TKGM
İli.
ASKI İLAN CETVELİ
İlçesi.
MANİSA
Adı, Soyadı
Baba Adı
Hissesi
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
MALİYE HAZİNESİ
TAM
Mahalle/Köy.
SELENDİ
Sokak
veya
Mevkii
OĞLAN GEDİĞİ
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
AKÇAALAN
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
ORTAÇEŞME
Pafta
No.
K-21-b-22-a
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
K21-b-21-c
K-21-b-21-c
K-21-b-21-c
M.Gayri Ayni Haklar,
Şerhler, Beyanlar,
Rehinler
Yüzölçümü
Ada
No.
Parsel
No.
111
109
TARLA
113
27
TARLA
113
30
TARLA
116
109
120
Cinsi
ha
-
m² dm²
Emlak Vergisi Harç
Beyanı / takdir Oranı
Edilen Değer
%0
1621 75 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
Tahakkuk
Ettirilen
Harç (TL)
729.79 13.66
Muaf
9926.56 13.66
Muaf
5651.27 13.66
Muaf
35715.17 13.66
Muaf
2722.81 13.66
Muaf
805.9 13.66
Muaf
4871.03 13.66
Muaf
1203.45 13.66
Muaf
802.92 13.66
Muaf
523.06 13.66
Muaf
1293.05 13.66
Muaf
İlandan
Önceki
İtirazların
Sonucu
Adresi
1/1
Düşünceler
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 1975 Yılından beri Tarla
olarak Mustafa oğlu Hüseyin Ali Kaya'nın kullanımındadır.,
-2-
2059 03 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 1975 Yılından beri Tarla
olarak Şükrü kızı Cemile Dokuzlu'nun kullanımındadır.,
-1-
2558 38 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 1978 Yılından beri Tarla
olarak Riza oğlu Hikmet Karadaş'ın kullanımındadır.,
2 KATLI BETONARME
BİNA VE ARSASI
-
22
TARLA
-
120
71
TARLA
120
72
MEYVE BAHÇESİ
120
73
TARLA
120
74
TARLA
120
75
TARLA
120
76
TARLA
0375 47 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 2006 Yılından beri 2 Katlı
Betonarme Bina ve Arsası olarak Mehmet oğlu Bekir Çakmak'ın
kullanımındadır.,
6050 68 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 2000 Yılından beri Tarla
olarak Murat oğlu Halil ibrahim Dirhem'in kullanımındadır.,
-
1790 88 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 1975 Yılından beri Tarla
olarak Riza oğlu Mehmet Alp'in kullanımındadır.,
-
3247 35 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 2000 Yılından beri Meyve
Bahçesi olarak Ramazan oğlu Ali Alpin kullanımındadır.,
-
2674 33 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 2000 Yılından beri Tarla
olarak Hüseyin oğlu Mustafa Şeker'in kullanımındadır.,
-
1784 27 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 2000 Yılından beri Tarla
olarak Mehmet oğlu Selahattin Karadaş'ın kullanımındadır.,
-
1162 36 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 1975 Yılından beri Tarla
olarak Ali kızı Elif Dirhem'in kullanımındadır.,
-
2873 45 Beyanlar: 6831 Sayılı Kanunun 2/B Maddesi Uyarınca Hazine
adına Orman Sınırı Dışına Çıkartılmıştır, 1980 Yılından beri Tarla
olarak Süleyman oğlu Yaşar Alp'in kullanımındadır.,
NOT : 1 ) Kadastro komisyonuna yapılmış itirazların sonucu bu cetvelde gösterilmiş olduğundan, Kadastro Kanunu gereği ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2 ) Bu cetvelde belirtilen taşınmaz mallar hakkında itirazı olanların
Kadastro Mahkemesine dava açmaları gerekir.
Sahife No:
MANİSA Kadastro Müdürlüğü
Bu cetvelin kadastro tutanaklarına uygun olduğu tastik olunur.
tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde SELENDİ
3 ) Taşınmaz malların geometrik durumlarını gösteren haritaların ozalit kopyaları Kadastro Müdürlüğü ve Muhtarlıkta asılmıştır.
4 ) Kadastro Kanununun 11 inci maddesinin son fıkrası uyarınca bu ilan, ilgili gerçek kişilere, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine şahsen tebliğ edilmiş sayılır.
Kadastro Müdürü
Kadastro Üyesi
Kontrol Müh. / Fen Kontrol Me.
HANİFİ SİTEMOĞLU
ÖNDER ÇOLAK
ATİLLA DEVELİ
Download

Selendi İlçesi Avlaşa Mahallesi Askı İlanı