Hatice YILMAZTÜRK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 52804390832
Hatice YILMAZTÜRK : Selim kızı
T.C. Kimlik No: 52804390832
Ramazan ATA : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 24971299812
Gül ATMAN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 11320529676
Necla BEYHAN : Abdülhamit kızı
T.C. Kimlik No: 46276607840
Sami CEYHAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 16217610284
Ali YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52915387134
Salihli Belediyesi :
639
640
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
918/1003
1/2
1/4
1/4
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1060
36
2,929.00
2,807.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
100/5952 Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1061
37
5,952.00
5,930.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5852/595
2
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
399
38
15,950.00 15,950.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Salihli Belediyesi :
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
398
39
13,400.00 13,307.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kıyasettin ÖZEL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 30085227962
Halil CEYHAN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16397604264
Halil CEYHAN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16397604264
Emine CEYHAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16307607224
Emine CEYHAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16307607224
Mehmet DİNÇ : Bekir Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52873388228
Ali YILMAZ : Veli oğlu
T.C. Kimlik No: 52915387134
Teslime AKGÜN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 18338539550
Emine CEYHAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16307607224
Halil CEYHAN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16397604264
Ayşe CEYHAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 16253609068
Halil CEYHAN : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 16397604264
Ramazan ÖKSÜZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47527567272
Nedet ÖKSÜZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47284574674
Saniye YILMAZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 39493633662
Saniye YILMAZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 39493633662
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1062
40
3,929.00
3,925.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1066
41
906.00
953.34 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1067
42
1,047.00
1,083.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1068
43
505.00
486.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1063
44
565.00
605.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1064
45
1,087.00
1,104.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1065
46
324.00
325.96 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1047
47
2,125.00
2,217.97 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1048
48
962.00
908.04 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2125/232 Köyçivarı
5
200/2325
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1049
49
2,325.00
2,131.55 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
450/1623 Köyçivarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1050
50
1,623.00
1,646.47 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
22
L20-A-01-B-4
-
4038
1051
51
360.00
303.06 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
500/1623
500/1623
173/1623
Tam
Köyçivarı
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
652
653
654
655
656
657
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Nedet ÖKSÜZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47284574674
Halil KÖLE : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 42496533488
Gülümser DAĞDEVİREN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37060915944
Salihli Belediyesi :
80/1380
Nuran DİNÇER : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 53083381528
Muharrem DİNÇER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53248376086
Veli ERDOĞAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50824456644
Ayşe CANKOL : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52450402620
Ali CANKOL : Şevket oğlu
Kamile CANKOL : Şevket kızı
3/8
Hüseyin ÇİÇEK : Mustafa oğlu
1/4
Hüseyin ÇİÇEK : Mustafa oğlu
1/4
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4038
394
52
1,380.00
Tam
Köy Civarı
27
L20-A-01-B-4
-
4039
498
1
644.00
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4039
1209
2
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4039
1186
2/8
Köy Civarı
27
L20-A-01-B-4
-
4039
Köy Civarı
27
L20-A-01-B-4
-
Tam
Köy Civarı
27
L20-A-01-B-4
Tam
Köy Civarı
27
Tam
Köyiçi
Sebahattin GÖKTÜRK : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50902454234
Hüseyin YILMAZTÜRK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 48796524218
Atike EVDER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 51199444120
Hüseyin EVDER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51217443524
Mucize SÜMERKAN : Aziz kızı
T.C. Kimlik No: 35182766604
Selahattin BALTA : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 51169445386
Elif DAĞ : Yusuf kızı
Tam
Niteliği
Eski
Yeni
1,380.92 Arsa
Sayfa No : 44 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
644.34 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
311.00
324.27 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3
428.50
411.25 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
502
4
393.00
397.95 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4039
503
5
346.00
374.79 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4039
504
6
37.00
Kahvehane
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-4
-
4039
505
7
186.00
182.52 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
27
L20-A-01-B-4
-
4039
913
8
68.00
65.77 Ev
Ev
0.00
0.00
Köyiçi
27
L20-A-01-B-4
-
4039
912
9
317.00
311.97 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Krokisinde A harfi ile gösterilen
yapı 4039/7 nolu parsele 21.05
m2 tecavüzlüdür.
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köyiçi
37
L20-A-01-B-4
-
4039
849
10
108.00
108.91 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4039
1187
11
263.50
256.87 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4039
1208
12
311.00
320.31 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
510
1
1,046.00
1,058.37 Kesik Yeri
Kesik Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4040
408
2
1,690.00
1,781.77 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Muammer AKSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55228310028
Mustafa ŞENKAL : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 16913587088
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Muzaffer ERSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 46498600872
Mehmet ÖZDEMİR : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 38749847808
Salihli Belediyesi :
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
509
3
415.00
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
960/4488 Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
512
4
1,122.00
1,104.29 Kesik Yeri
Kesik Yeri
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
27
L20-A-01-B-4
-
4040
514
5
2,273.00
2,273.73 Harman Yeri Harman Yeri
0.00
0.00
Süleyman ERYOL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 48580531408
Hasgül KESKİN : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 54703327506
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
1077
6
220.00
215.05 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
1076
7
338.00
340.00 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
280/1380
660/1380
6/23
3/8
Hüseyin ÇİÇEK : Mustafa oğlu
Ümit ÇİÇEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 53455369178
Sedat ÇİÇEK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 10229812162
Yadikar KAYALI : Ali kızı
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
Ayşe ÇİÇEK : Osman kızı
T.C. Kimlik No: 53467368732
Necmi ÖZTÜRK : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52651395950
Emine MEMİŞ : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 50923453506
Emine MEMİŞ : Yusuf kızı
T.C. Kimlik No: 50923453506
2/4 Vrs.
İşt.
39.55 Kahvehane
1/2
437.45 Ev
1580/448
8
267/1122
220/1122
Tam
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 45 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Fatma SERİN : Halil kızı
1/2
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Mahmut İLTER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 14519666862
Mehmet Emin MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52993384520
Hanım MERCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 53017383796
Lütfi MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53020383622
Mehmet Emin MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52993384520
Lütfi MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53020383622
Saliha SARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 45979622228
Hasan ERDOĞAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50791457750
İsmet KARADEKE : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 47365571974
Zeki KESKİN : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 54829323376
Nedim ATSAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437362
Ayşe KESKİN : Mehmet kızı
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
513
8
602.00
613.97 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
511
9
346.00
333.60 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/16
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
508
10
52.00
56.41 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
507
11
920.00
915.08 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
519
12
422.00
439.70 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
518
13
420.00
412.73 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
517
14
162.00
163.17 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4040
516
15
512.00
512.70 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Galip KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54826323430
Ramazan KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54817323722
Mehmet Emin KESKİN : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54835323148
Mahmut GİRGİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 25577298162
Muhammet ELMAS : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 58582428170
Muhammet ELMAS : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 58582428170
Seyfi KALKIŞIM : Harun oğlu
T.C. Kimlik No: 59842386612
Hamdi KARADENİZ : Mehmet Rasih oğlu
T.C. Kimlik No: 21761411362
Ramazan CEYHAN : Hasan Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 16352605794
Ahmet CEYHAN : Hasan Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 16406603950
Müyesser SERT : Battalgazi kızı
T.C. Kimlik No: 60556132402
Nadir DÖNMEZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 57955219520
Nadir DÖNMEZ : Bayram oğlu
T.C. Kimlik No: 57955219520
Mustafa GİRGİN : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 25559298746
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
1/5
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-B-1
-
4041
466
1
12,580.00 12,580.26 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-B-1
-
4041
467
2
11,150.00
11,040.70 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-B-1
-
4041
468
3
8,240.00
8,330.49 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-B-1
-
4041
469
4
8,150.00
7,814.65 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-A-2
-
4042
461
1
5,140.00
5,056.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy Civarı
25
L20-A-01-A-2
-
4042
460
2
6,740.00
6,775.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-A-2
-
4042
462
3
8,310.00
8,915.45 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-A-2
-
4042
463
4
8,880.00
8,852.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
L20-A-01-A-2
L20-A-01-A-2
-
4042
1317
5
10,634.46 10,634.53 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
L20-A-01-A-2
L20-A-01-A-2
-
4042
1318
6
15,636.31
15,788.53 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tam
Köy Civarı
25
L20-A-01-A-2
-
4042
465
7
11,050.00
10,212.71 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Yunus ŞENTÜRK : Seyfettin oğlu
T.C. Kimlik No: 52156405840
Sercan ERKAN : İzzet kızı
T.C. Kimlik No: 16355605708
Caner ŞENKAL : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 10952785894
Musa ŞENKAL : Derviş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 11222776840
Musa DEMİRTAŞ : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 33166164224
Ayşe DEMİR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46924950458
İzzet ŞENKAL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 11231776558
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
881
1
3,835.00
4,005.54 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
882
2
3,829.00
4,103.88 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
883
3
7,638.00
7,279.06 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
884
4
3,825.00
3,849.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
885
5
3,857.00
4,220.49 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4/16
8/16
4/16
8/16
1/4
1/2
1/2
1/5
2/5
1/2
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 46 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ayşe DEMİR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46924950458
Erol ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11198777674
Erol ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11198777674
Ümmü Güssün KARABIYIK : Derviş Ali kızı
T.C. Kimlik No: 58015216930
Musa DEMİRTAŞ : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 33166164224
Caner ŞENKAL : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 10952785894
Şerafettin SERT : Hüseyin Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 11935476242
Şerafettin SERT : Hüseyin Hüsnü oğlu
T.C. Kimlik No: 11935476242
Nesrin TURHAN : Hüseyin
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
886
6
3,647.00
3,523.47 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
887
7
3,669.00
3,927.44 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
888
8
3,678.00
3,655.52 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11/12
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
889
9
7,309.00
7,751.54 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
890
10
3,683.00
3,626.51 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
876
11
3,015.00
2,896.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/14
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
877
12
2,985.00
3,336.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ayşe BİŞKİN : Hikmet kızı
T.C. Kimlik No: 57526233474
Necla KONUK : Hikmet kızı
T.C. Kimlik No: 53050382534
İldoğan DEMİR : Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57532233246
Hüseyin DEMİR : Hikmet oğlu
T.C. Kimlik No: 57529233310
Ayşe KESER : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46924950458
Saniye AKKAYA : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 15518633664
Elif YILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 47590564550
Pakize KILIÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 34573998334
Eşref YAZICI : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 14924653464
Meryem ÇETİN : Dervişali kızı
T.C. Kimlik No: 58414203760
Caner ŞENKAL : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 10952785894
Musa DEMİRTAŞ : Hakan oğlu
T.C. Kimlik No: 33166164224
Hamza SÖNMEZ : Kamil oğlu
T.C. Kimlik No: 55849289246
Sabahat ERGÜL : Kamil kızı
T.C. Kimlik No: 17855555708
Gök Mehmet ŞENKAL : İzzet oğlu
T.C. Kimlik No: 11180778238
Maliye Hazinesi :
1/28
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
878
13
5,950.00
6,053.10 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
879
14
2,985.00
3,094.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/6 5/6
Vrs. İşt.
Tam
Köycivarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
880
15
4,385.00
4,344.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4043
457
16
7,890.00
7,890.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Gülnaz ŞENKAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16979584908
Ali SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55138313010
Necati ATSAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51415437134
Armağan DURSUN : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 54145346158
Havva SEY : Çetin kızı
T.C. Kimlik No: 12548732350
Hicran YALÇINKAYA : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 26843255926
Nedim ATSAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51409437362
Necla AYGÜN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24158345530
Memnune DİNÇER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53158379078
Selahattin ERDOĞAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50797457532
Duruye BOZKAYA : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48955518904
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4044
456
1
5,580.00
5,593.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4045
813
1
10,000.00
9,849.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
447
2
9,240.00
9,278.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
449
3
10,260.00 10,335.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1830/748 Köy Civarı
0
24
L20-A-01-A-2
-
4045
814
4
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/72
3/72
1/28
1/28
1/28
1/7
1/7
1/7
1/7
3/14
11/12
3/72
3/72
Vrs. İşt.
Tam
7,480.00
7,505.54 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 47 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
712
Kadiriye BOZKAYA : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 50635462988
Fadime BOZKAYA : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 48421536722
Vesile DURSUN : Veli kızı
T.C. Kimlik No: 54295341126
Maliye Hazinesi :
1830/748
0
1830/748
0
1990/748
0
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4045
455
5
12,470.00 12,470.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
713
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4045
450
6
30,100.00 30,362.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
714
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4045
453
7
4,260.00
4,229.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
715
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4045
816
8
7,060.00
7,190.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
716
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4045
815
9
3,000.00
3,054.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
717
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
990
10
14,363.00 13,823.93 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
718
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
989
11
10,017.00
10,266.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
719
Ahmet TÜRKOĞLU : İsmet oğlu
T.C. Kimlik No: 40219810274
Hatice GÜNGÖR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48304540648
Vahide DİNÇKOL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 53122380284
Elif KOÇAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51466435486
Hatice GÜNGÖR : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48304540648
Elif KOÇAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 51466435486
Vahide DİNÇKOL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 53122380284
Makbule KESKİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 54814323886
Adem KESKİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54802324222
Havva SOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 37180911550
Fatma ERİŞTİ : Ahmet Ali kızı
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
444
12
13,780.00 14,243.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
446
13
3,280.00
3,280.87 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
445
14
5,240.00
5,238.57 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
443
15
6,600.00
7,011.66 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
442
16
5,380.00
5,477.96 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Ali ERBAY : Yusuf oğlu
3/40
Hasan ERBAY : Yusuf oğlu
3/40
Fadime CEYHAN : Mehmet kızı
6/40
Halil ERİŞTİ : Mehmet oğlu
6/40
Cemile ERİŞTİ : Mehmet kızı
6/40
İrfan ERİŞTİ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 47887554592
Dudu ERİŞTİ : Mehmet kızı
6/40
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
441
17
8,460.00
8,194.76 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet Emin ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 23269321020
Hatice ERİŞTİ : Ali kızı
3/36
İrfan ERİŞTİ : Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 47887554592
Ali ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47890554428
Tahsin ERİŞTİ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47902554040
İbrahim : Mustafa oğlu
6/36
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
471
18
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
329/1008
720
721
722
723
724
725
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
2/8
3/8
3/8
10/40
3/36
9/36
9/36
6/36
1/48
14,070.00 14,032.33 Tarla
329/1008
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 48 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
329/1008
726
Sultan GÖKYILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50227476508
Raziye KABADAYI : Hüseyin kızı
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
440
19
3,040.00
2,912.87 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
727
Süleyman AKKAYA : Mustafa oğlu
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
439
20
4,340.00
4,595.62 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
728
Sebahattin GÖKTÜRK : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50902454234
Raziye KABADAYI : Hüseyin kızı
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
730
21
1,865.00
1,708.81 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
731
22
1,746.00
1,953.36 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
729
23
4,319.00
4,222.18 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
437
24
5,150.00
4,935.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
436
25
5,640.00
5,676.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4045
435
26
7,500.00
7,614.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
434
27
6,420.00
6,425.20 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
11/20
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
433
28
6,000.00
6,008.23 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
807
29
6,532.00
6,552.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
737
Sebahattin GÖKTÜRK : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50902454234
Mehmet YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52858389042
Durdu ÜNAL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 46504582048
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Müberra KESKİN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 62953033832
Mehmet KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54811323940
Yüksel KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54823323594
Seher KESKİN : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 54799324328
Melek CİHAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 25649295990
İbrahim GÜRSEL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 39187844206
Fatma BAGÇECİ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 23102388388
Makbule DEMİRLER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 60040149688
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
808
30
6,532.00
6,549.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
738
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
809
31
6,532.00
6,560.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
739
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
810
32
6,532.00
6,536.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
740
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
811
33
3,266.00
3,233.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
741
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4045
812
34
3,266.00
3,222.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
742
Maliye Hazinesi :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-3
-
4046
454
1
6,960.00
7,059.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
743
Teslime DİNÇER : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 53176378404
İsmail Nebil ORKAN : Mustafa Hıfzı oğlu
T.C. Kimlik No: 10211529146
Ülkü ORKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10205529374
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köycivarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
683
1
5,696.00
5,971.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/4
Köy Civarı
43
L20-A-01-B-1
-
4047
1180
2
5,510.00
5,468.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
43
L20-A-01-B-1
-
4047
1181
3
524.00
576.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
2/4
Köy Civarı
43
L20-A-01-B-1
-
4047
1182
4
13,910.00
13,674.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
988
5
10,957.00 11,126.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
748
İsmail Nebil ORKAN : Mustafa Hıfzı oğlu
T.C. Kimlik No: 10211529146
Ülkü ORKAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 10205529374
Yüksel KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54823323594
Müberra BİLGİÇ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 62953033832
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4047
987
6
6,063.00
6,086.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
749
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-A-2
-
4047
429
7
15,140.00
15,141.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
750
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4047
805
8
16,000.00 16,087.44 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
751
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-3
-
4047
806
9
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
729
730
731
732
733
734
735
736
744
745
746
747
1/2
1/3
1/3
1/3
3/20
3/20
3/20
2/4
2/4
1/2
1/2
6,030.00
6,078.68 Tarla
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 49 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
752
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
Tam
Köy Civarı
24
L20-A-01-A-2
-
4047
430
10
19,590.00 19,590.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
753
Hatice BAHAR : Sabit kızı
T.C. Kimlik No: 53458369014
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Zühre BAHAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51130446688
Süleyman BAHAR : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446524
Mehmet Ali BAHAR : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 51400437408
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Zühre BAHAR : İbrahim kızı
T.C. Kimlik No: 51130446688
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Hatice BAHAR : Sabit kızı
T.C. Kimlik No: 53458369014
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Süleyman BAHAR : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 51133446524
Mehmet Ali BAHAR : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 51400437408
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Fatma SÖNMEZ : Halil kızı
1/16
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
423
11
12,880.00 12,901.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
422
12
6,177.00
6,207.67 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
415
13
13,110.00
12,756.41 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
416
14
4,270.00
4,169.47 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Mustafa AKÇA : Feyzi oğlu
T.C. Kimlik No: 54616330402
Fatma AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53629363322
Fatma AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53629363322
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
4/20
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
789
15
2,526.00
2,493.11 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
799
16
2,204.00
2,359.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-4
-
4047
800
17
1,092.00
1,167.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
790
18
456.00
447.97 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
791
19
484.00
448.08 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-4
-
4047
801
20
1,092.00
1,215.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/28
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-4
-
4047
802
21
2,204.00
2,278.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
1/16
1/16
1/16
4/16
4/16
4/16
1/16
1/16
1/16
1/16
4/16
4/16
4/16
1/6 1/6
Vrs. İşt.
4/20
4/20
4/20
4/20
1/28
1/28
3/28
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
764
765
766
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Sevim SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 50482468232
Züleyha SERT : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 22355405286
İbrahim SERT : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55060315656
Meryem BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51121446970
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 50 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
1/28
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-1
-
4047
792
22
833.00
862.80 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-4
-
4047
793
23
348.00
338.22 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-4
-
4047
803
24
1,102.00
1,095.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
3/28
3/28
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
1/28
3/28
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Kemal SERT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 55108314030
Makbule ŞENER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 12284741166
Mesude BAHAR : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51388437896
Hikmet MERT : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 57826223410
Sabriye SERT : Arif kızı
T.C. Kimlik No: 55114313812
Ahmet ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10541780736
Ramazan ÇAN : Ali Yaşar oğlu
T.C. Kimlik No: 10553780380
Sevda KUŞOĞLU : Ali Yaşar kızı
T.C. Kimlik No: 10712775066
Zehra GÜRSEL : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 39190844132
Sabri SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55120313684
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Melihat AKYAR : Nuri kızı
T.C. Kimlik No: 53611363996
Enver SERT : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 55090314636
Kamu Orta Malı
3/28
Tam
778
Adil ÖZ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 10112795152
Muzaffer KARAYILAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50467468516
Ali Rıza ATSAN : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51424436852
Mehmet BOZKAYA : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48976518266
Ali Rıza BOZKAYA : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48958518840
Ekrem ERDOĞAN : Durmuş Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 50761458770
Ramazan ATA : Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 24971299812
Süleyman ÜLKER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 46375604948
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53236376432
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
779
767
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 51 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
3/28
3/28
3/28
7/28
1/28
1/28
1/28
1/6
3,094.66 Tarla
Tarla
0.00
0.00
20,070.02 18,022.29 Mera
Mera
0.00
0.00
1,627.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1,500.00
1,487.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
29
920.00
785.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
844
30
1,300.00
1,507.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4047
539
31
282.00
271.38 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4047
1144
32
463.00
458.59 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-4
-
4047
911
33
222.00
247.04 Arsa
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
27
L20-A-01-B-4
-
4047
910
34
156.00
165.69 Ev
Ev
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
4047
1145
35
180.00
198.08 Ev
Arsa
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
12
L20-A-01-B-4
-
4048
390
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4048
393
2
1,510.00
1,505.01 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
780
Salihli Belediyesi :
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4049
392
1
1,500.00
1,502.45 Mezarlık
Mezarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
781
Kamu Orta Malı
Tam
22
L20-A-01-B-4
-
4049
391
2
1,090.00
1,929.04 H Yeri
H Yeri
0.00
0.00
782
Tam
20
L20-A-01-B-4
-
4050
377
1
1,480.00
1,476.39 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
783
Gülfide SERT : Şaban kızı
T.C. Kimlik No: 55099314354
Maliye Hazinesi :
22
L20-A-01-B-4
-
4050
1190
2
2,090.00
2,090.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
784
Maliye Hazinesi :
Tam
Bozalan
22
L20-A-01-B-4
-
4050
1247
3
5,832.00
5,832.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
785
Kamu Orta Malı
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4051
175
1
7,160.00
7,160.79 Mera
Mera
0.00
0.00
786
Sartmahmut Belediyesi :
Tam
Köy İçi
33
L20-A-01-B-4
-
4051
600
2
550.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
787
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4051
186
3
788
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4051
187
789
Kamu Orta Malı
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4052
174
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
Köy Civarı
23
L20-A-01-B-4
-
4047
804
25
3,478.00
22
L20-A-01-B-4
-
4047
407
26
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4047
406
27
1,560.00
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4047
405
28
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4047
845
Tam
Köy Civarı
22
L20-A-01-B-4
-
4047
Tam
Köy İçi
27
L20-A-01-B-4
-
1/2
Köyiçi
6
L20-A-01-B-4
Tam
Köyiçi
27
Tam
Köyiçi
Tam
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/6
1/6
1/6
2/6
Tam
1/2
Bozalan
Tam
41,950.00 41,952.01 Tarla
550.49 Çeşme Yeri Çeşme Yeri
Çay
Metrukatı
Harabeler
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4
13,660.00 13,754.27 Çay
Metrukatı
6,520.00 6,520.58 Harabeler
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
60,980.02 62,980.52 Mera
Mera
0.00
0.00
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
5000/184 Harabeler
20
671/921
8
L20-A-01-B-4
-
4053
184
1
791
Hasan YILMAZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52876388478
Mehmet ERİŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 51067448724
Hasan SEZER : İbrahim oğlu
Tam
8
L20-A-01-B-4
-
4053
183
2
4,120.00
4,131.12 Tarla
792
Kamu Orta Malı
Tam
8
L20-A-01-B-4
-
4053
176
3
9,094.00
793
1/24
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4053
177
4
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4054
178
1
795
Zekeriya AKIN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52714393824
Emine GEDİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Huri AKIN ÖZTEKİN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51079448378
Mehmet AKIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Emine AKIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Zekeriya AKIN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52714393824
Emine GEDİZ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Mehmet AKIN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 52732393240
Emine AKIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 56827256540
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4055
185
1
796
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4055
213
2
6,300.00
797
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4055
214
3
11,720.00
798
Sultan MERCAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53014383850
Salihli Belediyesi :
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4055
212
4
2,600.00
799
Salihli Belediyesi :
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4055
211
5
2,700.00
800
1/2
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4055
180
6
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4055
1011
802
Nafia AKSOY : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 46819590158
Nasiye ERİŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51064448888
Süleyman KARAKOÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51313440540
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4055
803
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
804
Tam
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
Tam
Harabeler
9
806
Durmuş DURSUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 54553332538
Lütfi MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53020383622
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
807
Mehmet ÇETİNER : Mustafa oğlu
11/24
11/24
809
Bekir ÇETİNER : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54907320730
Mehmet SARI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 46021620810
Nurcan MERCAN : Rıza kızı
T.C. Kimlik No: 52954385832
Ali Rıza MERCAN : Mehmet Emin oğlu
T.C. Kimlik No: 52948386050
Saliha SARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 45979622228
Hasan SEZER : İbrahim oğlu
810
811
790
794
801
805
808
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9,940.26 Mera
Mera
0.00
0.00
15,360.00 15,426.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6,519.36 Çay Merukatı Çay
Merukatı
11,532.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9,440.00
2,405.61 Metruk
Metruk
Mezarlık
Mezarlık
2,712.23 Eski Köy Yeri Eski Köy
Yeri
9,487.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
7
5,355.00
5,365.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
179
8
4,100.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
182
9
9,460.00
Çay
Metrukatı
Tarla
0.00
4055
4,100.42 Çay
Metrukatı
9,461.63 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4055
1012
10
2,845.00
2,849.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-B-4
-
4055
676
11
8,400.00
8,400.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
9
L20-A-01-B-4
-
4055
675
12
4,600.00
4,605.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4056
198
1
9,860.00
9,857.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4057
197
1
9,280.00
9,111.91
Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4058
215
1
10,300.00 10,176.35 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman SEZER : Hasan oğlu
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4058
216
2
4,900.00
4,766.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman SEZER : Hasan oğlu
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4058
217
3
4,320.00
4,346.19 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
18,420.00 18,175.63 Bağ Ve Tarla Bağ Ve Tarla
Sayfa No : 52 / 69
1/24
1/6
1/2
1/8
1/8
3/8
5,600.00
5,569.13 Tarla
1/2
1/8
72,260.00 72,268.42 Harabeler
1/2
24/288
1/24
1/8
5/6
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 53 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Maliye Hazinesi :
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4059
218
1
6,500.00
6,395.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4059
220
2
5,140.00
5,143.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Kadriye ALTINOK : Hidayet kızı
T.C. Kimlik No: 63529033348
Ganimet ŞENKAL : Hidayet kızı
T.C. Kimlik No: 11033783174
Ayfer GÖKMEN : Hamdi kızı
T.C. Kimlik No: 13964641868
Saniye İYİDİLLİ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 50350472668
Ganimet ŞENKAL : Hidayet kızı
T.C. Kimlik No: 11033783174
Kadriye ALTINOK : Hidayet kızı
T.C. Kimlik No: 63529033348
Mehmet AKSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55222310246
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Mehmet AKSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55222310246
Süleyman AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48175544974
Nursel ÜÇTAŞ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 26231277066
Zeliha BULUT : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49342506092
Davut AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48160545474
Kadriye DİNÇER : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53179378340
Zeynep ARI : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 49978484856
Zeliha BULUT : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 49342506092
Davut AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48160545474
Nursel ÜÇTAŞ : Muammer kızı
T.C. Kimlik No: 26231277066
Süleyman AYYILDIZ : Muammer oğlu
T.C. Kimlik No: 48175544974
Kadriye DİNÇER : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 53179378340
Zeynep ARI : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 49978484856
Saliha SARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 45979622228
Mehmet Ali ULUSU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50506467418
Hanım MERCAN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 53017383796
Mehmet Emin MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52993384520
Saliha SARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 45979622228
Mehmet Ali ULUSU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50506467418
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Mehmet ÇETİNER : Mustafa oğlu
1/8
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4059
219
3
30,000.00 30,083.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
10
L20-A-01-C-1
-
4059
223
4
5,400.00
5,410.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
10
L20-A-01-C-1
-
4059
222
5
1,600.00
1,580.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
10
L20-A-01-B-4
-
4059
221
6
31,900.00 31,351.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
L20-A-01-B-4
-
4059
196
7
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8
L20-A-01-B-4
-
4059
195
8
13,240.00 13,244.29 Zeytinlik
Zeytinlik
0.00
0.00
Harabeler
8
L20-A-01-C-1
-
4059
193
9
24,120.00 24,035.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Harabeler
11
L20-A-01-C-1
-
4059
237
10
1,900.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
8
L20-A-01-B-4
-
4059
189
11
30,040.00 21,008.07 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Göknur YAŞAR : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 54886321490
11/48
1/8
1/4
2/4
1/4
1/4
1/2
1/2
1/2
1/12
1/12
1/12
1/12
4/12
4/12
1/12
1,900.00
1,885.32 Tarla
1/12
1/12
1/12
4/12
4/12
287/662
375/662
1/6
1/6
2/6
2/6
1/5
1,900.00
1/5
1/5
1/5
1/5
11/24
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
90/288
828
Mehmet SARI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 46021620810
Mehmet Emin MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52993384520
Saliha SARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 45979622228
Mehmet Ali ULUSU : Mahmut oğlu
T.C. Kimlik No: 50506467418
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Maliye Hazinesi :
829
823
824
825
826
827
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
1/6
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 54 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Harabeler
9
L20-A-01-C-1
-
4060
202
1
11,920.00
11,749.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
9
L20-A-01-C-2
-
4060
203
2
11,200.00
10,919.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
9
L20-A-01-C-2
-
4060
204
3
25,272.00 25,270.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
9
L20-A-01-C-2
-
4060
205
4
620.00
623.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
9
L20-A-01-C-2
-
4060
206
5
1,660.00
1,689.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Harabeler
9
L20-A-01-C-1
-
4060
207
6
5,128.00
5,134.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Fatma : Mehmet kızı
16/768
Teknetaş
10
L20-A-01-C-2
-
4061
251
1
2,600.00
2,633.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Dudu : Mehmet kızı
16/768
Sultan : Mehmet kızı
16/768
Havva : Mehmet kızı
16/768
Ayşe : Mehmet kızı
16/768
İbrahim : Mehmet oğlu
16/768
Süleyman : Mehmet oğlu
16/768
Zahide : Mehmet kızı
16/768
Emine : Mehmet kızı
16/768
Zeynep : Mustafa kızı
20/768
İbrahim : Mustafa oğlu
20/768
3/6
2/6
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
830
831
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Gülsüm : Mustafa kızı
20/768
Dudu : Mustafa kızı
20/768
Mustafa : Süleyman oğlu
208/768
Hatice : Mustafa kızı
24/768
Fadime :
48/768
Nuriye : Murat kızı
72/768
Havva : Ali kızı
96/768
Hasan : Ali oğlu
96/768
Süleyman : Mehmet oğlu
16/768
İbrahim : Mehmet oğlu
16/768
Ayşe : Mehmet kızı
16/768
Havva : Mehmet kızı
16/768
Sultan : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mehmet kızı
16/768
Fatma : Mehmet kızı
16/768
Emine : Mehmet kızı
16/768
Zahide : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mustafa kızı
20/768
Zeynep : Mustafa kızı
20/768
İbrahim : Mustafa oğlu
20/768
Gülsüm : Mustafa kızı
20/768
Mustafa : Süleyman oğlu
208/768
Hatice : Mustafa kızı
24/768
Fadime :
48/768
Nuriye : Murat kızı
72/768
Havva : Ali kızı
96/768
Hasan : Ali oğlu
96/768
Sultan : Mehmet kızı
16/768
Emine : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mehmet kızı
16/768
Havva : Mehmet kızı
16/768
Ayşe : Mehmet kızı
16/768
İbrahim : Mehmet oğlu
16/768
Süleyman : Mehmet oğlu
16/768
Zahide : Mehmet kızı
16/768
Fatma : Mehmet kızı
16/768
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 55 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Teknetaş
10
L20-A-01-C-2
-
4062
250
1
840.00
842.09 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
10
L20-A-01-C-2
-
4063
249
1
400.00
322.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
832
833
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Gülsüm : Mustafa kızı
20/768
Zeynep : Mustafa kızı
20/768
İbrahim : Mustafa oğlu
20/768
Dudu : Mustafa kızı
20/768
Mustafa : Süleyman oğlu
208/768
Hatice : Mustafa kızı
24/768
Fadime :
48/768
Nuriye : Murat kızı
72/768
Havva : Ali kızı
96/768
Hasan : Ali oğlu
96/768
Havva : Mehmet kızı
16/768
Ayşe : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mehmet kızı
16/768
Süleyman : Mehmet oğlu
16/768
İbrahim : Mehmet oğlu
16/768
Sultan : Mehmet kızı
16/768
Zahide : Mehmet kızı
16/768
Emine : Mehmet kızı
16/768
Fatma : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mustafa kızı
20/768
İbrahim : Mustafa oğlu
20/768
Zeynep : Mustafa kızı
20/768
Gülsüm : Mustafa kızı
20/768
Mustafa : Süleyman oğlu
208/768
Hatice : Mustafa kızı
24/768
Fadime :
48/768
Nuriye : Murat kızı
72/768
Hasan : Ali oğlu
96/768
Havva : Ali kızı
96/768
Fatma : Mehmet kızı
16/768
Zahide : Mehmet kızı
16/768
Süleyman : Mehmet oğlu
16/768
İbrahim : Mehmet oğlu
16/768
Ayşe : Mehmet kızı
16/768
Havva : Mehmet kızı
16/768
Emine : Mehmet kızı
16/768
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
Teknetaş
10
L20-A-01-C-2
-
4064
248
1
Teknetaş
10
L20-A-01-C-2
-
4065
247
1
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
6,080.00
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 56 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6,037.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
17,800.00 17,517.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
834
835
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Sultan : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mustafa kızı
20/768
Zeynep : Mustafa kızı
20/768
Gülsüm : Mustafa kızı
20/768
İbrahim : Mustafa oğlu
20/768
Mustafa : Süleyman oğlu
208/768
Hatice : Mustafa kızı
24/768
Fadime :
48/768
Nuriye : Murat kızı
72/768
Havva : Ali kızı
96/768
Hasan : Ali oğlu
96/768
Havva : Mehmet kızı
16/768
Sultan : Mehmet kızı
16/768
Emine : Mehmet kızı
16/768
Ayşe : Mehmet kızı
16/768
Zahide : Mehmet kızı
16/768
Süleyman : Mehmet oğlu
16/768
İbrahim : Mehmet oğlu
16/768
Fatma : Mehmet kızı
16/768
Dudu : Mehmet kızı
16/768
İbrahim : Mustafa oğlu
20/768
Dudu : Mustafa kızı
20/768
Gülsüm : Mustafa kızı
20/768
Zeynep : Mustafa kızı
20/768
Mustafa : Süleyman oğlu
208/768
Hatice : Hüseyin kızı
24/768
Fadime :
48/768
Nuriye : Murat kızı
72/768
Hasan : Ali oğlu
96/768
Havva : Ali kızı
96/768
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
1/5
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 57 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4066
246
1
1,200.00
1,174.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Harabeler
11
L20-A-01-C-1
-
4067
239
1
1,000.00
1,032.38 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Erhan SARITAŞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 49267508584
Mehmet SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49273508356
Ramazan SARITAŞ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49270508410
Keziban BOZKURT : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50569465314
Feride KAZAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42652528396
Mustafa YILMAZTÜRK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48736526258
Mustafa YILMAZTÜRK : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 48736526258
Mehmet SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53866355494
İrfan SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53851355904
Şirin ÖNDER : Hasan Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 58492201146
Emine ATSAN : Mehmet kızı
1/5
Raz ÖZTÜRK : Mehmet kızı
1/4
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Mehmet SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53866355494
İrfan SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53851355904
Mehmet SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53866355494
İrfan SERİN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 53851355904
Üzeyir YILMAZTÜRK : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 48718526832
İbrahim YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48745525976
Ekrem SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47569565120
Ekrem SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47569565120
Zahide YILMAZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 46309607106
Ekrem SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47569565120
Ramazan YILMAZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 46300607488
Yıldız ŞAHİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47422570742
Süleyman ŞAHİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47452569754
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Mustafa ÖZTÜRK : Mehmet oğlu
3/64
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Mustafa ÖKSÜZ : Ali oğlu
3/32
Süleyman ŞAHİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47452569754
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 58 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Harabeler
11
L20-A-01-C-1
-
4068
238
1
2,440.00
2,415.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
10
L20-A-01-C-1
-
4069
228
1
1,000.00
987.72 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
10
L20-A-01-C-1
-
4070
229
1
2,300.00
2,300.86 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Teknetaş
10
L20-A-01-B-4
-
4071
225
1
2,600.00
2,473.36 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
10
L20-A-01-C-1
-
4071
224
2
19,600.00 19,600.52 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
10
L20-A-01-C-1
-
4072
227
1
1,897.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
10
L20-A-01-C-1
-
4072
226
2
16,000.00 15,720.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
11
L20-A-01-D-2
-
4073
230
1
3,760.00
3,763.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4074
231
1
2,700.00
2,638.94 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4074
232
2
1,900.00
1,866.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4075
233
1
15,000.00 15,005.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4076
234
1
8,360.00
8,302.04 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8/32
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4077
235
1
3,200.00
3,089.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4078
236
1
1,200.00
1,194.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
8/32
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4079
241
1
16,820.00 16,705.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
1/2
1/4
1/4
3/64
3/64
3/64
4/64
1/2
1,800.00
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/3
1/3
5/32
1/2
5/32
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Mustafa ÖZTÜRK : Mehmet oğlu
1/2
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Süleyman ŞAHİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47452569754
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Mustafa ÖZTÜRK : Mehmet oğlu
3/32
3/32
852
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Maliye Hazinesi :
853
854
851
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
8/32
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 59 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4080
240
1
3,860.00
3,801.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4081
242
1
400.00
400.11 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mustafa ÖZTÜRK : Mehmet oğlu
1/2
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4082
244
1
13,100.00
32,700.00 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Süleyman ŞAHİN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 47452569754
Ömer BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51124446816
Cemalettin BAHAR : Sabit oğlu
T.C. Kimlik No: 51127446752
Yusuf AKGÜN : Mustafa oğlu
8/32
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-2
-
4083
245
1
24,000.00 23,185.75 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
İrfan GÖKDUMAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52228410048
Teslime AKKAYA : Ahmet
T.C. Kimlik No: 52414403878
Ümmügülsüm DİNÇER : Ahmet
T.C. Kimlik No: 53188378058
Osman Dursun DİNÇER : Ahmet
T.C. Kimlik No: 52576398432
Abdülkerim DİNÇER : Ahmet
T.C. Kimlik No: 52573398596
Güle DİNÇER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 53197377776
İbrahim SARI : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51946419470
Cevriye ÇİMEN : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 29117180436
Mustafa KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50077481530
Mehmet KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50086481248
Mustafa KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50077481530
Cevriye ÇİMEN : Muzaffer kızı
T.C. Kimlik No: 29117180436
Mehmet KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50086481248
Mehmet KARATAŞ : Muzaffer oğlu
T.C. Kimlik No: 50086481248
Bayram DAĞ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 47209577124
Ufuk YAVUZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 58279208214
Hacer ÖZTEKİN : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 56578264924
Selahattin GÖKTÜRK : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50893454558
Sebahattin GÖKTÜRK : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50902454234
Seher KESKİN : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 54799324328
Ayşe ÇİÇEK : Ali Osman kızı
T.C. Kimlik No: 53467368732
Saadettin GÖKTÜRK : Ali Osman oğlu
T.C. Kimlik No: 50905454170
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
215/840
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4084
252
1
24,100.00 24,117.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
11
L20-A-01-C-1
-
4085
243
1
800.00
793.06 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4086
254
1
2,700.00
2,680.39 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4087
253
1
4,800.00
4,708.74 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4088
255
1
800.00
790.51 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4089
256
1
11,900.00
11,901.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4090
257
1
1,300.00
1,317.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4091
740
1
6,108.00
6,109.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4091
741
2
3,492.00
3,515.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4092
262
1
7,000.00
7,001.60 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/32
1/2
5/32
3/32
125/840
125/840
125/840
125/840
125/840
1/5
3/5
1/5
1/5
3/5
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 60 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Ufuk YAVUZ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 58279208214
Emine SÖNMEZ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 26044108410
Ali ERDOĞAN : İsmail oğlu
T.C. Kimlik No: 50749459126
Rahime GÖKTÜRK : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 50890454612
Makbule DUYMUŞ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 14732641110
Havva GÖKDUMAN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 52213410558
Vahide AKCAN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 50836456434
Mustafa AKGÜN : Mevlüt oğlu
T.C. Kimlik No: 47341573442
Durmuş UÇAK : Ali oğlu
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4093
260
1
5,600.00
5,602.88 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4094
259
1
3,200.00
3,048.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
12
L20-A-01-C-4
-
4095
267
1
8,300.00
8,300.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/10
Babapınarı
12
L20-A-01-C-4
-
4095
268
2
16,340.00 16,279.45 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
12
L20-A-01-C-4
-
4096
266
1
4,000.00
4,001.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hasan UÇAK : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 47404571316
Ülfiye DAĞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 47167578522
Emine ERİŞTİ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 47731559742
Ramazan GÖKYILDIZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50161478798
Mehmet GÖKYILDIZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50188477842
Hediye GÖKYILDIZ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 50203477390
Meryem SERİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53827356706
Çetin KARADEKE : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47383571390
İsmet KARADEKE : Çetin oğlu
T.C. Kimlik No: 47365571974
Gülcan OĞUZ : Abdullah kızı
T.C. Kimlik No: 23462368778
Özcan SÖNMEZ : Abdullah oğlu
T.C. Kimlik No: 47557565576
Havva ÜLKER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 47281575414
Şaban SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47575564902
Ayşe GÖKYILDIZ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 50152479070
Mustafa DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47236576268
Nurkadın DAĞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47212577050
Ayşe GÖNÇ : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47155578978
Meyrem AYGÜN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 24026349998
Ramazan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47203577342
Muammer DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47131579760
İrfan DAĞ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 47194577666
Hatice KARADEKE : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 47338572830
Mustafa DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47236576268
Elif AKÇA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 54631329924
İbrahim ZEHİR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51724426898
İbrahim ZEHİR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 51724426898
Elif AKÇA : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 54631329924
Tam
Teknetaş
12
L20-A-01-C-1
-
4097
265
1
5,700.00
5,727.76 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/32
Teknetaş
13
L20-A-01-C-1
-
4098
269
1
20,600.00 20,631.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Babapınarı
12
L20-A-01-C-1
-
4099
271
1
12,700.00 12,702.78 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Babapınarı
13
L20-A-01-C-1
-
4100
270
1
22,740.00 22,740.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Teknetaş
13
L20-A-01-C-1
-
4101
264
1
3,780.00
3,700.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/4
Teknetaş
13
L20-A-01-C-1
-
4102
263
1
2,000.00
1,910.03 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Babapınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4103
272
1
23,900.00 23,759.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/10
1/10
2/10
5/10
3/32
3/32
3/32
8/32
12/32
1/2
1/2
1/10
1/10
2/10
2/10
4/10
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
2/10
2/10
2/10
2/10
2/10
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
877
878
879
880
881
882
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Saniye YILMAZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 39493633662
İbrahim Çetin DİNÇER : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 53236376432
Mürüvet AKSOY : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 55219310310
Kadir DİNÇER : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 53227376724
Yakup DİNÇER : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 53224376888
Abdülkerim DİNÇER : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 53218377006
Ahmet DİNÇER : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 53212377224
Recep DİNÇER : Mehmet Ali
T.C. Kimlik No: 53203377516
Ali KILIÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49654495602
Kaya KILIÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49645495994
Manisa Büyükşehir Belediyesi :
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Babapınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4104
274
1
5,000.00
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4105
281
1
Tam
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4105
279
2
2,190.00
Ali KILIÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49654495602
Kaya KILIÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49645495994
Kaya KILIÇ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 49645495994
Ali KILIÇ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49654495602
Kamile KARATAŞ : Hüseyin kızı
1/2
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4105
287
3
4,440.00
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4105
280
4
Babapınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4105
275
5
Mevlüt KARATAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35392971188
Seyfun SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10241790790
Hatice SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10862770102
Mevlüt KARATAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35392971188
Hatice AKGÖL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
İbrahim SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31331106918
Fadime ARATALP : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 35425970072
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Ümmü SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19883469446
Durdu TÜM : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 36262942116
Meryem YALÇIN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45352620490
Osman SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31337106790
Yasemin SAĞLAM : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 24134346186
Hanım Ayşe ÜNLÜKOÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31064115898
Seyfun SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10241790790
Durdu TÜM : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 36262942116
Hatice SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10862770102
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Osman SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31337106790
12/64
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 61 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4,914.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
48,420.00 48,060.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Metruk
Mezar
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
78,340.00 78,355.24 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
28,100.00 28,116.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
1/2
1/2
2,213.32 Metruk
Mezar
4,444.99 Çınarlık
1/2
1/2
1/2
12/64
12/64
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 62 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
889
Fadime ARATALP : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 35425970072
Meryem YALÇIN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45352620490
Mevlüt KARATAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35392971188
Hatice AKGÖL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
İbrahim SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31331106918
Hanım Ayşe ÜNLÜKOÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31064115898
Ümmü SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19883469446
Osman SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31337106790
Hatice AKGÖL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 58705175356
Mevlüt KARATAŞ : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 35392971188
Durdu TÜM : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 36262942116
Ümmü SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 19883469446
Fadime ARATALP : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 35425970072
Seyfun SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 10241790790
Meryem YALÇIN : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 45352620490
İbrahim SAĞÇOLAK : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 31331106918
Hanım Ayşe ÜNLÜKOÇ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 31064115898
Hatice SAĞÇOLAK : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 10862770102
Nuray AKGÖL : Halil kızı
T.C. Kimlik No: 21725427224
Fevzi AKGÖL : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 21776425576
Duriye DUYMUŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 51238443022
Hatice KILIÇ : Recep kızı
T.C. Kimlik No: 49600497414
İsa KARAKUL : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 24443336212
Fatma ERSOY : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 46495600936
Selma ERSOY : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 24530333384
Muammer SİVRİTAŞ : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 49054515610
Mevlüt YAVUZ : Nuri oğlu
T.C. Kimlik No: 58333206460
Emine ONUK : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 41020783498
Nasiye AKÇAY : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 54349339314
Nasiye AKÇAY : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 54349339314
Emine ONUK : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 41020783498
Mustafa AKBAŞ : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 50935452924
Maliye Hazinesi :
890
Ayşe BİÇER : Hasan kızı
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-2
-
4108
293
1
31,620.00 31,620.70 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
891
Musa KARAYILAN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 50515466990
Tam
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
291
2
14,800.00 14,666.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
883
884
885
886
887
888
16/64
Vrs. İşt.
12/64
Vrs. İşt.
561/2730 Babapınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4105
276
6
27,300.00 27,170.89 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
614/2730
8/39
380/2730
615/2730
Tam
Baba Pınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4105
1146
7
10,000.00 10,124.65 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Baba Pınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4105
1147
8
10,000.00 10,002.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Baba Pınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4105
1148
9
10,000.00 10,000.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Baba Pınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4106
1149
1
3,650.00
3,566.34 Zeytinlik
Zeytinlik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Baba Pınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4106
1150
2
3,650.00
3,645.43 Zeytinlik
Zeytinlik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4107
300
1
1,040.00
1,099.62 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
892
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Durmuş SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47962552000
Kadriye ERYOL : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 48523533384
Emine CEYHAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 16307607224
Mehmet SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47959552174
Iraz BAYRAKTAR : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 41170759824
Hasan AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48196544236
Mehmet Ali AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48190544454
Hasgül KARAYILAN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 50476468224
Mustafa AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48202544076
Tahsin AYYILDIZ : Durmuş oğlu
T.C. Kimlik No: 48205543922
İsmet DAĞ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 47227576550
İsmet DAĞ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 47227576550
Sultan GÖKYILDIZ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 50227476508
Durdu BAL : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 51772425294
İhsan KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54838323084
Mehmet KESKİN : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 54811323940
Bergama Prestij Jeotermal Enerji Maden İnşaat Turizm
Ticaret Anonim Şirketi :
1/4
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 63 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
290
3
20,300.00 20,300.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
289
4
32,820.00 32,822.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Baba Pınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
1116
5
9,105.00
9,110.22 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Baba Pınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
1115
6
7,645.00
7,683.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Baba Pınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
1117
7
15,165.00
14,963.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Baba Pınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
1118
8
6,705.00
6,671.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
286
9
3,310.00
3,271.89 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
285
10
11,800.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
14
L20-A-01-D-2
-
4108
301
11
1,200.00
1,168.32 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Babapınarı
15
L20-A-01-D-2
-
4109
294
1
1,520.00
1,556.82 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
902
Mustafa AKÇA : Feyzi oğlu
T.C. Kimlik No: 54616330402
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Bedriye CAN : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 63322040246
Saniye İYİDİLLİ : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 50350472668
Mehmet AKSOY : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 55222310246
Kadriye AKSOY : Mustafa kızı
T.C. Kimlik No: 55243309540
Mustafa AKSOY : Hidayet oğlu
T.C. Kimlik No: 55204310820
Ayşe BİÇER : Hasan kızı
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-1
-
4110
292
1
640.00
669.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
903
Ayşe BİÇER : Hasan kızı
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-1
-
4111
296
1
6,220.00
6,252.89 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
904
Ayşe BİÇER : Hasan kızı
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-1
-
4111
295
2
1,880.00
1,969.19 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
905
Ayşe BİÇER : Hasan kızı
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-1
-
4112
297
1
580.00
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
906
Halil İbrahim BİÇER : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49780491462
Mehmet YALÇINKAYA : Durmuş oğlu
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4113
299
1
4,090.00
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4113
298
2
880.00
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Mehmet DURSUN : Yusuf oğlu
T.C. Kimlik No: 54571331964
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4114
317
1
1,870.00
1,849.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4115
316
1
1,460.00
1,496.16 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
893
894
895
896
897
898
899
900
901
907
908
909
1/4
1/4
1/4
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/6
1/2
1/2
1/2
11,677.34 Tarla
3/16
3/16
4/16
3/16
634.36 Çınarlık
4,122.79 Tarla
883.44 Çınarlık
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ayşe KARADEMİR : Eyüp kızı
T.C. Kimlik No: 47503567388
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Alim YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51964418806
Alim YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51964418806
Alim YILDIRIM : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 51964418806
Şaban SÖNMEZ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47575564902
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
İbrahim YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48745525976
İbrahim YILMAZTÜRK : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 48745525976
Hasan GÜNGÖR : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 48295540962
Mustafa BULUT : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 49429503174
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Cihan BAYKUL : Mehmet Nihat oğlu
T.C. Kimlik No: 50395471138
Kadriye DEMİR : Hüseyin kızı
T.C. Kimlik No: 50359472140
Harun KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50389471120
Uğur KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50407470524
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 64 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
1/12
1/12
Vrs. İşt.
1/2
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4116
315
1
8,300.00
8,327.15 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4117
318
1
5,580.00
5,497.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4118
345
1
2,170.00
2,170.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4119
347
1
14,300.00 14,240.17 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4120
346
1
1,580.00
1,552.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-2
-
4121
283
1
2,320.00
2,277.68 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-2
-
4121
284
2
5,320.00
5,401.32 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
15
L20-A-01-D-2
-
4121
282
3
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Babapınarı
13
L20-A-01-D-2
-
4122
273
1
4,900.00
4,900.69 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4123
350
1
6,020.00
6,020.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4124
715
1
980.00
980.57 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
7
L20-A-01-D-2
-
4124
1080
2
2,310.00
2,285.18 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
308/523
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4124
1081
3
5,230.00
5,345.71 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4124
353
4
8,280.00
8,284.84 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4124
352
5
4,500.00
4,544.81 Çınarlık
Çınarlık
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4124
351
6
2,380.00
2,380.48 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/12
1/12
Vrs. İşt.
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
24,040.00 23,886.88 Tarla
3/16
3/16
3/16
4/16
215/523
3/16
3/16
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Ufuk KARAYILAN : Hüseyin oğlu
T.C. Kimlik No: 50356472204
Halime KARAYILAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 41245776602
Mehmet Ali AKSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55237309778
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
Gülperi ÖZUÇKUN : Durmuş kızı
T.C. Kimlik No: 51334439844
3/16
929
930
926
927
928
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 65 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
4/16
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
936
1
6,560.00
6,551.23 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
937
2
890.00
919.54 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Köy Civarı
20
L20-A-01-B-4
-
4125
846
3
2,070.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
847
4
2,070.00
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Selahattin ÖZUÇKUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51325440194
Şeref AKSOY : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55207310766
Şeref AKSOY : Mehmet Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55207310766
Mehmet Ali AKSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55237309778
Mehmet Ali AKSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55237309778
İrfan ERSOY : Yılmaz oğlu
T.C. Kimlik No: 24590331344
Mehmet Ali AKSOY : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 55237309778
Saliha MERCAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 45979622228
Mehmet MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53023383568
Hanım MERCAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53017383796
Mehmet MERCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53023383568
Şahin ŞEN : Lütfi oğlu
T.C. Kimlik No: 50521467370
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Ahmet ATIL : Şaban oğlu
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
709
5
1,464.00
Meyve
Bahçesi
Meyve
Bahçesi
Tarla
0.00
Mehmet ÖZUÇKAN : Ömer oğlu
2,036.34 Meyve
Bahçesi
2,047.83 Meyve
Bahçesi
1,604.35 Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
708
6
2,509.00
2,419.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
707
7
2,182.00
2,397.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
706
8
625.00
626.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4125
1042
9
2,700.00
2,711.59 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-C-1
-
4125
860
10
2,000.00
1,997.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-A-3
-
4125
1043
11
3,620.00
4,339.55 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
3/16
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4126
367
1
7,440.00
6,684.55 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4126
370
2
1,480.00
1,539.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4126
366
3
1,950.00
2,433.04 Bahçe
Bahçe
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4127
373
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4127
371
2
2,660.00
2,708.28 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4128
376
1
6,020.00
5,588.90 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Durmuş SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53830356632
Kadriye KURTULUŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 42520520842
Makbule ARI : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 47605564636
Halil SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53845356122
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4128
375
2
2,210.00
1,933.64 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4128
374
3
1,140.00
1,455.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
6/16
7/16
12,680.00 12,690.47 Tarla
1/6 1/6
Vrs. İşt.
1/6 1/6
Vrs. İşt.
1/6 1/6
Vrs. İşt.
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
945
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Güner KARAKOÇ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 51298441082
Mustafa SERİN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 53860355612
Hatice DÖVÜCÜ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 30410136716
Yusuf DURSUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54298341062
Keziban SERİN : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 53863355558
Osman DURSUN : Mehmet oğlu
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
1/5
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 66 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4129
381
1
33,560.00 32,640.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
14,820.00 15,310.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
1/5
1/5
1/5
946
Elif SEZER : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 17540566194
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
Bozalan
20
L20-A-01-A-3
-
4129
380
2
947
Ayşe ASLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52357405786
Hilmi AYDOĞAN : Halil oğlu
1/1 Vrs.
İşt.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-A-3
-
4129
379
3
4,940.00
4,942.08 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4129
378
4
4,950.00
4,840.12 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4129
372
5
20,600.00 20,507.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Bozalan
20
L20-A-01-B-4
-
4130
369
1
23,590.00 23,479.94 Bağ
Bağ
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
20
L20-A-01-A-3
-
4130
368
2
42,050.00 42,054.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
481/2400 Bozalan
19
L20-A-01-A-3
-
4130
340
3
54,310.00 54,431.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1661/240
0
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-A-3
-
4130
361
4
11,560.00
11,504.69 Zeytinlik
Zeytinlik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
19
L20-A-01-A-3
-
4130
360
5
2,240.00
2,321.02 Zeytinlik
Zeytinlik
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-A-3
-
4131
339
1
3,820.00
3,831.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4132
383
1
10,980.00 10,903.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
948
949
950
951
952
953
954
955
956
Fatma AYDOĞAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 53920353640
Hamide AYYÜRÜ : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 25595298106
Mustafa DURSUN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 54190344628
Münevver TÜRK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 42763706768
Genç DURSUN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 54205344186
Hasan SERİN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53872355266
Halil İbrahim MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53011383914
Nurcan AYDIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53953352566
Mustafa MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52987384758
Fatma DARI : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51250442980
Ayşe GEÇEN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 25073315264
Halil İbrahim MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53011383914
Halil İbrahim MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53011383914
Fatma DARI : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 51250442980
Nurcan AYDIN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 53953352566
Ayşe GEÇEN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 25073315264
Mustafa MERCAN : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 52987384758
Mustafa CANDAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52507400722
Nuray ALKAN : Alim kızı
T.C. Kimlik No: 28786434710
Mehmet TOPTAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32080035696
Ayşe ASLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52357405786
Ayşe ASLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52357405786
Şengül ERTAŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 17216576960
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
Mustafa CANDAŞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52507400722
Asiye DİNÇER : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53209377398
Vrs. İşt.
1/5
1/5
1/5
1/5
22/42
2/21
2/21
2/21
2/21
2/21
258/2400
Vrs. İşt.
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
Hüseyin YAVUZ : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 51880421638
Ayşe ASLAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52357405786
Muharrem YAVUZ : Ali oğlu
Şengül ERTAŞ : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 17216576960
Selahattin ÖZUÇKUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 51325440194
Mehmet ÖZUÇKUN : Ömer oğlu
T.C. Kimlik No: 51340439616
Mustafa DURSUN : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 54190344628
Kadriye DURSUN : Süleyman kızı
T.C. Kimlik No: 54178345074
Hasan DURSUN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 63181211924
Pomza Eksport Madencilik Sanayi Ve Tic.A.Ş. :
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4132
382
2
6,780.00
Tam
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4133
384
1
Tam
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4134
385
1
740.00
1/2
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4135
386
1
Tam
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4136
387
14/24
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
4137
Tam
Bozalan
21
L20-A-01-A-3
-
1/2
Bozalan
17
L20-A-01-A-3
Bozalan
17
Bozalan
Tam
403/600
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 67 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
6,830.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
12,820.00 12,757.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
745.19 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5,720.00
5,684.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1
2,160.00
2,150.14 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
388
1
8,710.00
8,652.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
4138
389
1
3,200.00
3,211.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
-
4139
323
1
23,740.00 23,740.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
L20-A-01-A-3
-
4139
336
2
20,340.00 20,370.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
18
L20-A-01-A-3
-
4139
337
3
25,760.00 25,761.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
18
L20-A-01-A-3
-
4139
338
4
23,300.00 23,107.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4140
341
1
37,640.00 37,641.30 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4140
357
2
5,360.00
5,182.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
26
L20-A-01-D-2
-
4140
1019
3
1,295.00
1,294.84 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4140
1020
4
2,905.00
2,962.80 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Vrs. İşt.
1/2
Fatma AYDOĞAN : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 53920353640
Münevver TÜRK : Hasan kızı
T.C. Kimlik No: 42763706768
Hüseyin GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48328539888
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Zeki KIVANÇ : Cavit oğlu
T.C. Kimlik No: 53221384930
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Alim KANGOOĞLU : İbrahim oğlu
T.C. Kimlik No: 46630596414
Mehmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48316540292
Ahmet GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48325539942
Mehmet Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48322540064
Ali GÜNGÖR : Hasan oğlu
T.C. Kimlik No: 48310540410
Mehmet TOPTAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32080035696
Mehmet TOPTAŞ : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 32080035696
Doğan CANDAŞ : Alim oğlu
T.C. Kimlik No: 52501400940
Güle DİNÇER : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 53197377776
Cennet GÖKDUMAN : Ali kızı
T.C. Kimlik No: 52216410494
Talat DEMİRCAN : Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 52762392220
Süleyman SÖNMEZ : Ali oğlu
5/24
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4140
359
5
3,080.00
3,217.43 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Muharrem DİNÇER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53248376086
Muharrem DİNÇER : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 53248376086
Ahmet Ali AKYEL : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 53437369752
Ümit AVCUKAYA : Ahmet oğlu
T.C. Kimlik No: 52246409406
Resmiye KILINÇ : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 39040849546
Firdevs ÇETİN : Ahmet kızı
T.C. Kimlik No: 58012198420
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4140
356
6
5,320.00
5,299.83 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
19
L20-A-01-D-2
-
4140
355
7
5,920.00
5,840.56 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4141
342
1
7,060.00
7,025.05 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/3
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4142
349
1
7,920.00
7,920.85 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4143
348
1
3,580.00
3,600.99 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
5/24
1/2
1/4
1/4
2/4
1/4
1/4
1/4
1/4
788/2400
1/3
1/3
1/2
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Atike ALTINTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52696394598
Atike ALTINTAŞ : Mehmet kızı
T.C. Kimlik No: 52696394598
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
İsmet SERİN : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 54109347306
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Fatma SÖNMEZ : Halil kızı
1/2
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Durmuş SAKARYA : Mustafa oğlu
T.C. Kimlik No: 47962552000
Fatma SÖNMEZ : Halil kızı
2/5
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Fatma SÖNMEZ : Halil kızı
1/5
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Feyzi AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54655329122
Durmuş AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54652329286
Fatma SÖNMEZ : Halil kızı
2/5
Muammer AKÇA : Halil oğlu
T.C. Kimlik No: 54658329068
Ekrem BİÇER : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 49774491690
Ekrem BİÇER : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 49774491690
Ekrem BİÇER : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 49774491690
Ekrem BİÇER : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 49774491690
Ali BİÇER : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 49777491536
Ali BİÇER : Nasuh oğlu
T.C. Kimlik No: 49777491536
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
2/5
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 68 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
Tam
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4144
344
1
2,830.00
2,821.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
18
L20-A-01-D-2
-
4145
343
1
6,370.00
6,287.73 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4146
335
1
6,560.00
6,473.68 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4147
334
1
300.00
314.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4148
333
1
1,070.00
1,081.21 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4149
314
1
9,420.00
9,395.54 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4150
319
1
5,510.00
5,446.92 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4150
313
2
5,630.00
5,565.58 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/5
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4151
320
1
1,950.00
1,972.32 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
17
L20-A-01-D-1
-
4152
322
1
4,380.00
5,345.95 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4153
321
1
1,520.00
1,539.63 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-D-2
-
4154
312
1
1,580.00
1,554.81 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4155
309
1
2,070.00
2,115.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4156
311
1
3,720.00
3,772.29 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4157
310
1
580.00
541.42 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4158
308
1
4,580.00
4,483.26 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4159
302
1
3,720.00
3,720.33 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4160
303
1
4,930.00
4,848.46 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4161
305
1
2,620.00
2,621.79 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
15
L20-A-01-D-1
-
4162
304
1
5,140.00
5,091.02 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/5
1/5
1/5
2/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
1/5
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Ek - 8
BİLGİLENDİRME İLANIDIR
İLİ : Manisa
Sıra
No
İLÇESİ : Salihli
Adı Soyadı: Baba Adı
MAHALLE / KÖY : Sartmustafa
Pafta no
Hissesi Sokak veya Mevki
Eski
Yeni
Ada no
Eski
Yeni
Parsel no
Eski
Yeni
MANİSA KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ
Yüzölçümü (m²)
Eski
Yeni
Niteliği
Eski
Yeni
Sayfa No : 69 / 69
İrtifak hakları (m²)
Eski
Yeni
İlan Öncesi
İtiraz Sonuçları
Beyanlar
998
Ali KARAYILAN : Hasan oğlu
Tam
Bozalan
18
L20-A-01-D-1
-
4163
331
1
1,300.00
1,373.53 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
999
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Ömriye KIVANÇ : Mustafa Ali kızı
T.C. Kimlik No: 53179386338
Hüseyin KARADEMİR : Mustafa Ali oğlu
T.C. Kimlik No: 47497567548
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
Ali KARAYILAN : Hasan oğlu
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-D-1
-
4164
326
1
960.00
970.62 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
Bozalan
17
L20-A-01-D-1
-
4165
324
1
1,080.00
1,089.47 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Bozalan
17
L20-A-01-A-4
-
4166
325
1
1,840.00
1,806.97 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-A-4
-
4167
327
1
6,620.00
6,620.50 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
18
L20-A-01-A-4
-
4168
330
1
5,600.00
5,592.27 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-A-4
-
4169
328
1
1,400.00
1,413.13 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
17
L20-A-01-A-4
-
4170
329
1
13,940.00 13,940.41 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
Tam
Bozalan
16
L20-A-01-A-4
-
4171
307
1
63,890.00 63,890.91 Tarla
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1007
Ramazan DAĞ : Mehmet oğlu
T.C. Kimlik No: 47242576030
Ali DAĞ : Ramazan oğlu
T.C. Kimlik No: 47215576906
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
Halil GÖKYILDIZ : Musa oğlu
1/2
Bozalan
16
L20-A-01-A-4
-
4172
306
1
Tarla
0.00
0.00
Tapu kütüğünde olduğu gibidir.
1/2
1008
İsmet GÖKYILDIZ : Süleyman oğlu
T.C. Kimlik No: 50224476662
T.C. Devlet Demiryolları (Tcdd) :
Bakkal Tepesi
4
L20-A-01-B-2
-
4173
136
1
Demiryolu
0.00
0.00
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1/2
1/2
1/2
Tam
6,600.00
6,528.04 Tarla
16,760.00 15,896.50 Demiryolu
Bu cetvelin 3402 sayılı Kanunun 22/a madde uygulama tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur. 25/11/2014
NOT :
1 ) Bu ilan askı ilanı olmayıp, bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Askı ilanı daha sonra yapılacaktır.
2 ) Çalışma alanı içinde 22/a uygulamasına tabi tutulmadığı iddia edilen taşınmazlar hakkında kadastro teknisyenliğine belgeleriyle müracaat edilmesi
gerekir.
3 ) Dava açmak suretiyle itiraz etmek isteyenler, daha sonra yapılacak askı ilanı süresi içerisinde yetkili kadastro mahkemesinde dava açmaları gerekir.
(Bu form yalnız 3402 sayılı Kanunun 22/a maddesi gereğince yapılacak uygulamalarda kullanılacaktır.)
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Mühendisi
Kadastro Teknisyeni
Hanifi SİTEMOĞLU
Önder ÇOLAK
Atilla DEVELİ
Hasan ŞANLI
Download

Bilgilendirme İlanı - Manisa Kadastro Müdürlüğü